Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Plan Çalışması

2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon
KOÜ Tıp Fakültesine, üniversitemize, ilgili birimlere ve topluma farmakoloji alanında uzman görüşü sağlamak, evrensel ve güncel bilgiler ile donanmış bireylerin lisans ve lisansüstü eğitiminin çağdaş eğitim ve bilim ölçütlerine uygun olarak ülkemizde yaşama geçirilmesine ve sürekli geliştirilmesine katkıda bulunmak, ilaçların ve biyolojik etkileri olan diğer maddelerin canlı sistemler üzerindeki etkilerini araştırmak, yeni yöntemler geliştirmek ve ülkemizde akılcı ilaç tedavisinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

3 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Paydaşlar
KOÜ Tıp Fakültesinin diğer birimlerinde çalışan öğretim elemanları anabilim dalımızın hem stratejik hem de temel ortağı konumundadır. Anabilim dalımız çalışanları; Üniversitemize bağlı tüm fakülteleri kapsayacak şekilde eğitim ve öğretim verdiğimiz lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz ile araştırma yapan öğretim elemanları; Tübitak MAM, üniversitemize bağlı sağlık bilimleri enstitüsü, fakülteler, onlara bağlı bölüm ve anabilim dalları stratejik / temel ortağımız konumundadır.

4 Öğretim Üyesi sayısı: 5 (4 Prof. ve 1 Yrd.Doç.)
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi ALTYAPI Öğretim Üyesi sayısı: 5 (4 Prof. ve 1 Yrd.Doç.) Öğretim elemanı sayısı: 1 Araştırma görevlisi Öğretim üyesi başına düşen ders saati sayısı : Haftalık ders yükü: 14.1 saat Lisans: 2.1saat Lisansüstü: 12 saat

5 Dersane/Laboratuvar Durumu
Laboratuvar sayısı: 2 (in vivo ve in vitro olmak üzere) Öğretim araç ve gereçleri: Tepegöz, video projeksiyon, projektör perdesi Seminer odası: Mevcut

6 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi
Kütüphane Üniversite Kütüphanesi, Tıp Fakültesi Kütüphanesi ve Anabilim Dalı içinde küçük bir kütüphane mevcuttur. EĞİTİM Lisans : Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Programları: Farmakoloji yüksek lisans programı Farmakoloji doktora programı Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Programı: Tıpta Uzmanlık eğitimi

7 Ders programları Teorik: Tıp Fakültesi D. 2, 3, 5 Hemşirelik Y.O. D. 2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi Ders programları Teorik: Tıp Fakültesi D. 2, 3, 5 Hemşirelik Y.O. D. 2 Teorik / Pratik: Tıp Fakültesi D. 5 ( staj) PDÖ: Tıp Fakültesi D. 5

8 Kurum dışına eğitim/danışmanlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi Kurum dışına eğitim/danışmanlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı TÜBİTAK MAM Jüri üyelikleri İlaç sektörü Sivil toplum kuruluşları Diğer üniversiteler Öğrenci geri bildirimleri Tıp Fakültesi D 2, D 3, D 5

9 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi
ARAŞTIRMA Proje sayısı ve bütçeleri (son 5 yıl) Projeler Tamamlanan Devam eden Ulusal Proje Bütçeleri : Yaklaşık YTL Yayın sayısı (son 5 yıl): 6 Toplam Atıf sayısı (öğretim üyesi başına sayı): 5 Bilimsel toplantılara katılım ( ): 8 Ödüller ( ): 1

10 Mezuniyet tezleri (son 5 yıl): Doktora: 2 Tıpta Uzmanlık: 2
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi HİZMET Mezuniyet tezleri (son 5 yıl): Doktora: 2 Tıpta Uzmanlık: 2

11 İDARİ GÖREVLER (son 5 yıl) Üniversite Dışı :
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi İDARİ GÖREVLER (son 5 yıl) Üniversite Dışı : Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha Mektebi Müdürlüğü (Akılcı İlaç Eğitimi Programlarında Eğiticilik, Standart Tanı Tedavi Rehberi ve Toksikoloji Rehberi Hazırlama Komisyonları)

12 KOÜ Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği DETAB Müdürlüğü
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Mevcut durum analizi Üniversite İçi : KOÜ Deney Hayvanları Etik Kurulu Üyeliği DETAB Müdürlüğü Hastane Eczane Komisyonu Üyeliği KOÜ Klinik Araştırmalar Yerel Etik Kurul Üyeliği Farmakovijilans İrtibat Noktası Sorumluluğu

13 Eğitim ve öğretimde yeniliklere açık olma Toplumsal sorumluluk
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Değerler Bilimsel Etik Yaratıcılık Eğitim ve öğretimde yeniliklere açık olma Toplumsal sorumluluk İdealist olmak Şeffaflık Denetime açık olmak Çevreye saygı

14 Akademik kadronun yeterliliği
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme-Güçlü yanlar Akademik kadronun yeterliliği Akademik kadronun ilgi alanlarının çeşitliliği Araştırma projelerinin aktif yürümesi Anabilim dalının bilime katkısının (makale sayısı ve atıf/yayın) yüksekliği İşbirliği ve ortak çalışmaya açık olunması Dönem 5 “ Akılcı İlaç Kullanımı ” Klinik Farmakoloji stajı öğrenci memnuniyeti Tıp Fakültesi Lisans Eğitimine yapılan katkı ve öğrenci memnuniyeti

15 Sanayi kuruluşlarıyla ilişkiler Araştırma görevlisi sayısının az oluşu
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme Zayıf yanlar Sanayi kuruluşlarıyla ilişkiler Araştırma görevlisi sayısının az oluşu Uzmanlık ve doktora programlarının daha çok tercih edilir hale getirilmesi

16 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Öz değerlendirme: Fırsatlar ve Tehditler Fırsatlar Erasmus değişim programları TÜBİTAK-MAM işbirliği programları Bilimsel Araştırmalar Birimi’nin desteği Çalışma konularının ve tekniklerinin disiplinlerarası çalışmalara uygunluğu Coğrafi Konumun stratejik ortaklar açısından olumlu olması Tehditler Doktora sonrası araştırıcı kadrolarının olmayışı Araştırma için ayrılan bütçe kaynaklarının sürekli olmaması ve kısıtlılığı Mezuniyet sonrası istihdam belirsizliği nedenli, lisansüstü öğrenci tercih azalması

17 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Vizyon
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nın vizyonu, Uluslararası nitelikte öğrenme ve öğretmeyi bilen, temel ve klinik ilaç araştırmaları tasarlayacak, yürütecek, sonuçları yorumlayıp sunarak evrensel bilime katkıda bulunacak; ilaçlar ve klinik kullanımlarıyla ilgili bilgi alış-verişinde bulunup, hizmet verecek; ülkenin ilaç ve sağlık politikalarına etkin biçimde katılacak; bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış uzman farmakologlar yetiştirmektir.

18 A.Eğitim ve öğretim süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar A.Eğitim ve öğretim süreçleri Stratejik amaç I: Lisans ve lisansüstü düzeyde güncel farmakoloji eğitim ve öğretimi yapmak. Hedefler AI1. Eğitimle ilgili verimli çalışma zemini hazırlamak. AI2. Çağdaş eğitim ve öğretim yöntemlerini kullanmak AI3. Eğitim ve araştırma alanlarındaki kazanımların topluma en üst düzeyde yarar sağlayacak şekilde aktarılması

19 A.Eğitim ve öğretim süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar A.Eğitim ve öğretim süreçleri Stratejik amaç II: Eğitim ve öğretim programlarını ve koşullarını güncelleştirmek

20 B. Araştırma ve geliştirme süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar B. Araştırma ve geliştirme süreçleri Stratejik amaç I: Evrensel bilime katkı sağlayacak bilimsel araştırmaları yapmak. Hedefler BI1. Spesifik laboratuvarların kurulması.

21 B. Araştırma ve geliştirme süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar B. Araştırma ve geliştirme süreçleri Stratejik amaç II: Sürdürülebilir araştırma ortamını sağlamak Hedefler BII1. Sinyal transdüksiyonu mekanizmalarına yönelik çalışmalar yapmak BII2. Klinikle ortak araştırmalar yapmak BII3. Nörolojik bilimler alanında moleküler düzeyde inceleme yapmak ve hücre içi görüntüleme sisteminin kullanılması BII4. Biyokimyasal ve endokrin farmakoloji alanındaki araştırmaları geliştirmek

22 C. Uygulama ve hizmet süreçleri
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Stratejik amaçlar C. Uygulama ve hizmet süreçleri Stratejik amaç I: Sağlık ve eğitim alanında hizmet veren kurum ve kuruluşların danışmanlık taleplerinin karşılanması Stratejik amaç II: İlaçların kullanımı konusunda toplumu ve sağlık sistemini bilgilendirme


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Stratejik Planı Misyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları