Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KAMU KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM Nezir Ünsal STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KAMU KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM Nezir Ünsal STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 1 KAMU KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM Nezir Ünsal STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI nunsal66@gmail.com

2 2 Günün sözü Bir problemi onu ortaya çıkaran bilinç düzeyi ile çözemezsiniz! Einstein

3 3 Amaç Stratejik yönetimin temel kavramlarının paylaşılması

4 4 Kapsam Strateji Stratejik yönetim Kamu yönetimine yeni arayışlar Stratejik Planlama süreci

5 5 Planlamada akımlar 1946 dan sonra : Uzun Vadeli Planlama 1950 : Kalite Kontrollü Yaklaşım (son ürün muayenesi) 1960 : Süreç Kontrollü Yaklaşım 1975 : TKY (TQM) Anlayışı -Sürekli Kalite Geliştirme -Stratejik Planlama -Stratejik Yönetim Sistemi

6 6 1980-.. Stratejik Yönetim Stratejik değişimin yönetimi Üst yönetimin liderliği belirgin Strateji oluşturma ve uygulama Her düzeyden çalışanların katılımı İç unsurlar da kapsam içinde Dinamik

7 7 Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Stratejik yönetimi uygulayan ve uygulamaya çalışan ülkeler arasında ABD, İrlanda, Hollanda, Fransa, İsveç, Avustralya ve Güney Afrika sayılabilir.

8 8 GÜÇ DENKLEMİ ÜLKENİN GÜCÜ=(SV+PV) x SD x SP x Sİ

9 9 Strateji nedir? Strateji kavramı yüzyıllar boyunca askeri bir kavram olarak kullanılmıştır. Buna göre strateji, savaş sanatı ve bir savaşta sonuca gitmek için yapılacak askeri harekatın planlanması ve uygulanması bilimidir. Strateji kelimesinin Türkçe karşılığı yoktur.

10 10 Strateji nedir? TDK tanımı: Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı

11 11 Strateji nedir? Kelimenin kökeni konusunda anlaşmazlık olmasına rağmen, genel bir yaklaşımla tüm tanımlamaların da benzer anlamlar taşıdığı söylenebilir. Bu da; yön göstermeyle ilgilidir.

12 12 STRATEJİ Belirlenen bir amaca veya hedefe ulaşabilmek üzere metod geliştirebilme becerisi Hedefe,hızlı,farklı, yaratıcı çözümler üreterek ulaşmak Kazanma oyunu Başarılı olmak için yaptıklarımız Kafalarımız içinde oluşan uzlaşıları kırmak sureti ile başarıyı yakalamaktır.

13 13 Strateji Nedir? Ulaşmaya değer bir gelecek için bugünden çalışmaktır. Amaçlanan geleceğe ulaşabilmek için Fırsatları ve Tehditleri, Güçleri ve Zaafları bir kaldıraç olarak kullanabilmektir.

14 14 Bazen, bazı şeyleri hiç öyle düşünmemişizdir, biri kalıpların dışında birşey söyleyince yaratıcılık bu deyip, şapka çıkarırız......

15 15 Stratejik düşünce nedir? Stratejik düşünce, stratejinin oluşumunu sağlayan değerler sistemi, felsefesidir. Zihniyet değişikliğidir.

16 16 Ne’ye stratejik diyoruz? Stratejik işbirliği Stratejik ürün Stratejik ortak Stratejik karar Stratejik önem Stratejik plan

17 17 Bir konunun stratejik olabilmesi için; Önemli sorunları içermelidir Uzun vadeli bakışla oluşturulmuş işbirliği Riskleri yönetmemizi sağlamalı Oyun teorisine uygun Kaynak temini ve kullanımını göstermesi

18 18 Stratejik Yönetim Yönetim biliminde strateji, “bir organizasyonun amacına ulaşmak için izleyeceği yollar” Bugünden geleceğe doğru bir planlama değil, gelecekten bugüne doğru bir planlama vardır

19 19 Planlama ufku uzun kararlar dizisidir. Örgütün nereye Örgütün nereye ve nasıl gitmesinin istendiğine karar vermektir. STRATEJİ

20 20 STRATEJİK YÖNETİM Örgütün amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemlerin belirlemesini gerektirir.

21 21 Stratejik yönetim Stratejik yönetim, stratejik planlama ve denetimi de kapsayacak şekilde, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu ifade eder (DPT).

22 22 Stratejik Yönetim Stratejik Amaçlar 5 yıl sonra nerede olmak istiyoruz? Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz? Vizyon Nerede olmayı hayal ediyoruz? Misyon Neden varız? Yıllık hedefler1 2 3 4 5

23 23 Stratejik Yönetim Döngüsü STRATEJİK PLANLAMA BÜTÇELEMEUYGULAMA DEĞERLENDİRME

24 24 STRATEJİK YÖNETİM 1. Planlama4. Kontrol Stratejik planı hazırlaPlan sonuçlarını kontrol et 2. Uygulama3. Karşılaştırma Stratejik planı uygulaPlanı elde edilen sonuçlarla karşılaştır.

25 25 Stratejik Yönetim Ne Değildir? Sihirbaz oyunları ile dolu bir torba ya da bir teknikler paketi ? DEĞİL Analitik düşünmektir, kaynakların harekete geçirilmesidir. Geleceğin tahmini? DEĞİL Geleceği değiştirecek girişimlerin düşünülüp uygulanmasıdır. Gelecek kararlarla uğraşmak? DEĞİL Bugünkü kararların geleceği ile uğraşmaktır.

26 26 Stratejik Yönetim Ne Değildir? Riski yok etme/azaltma çabası ? DEĞİL Risksiz büyünmeyeceğine göre doğru risklerin seçimi esas konudur. Rakamları yönetici muhakemesinin yerine koymak? DEĞİL Aksine sistematik planlama yöneticinin muhakeme, liderlik ve vizyonerliğini güçlendirmek için vardır.

27 27 MERAK Bazen sırf insani bir merak uğruna pazarlamacıların tuzağına düşeriz, para verip almak tatlı gelir.....

28 28 GELENEKSEL ANLAYIŞ Merkezi planlama Merkezden yönetim Hiyerarşik yönetim Kuralcı ve bürokratik içe dönüklük Girdi odaklı Mevzuata uygunluk denetimi MODERN ANLAYIŞ Stratejik planlama Yerinden yönetim Katılımcı ve paylaşımcı yönetim Saydam ve hesap verebilir Çıktı ve hedef odaklı Performans denetimi

29 29 Stratejik Planlama: Arka Plan-1 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu: 2003 Acil Eylem Planı Yüksek Planlama Kurulu Kararları: 2003; 2004

30 30 Stratejik Planlama: Arka Plan-2 5436 sayılı kanun Pilot kuruluşlarda çalışmalar: Ocak 2004 SP Yönetmelik Faaliyet Raporları Yönetmeliği MEB Genelge (2006/55)

31 31 Kamu yönetiminde yeni arayışlar neye dayanıyor? Vatandaşlar, aldıkları kamu hizmetlerinin daha iyi olmasını istiyor, Ama Daha iyi hizmet almak için daha fazla vergi vermek istemiyor, Çünkü Ödedikleri vergilere orantılı olarak hizmet aldıklarına inanmıyorlar

32 32 Arayışların amacı: Bürokratik kültürden vatandaş odaklı kamu hizmeti kültürüne geçiş Hizmetin ve yönetimin kalitesini iyileştirmek Vatandaşın memnuniyetini artırmak Daha az maliyetle daha etkili verimli ve kaliteli hizmet sunmak

33 33 Stratejik planlama ile Kaynakları etkin, verimli ve ekonomik kullanmak amaçlanmaktadır. Stratejik yönetimin aracıdır.

34 34 Stratejik Plan - Stratejik yönetim A: İşi doğru yapma B: Doğru işi yapma A: Etkinlik B: Etkililik

35 35 Etkinlik-Etkililik Etkinlik: Girdi-çıktı ilişkisi- çıktıların elde edilmesinde girdilerin nasıl kullanıldığı Etkililik: Önceden belirlenmiş amaçlara ulaşma düzeyi- çıktılarla elde edilen sonuçlar

36 36 Stratejik planlama = geleceğin haritalanması

37 37 Stratejik Planlama Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 2010 2014 2011 2012 2013

38 38 A A 2010 – 2011 – … – 2013 – … 1 Birim Değer 5 Birim Değer Önemli Olan Önemli Olan Planlanan süre içerisinde planlanan faydanın elde edilmesidir Planlanan süre içerisinde planlanan faydanın elde edilmesidir

39 39 Stratejik Planlama Sonuçların planlanmasıdır, Değişimin planlanmasıdır, Gerçekçidir, Kaliteli yönetimin aracıdır, Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur, Katılımcı bir yaklaşımdır.

40 40 Diğer yandan Stratejik Planlama Günü kurtarmaya yönelik değildir, Bir şablon değildir, Salt bir belge değildir, Sadece bütçeye dönük değildir.

41 41 Stratejik Planlama-3 4N Neredeyiz? Nereye ulaşmak istiyoruz? Nasıl ulaşabiliriz? Nasıl ölçer ve değerlendiririz?

42 42  Plan ve Programlar  GZFT (SWOT) Analizi  Paydaş Analizi DURUM ANALİZİNEREDEYİZ  Kuruluşun varoluş gerekçesi  Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?  Arzu edilen gelecekVİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri  Detaylı iş planları  Maliyetlendirme STRATEJİLER FAALİYETLER VE PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Raporlama  Karşılaştırma İZLEME BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?  Geri besleme  Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi  Performans göstergeleri  Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Stratejik Planlama Süreci

43 43 Stratejik plan unsurlarının organizasyonu MİSYON VİZYON İLKELER STRATEJİK AMAÇ 1 STRETEJİK HEDEF 1.1 Faaliyet 1.1.1 Faaliyet1.1.2 STRETEJİK HEDEF 1.2 Faaliyet 1.2.1 Faaliyet 1.2.2 Faaliyet 1.2.3 STRATEJİK AMAÇ 2 STRETEJİK HEDEF 2.1 Faaliyet 2.1.1 Faaliyet 2.1.2 Faaliyet 2.1.3 STRETEJİK HEDEF 2.2 Faaliyet 2.2.1 Faaliyet 2.2.2 STRETEJİK HEDEF 2.3 Faaliyet 2.3.1 Faaliyet 2.3.2 Faaliyet 2.3.3 STRATEJİK AMAÇ 3 STRETEJİK HEDEF 3.1 Faaliyet 3.1.1 Faaliyet 3.1.2 Faaliyet 3.1.3 Faaliyet 3.1.4 STRETEJİK HEDEF 3.2 Faaliyet 3.2.1 Faaliyet 3.2.2

44 44 Neden stratejik planlama? Alice: “Nereye gideceğim çok da fark etmez” Kedi: “O zaman hangi yolu takip edeceğin de fark etmez” Alice: “... bir yere ulaştığım sürece...” diye açıklar... Kedi: “Şüphe yok ki bunu yapabilirsin... çok yürümeyi göze aldığın sürece...” Alice: “Lütfen söyler misin, hangi yoldan gitmeliyim? Kedi: “Bu büyük ölçüde nereye ulaşmak istediğine bağlı”

45 45 Neden stratejik planlama? Geleceğe/ileriye yönelik düşünme Politika oluşturma kapasitesinin güçlendirilmesi Orta/uzun vadeli ve somut hedeflere dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi Sonuçlara ve performansa odaklanma Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu

46 46 Stratejik Planda Bulunması Gerekenler DURUM ANALİZİ (ÖZET) MİSYON VİZYON DEĞERLER AMAÇLAR HEDEFLER STRATEJİLER 5 YILLIK TAHMİNİ MALİYET

47 47 Performans Programında Bulunması Gerekenler EYLEM PLANLARI/PROJELER KAYNAKLAR BÜTÇE

48 48 Stratejik Planlama Süreci 0. Planlamanın Planlanması 0. Planlamanın Planlanması 1. Neredeyiz ? 1. Neredeyiz ? 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 2. Nereye Ulaşmak İstiyoruz ? 3. Nasıl Ulaşabiliriz? 3. Nasıl Ulaşabiliriz? 4. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz? 4. Nasıl Ölçer ve Değerlendiririz?

49 49 Hazırlık Çalışmaları Benimse(t)me Çalışmaların sahiplenilmesinin sağlanması Organizasyonun oluşturulması İhtiyaçların tespit edilmesi İş planı Hazırlık programı

50 50 Planlama Sürecinin Organizasyonu Koordinatör birim Kuruluşun üst yöneticisi Stratejik planlama ekibi

51 51 Planlamanın planlaması: temel sorular-1 Kuruluşa yönelik Kişilere yönelik Sürece yönelik

52 52 Planlamanın planlaması: temel sorular-2 Kuruluşa yönelik: Yöneticilerin desteği var mı? Kuruluşun geleceği hakkında kararlar alma isteği var mı? Stratejik plan geliştirebileceğine inanç var mı?

53 53 Planlamanın planlaması: temel sorular-3 Kişilere yönelik: Organizasyon: planlama nasıl yönetilecek: takımda kimler olacak? Çalışanlar hangi aşamada nasıl katkıda bulunacak? Dışarıdan destek/danışmanlık/hizmet ne ölçüde alınacak?

54 54 SIRA NO PLANLANAN ÇALIŞMALAR SORUMLU BİRİMLER

55 55 Planlamanın planlaması: temel sorular-4 Sürece yönelik: Çalışmaya ne kadar vakit ayrılacak? Nasıl bir uygulama modeli öngörülecek: hangi aşamalar gerçekleştirilecek? Hangi çıktılar/sonuçlar elde edilecek?

56 56 İhtiyaçların Tespiti Eğitim ihtiyacı Danışmalık ihtiyacı Veri ihtiyacı Mali kaynak ihtiyacı

57 57 (NEREDEYİZ)? DURUM ANALİZİ Tarihi gelişim Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi Paydaş analizi (iç ve dış paydaşlar, yararlanıcılar) Kuruluş içi analiz ve Çevre analizi (GZFT)

58 58 NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?/GELECEĞE BAKIŞ - MİSYON VE İLKELER - VİZYON - STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

59 59 Misyon Varlık sebebinin tanımlanması Dört temel soru –Ne? –Nasıl? –Neden? –Kime?

60 60 Vizyon Ulaşılmak istenen zirve İdealist, özgün, çekici, heyecan verici İddialı / gerçekçi

61 61 Temel değerler, İlkeler Çalışma felsefesi Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden değerler, standartlar ve idealler Çalışanlarca benimsenen değerler ve inançlar

62 62 Stratejik Amaçlar Sonuca yönelik Tutarlı (vizyon, misyon ve ilkelere uygun) Kavramsal Yön belirlerler

63 63 Hedefler Amaçları gerçekleştirecek somut ifadeler Miktar, maliyet, kalite, yer ve zaman Rakamsal Kısa vadeli Sonuca odaklı

64 64 NASIL ULAŞABİLİRİZ? STRATEJİLER FAALİYETLER PROJELER

65 65 Strateji oluşturma yöntemleri Kritik Sorular Yöntemi GZFT Analizi -ZT Stratejileri -ZF Stratejileri -GT Stratejileri -GF Stratejileri

66 66 BAŞARIMIZI NASIL ÖLÇERİZ? İZLEME DEĞERLENDİRME PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

67 67 MİSYON (Nereye ulaşmak istiyoruz?-1) Misyon Kavramı Fr: mission Tr: ulugörev, özgörev, amaç, görev Kurumun varlık nedenidir

68 68 Misyon Kavramı Bir kimse kurum veya kuruluşun var oluş nedeni, Bir kimse, kurum veya kuruluşun yapması beklenen görevi’dir (TDK Sözlüğü). Misyon üstlenmek: özel bir görevi üstüne almak.. TDK

69 69 Misyon için cevaplanması gereken sorular NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?

70 70 Misyon İfadesi NEDEN? Var oluş nedeni, kuruluş amacı NE? Hizmet alanların ihtiyaçları Nasıl? Yaklaşımlar,yöntemler KİME? Hizmet alan kesimler

71 71 Misyon ifadesi neden önemlidir? Hizmet alanlarımızı gösterir Ne yapmamız gerektiğini belirler Kurumun değişmez karakterini tanımlar

72 72 Misyon ifadesi’nin Bir paragraftan uzun olmaması Açık, anlaşılır, Herkes tarafından aynı ölçüde algılanabilir, Temel değerler ile uyumlu olması tercih edilir.

73 73 Misyon ifadesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken durumlar Misyon ifadesi paydaşların ilgilendikleri veya alacakları planlanan faydayı yansıtmalı, kurum ile ilgili olarak Hükümet Programında ifade edilen politikalara uyumlu olmalıdır.

74 74 Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği 18.01.1995/22175 R.G Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığının il ve ilçe düzeyindeki görevlerini plânlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, geliştirmek ve değerlendirmek üzere kurulan İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin teşkilât ve görevlerini belirlemek ve hizmetlerin yürütülmesine ait esas ve usulleri düzenlemektir. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Misyon ifadesi oluşturulması

75 75 Milli Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Kanun No: 3797 Amaç Madde 1 — Bu Kanunun amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programlan doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. Görev Madde 2 — Millî Eğitim Bakanlığının görevleri şunlardır: a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koru yan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak,

76 76 Eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, programlamak, yürütmek, takip ve denetimini yaparak gerekli tedbirleri almak. Misyon ifadesi

77 77 MEB Misyon İfadesi Millî Eğitim Bakanlığının misyonu; yüksek karakterli ve nitelikli insanlar yetiştirmek; bunun için politikalar geliştirmek, eğitim ve öğretim programları hazırlamak, ilgili standartları, öğretmen niteliklerini belirlemek ve bunlarla ilgili ARGE çalışmaları yapmak, eğitim ortamını hazırlamak, eğitim- öğretim yapmak, rehberlik, denetim ve değerlendirme sistemleri oluşturmaktır.

78 78 MEB Misyon İfadesi Neden? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekası ve milletin mutluluğu için, bireyin ve toplumun sürekli eğitimini ve gelişmesini sağlamak; kültürel değerleri geliştirerek gelecek nesillere aktarmak

79 79 MEB Misyon İfadesi Nasıl? Fırsat ve imkan eşitliği sağlayarak, Evrensel ilkeleri gözeterek, Hayat boyu her ortamda eğitim yaklaşımı ile, Çağın gerekleri ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak, kişilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda, Ülke genelinde eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim hizmetlerinde birlik ve beraberlik sağlayarak

80 80 MEB Misyon İfadesi Kimin için? Milletin bütün fertleri için

81 81 Örnek TÜSSİDE Misyonu; Kurum ve kuruluşların daha etkin yönetilmesi ve sürekli gelişimi için, eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmetlerini insan odaklı yaklaşımlarla sunmaktır.

82 82 TÜSSİDE Misyon İfadesi NEDEN? daha etkin yönetilmesi ve sürekli gelişimi için NE? Eğitim, danışmanlık, araştırma ve yayın hizmetleri NASIL? İnsan odaklı yaklaşımlar ile KİME? kurum ve kuruluşlara

83 83 NE ? Eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmek. NEDEN ? Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için. NASIL ? Her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak. KİME ? Millî eğitim sistemi ve paydaşlarına yönelik. Misyon Analizi

84 84 Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller yetiştirmek için, her türlü kaynağı etkili ve verimli kullanarak; Millî Eğitim Sistemi ve paydaşlarına yönelik eğitim politikaları oluşturmak ve program geliştirmek, etkili performans denetimi yapmak, insan kaynakları oluşturmak ve geliştirmektir. NEDEN + NASIL + KİME + NE = MİSYON İFADESİ Misyon Analizi

85 85 Örnek Eğitimde sürekli yenileşmeyi ve gelişmeyi sağlayarak; insan merkezli eğitim anlayışıyla, tüm okul ve kurumlarımızı eğitim, bilim ve kültür merkezi yapmak. (…. İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

86 86 Misyon örnekleri Bütün genç insanlarımıza mümkün olan en yüksek standartlarda, eşit erişim hakkı tanıyarak, onların eğitim ve gelişimini sağlamak. (Kuzey İrlanda Eğitim Bakanlığı)

87 87 Misyon örnekleri Herkese eşit eğitim hakkı sağlanmasına ve eğitimde mükemmelliğin bütün toplumda gelişmesini sağlamak. (ABD Eğitim Bakanlığı)

88 88 Misyon örnekleri Misyonumuz, ulusun geleceğini tayin edecek kişileri şekillendirmek ulusun geleceğini şekillendirmektir. Eğitim hizmeti çocuklarımıza dengeli ve iyi düzenlenmiş eğitim sunar, bütün potansiyellerini kullanabilmek üzere geliştirir, iyi vatandaş olarak, ailelerine, topluma ve ülkelerine karşı sorumlu biri olarak yetişir. (Singapur Eğitim Bakanlığı)

89 89 Misyon örnekleri Başarıyı artırmak ve eşitsizliği azaltmak. (Yeni Zelenda Eğitim Bakanlığı)

90 90 Misyon örnekleri Mairutius Cumhuriyeti’ndeki bütün çocuk ve öğrencilere kaliteli eğitim hizmeti vermek. (Mairutius Cumhuriyeti Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı)

91 91 Misyon örnekleri Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek ve Galler’de insanların potansiyellerini ortaya koyabilecekleri dünya standartlarında öğrenme imkanlarını teşvik etmek. (Galler Eğitim ve Öğretim Kurumu)

92 92 Misyon örnekleri Mountain Gap Middle School’un misyonu, her öğrencisine güvenli, motive edici bir ortamda kişisel disiplini, motivasyonu ve öğrenmede mükemmelliği destekleyen bir eğitim vermektir. Mountain Gap Takımı öğrencilerin global alanda sorumluluğunu taşıyarak başarılı olabilecek ve katkıda bulunabilecek, özgür ve kendine yetebilen yetişkin insanlar olarak yetişmelerine yardımcı olacak şekilde aileleri ve toplumu biraraya getirir. (Mountain Gap Orta Okulu)

93 93 Vizyon Muassır medeniyetler seviyesinin ÜSTÜNE çıkmak… M. K. ATATÜRK

94 94 Vizyon Memleket isterim Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;Olursa bir şikâyet ölümden olsun. Cahit Sıtkı TARANCI

95 95 Vizyon Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispette strateji ve taktik sahibi bir gençlik… Necip Fazıl

96 96 Vizyon Bir hayalim var benim… Gün gelecek, dört büyük çocuğum, derilerinin rengine göre değil, karakterlerinin yapısına göre değerlendirilecekleri bir ülkede yaşayacaklar… Martin Luther KING

97 97 Vizyon Fr: vision Tr: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü Gösterim, geniş görüş, ileri görüş Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme (TDK)

98 98 VİZYON Nereye ulaşmak istiyoruz?-2 Kurumsal vizyon ifadesi; Kurumun ideal geleceğini sembolize eder. İddialı ve aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadedir. Uzun vadede neleri yapmak isteriz? Gelecekte nerede olmak isteriz?

99 99 Bugün bulunulan Gelecekte istenen Kurumun görünüşünü, ayırt ediciliğini, düşüncelerini temsil eder.

100 100 Güçlü Bir VİZYON İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir Özgündür; Aidiyeti belirtir Ayırt edicidir; Diğer kurumlardan farklı olmalıdır Çekicidir; Kurum içinden olan/olmayan herkesin ilgisini çeker

101 101 İyi İfade Edilmiş Bir VİZYON Kısa ve akılda kalıcıdır İlham vericidir Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlar

102 102 Vizyon İfadesi Doğru yada yanlış değildir Gerçekleşmek zorunda değildir Heyecan vericidir

103 103 Misyon - Vizyon MisyonVizyon Bugünü yansıtırYarını gösterir Müşterileri belirlerİlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar

104 104 Vizyon örnekleri Japon ürünlerinin yaygın kötü imajını değiştiren firma olmak, (Sony- 1950’ler) Her evde bir bilgisayar ve üzerinde Microsoft’un ürünü, (Microsoft- 1970’ler) Ticari havacılıkta egemen oyuncu olmak ve dünyayı jet çağına getirmek,(Boeing-1950)

105 105 Vizyon örnekleri Adidas’ı silmek, (Nike-1960 lar) Yamaha’yı imha edeceğiz, (Honda-1970 ler)

106 106 Vizyon bildirimi örnekleri Eğitim kültürünü öğretim yöntemleri modalarına kapılma kültüründen, başarı, profesyonellik ve sonuç alma kültürüne çevirmek. (ABD Eğitim Bakanlığı)

107 107 Vizyon bildirimi örnekleri Tüm Avustralyalılar için öğrenme, bilim ve yenilik yollarıyla daha iyi bir gelecek. (Avustralya Eğitim, Bilim ve Öğretim Bakanlığı)

108 108 Vizyon bildirimi örnekleri Sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri ve kaynakları yok etmeksizin kullanarak gelişen, ortaya çıkan fırsatları, nitelikli insan kaynakları ile etkin, yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla değerlendiren, kendi kaderini tayin eden, barışçıl, adil, laik ve müreffeh Türkiye. (2023 Türkiye Vizyonu)

109 109 Okul vizyonu Çevrenin bilim, kültür ve sanat merkezi bir okul olmak

110 110 Sonuçta.. Eyleme geçirilmemiş vizyon sadece hayaldir. Eğer vizyonsuz bir takım eylemler içindeyseniz bu ise koşuşturmacadır. Fark; vizyonu belirlenmiş ve o vizyonu gerçekleştirmeye yönelik eylemler yapan kurumu oluşturarak gerçekleştirilir.

111 111 Ay’a yükselmeyi hedefle, ulaşamazsan bile......yıldızların altına düşersin.

112 112 TEMEL DEĞERLER (İLKELER) Nereye ulaşmak istiyoruz?-3 Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Kuruluşun çalışma felsefesi nedir? Kuruluşun çalışmalarına temel teşkil eden ilkeler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluşun personeli tarafından benimsenen değerler ve inançlar nelerdir?

113 113 Değerler üç temel alana ilişkin olabilir: Kişiler: Süreçler: Performans:

114 114 Temel değerler örnekleri Karar alma sürecinde katılımcılık, şeffaflık ve eşitlik esastır İnanıyoruz ki; Bütün öğrenciler zekidir, önemli olan bu zekayı aktif hale getirebilmektir. Biliyoruz ki; Çağımız bilgi öğretme çağı değil, bilgiye ulaşmanın yollarının öğretildiği çağdır.

115 115 Temel değerler örnekleri Atatürk ilke ve inkılâpları Laiklik İnançlara saygılı olma Demokratik anlayış Kültürel değerlerimizin diğer ulusların değerleri ile bağdaştırılması Öz kültüre bağlılık Adalet Üretkenlik Fırsat eşitliği Yenilikçilik Akılcılık ve bilimsellik Beden ve ruh sağlığını koruma Şeffaflık Doğa ve çevreyi koruma İşbirliği Liyakat Süreklilik Katılımcılık Fedakarlık

116 116 Temel değerler örnekleri Anayasamızda ifadesini bulan Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı iş yapmayız. Hiçbir şey bu ilkelere aykırı iş yapılmasının gerekçesi olamaz. Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz. Sağlıklı bir çalışma ortamının önemine inanırız. Çalışanları tanır, yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer veririz. Her işimiz önemlidir, ihmal edilemez. Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz. İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız. İnsiyatif kullanmaktan çekinmeyiz.

117 117 Temel değerler örnekleri Kalite: Varlık nedenimiz öğrencilerimizdir, kalite işimiz, öğrenci veli ve toplumun beklentilerinin karşılığını vermek bizim hedefimizdir. Sorumluluk: Bireyler olarak tam sorumluluk gösterir, birlikte çalıştıklarımızın sorumluluğunu destekleriz. Karşılıklılık: Karşılıklı yarar, kamusal yarar; kamusal yarar ise kalıcı olandır. Verimlilik: Kaynakları azami ölçüde kullanır, hiçbir şeyi israf etmeyiz ve en iyi yapabildiğimiz işi yaparız.

118 118 Nereye ulaşmak istiyoruz?-4 STRATEJİK AMAÇLAR Vizyona giden yolda, öncelikle ve belirli bir sürede “nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusunun cevabıdır.

119 119 Stratejik amaçlar Belirli bir sürede kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçlardır.

120 120 Stratejik Amaç - Hedef İlişkisi

121 121 Nereye ulaşmak istiyoruz?-4 AMAÇLAR Örgütün misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. HEDEFLER Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır

122 122 Örnek Stratejik amaçlar: Bağımsız denetleme ve tavsiye yoluyla eğitimin standardının ve kalitesinin yükselmesine yardım etmek Ulusal bir çocuk bakımı mevzuatını kurmak ve işletmek yoluyla çocuk bakımının kalite ve standartlarının sağlanması ve geliştirilmesine yardım etmek İngiltere Eğitim ve İstihdam Bakanlığı

123 123 Hedefler Spesifik (açık,anlaşılır) Ölçülebilir Sonuca odaklı Gerçekçi, ulaşılabilir Zamanı belli olmalıdır. SMART

124 124 Amaç - Hedef AMAÇ 1. Okulöncesi eğitimi ülke geneline yaygınlaştırmak için altyapı, insan kaynakları ile veli, anne-baba ve toplum bilincinin oluşması konularında gerekli çalışmalar yapılacaktır. Hedef 1.1 Okulöncesi eğitimde okullaşma oranı %25’ten 2007 de %30’a 2008’de %40’a çıkartılacaktır. Hedef 1.2 Okulöncesi eğitimden faydalanamayan aileler ekonomik yönden desteklenecektir.

125 125 Amaç-Hedef AMAÇ 2. Eğitim kurumlarımızın tümünün elektronik ortamda iletişiminin hızlı ve nitelikli bir şekilde sağlanması. Hedef 2.1 % 80 olan internetli kurum sayısını her yıl % 5 arttırarak 4 yıl içinde % 100 ‘e ulaşması. Hedef 2.2 e-evrak sistemi ile bakanlık dahil bütün teşkilatın evrak akışına ulaşmak. Hedef 2.3 Bilgisayar okuryazarlığını(bütün personel)% 100 ‘e çıkarmak.

126 126 9.Plan Hedef: Okullaşma oranları Okullaşma oranları2006/20072012/2013 Okul öncesi2550,0 İlköğretim95,6100,0 Ortaöğretim85,2100,0 YükseköğretimToplam38,448,0 Örgün24,833,0 Derslik başına düşen öğrenci sayısı İlköğretim43,530,0 Genel ortaöğretim37,930,0

127 127 Hayal ile Hedef arasındaki fark, Eylemdir.

128 128 Nasıl Ulaşabiliriz ? STRATEJİLER Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren karalar bütünüdür. Strateji ve hedeflerin uyumlu olması gerekir.

129 129 Strateji oluşturma yöntemleri Kritik Sorular Yöntemi GZFT Analizi -ZT Stratejileri -ZF Stratejileri -GT Stratejileri -GF Stratejileri

130 130 Stratejilerin Oluşturulması İçin Cevaplanması Gereken Sorular  Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?  Olası sorunları nasıl aşabiliriz?  Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir?  Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir?

131 131 Amaç-Hedef-Strateji örnekleri Amaç 1- Eğitim öğretimde akademik başarıyı artırmak »Hedef 1.1-Tüm okullarda sınıf mevcutları 30’un altına düşürülecektir.(Kim?/Kimler,Yaklaşık bütçe?) Strateji 1.1.1- Okulların öğrenci alacakları bölgelerin tespitinde ve uygulanmasından taviz verilmeyecektir. Strateji 1.1.2- Okul ve derslik ihtiyacı demografik faktörler ve öğrenci kapasitesine göre belirlenecektir. Strateji 1.1.3- Hayır severlerin yapacakları yardımların ihtiyaç bölgelerine yönlendirilmesi sağlanacaktır. Strateji 1.1.4- Eğitime %100 Destek Kampanyası’ndan sağlanan kaynakların artırılması sağlanacaktır.

132 132 Amaç 2- Kendine güvenen,yapıcı,yaratıcı bireyler yetiştirmek. –Hedef 2.1- Her okulun en az 1 spor dalında yarışmalara katılmaları sağlanacaktır. Strateji 2.1.1- Küçük okulların bireysel sporlara katılmaları teşvik edilecektir. Strateji 2.1.2- Okulların amatör spor kulüpleri ile işbirliği içinde olmaları sağlanacaktır. Strateji 2.1.3-…… Amaç-Hedef-Strateji örnekleri

133 133 Amaç-Hedef-Strateji örnekleri Amaç: Eğitim ve iletişim yoluyla verimliliği ve fırsatları artırmak. Strateji: 1. Katılım ve verimliliği geliştir. Strateji: 2. Fırsatları artırmak için eğitim imkânı sağla. Strateji: 3. İletişimi geliştir ve sadakati güçlendir.

134 134 Vizyondan Faaliyete VizyonAmaç A Amaç B Amaç C Hedef A.1 Hedef A.2 Hedef A.3 Faaliyet A.1.I Faaliyet A.1.II Faaliyet A.1.III Misyon

135 135 Kuyuyu, susamadan önce kaz.

136 136 MALİYETLENDİRME Kuruluşun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır.

137 137 AMAÇ A HEDEF A.12000 Öğretmenin bilgi teknolojileri konusunda eğitilmesi. STRATEJİ FaaliyetlerSoruml u kişi/ Birim 1. Yıl2. Yıl3. Yıl4. Yıl5. YılToplam A.1.1 Eğitim programı yazılması. Dışardan personel 100 saat X 50 YTL Öğretmenler 100 X 5 YTL Eğitmenler 1 Eğitim: 50 saat 10 Eğitim X Eğitim başına 500 YTL Eğitim yeri giderleri 10 Eğitim X Eğitim başına 100 YTL Hizmet İçi Eğitim Birimi 5.000 YTL 500 YTL 5.000 YTL 1.000 YTL 5.000 YTL 1.000 YTL 5.000 YTL 1.000 YTL 5.000 YTL 1.000 YTL 5.000 YTL 1.000 YTL 5.500 YTL 25.000 YTL 5.000 YTL TOPLAM11.500 YTL6.000 YTL 35.500 YTL

138 138 Maliyet tablosu Planın 1. yılı Planın 2. yılı Planın 3. yılı Planın 4. yılı Planın 5. yılı Amaç 1 Hedef 1.1 Hedef 1.2 Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Amaç 3 ………….. TOPLAM

139 139 Kaynak tablosu KaynaklarPlanın 1. yılı Planın 2. yılı Planın 3. yılı Planın 4. yılı Planın 5. yılı Genel Bütçe Özel Bütçe Yerel Yönetimler Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe Dışı Fonlar Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak Diğer TOPLAM

140 140 Değişimin bir aracı Belge değil, süreç ve yaklaşım Teorik değil, pratik katılımcılık Sonuçlara odaklı yönetim Ölçme ve değerlendirme önemli Stratejik planlama nasıl olmalı?

141 141 Stratejik planlama nasıl olmalı? Eylem yönelimli Rakam esaslı değil, fikir esaslı Geçmişin projeksiyonu değil, gelecek yönelimli

142 142 “Eylem olmadı mı vizyon bir rüyadır. Vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir” TEŞEKKÜRLER…

143 143 TEŞEKKÜRLER.. Nezir Ünsal Strateji Geliştirme Başkanlığı nunsal66@gmail.com


"1 KAMU KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM Nezir Ünsal STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları