Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM"— Sunum transkripti:

1 KAMU KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM
Nezir Ünsal STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2 Günün sözü Bir problemi onu ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemezsiniz! Einstein

3 Amaç Stratejik yönetimin temel kavramlarının paylaşılması

4 Kapsam Strateji Stratejik yönetim Kamu yönetimine yeni arayışlar
Stratejik Planlama süreci

5 Planlamada akımlar 1946 dan sonra : Uzun Vadeli Planlama
1950 : Kalite Kontrollü Yaklaşım (son ürün muayenesi) 1960 : Süreç Kontrollü Yaklaşım 1975 : TKY (TQM) Anlayışı -Sürekli Kalite Geliştirme -Stratejik Planlama -Stratejik Yönetim Sistemi

6 1980-.. Stratejik Yönetim Stratejik değişimin yönetimi
Üst yönetimin liderliği belirgin Strateji oluşturma ve uygulama Her düzeyden çalışanların katılımı İç unsurlar da kapsam içinde Dinamik Değişime uyum sağlamak değil değişimi yönetebilmektir.

7 Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim
Stratejik yönetimi uygulayan ve uygulamaya çalışan ülkeler arasında ABD, İrlanda, Hollanda, Fransa, İsveç, Avustralya ve Güney Afrika sayılabilir.

8 GÜÇ DENKLEMİ ÜLKENİN GÜCÜ=(SV+PV) x SD x SP x Sİ

9 Strateji nedir? Strateji kavramı yüzyıllar boyunca askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Buna göre strateji, savaş sanatı ve bir savaşta sonuca gitmek için yapılacak askeri harekatın planlanması ve uygulanması bilimidir. Strateji kelimesinin Türkçe karşılığı yoktur.

10 Strateji nedir? TDK tanımı:
Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı

11 Strateji nedir? Kelimenin kökeni konusunda anlaşmazlık olmasına rağmen, genel bir yaklaşımla tüm tanımlamaların da benzer anlamlar taşıdığı söylenebilir. Bu da; yön göstermeyle ilgilidir.

12 STRATEJİ Belirlenen bir amaca veya hedefe ulaşabilmek üzere metod geliştirebilme becerisi Hedefe, hızlı, farklı, yaratıcı çözümler üreterek ulaşmak Kazanma oyunu Başarılı olmak için yaptıklarımız Kafalarımız içinde oluşan uzlaşıları kırmak sureti ile başarıyı yakalamaktır.

13 Strateji Nedir? Ulaşmaya değer bir gelecek için bugünden çalışmaktır.
Amaçlanan geleceğe ulaşabilmek için Fırsatları ve Tehditleri, Güçleri ve Zaafları bir kaldıraç olarak kullanabilmektir.

14 Bazen, bazı şeyleri hiç öyle düşünmemişizdir, biri kalıpların dışında birşey söyleyince yaratıcılık bu deyip, şapka çıkarırız......

15 Stratejik düşünce nedir?
Stratejik düşünce, stratejinin oluşumunu sağlayan değerler sistemi, felsefesidir. Zihniyet değişikliğidir.

16 Ne’ye stratejik diyoruz?
Stratejik işbirliği Stratejik ürün Stratejik ortak Stratejik karar Stratejik önem Stratejik plan

17 Bir konunun stratejik olabilmesi için;
Önemli sorunları içermelidir Uzun vadeli bakışla oluşturulmuş işbirliği Riskleri yönetmemizi sağlamalı Oyun teorisine uygun Kaynak temini ve kullanımını göstermesi RİSK: BİLİNMEYEN

18 Stratejik Yönetim Yönetim biliminde strateji, “bir organizasyonun amacına ulaşmak için izleyeceği yollar” Bugünden geleceğe doğru bir planlama değil, gelecekten bugüne doğru bir planlama vardır

19 gitmesinin istendiğine
STRATEJİ Planlama ufku uzun kararlar dizisidir. Örgütün nereye ve nasıl gitmesinin istendiğine karar vermektir.

20 STRATEJİK YÖNETİM Örgütün amaçlarını, hedeflerini ve bunlara
ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlemesini gerektirir.

21 Stratejik yönetim Stratejik yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder (DPT).

22 Stratejik Yönetim Vizyon Nerede olmayı hayal ediyoruz? Misyon
Stratejik Amaçlar 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz? Vizyon Nerede olmayı hayal ediyoruz? Misyon Neden varız? Yıllık hedefler 1 2 3 4 5

23 Stratejik Yönetim Döngüsü

24 STRATEJİK YÖNETİM 1. Planlama 4. Kontrol
Stratejik planı hazırla Plan sonuçlarını kontrol et 2. Uygulama 3. Karşılaştırma Stratejik planı uygula Planı elde edilen sonuçlarla karşılaştır.

25 Stratejik Yönetim Ne Değildir?
Sihirbaz oyunları ile dolu bir torba ya da bir teknikler paketi ? DEĞİL Analitik düşünmektir, kaynakların harekete geçirilmesidir. Geleceğin tahmini? DEĞİL Geleceği değiştirecek girişimlerin düşünülüp uygulanmasıdır. Gelecek kararlarla uğraşmak? DEĞİL Bugünkü kararların geleceği ile uğraşmaktır.

26 Stratejik Yönetim Ne Değildir?
Riski yok etme/azaltma çabası ? DEĞİL Risksiz büyünmeyeceğine göre doğru risklerin seçimi esas konudur. Rakamları yönetici muhakemesinin yerine koymak? DEĞİL Aksine sistematik planlama yöneticinin muhakeme, liderlik ve vizyonerliğini güçlendirmek için vardır.

27 MERAK Bazen sırf insani bir merak uğruna pazarlamacıların tuzağına düşeriz, para verip almak tatlı gelir.....

28 Kuralcı ve bürokratik içe dönüklük Girdi odaklı
GELENEKSEL ANLAYIŞ Merkezi planlama Merkezden yönetim Hiyerarşik yönetim Kuralcı ve bürokratik içe dönüklük Girdi odaklı Mevzuata uygunluk denetimi MODERN ANLAYIŞ Stratejik planlama Yerinden yönetim Katılımcı ve paylaşımcı yönetim Saydam ve hesap verebilir Çıktı ve hedef odaklı Performans denetimi

29 Stratejik Planlama: Arka Plan-1
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu: 2003 Acil Eylem Planı Yüksek Planlama Kurulu Kararları: 2003; 2004

30 Stratejik Planlama: Arka Plan-2
5436 sayılı kanun Pilot kuruluşlarda çalışmalar: Ocak 2004 SP Yönetmelik Faaliyet Raporları Yönetmeliği MEB Genelge (2006/55)

31 Kamu yönetiminde yeni arayışlar neye dayanıyor?
Vatandaşlar, aldıkları kamu hizmetlerinin daha iyi olmasını istiyor, Ama Daha iyi hizmet almak için daha fazla vergi vermek istemiyor, Çünkü Ödedikleri vergilere orantılı olarak hizmet aldıklarına inanmıyorlar

32 Bürokratik kültürden vatandaş odaklı kamu hizmeti kültürüne geçiş
Arayışların amacı: Bürokratik kültürden vatandaş odaklı kamu hizmeti kültürüne geçiş Hizmetin ve yönetimin kalitesini iyileştirmek Vatandaşın memnuniyetini artırmak Daha az maliyetle daha etkili verimli ve kaliteli hizmet sunmak

33 Stratejik planlama ile
Kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanmak amaçlanmaktadır. Stratejik yönetimin aracıdır.

34 Stratejik Plan - Stratejik yönetim
A: İşi doğru yapma B: Doğru işi yapma A: Etkinlik B: Etkililik

35 Etkinlik-Etkililik Etkinlik: Girdi-çıktı ilişkisi- çıktıların elde edilmesinde girdilerin nasıl kullanıldığı Etkililik: Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşma düzeyi- çıktılarla elde edilen sonuçlar

36 Stratejik planlama = geleceğin haritalanması

37 Stratejik Planlama Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 2010 2014 2011 2012 2013

38 5 Birim Değer 1 Birim Değer A Önemli Olan Planlanan süre içerisinde
faydanın elde edilmesidir A 2010 – 2011 – … – 2013 – … 1 Birim Değer 5 Birim Değer

39 Stratejik Planlama Sonuçların planlanmasıdır,
Değişimin planlanmasıdır, Gerçekçidir, Kaliteli yönetimin aracıdır, Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur, Katılımcı bir yaklaşımdır. Girdilere değil, sonuçlara odaklıdır. Değişimin istenilen yönde olabilmesini sağlamaya gayret eder ve değişimi destekler. Arzu edilen ve ulaşılabilir bir geleceği resmeder. bir kuruluşun kendisini nasıl tanımladığını, neler yaptığını ve yaptığı şeyleri niçin yaptığını değerlendirmesi,

40 Diğer yandan Stratejik Planlama
Günü kurtarmaya yönelik değildir, Bir şablon değildir, Salt bir belge değildir, Sadece bütçeye dönük değildir. Uzun vadeli bir yaklaşımdır. Kuruluşların farklı yapı ve ihtiyaçlarına uyarlanabilen esnek bir araçtır. SPSS şablonu değildir. Asıl olan stratejik plan dokümanı değil, stratejik planlama sürecidir. Plan amaç değil araçtır. Planın sahiplenilmesi gerekir. Planın bütçeye göre değil, bütçenin plana göre oluşturulması gerekir. PLAN AMAÇ DEĞİL BİR ARAÇTIR. ARAÇ OLMAKTAN ÇIKARSA PLAN BİZİ YÖNETMEYE BAŞLAR PLAN AKIL GİBİDİR; İYİ BİR UŞAK, KÖTÜ BİR EFENDİDİR

41 4N Stratejik Planlama-3 Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz?
Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz?

42 Stratejik Planlama Süreci
Plan ve Programlar GZFT (SWOT) Analizi Paydaş Analizi DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Arzu edilen gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Maliyetlendirme STRATEJİLER FAALİYETLER PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Raporlama Karşılaştırma İZLEME  BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

43 Stratejik plan unsurlarının organizasyonu

44 Neden stratejik planlama?
Alice: “Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: “Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı” Alice: “Nereye gideceğim çok da fark etmez” Kedi: “O zaman hangi yolu takip edeceğin de fark etmez” Alice: “... bir yere ulaştığım sürece...” diye açıklar... Kedi: “Şüphe yok ki bunu yapabilirsin... çok yürümeyi göze aldığın sürece...”

45 Neden stratejik planlama?
Geleceğe/ileriye yönelik düşünme Politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi Orta/uzun vadeli ve somut hedeflere dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi Sonuçlara ve performansa odaklanma Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu

46 Stratejik Planda Bulunması Gerekenler
DURUM ANALİZİ (ÖZET) MİSYON VİZYON DEĞERLER AMAÇLAR HEDEFLER STRATEJİLER 5 YILLIK TAHMİNİ MALİYET

47 Performans Programında Bulunması Gerekenler
EYLEM PLANLARI/PROJELER KAYNAKLAR BÜTÇE

48 Stratejik Planlama Süreci
0. Planlamanın Planlanması 1. Neredeyiz ? 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 3. Nasıl Ulaşabiliriz? 4. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz?

49 Hazırlık Çalışmaları Benimse(t)me
Çalışmaların sahiplenilmesinin sağlanması Organizasyonun oluşturulması İhtiyaçların tespit edilmesi İş planı Hazırlık programı

50 Planlama Sürecinin Organizasyonu
Koordinatör birim Kuruluşun üst yöneticisi Stratejik planlama ekibi

51 Planlamanın planlaması: temel sorular-1
Kuruluşa yönelik Kişilere yönelik Sürece yönelik

52 Planlamanın planlaması: temel sorular-2
Kuruluşa yönelik: Yöneticilerin desteği var mı? Kuruluşun geleceği hakkında kararlar alma isteği var mı? Stratejik plan geliştirebileceğine inanç var mı?

53 Planlamanın planlaması: temel sorular-3
Kişilere yönelik: Organizasyon: planlama nasıl yönetilecek: takımda kimler olacak? Çalışanlar hangi aşamada nasıl katkıda bulunacak? Dışarıdan destek/danışmanlık/hizmet ne ölçüde alınacak?

54 SIRA NO PLANLANAN ÇALIŞMALAR SORUMLU BİRİMLER

55 Planlamanın planlaması: temel sorular-4
Sürece yönelik: Çalışmaya ne kadar vakit ayrılacak? Nasıl bir uygulama modeli öngörülecek: hangi aşamalar gerçekleştirilecek? Hangi çıktılar/sonuçlar elde edilecek?

56 İhtiyaçların Tespiti Eğitim ihtiyacı Danışmalık ihtiyacı Veri ihtiyacı
Mali kaynak ihtiyacı

57 (NEREDEYİZ)? DURUM ANALİZİ
Tarihi gelişim Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar) Kuruluş içi analiz ve Çevre analizi (GZFT)

58 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ
NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?/GELECEĞE BAKIŞ - MİSYON VE İLKELER -VİZYON - STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

59 Misyon Varlık sebebinin tanımlanması Dört temel soru Ne? Nasıl? Neden?
Kime?

60 Vizyon Ulaşılmak istenen zirve İdealist, özgün, çekici, heyecan verici
İddialı / gerçekçi

61 Temel değerler, İlkeler
Çalışma felsefesi Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler Çalışanlarca benimsenen değerler ve inançlar

62 Stratejik Amaçlar Sonuca yönelik
Tutarlı (vizyon, misyon ve ilkelere uygun) Kavramsal Yön belirlerler

63 Hedefler Amaçları gerçekleştirecek somut ifadeler
Miktar, maliyet, kalite, yer ve zaman Rakamsal Kısa vadeli Sonuca odaklı

64 NASIL ULAŞABİLİRİZ? STRATEJİLER FAALİYETLER PROJELER

65 Strateji oluşturma yöntemleri
Kritik Sorular Yöntemi GZFT Analizi -ZT Stratejileri -ZF Stratejileri -GT Stratejileri -GF Stratejileri

66 BAŞARIMIZI NASIL ÖLÇERİZ?
İZLEME DEĞERLENDİRME PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

67 MİSYON (Nereye ulaşmak istiyoruz?-1)
Misyon Kavramı Fr: mission Tr: ulugörev, özgörev, amaç, görev Kurumun varlık nedenidir

68 Misyon Kavramı Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni, Bir kimse, kurum veya kuruluşun yapması beklenen görevi’dir (TDK Sözlüğü). Misyon üstlenmek: özel bir görevi üstüne almak.. TDK

69 Misyon için cevaplanması gereken sorular
NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?

70 Misyon İfadesi NE? Hizmet alanların ihtiyaçları NEDEN?
Var oluş nedeni, kuruluş amacı Nasıl? Yaklaşımlar,yöntemler KİME? Hizmet alan kesimler

71 Misyon ifadesi neden önemlidir?
Hizmet alanlarımızı gösterir Ne yapmamız gerektiğini belirler Kurumun değişmez karakterini tanımlar

72 Misyon ifadesi’nin Bir paragraftan uzun olmaması Açık, anlaşılır,
Herkes tarafından aynı ölçüde algılanabilir, Temel değerler ile uyumlu olması tercih edilir.

73 Misyon ifadesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken durumlar
Misyon ifadesi paydaşların ilgilendikleri veya alacakları planlanan faydayı yansıtmalı, kurum ile ilgili olarak Hükümet Programında ifade edilen politikalara uyumlu olmalıdır.

74 Misyon ifadesi oluşturulması
Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği /22175 R.G Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görevlerini plânlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin teşkilât ve görevlerini belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesine ait esas ve usulleri düzenlemektir. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

75 Milli Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
Kanun No: 3797 Amaç Madde 1 — Bu Kanunun amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programlan doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Görev Madde 2 — Millî Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır: a)  Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koru yan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak,

76 Misyon ifadesi Eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetimini yaparak gerekli tedbirleri almak.

77 MEB Misyon İfadesi Millî Eğitim Bakanlığının misyonu; yüksek karakterli ve nitelikli insanlar yetiştirmek; bunun için politikalar geliştirmek, eğitim ve öğretim programları hazırlamak, ilgili standartları, öğretmen niteliklerini belirlemek ve bunlarla ilgili ARGE çalışmaları yapmak, eğitim ortamını hazırlamak, eğitim-öğretim yapmak, rehberlik, denetim ve değerlendirme sistemleri oluşturmaktır.

78 MEB Misyon İfadesi Neden?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası ve milletin mutluluğu için, bireyin ve toplumun sürekli eğitimini ve gelişmesini sağlamak; kültürel değerleri geliştirerek gelecek nesillere aktarmak

79 MEB Misyon İfadesi Nasıl? Fırsat ve imkan eşitliği sağlayarak,
Evrensel ilkeleri gözeterek, Hayat boyu her ortamda eğitim yaklaşımı ile, Çağın gerekleri ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak, kişilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda, Ülke genelinde eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmetlerinde birlik ve beraberlik sağlayarak

80 MEB Misyon İfadesi Kimin için? Milletin bütün fertleri için

81 Örnek TÜSSİDE Misyonu;
Kurum ve kuruluşların daha etkin yönetilmesi ve sürekli gelişimi için, eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmetlerini insan odaklı yaklaşımlarla sunmaktır.

82 TÜSSİDE Misyon İfadesi
NE? Eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmetleri NEDEN? daha etkin yönetilmesi ve sürekli gelişimi için NASIL? İnsan odaklı yaklaşımlar ile KİME? kurum ve kuruluşlara

83 Misyon Analizi NE ? Eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmek. NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için. NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak. KİME ? Millî eğitim sistemi ve paydaşlarına yönelik.

84 Misyon Analizi NEDEN + NASIL + KİME + NE = MİSYON İFADESİ Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için, her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak; Millî Eğitim Sistemi ve paydaşlarına yönelik eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmektir.

85 Örnek Eğitimde sürekli yenileşmeyi ve gelişmeyi sağlayarak; insan merkezli eğitim anlayışıyla, tüm okul ve kurumlarımızı eğitim, bilim ve kültür merkezi yapmak. (…. İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

86 Misyon örnekleri Bütün genç insanlarımıza mümkün olan en yüksek standartlarda, eşit erişim hakkı tanıyarak, onların eğitim ve gelişimini sağlamak. (Kuzey İrlanda Eğitim Bakanlığı)

87 Misyon örnekleri Herkese eşit eğitim hakkı sağlanmasına ve eğitimde mükemmelliğin bütün toplumda gelişmesini sağlamak. (ABD Eğitim Bakanlığı)

88 Misyon örnekleri Misyonumuz, ulusun geleceğini tayin edecek kişileri şekillendirmek ulusun geleceğini şekillendirmektir. Eğitim hizmeti çocuklarımıza dengeli ve iyi düzenlenmiş eğitim sunar, bütün potansiyellerini kullanabilmek üzere geliştirir, iyi vatandaş olarak, ailelerine, topluma ve ülkelerine karşı sorumlu biri olarak yetişir. (Singapur Eğitim Bakanlığı)

89 Misyon örnekleri Başarıyı artırmak ve eşitsizliği azaltmak.
(Yeni Zelenda Eğitim Bakanlığı)

90 Misyon örnekleri Mairutius Cumhuriyeti’ndeki bütün çocuk ve öğrencilere kaliteli eğitim hizmeti vermek. (Mairutius Cumhuriyeti Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı)

91 Misyon örnekleri Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek ve Galler’de insanların potansiyellerini ortaya koyabilecekleri dünya standartlarında öğrenme imkanlarını teşvik etmek. (Galler Eğitim ve Öğretim Kurumu)

92 Misyon örnekleri Mountain Gap Middle School’un misyonu, her öğrencisine güvenli, motive edici bir ortamda kişisel disiplini, motivasyonu ve öğrenmede mükemmelliği destekleyen bir eğitim vermektir. Mountain Gap Takımı öğrencilerin global alanda sorumluluğunu taşıyarak başarılı olabilecek ve katkıda bulunabilecek, özgür ve kendine yetebilen yetişkin insanlar olarak yetişmelerine yardımcı olacak şekilde aileleri ve toplumu biraraya getirir. (Mountain Gap Orta Okulu)

93 Vizyon Muassır medeniyetler seviyesinin ÜSTÜNE çıkmak… M. K. ATATÜRK

94 Vizyon Memleket isterim Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;Olursa bir şikâyet ölümden olsun. Cahit Sıtkı TARANCI

95 Vizyon Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette strateji ve taktik sahibi bir gençlik… Necip Fazıl

96 Vizyon Bir hayalim var benim…
Gün gelecek, dört büyük çocuğum, derilerinin rengine göre değil, karakterlerinin yapısına göre değerlendirilecekleri bir ülkede yaşayacaklar… Martin Luther KING

97 Vizyon Fr: vision Tr: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü
Gösterim, geniş görüş, ileri görüş Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme (TDK)

98 VİZYON Nereye ulaşmak istiyoruz?-2
Kurumsal vizyon ifadesi; Kurumun ideal geleceğini sembolize eder. İddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadedir. Uzun vadede neleri yapmak isteriz? Gelecekte nerede olmak isteriz?

99 Kurumun görünüşünü, ayırt ediciliğini, düşüncelerini temsil eder.
Vizyon Gelecekte istenen Bugün bulunulan Kurumun görünüşünü, ayırt ediciliğini, düşüncelerini temsil eder.

100 Güçlü Bir VİZYON İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir
Özgündür; Aidiyeti belirtir Ayırt edicidir; Diğer kurumlardan farklı olmalıdır Çekicidir; Kurum içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker

101 İyi İfade Edilmiş Bir VİZYON
Kısa ve akılda kalıcıdır İlham vericidir Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlar

102 Vizyon İfadesi Doğru yada yanlış değildir
Gerçekleşmek zorunda değildir Heyecan vericidir

103 Misyon - Vizyon Misyon Vizyon Bugünü yansıtır Yarını gösterir
Müşterileri belirler İlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

104 Vizyon örnekleri Japon ürünlerinin yaygın kötü imajını değiştiren firma olmak, (Sony- 1950’ler) Her evde bir bilgisayar ve üzerinde Microsoft’un ürünü, (Microsoft- 1970’ler) Ticari havacılıkta egemen oyuncu olmak ve dünyayı jet çağına getirmek,(Boeing-1950)

105 Vizyon örnekleri Adidas’ı silmek, (Nike-1960 lar)
Yamaha’yı imha edeceğiz, (Honda-1970 ler)

106 Vizyon bildirimi örnekleri
Eğitim kültürünü öğretim yöntemleri modalarına kapılma kültüründen, başarı, profesyonellik ve sonuç alma kültürüne çevirmek. (ABD Eğitim Bakanlığı)

107 Vizyon bildirimi örnekleri
Tüm Avustralyalılar için öğrenme, bilim ve yenilik yollarıyla daha iyi bir gelecek. (Avustralya Eğitim, Bilim ve Öğretim Bakanlığı)

108 Vizyon bildirimi örnekleri
Sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri ve kaynakları yok etmeksizin kullanarak gelişen, ortaya çıkan fırsatları, nitelikli insan kaynakları ile etkin, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla değerlendiren, kendi kaderini tayin eden, barışçıl, adil, laik ve müreffeh Türkiye. (2023 Türkiye Vizyonu)

109 Çevrenin bilim, kültür ve sanat merkezi bir okul olmak
Okul vizyonu Çevrenin bilim, kültür ve sanat merkezi bir okul olmak

110 Sonuçta.. Eyleme geçirilmemiş vizyon sadece hayaldir.
Eğer vizyonsuz bir takım eylemler içindeyseniz bu ise koşuşturmacadır. Fark; vizyonu belirlenmiş ve o vizyonu gerçekleştirmeye yönelik eylemler yapan kurumu oluşturarak gerçekleştirilir.

111 Ay’a yükselmeyi hedefle, ulaşamazsan bile...
...yıldızların altına düşersin.

112 TEMEL DEĞERLER (İLKELER) Nereye ulaşmak istiyoruz?-3
Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Kuruluşun çalışma felsefesi nedir? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

113 Değerler üç temel alana ilişkin olabilir:
Kişiler: Süreçler: Performans:

114 Temel değerler örnekleri
Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik esastır İnanıyoruz ki; Bütün öğrenciler zekidir, önemli olan bu zekayı aktif hale getirebilmektir. Biliyoruz ki; Çağımız bilgi öğretme çağı değil, bilgiye ulaşmanın yollarının öğretildiği çağdır.

115 Temel değerler örnekleri
Atatürk ilke ve inkılâpları Laiklik İnançlara saygılı olma Demokratik anlayış Kültürel değerlerimizin diğer ulusların değerleri ile bağdaştırılması Öz kültüre bağlılık Adalet Üretkenlik Fırsat eşitliği Yenilikçilik Akılcılık ve bilimsellik Beden ve ruh sağlığını koruma Şeffaflık Doğa ve çevreyi koruma İşbirliği Liyakat Süreklilik Katılımcılık Fedakarlık

116 Temel değerler örnekleri
Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı iş yapmayız. Hiçbir şey bu ilkelere aykırı iş yapılmasının gerekçesi olamaz. Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz. Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız. Çalışanları tanır, yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer veririz. Her işimiz önemlidir, ihmal edilemez. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz. İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız. İnsiyatif kullanmaktan çekinmeyiz.

117 Temel değerler örnekleri
Kalite: Varlık nedenimiz öğrencilerimizdir, kalite işimiz, öğrenci veli ve toplumun beklentilerinin karşılığını vermek bizim hedefimizdir. Sorumluluk: Bireyler olarak tam sorumluluk gösterir, birlikte çalıştıklarımızın sorumluluğunu destekleriz. Karşılıklılık: Karşılıklı yarar, kamusal yarar; kamusal yarar ise kalıcı olandır. Verimlilik: Kaynakları azami ölçüde kullanır, hiçbir şeyi israf etmeyiz ve en iyi yapabildiğimiz işi yaparız.

118 Nereye ulaşmak istiyoruz?-4 STRATEJİK AMAÇLAR
Vizyona giden yolda, öncelikle ve belirli bir sürede “nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusunun cevabıdır.

119 Stratejik amaçlar Belirli bir sürede kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçlardır.

120 Stratejik Amaç - Hedef İlişkisi
AMAÇ: ENFLASYONU DÜŞÜRMEK HEDEF: 2007 DE ENFLASYON %10 OLSUN

121 Nereye ulaşmak istiyoruz?-4
AMAÇLAR Örgütün misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. HEDEFLER Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır

122 Örnek Stratejik amaçlar:
Bağımsız denetleme ve tavsiye yoluyla eğitimin standardının ve kalitesinin yükselmesine yardım etmek Ulusal bir çocuk bakımı mevzuatını kurmak ve işletmek yoluyla çocuk bakımının kalite ve standartlarının sağlanması ve geliştirilmesine yardım etmek İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığı

123 Hedefler Spesifik (açık,anlaşılır) Ölçülebilir Sonuca odaklı
Gerçekçi, ulaşılabilir Zamanı belli olmalıdır. SMART

124 Amaç - Hedef AMAÇ 1. Okulöncesi eğitimi ülke geneline yaygınlaştırmak için altyapı, insan kaynakları ile veli, anne-baba ve toplum bilincinin oluşması konularında gerekli çalışmalar yapılacaktır. Hedef 1.1 Okulöncesi eğitimde okullaşma oranı %25’ten 2007 de %30’a 2008’de %40’a çıkartılacaktır. Hedef 1.2 Okulöncesi eğitimden faydalanamayan aileler ekonomik yönden desteklenecektir.

125 Amaç-Hedef AMAÇ 2. Eğitim kurumlarımızın tümünün elektronik ortamda iletişiminin hızlı ve nitelikli bir şekilde sağlanması. Hedef 2.1 % 80 olan internetli kurum sayısını her yıl % 5 arttırarak 4 yıl içinde % 100 ‘e ulaşması. Hedef 2.2 e-evrak sistemi ile bakanlık dahil bütün teşkilatın evrak akışına ulaşmak. Hedef 2.3 Bilgisayar okuryazarlığını(bütün personel)% 100 ‘e çıkarmak.

126 9.Plan Hedef: Okullaşma oranları
2006/2007 2012/2013 Okul öncesi 25 50,0 İlköğretim 95,6 100,0 Ortaöğretim 85,2 Yükseköğretim Toplam 38,4 48,0 Örgün 24,8 33,0 Derslik başına düşen öğrenci sayısı 43,5 30,0 Genel ortaöğretim 37,9

127 Hayal ile Hedef arasındaki fark, Eylemdir.

128 Nasıl Ulaşabiliriz ? STRATEJİLER
Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren karalar bütünüdür. Strateji ve hedeflerin uyumlu olması gerekir.

129 Strateji oluşturma yöntemleri
Kritik Sorular Yöntemi GZFT Analizi -ZT Stratejileri -ZF Stratejileri -GT Stratejileri -GF Stratejileri

130 Stratejilerin Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular
Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Olası sorunları nasıl aşabiliriz? Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir?

131 Amaç-Hedef-Strateji örnekleri
Amaç 1- Eğitim öğretimde akademik başarıyı artırmak Hedef 1.1-Tüm okullarda sınıf mevcutları 30’un altına düşürülecektir.(Kim?/Kimler,Yaklaşık bütçe?) Strateji Okulların öğrenci alacakları bölgelerin tespitinde ve uygulanmasından taviz verilmeyecektir. Strateji Okul ve derslik ihtiyacı demografik faktörler ve öğrenci kapasitesine göre belirlenecektir. Strateji Hayır severlerin yapacakları yardımların ihtiyaç bölgelerine yönlendirilmesi sağlanacaktır. Strateji Eğitime %100 Destek Kampanyası’ndan sağlanan kaynakların artırılması sağlanacaktır.

132 Amaç-Hedef-Strateji örnekleri
Amaç 2- Kendine güvenen,yapıcı,yaratıcı bireyler yetiştirmek. Hedef 2.1- Her okulun en az 1 spor dalında yarışmalara katılmaları sağlanacaktır. Strateji Küçük okulların bireysel sporlara katılmaları teşvik edilecektir. Strateji Okulların amatör spor kulüpleri ile işbirliği içinde olmaları sağlanacaktır. Strateji ……

133 Amaç-Hedef-Strateji örnekleri
Amaç: Eğitim ve iletişim yoluyla verimliliği ve fırsatları artırmak. Strateji: 1. Katılım ve verimliliği geliştir. Strateji: 2. Fırsatları artırmak için eğitim imkânı sağla. Strateji: 3. İletişimi geliştir ve sadakati güçlendir.

134 Vizyondan Faaliyete Misyon Vizyon Amaç A Hedef A.1 Faaliyet A.1.I
Faaliyet A.1.II Hedef A.2 Faaliyet A.1.III Hedef A.3 Amaç B Amaç C

135 Kuyuyu, susamadan önce kaz.

136 MALİYETLENDİRME Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır.

137 Faaliyetler kişi/ Birim 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl Toplam
AMAÇ A HEDEF A.1 2000 Öğretmenin bilgi teknolojileri konusunda eğitilmesi. STRATEJİ Faaliyetler Sorumlu kişi/ Birim 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl Toplam A.1.1 Eğitim programı yazılması. Dışardan personel 100 saat X 50 YTL Öğretmenler 100 X 5 YTL Eğitmenler 1 Eğitim: 50 saat 10 Eğitim X Eğitim başına 500 YTL Eğitim yeri giderleri 10 Eğitim X Eğitim başına 100 YTL Hizmet İçi Eğitim Birimi 5.000 YTL 500 YTL 1.000 YTL 5.500 YTL YTL TOPLAM YTL 6.000 YTL YTL

138 Maliyet tablosu Planın 1. yılı 2. yılı 3. yılı 4. yılı 5. yılı Amaç 1
Hedef 1.1 Hedef 1.2 Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Amaç 3 ………….. TOPLAM

139 Kaynak tablosu Kaynaklar Planın 1. yılı 2. yılı 3. yılı 4. yılı
Genel Bütçe Özel Bütçe Yerel Yönetimler Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe Dışı Fonlar Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak Diğer TOPLAM

140 Stratejik planlama nasıl olmalı?
Değişimin bir aracı Belge değil, süreç ve yaklaşım Teorik değil, pratik katılımcılık Sonuçlara odaklı yönetim Ölçme ve değerlendirme önemli Zihniyet değişikliği

141 Stratejik planlama nasıl olmalı?
Eylem yönelimli Rakam esaslı değil, fikir esaslı Geçmişin projeksiyonu değil, gelecek yönelimli

142 “Eylem olmadı mı vizyon bir rüyadır
“Eylem olmadı mı vizyon bir rüyadır. Vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir” TEŞEKKÜRLER…

143 Strateji Geliştirme Başkanlığı
TEŞEKKÜRLER.. Nezir Ünsal Strateji Geliştirme Başkanlığı


"KAMU KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları