Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RİSK YÖNETİMİ Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RİSK YÖNETİMİ Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 RİSK YÖNETİMİ Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı

2 İÇERİK Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar Strateji Geliştirme Başkanlığı

3 Risk Yönetimi Nedir? Faydaları Başarı Görev Nedir? Risk Tanımı Fırsat - Tehdit Risk Yönetimi Risk Yönetme Süreci Tanımlar

4 Risk Nedir? Strateji Geliştirme Başkanlığı

5 Risk Tanımı Strateji Geliştirme Başkanlığı Zarar, kayıp, tehlike veya hasar olmasına yönelik belirsizlik içeren unsur, etken veya gidişattır.

6 İdare Risk Tanımı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdare açısından risk; Gelecekte ortaya çıkabilecek İç ve dış etkenlerin İdarelerin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi üzerindeki Olumlu ya da olumsuz etkileri şeklinde ifade edilebilir.

7 Fırsat - Tehdit Strateji Geliştirme Başkanlığı Risk terminolojisinde FIRSAT: riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançlar, TEHDİT: riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği olası kayıplar olarak ifade edilmektedir.

8 Risk Yönetimi 1 Strateji Geliştirme Başkanlığı Risk yönetimi; Bir yönetim aracı olup İdarenin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasında etkisi olabilecek mekanizmaların tamamını ifade etmektedir.

9 9 Hedef Organizasyon neye ulaşmak ister? Organizasyon un hedeflerine ulaşmasını neler engeller? Organizasyon riskleri sınırlandırmak i ç in neler yapabilir? Kuru m/Birim i ç in ö nemli sorunlar nelerdir? Kurum/Birim nasıl bu riskleri kalıntı riske d ö n ü şt ü rerek y ö netir? Risk Yönetimi 2 Risk Kontrol Risk Yönetimi Strateji Geliştirme Başkanlığı

10 Risk Yönetme Süreci Strateji Geliştirme Başkanlığı

11 Risk Yönetiminin Faydaları Hedefler Karar Alma Hizmet Standardı Kaynak Yönetimi Kayıplar Hesap Verebilirlik Mevzuata Uyum Imaj Faydaları Başarı Görev Nedir? Tanımlar

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı Risk Yönetiminin Faydaları - 1 İdarelerin ve birimlerinin performanslarının artırılmasına ve hedefledikleri kilit sonuçlara ulaşmasında daha etkili olmalarına katkı sağlamak. Karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesini sağlamak.

13 Strateji Geliştirme Başkanlığı Sunulan hizmetlerin sürekliliğinin ve kalitesinin artmasına yardımcı olmak Kaynak tahsisinde etkinliği artırmak Olası kayıpları azaltmak, maliyetleri düşürmek Risk Yönetiminin Faydaları - 2

14 Strateji Geliştirme Başkanlığı Hesap verebilirliği artırmak Mevzuata ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak Kamuoyunda daha olumlu bir imaj oluşturmak Risk Yönetiminin Faydaları - 3

15 Kritik Başarı Faktörleri Sahiplenme Ortak Dil Farkındalık Kanıtlar Gözetim Süreç Faydaları Başarı Görev Nedir? Tanımlar

16 Kritik Başarı Faktörleri - 1 Üst yönetimin Sahiplenmesi Desteklemesi İzlemesi Herkesin, önemli role sahip olduğunu bilmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı

17 Kritik Başarı Faktörleri - 2 Ortak bir risk yönetim dili Yeterli bilgi, rehberlik ve danışmanlık Güvenilir kanıtlara dayalı olma İzleme, değerlendirme, raporlama Strateji Geliştirme Başkanlığı

18 Kritik Başarı Faktörleri - 3 Risk yönetim süreçleri Sade Esnek Uygulanabilir Strateji Geliştirme Başkanlığı

19 Risk ile İlgili Tanımlar Risk I ş tahı Do ğ al (Içsel) Risk Artık Risk Faydaları Başarı Tanımlar Görev Nedir?

20 20 Risk iştahı, idarenin, Misyonu Vizyonu Amaç ve hedefleri doğrultusunda herhangi bir zaman diliminde, kabul etmeye (maruz kalmaya/önlem almamaya) hazır olduğu risk miktarıdır. Risk İştahı Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 Doğal (İçsel) Risk Yönetim tarafından herhangi bir önlem alınmaması durumunda gerçekleşme olasılığının ve etkisinin değiştirilemeyeceği riskleri ifade eder. Strateji Geliştirme Başkanlığı

22 Artık Risk Yönetim olumsuz bir olayın, olasılığı ve etkisini azaltmak için kontrol faaliyetleri ve riske karşılık vermeyi de kapsayan önlemleri aldıktan sonra geriye kalan risktir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

23 Risk Yönetiminde Sorumluluklar Risk Seviyeleri Üst Yönetici Izleme ve Yönlendirme Kurulu Birim Yöneticileri Çalı ş anlar SGB Iç Denetçiler Faydaları Başarı Tanımlar Sorumluluklar Nedir?

24 24 Risk Seviyeleri Strateji Geliştirme Başkanlığı

25 Risk yönetiminde liderdir. Risk yönetiminin yapılmasını sağlayacak mekanizmaları oluşturur. Geleceğe ilişkin risk stratejisi ve eylemler belirler. İzlemeyi ve risk yönetiminin etkinliğini teşvik eder. Risk yönetiminin tutarlı bir şekilde yapılmasını sağlar Üst Yönetici Strateji Geliştirme Başkanlığı

26 İdarede risk yönetim kültürü oluşturma politikaları belirler Risklerin tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetir Risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve gelinen durumu değerlendirir. Raporlamayı yapar İyi uygulamaları teşvik eder. İzleme ve Yönlendirme Kurulu Strateji Geliştirme Başkanlığı

27 Sorumluluğu altındaki birim(ler)de risk yönetiminin etkinliğini sağlar Birim risklerinin tespit edilmesini koordine eder. Riskleri belirli periyotlarla gözden geçirir. Durumu değişen veya yeni ortaya çıkan risklerin yönetimini sağlar. Risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını karşılar. Birim Yöneticileri Strateji Geliştirme Başkanlığı

28 Kendi yaptıkları işlere ilişkin ortaya çıkabilecek sorunları tespit ederek ilgili mercilere iletirler. Kendi görev alanlarıyla ilgili riskleri yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yönetirler. Risklerin yönetimi ile ilgili İYK’ya iletilecek raporlar için kanıtları sağlarlar. Personel Strateji Geliştirme Başkanlığı

29 Risk Yönetimi ile ilgili eğitimlerin koordine edilmesi veya verilmesinden sorumludur. Risk yönetimini kolaylaştırıcı destek faaliyetlerde bulunur. SGB Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 Risk Yönetim sürecinin etkili olup olmadığı, risklerin gerekli şekilde yönetilip yönetilmediği hususunda yapılan faaliyetler üzerinde incelemeler yapar. İç Denetim Strateji Geliştirme Başkanlığı

31 SORULARINIZ Strateji Geliştirme Başkanlığı

32 tasraickontrol@sgb.gov.tr Strateji Geliştirme Başkanlığı


"RİSK YÖNETİMİ Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları