Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİNDE TFD’nin ROLÜ Prof. Dr. Ersin Yarış Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab.D. Türk Farmakoloji Derneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİNDE TFD’nin ROLÜ Prof. Dr. Ersin Yarış Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab.D. Türk Farmakoloji Derneği."— Sunum transkripti:

1 İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİNDE TFD’nin ROLÜ Prof. Dr. Ersin Yarış Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab.D. Türk Farmakoloji Derneği Akılcı İlaç Eğitimi Kurulu Başkanı ICIUM 2011 / 14 Kasım 2011, Antalya

2 İLAÇLA AKILCI TEDAVİ TANIMI (1) * “İlaçla akılcı tedavi”nin toplumsal tanımı… - Gereksinimi olana, - Gerektiği anda, - Gereken miktarda, - Gereken formda, - Ucuz, etkili, güvenilir ilaca hastaların ulaşması/ilacın ulaştırılması

3 İLAÇLA AKILCI TEDAVİ TANIMI (2) * Teknik ve bilimsel “akılcı ilaç” tanımı… - Bir endikasyonda altın kriterler dikkate alınarak seçilmiş ilaç. Etkililik. Güvenlilik. Uygunluk. Maliyet (MAU Analizi)

4 İLAÇLA AKILCI TEDAVİDE TFD (1) * Türk Farmakoloji Derneği (TFD) 1966’da kuruldu * Üyeleri hekim, eczacı ve veterinerler * TFD, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) üyesidir - TFD, TTB-UDEK üzerinden “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (UEMS) üyesidir

5 İLAÇLA AKILCI TEDAVİDE TFD (2) * TFD’nin amaçlarından birisi “Türkiye’de ilaçların rasyonel kullanımını yaygınlaştırmak ve öncülük etmek”tir

6 İLAÇLA AKILCI TEDAVİDE TFD (3) * Hekimlerin ilacı akılcı biçimde seçip reçeteye aktarmaları ilaçla akılcı tedavi sürecinin yalnızca ilk adımıdır - İlacın hastaya akılcı biçimde sunulması. Eczacılar / ayaktan hastalar - İlacın hastaya akılcı biçimde uygulanması. Hemşireler / yatan hastalar

7 İLAÇLA AKILCI TEDAVİDE TFD (4) * Sağlık Bakanlığı 1990’ların sonunda “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK)”nı geliştirmek üzere projeler geliştirmiştir - AİK eğitimleri. Eğitici ve öğrenci olarak farmakologlar - Rehber hazırlanması. Editörler ve yayın kurulu üyesi olarak farmakologlar Hedef temelde tıp doktorları…

8 İLAÇLA AKILCI TEDAVİDE TFD (5) * TFD kendi üyeleri için iki kez AİK eğitimi düzenlemiştir (2003 ve 2005) * Tabip odalarında iki kez pratisyen hekimler için AİK eğitimi (Tekirdağ 2004 ve Ordu 2005) * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın isteği üzerine öğretim üyelerine yönelik “AİK ve OSCE Hazırlama” eğitimi (2011) Hedef temelde tıp doktorları…

9 İLAÇLA AKILCI TEDAVİDE TFD (6) * Türkiye’de tıp fakültelerinde AİK eğitimi ilk kez 1996 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab.D.’da verilmeye başlandı - Bu gün 34 tıp fakültesinde AİK eğitimi verilmektedir. Eğitimleri büyük oranda farmakologlar yürütmektedir Hedef temelde tıp doktorları…

10 İLAÇLA AKILCI TEDAVİDE TFD (7) Doğru endikasyon Doğru tedavi Doğru takip Doğru bilgilendirme Eczacının sorumluluğu Sağlık hizmeti takım çalışmasıdır! AİK temel ilkeleri

11 İLAÇLA AKILCI TEDAVİDE TFD (8) * Eczacının değişen rolü - Hasta danışmanı ve hasta eğitmeni * Eczacılar için probleme dayalı öğrenim yöntemlerinin kullanıldığı bir eğitim modeli gerçekleştirildi - Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Ab.D.’da 2008, Gazi, Ankara, Ege, Yakın Doğu 2010 yılında başlandı Hedef eczacılık fakültesi öğrencileri…

12 İLAÇLA AKILCI TEDAVİDE TFD (9) * Eczacılık fakültesi öğrencilerinden: - İlk kez kendimi eczacı gibi hissettim… - Oynamadık gerçek hayatı yaşadık - Farmakolojinin gerekli olduğunu hep düşünürdüm ama nasıl kullanılacağını bu kursta anladım… - Farmakologlardan neden hoşlanmadığımı ama neden sevmem gerektiğini bu kursta anladım.

13 İLAÇLA AKILCI TEDAVİDE TFD (10) * Eczacılık fakültelerinde görevli farmakolog öğretim üyeleri için probleme dayalı AİK eğitici eğitimi kursu verildi (Nisan 2009) - Türkiye’deki 15 eczacılık fakültesinin 8 tanesinde Farmakoloji Ab.D.’da görevli 15 öğretim üyesine Hedef eczacılık fakültesi öğretim üyeleri…

14

15 İLAÇLA AKILCI TEDAVİDE TFD (11) * Eczacı odalarının istekleri üzerine iki kez probleme dayalı AİK eğitimi verildi - İstanbul Eczacı Odası (Temmuz 2009) - Trabzon Eczacı Odası (Haziran 2011). 47 / 23.000 eczacı Hedef serbest eczacılar…

16 Mezuniyet sonrası eğitim

17 İLAÇLA AKILCI TEDAVİDE TFD (12) * Hemşirelik Yüksekokullarının istekleri… - Anket çalışması. AİK konusunda hemşirelerin bilgi düzeyleri ve istekleri (Kasım 2010) - Sunumlar. Etimesgut Asker Hastanesi (Aralık 2010). Hemşirelik Günü (GATA, Mayıs 2011) Hedef hemşireler…

18 18

19 HAVAN Mart 2010; 31-32 19

20

21 İLAÇLA AKILCI TEDAVİDE TFD (13) * Geleceğe yönelik olarak; - İlaçla akılcı tedavi eğitimleri, sürecin bütün aktörlerini kapsayacak biçimde yaygınlaştırılmalıdır - Başarı için işbirliği zorunludur. Devlet kurumları (Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu) - Sivil toplum kuruluşları. TTB, TEB, TFD, UDEK, ilaç endüstrisi

22 The Rational Use of Drugs (Akılcı İlaç Kullanımı) İlginize teşekkürler!


"İLAÇLA AKILCI TEDAVİ EĞİTİMİNDE TFD’nin ROLÜ Prof. Dr. Ersin Yarış Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ab.D. Türk Farmakoloji Derneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları