Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Misyon -Vizyon TİCARET ODASI İLKÖĞRETİM OKULU. GELEK, BU GÜNDEN ONA HAZIRLANANLARINDIR MALCOLM X ÖZLÜ SÖZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Misyon -Vizyon TİCARET ODASI İLKÖĞRETİM OKULU. GELEK, BU GÜNDEN ONA HAZIRLANANLARINDIR MALCOLM X ÖZLÜ SÖZ."— Sunum transkripti:

1 Misyon -Vizyon TİCARET ODASI İLKÖĞRETİM OKULU

2 GELEK, BU GÜNDEN ONA HAZIRLANANLARINDIR MALCOLM X ÖZLÜ SÖZ

3 MİSYON Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını,nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder.Misyon bildirimi stratejik planın diğer kısımlarına da temel oluşturur.Okulun misyon bildirimi okulu çalışma alanlarını(ilköğ.lise) hizmet sunduğu guruplara(öğrenci,veli)karşı olan sorumluluklarını benimsediği yönetim eğitim ve öğretim yaklaşımlarını ve değerlerini tanımlayan kalıcı bir açıklamadır Misyon kurumun kimliği ve varlık sebebidir

4 Misyon bildirimi geliştirilirken Yasal düzenlemelerle okula verilen görev ve yetkiler çerçevesinde kalmalı Kurumun hizmet verdiği kişi ve kuruluşlar belirtilmeli Herkes tarafından aynı ölçüde algılanabilir olmalı Kuruluşun sunduğu hizmet ve ürünler belirtilmeli Kısa,açık ve anlaşılır ifadeler kullanılmalı Temel değerlerle uyumlu olması beklenir Bir paragraftan uzun olmamalı Hizmetin yerine getirilme sürecini değil hizmetin amacını tanımlamalı

5 MİSYON BİLDİRİMİ Misyon bildirimi için cevaplanması gereken sorular Ne yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları kim için yapıyoruz? Hangi yöntem,yaklaşım ve değerler ile nasıl üretiyoruz? Bunları neden yapıyoruz neden varız?

6 MİSYON;Amaç tanımı,görev ve yetkiler,hizmet alanlar,hizmet veya ürün tanımından oluşur Misyon ifadesinin analizi NEDEN ? Var oluş nedeni kuruluş amacı NE? Hizmet alanların ihtiyaçları NASIL? Yaklaşımlar, yöntemler KİME? Hizmet alan kesimler

7 MİSYON ÖRNEĞİ-1 (Analiz) Erdem lisesi misyonu: Okul çevresine ve öğrencilerimize güvenli bir ortamda nitelikli eğitim- öğretim vermektir NE? Nitelikli eğitim-Öğretim NEDEN? Eğitim-Öğretim vermek için NASIL? Güvenli bir ortamda KİME Okul çevresine ve öğrencilerimize

8 Vizyon bildirimi Vizyon kuruluşun geleceğini simgeler.Kuruluşun uzun vade de neler yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır.Bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Uzun vadede neleri yapmak isteriz? Gelecekte nerede olmak isteriz?

9 NEREDE OLMALIYIZ BU GÜN BULUNULAN YER GELECEKTE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEF

10 VİZYON BİLDİRİMİ Kurumun değerlerini yansıtmalıdır. Kurumun değerlerini yansıtmalıdır. Çalışanların duygularına da hitap edebilmeli, Çalışanların duygularına da hitap edebilmeli, onları heyecanlandırmalı ve motive etmelidir. onları heyecanlandırmalı ve motive etmelidir. Yönetici ve çalışanlarda kişisel sorumluluk Yönetici ve çalışanlarda kişisel sorumluluk duygusu oluşturmalı, takım çalışmasını teşvik duygusu oluşturmalı, takım çalışmasını teşvik etmelidir. etmelidir. Kısa, akılda kalıcı ve ilham verici olmalıdır. Kısa, akılda kalıcı ve ilham verici olmalıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlamalıdır. tanımlamalıdır.

11 VİZYON BİLDİRİMİ ÖRNEKLERİ Ülke düzeyinde; eğitimde bir adım önce, bir adım önde olmak. Çocuklarımızın düşlerinin buluştuğu bir okul yaratmak. Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracak eğitim ve öğretim etkinliğinin bir parçası olarak hizmetin yürütüldüğü çevrede eğitim, bilim ve kültür merkezi olmak.

12 Japon ürünlerinin yaygın kötü imajını değiştiren firma olmak, (Sony- 1950’ler)  Her evde bir bilgisayar ve üzerinde Microsoft’un ürünü, (Microsoft- 1970’ler)  Ticari havacılıkta egemen oyuncu olmak ve dünyayı jet çağına getirmek, (Boeing-1950)  Adidas’ı silmek, (Nike-1960 lar)  Yamaha’yı imha edeceğiz, (Honda-1970 ler) Vizyon Örnekleri 12

13 Vizyon Örneği Muassır medeniyetler seviyesinin ÜSTÜNE çıkmak… M. K. ATATÜRK

14 EYLEM EYLEM OLMADI MI VİZYON BİR RÜYADIR. Vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir”

15 STRATEJİK AMAÇLAR AR-GE

16 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kurumun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır.

17 STRATEJİK AMAÇLAR Misyon, vizyon ve değerlerle uyumlu olmalıdır. Kurumun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. İddialı, ama gerçekçi, ulaşılabilir ve çekici olmalıdır. Kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

18 STRATEJİK AMAÇLAR Kurumun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Ulaşılmak istenen noktayı açık bir şekilde ifade etmeli, ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir.

19 KÖTÜ STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ Çevremize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Neden yanlış? Amaç, geleceğe dönük pozitif bir değişimi yansıtmamaktadır. Eğer kuruluşun şu anki hizmet kalitesi kötü ise bunun devam edeceğini ifade eder. Ekiplerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir. Neden yanlış? Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus, amaçtan çok amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir.

20 STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ Stratejik Amaç 1: Güvenli, sağlıklı ve albenisi olan bir çevre yaratılması için okulda istenmeyen davranışlar engellenecek, disiplin olayları ve kirlilik azaltılarak okulumuzdaki yaşam kalitesi yükseltilecektir.

21 STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ Stratejik Amaç 2: Okul veli işbirliği geliştirilecek, veli katılımına yönelik engeller belirlenerek gerekli önlemler alınacak, okul yönetimine veli katılımı arttırılacaktır.

22 STRATEJİK AMAÇ ÖRNEKLERİ Stratejik Amaç 3: Öğrenci başarısını geliştirmek için öğrenci merkezli eğitim anlayışı benimsenerek, öğrenme engelleri belirlenecek, eğitim öğretim ortamları ile ilgili süreçler yeniden tasarlanarak eğitim öğretim süreçlerinin niteliği geliştirilecektir.

23 LÜTFEN DİKKAT Şimdi bu anlatılanlardan hareketle Önce okul olarak 3 guruba ayrılalım ve sadece bize özgü MİSYON, VİZYON ve üç ten az olmamak üzere stratejik HEDEFLERİMİZİ belirleyelim

24 Ticaret Odası İlköğretim Okulu OGYE Ekibi Adına Recep KASAP

25


"Misyon -Vizyon TİCARET ODASI İLKÖĞRETİM OKULU. GELEK, BU GÜNDEN ONA HAZIRLANANLARINDIR MALCOLM X ÖZLÜ SÖZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları