Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013"— Sunum transkripti:

1 Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013
RİSK YÖNETİMİ Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı

2 İÇERİK Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları
Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar Strateji Geliştirme Başkanlığı

3 Risk Tanımı Fırsat - Tehdit Risk Yönetimi Risk Yönetme Süreci
Risk Yönetimi Nedir? Nedir? Risk Tanımı Fırsat - Tehdit Risk Yönetimi Risk Yönetme Süreci Faydaları Başarı Tanımlar Görev

4 Risk Nedir? Strateji Geliştirme Başkanlığı

5 Risk Tanımı Zarar, kayıp, tehlike veya hasar olmasına yönelik belirsizlik içeren unsur, etken veya gidişattır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

6 İdare Risk Tanımı İdare açısından risk; Gelecekte ortaya çıkabilecek
İç ve dış etkenlerin İdarelerin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi üzerindeki Olumlu ya da olumsuz etkileri şeklinde ifade edilebilir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

7 Fırsat - Tehdit Risk terminolojisinde
FIRSAT: riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançlar, TEHDİT: riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği olası kayıplar olarak ifade edilmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

8 Risk Yönetimi 1 Risk yönetimi; Bir yönetim aracı olup
İdarenin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasında etkisi olabilecek mekanizmaların tamamını ifade etmektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

9 Risk Yönetimi 2 Hedef Risk Kontrol Risk Yönetimi
Organizasyon neye ulaşmak ister? Organizasyonun hedeflerine ulaşmasını neler engeller? Organizasyon riskleri sınırlandırmak için neler yapabilir? Kurum/Birim için önemli sorunlar nelerdir? Kurum/Birim nasıl bu riskleri kalıntı riske dönüştürerek yönetir? Strateji Geliştirme Başkanlığı

10 Risk Yönetme Süreci Strateji Geliştirme Başkanlığı

11 Risk Yönetiminin Faydaları
Nedir? Hedefler Karar Alma Hizmet Standardı Kaynak Yönetimi Kayıplar Hesap Verebilirlik Mevzuata Uyum Imaj Faydaları Başarı Tanımlar Görev

12 Risk Yönetiminin Faydaları - 1
İdarelerin ve birimlerinin performanslarının artırılmasına ve hedefledikleri kilit sonuçlara ulaşmasında daha etkili olmalarına katkı sağlamak. Karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesini sağlamak. Strateji Geliştirme Başkanlığı

13 Risk Yönetiminin Faydaları - 2
Sunulan hizmetlerin sürekliliğinin ve kalitesinin artmasına yardımcı olmak Kaynak tahsisinde etkinliği artırmak Olası kayıpları azaltmak, maliyetleri düşürmek Strateji Geliştirme Başkanlığı

14 Risk Yönetiminin Faydaları - 3
Hesap verebilirliği artırmak Mevzuata ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak Kamuoyunda daha olumlu bir imaj oluşturmak Strateji Geliştirme Başkanlığı

15 Kritik Başarı Faktörleri
Nedir? Sahiplenme Ortak Dil Farkındalık Kanıtlar Gözetim Süreç Faydaları Başarı Tanımlar Görev

16 Kritik Başarı Faktörleri - 1
Üst yönetimin Sahiplenmesi Desteklemesi İzlemesi Herkesin, önemli role sahip olduğunu bilmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı

17 Kritik Başarı Faktörleri - 2
Ortak bir risk yönetim dili Yeterli bilgi, rehberlik ve danışmanlık Güvenilir kanıtlara dayalı olma İzleme, değerlendirme, raporlama Strateji Geliştirme Başkanlığı

18 Kritik Başarı Faktörleri - 3
Risk yönetim süreçleri Sade Esnek Uygulanabilir Strateji Geliştirme Başkanlığı

19 Risk ile İlgili Tanımlar
Nedir? Faydaları Risk Iştahı Doğal (Içsel) Risk Artık Risk Başarı Tanımlar Görev

20 Risk İştahı Risk iştahı, idarenin, Misyonu Vizyonu Amaç ve hedefleri
doğrultusunda herhangi bir zaman diliminde, kabul etmeye (maruz kalmaya/önlem almamaya) hazır olduğu risk miktarıdır. Çok risk almak kadar az risk almak da başarısızlığa neden olabilir. Risk iştahının düşük olması güvenilir bir yönetim tekniği olarak görülse de yaratıcılık, yenilikçilik (inovasyon) ve fırsatlardan yararlanma konusunda idareyi sınırlayabilir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 Doğal (İçsel) Risk Yönetim tarafından herhangi bir önlem alınmaması durumunda gerçekleşme olasılığının ve etkisinin değiştirilemeyeceği riskleri ifade eder. Strateji Geliştirme Başkanlığı

22 Artık Risk Yönetim olumsuz bir olayın, olasılığı ve etkisini azaltmak için kontrol faaliyetleri ve riske karşılık vermeyi de kapsayan önlemleri aldıktan sonra geriye kalan risktir. Faaliyet: araba kullanmak Doğal risk: tecrübesizlikten dolayı kaza yapmak Kontrol önlemi: ehliyet almak, sürüş dersleri almak Kalıntı risk: acemi başka bir şoförün size çarpması Strateji Geliştirme Başkanlığı

23 Risk Yönetiminde Sorumluluklar
Nedir? Risk Seviyeleri Üst Yönetici Izleme ve Yönlendirme Kurulu Birim Yöneticileri Çalışanlar SGB Iç Denetçiler Faydaları Başarı Tanımlar Sorumluluklar

24 Risk Seviyeleri Strateji Geliştirme Başkanlığı

25 Üst Yönetici Risk yönetiminde liderdir.
Risk yönetiminin yapılmasını sağlayacak mekanizmaları oluşturur. Geleceğe ilişkin risk stratejisi ve eylemler belirler. İzlemeyi ve risk yönetiminin etkinliğini teşvik eder. Risk yönetiminin tutarlı bir şekilde yapılmasını sağlar Lider: Risk iştahının belirlenmesi, diğer idarelerle koordinrli yürütülmesi gereken risklerle ilgili aksiyom alması, risk yönetimine dair tavrını ortaya koyması Mekanizmalar: gerekli kişilerin görevlendirilmesi, gerekli araçların sağlanması, gerekli süreçlerin sisteme yerleştirilmesi. Strateji Geliştirme Başkanlığı

26 İzleme ve Yönlendirme Kurulu
İdarede risk yönetim kültürü oluşturma politikaları belirler Risklerin tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetir Risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve gelinen durumu değerlendirir. Raporlamayı yapar İyi uygulamaları teşvik eder. Strateji Geliştirme Başkanlığı

27 Birim Yöneticileri Sorumluluğu altındaki birim(ler)de risk yönetiminin etkinliğini sağlar Birim risklerinin tespit edilmesini koordine eder. Riskleri belirli periyotlarla gözden geçirir. Durumu değişen veya yeni ortaya çıkan risklerin yönetimini sağlar. Risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını karşılar. Strateji Geliştirme Başkanlığı

28 Personel Kendi yaptıkları işlere ilişkin ortaya çıkabilecek sorunları tespit ederek ilgili mercilere iletirler. Kendi görev alanlarıyla ilgili riskleri yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yönetirler. Risklerin yönetimi ile ilgili İYK’ya iletilecek raporlar için kanıtları sağlarlar. Strateji Geliştirme Başkanlığı

29 SGB Risk Yönetimi ile ilgili eğitimlerin koordine edilmesi veya verilmesinden sorumludur. Risk yönetimini kolaylaştırıcı destek faaliyetlerde bulunur. Strateji Geliştirme Başkanlığı

30 İç Denetim Risk Yönetim sürecinin etkili olup olmadığı, risklerin gerekli şekilde yönetilip yönetilmediği hususunda yapılan faaliyetler üzerinde incelemeler yapar. Strateji Geliştirme Başkanlığı

31 SORULARINIZ Strateji Geliştirme Başkanlığı

32 Teşekkür Ederiz tasraickontrol@sgb.gov.tr Strateji Geliştirme
Başkanlığı


"Defterdarlıklar İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları