Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA 2010-2014 1. Stratejik Plan  TKY  Projeler STRATEJİK PLAN TKY Projeler 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA 2010-2014 1. Stratejik Plan  TKY  Projeler STRATEJİK PLAN TKY Projeler 2."— Sunum transkripti:

1 OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA 2010-2014 1

2 Stratejik Plan  TKY  Projeler STRATEJİK PLAN TKY Projeler 2

3  2010/14 Sayılı Genelge ile İlçe MEM, Okul/Kurumlar stratejik plan hazırlamakla yükümlü tutulmuştur.  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Okul/Kurumlarda Stratejik Planlamanın Bağlayıcılığı 3

4 Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı, gelecekle ilgili planlarını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çalışma olarak tanımlanabilir. OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA 4

5 Stratejik Planlama  Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 2010 2014 2011 2012 2013 5

6  Nerdeyiz?  Nereye Ulaşmak İstiyoruz?  Nasıl Ulaşırız?  Başarımızı Nasıl Takip Ederiz ve Değerlendiririz? Stratejik Planlama Yapılırken Şu Sorulara Yanıt Aranacaktır: 6

7 1.Uzun dönemli olmalı 2.Bütünleştirilmiş bir anlayışla okulun/kurumun geleceğinin tasarlamalı 3.Okulun/kurumun dışındaki dünyayı, paydaşları ve gelecekteki eğilimleri dikkate almalı 4.Okulun/kurumun var olan ve gelecekte olabilecek kaynaklarını dikkate almalı Okul/Kurum stratejik planının ayırt edici özellikleri 7

8  Tarihçe  Yasal Yükümlülükler  Ürün/Hizmetler  Kurum İçi ve Çevre Analizi  GZFT (SWOT) Analizi  Paydaş Analizi DURUM ANALİZİNEREDEYİZ  Kuruluşun varoluş gerekçesi  Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?  Arzu edilen gelecekVİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri  Eylem Planları  Maliyetlendirme STRATEJİLER FAALİYETLER VE PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Raporlama  Karşılaştırma İZLEME BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?  Geri besleme  Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi  Performans göstergeleri  Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ Stratejik Planlama Süreci 8

9 OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN DAĞILIMI STRATEJİK PLAN MEVCUT DURUM TARİHİ GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKL ER ÜRÜN VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ Örgüt Yapısı İnsan Kaynakları Teknoloji Mali Kaynaklar İstatistiki veriler ÇEVRE ANALİZİ PEST Üst Politika Belgeleri GZFT ANALİZİ GELECEĞE BAKIŞ MİSYON VİZYON DEĞERLER TEMALAR AMAÇLAR VE HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGELER İ FAALİYET/PROJ ELER STRATEJİLER İZLEME VE DEĞERLENDİR ME RAPORLAMA 9

10 OKUL STRATEJİK PLAN TEMALARI TEMA AMAÇ 1 STRATEJİK HEDEF 1.1 PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET/PROJELER PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK HEDEF 1.2 STRATEJİK HEDEF 1.3 STRATEJİK HEDEF 1.4 STRATEJİLER AMAÇ 2AMAÇ 3 10

11  NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor?  Bunları KİM için yapıyoruz?  Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz?  Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız? 11 Misyon için cevaplanması gereken sorular

12  “Tüm paydaşlarıyla çağın gereğine uygun, kamu yararına yönelik ihtiyaç duyulan etkili ve verimli eğitim öğretim hizmeti sunmaktır” Örnek: Okul için Misyon ifadesi 12

13 Vizyon kuruluşun geleceğini simgeler Kuruluşun gelecekte neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. VİZYON 13

14  Ulaşılmak istenen zirve  İdealist, özgün, çekici, heyecan verici  İddialı / gerçekçi Vizyon 14

15 Misyon - Vizyon MisyonVizyon Bugünü yansıtırYarını gösterir Müşterileri belirlerİlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar 15

16  Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir.  Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olur. (1-2-3 kelime) Temalar 16

17 Örnek Tema Başlıkları  EĞİTİM-ÖĞRETİM  EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ  Paydaş İlişkileri  İnsan Kaynakları  Sektörel İşbirliği  Fiziki Durum  Disiplin  Mali Kaynaklar  Akademik Başarı  ….. 17

18  Sonuca yönelik  Tutarlı (vizyon, misyon ve ilkelere uygun)  Kavramsal  Yön belirlerler Stratejik Amaçlar 18

19 ..mek, …mak (mastar eki) ile biter. Cümlenin açık anlaşılır, net olması gerekir. Stratejik amaç, görev tanımı değildir. 19 Stratejik Amaçlar

20 Örnek: Eğitim-öğretim yapmak görev iken, çağa uygun şekilde eğitim-öğretim yapmak stratejik amaçtır. Stratejik amaç ifadelerinin görev tanımı ifadelerinden ayrılabilmesi için: daha etkili, verimli, daha kısa zamanda, daha düşük maliyetle,daha geniş kitlelerle, yeniliklere açık, çağa uygun gelişmelerle güncelleyerek gibi kelimeler stratejik amaç cümlelerine eklenmelidir. 20 Stratejik Amaç

21  Amaçları gerçekleştirecek somut ifadeler  Miktar, maliyet, kalite, yer ve zaman  Rakamsal  Kısa vadeli  Sonuca odaklı 21 Hedefler

22  Her stratejik amaç için 5 yıllık Hedef belirlenir.  2014’te nereye varacağız? Ona göre düşünülür. …mek, …mak şeklinde mastar kipiyle yazılır  Hedeflerle faaliyetler karıştırılmamalıdır. 22 HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

23 S-Spesifik (özgün daraltılmış, sınırları belirgin) S-Somut Ö-Önemli Ö-Ölçülebilir G-Gerçekleştirilebilir Z-Zaman ilişkili 23 Hedeflerin Niteliği

24  Örnek Hedef: Devamsızlığı ortadan kaldırmak.  Neden Yanlış: Zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Ölçülebilir değil Açık olmayan hedefler 24

25  Örnek Hedef: Okulumuzda eğitim öğretim niteliğini 2014 yılı sonuna kadar geliştirilmesini sağlamak.  Neden Yanlış: Eğitim-öğretimin niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Hedef yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda değildir. Açık olmayan hedefler 25

26  Hedef: Öğrencilerin akademik başarılarını 2014 öğretim yılı sonunda %65’ten %72’ye çıkartmak.  Neden doğru: belirli bir hedef belirli bir zaman çerçevesi içinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görülmektedir. Karşılaştırma yapabilmek için gerekli veriler mevcuttur. İyi belirlenmiş hedefler 26

27  Hedef: 2012Yılında ortalama 10 gün/öğrenci olan devamsızlık 2013 Yılı sonunda 8 gün/öğrenciye, 2014 yılı sonunda 5 gün/öğrenciye indirmek.  Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, kendi içinde yıllara göre karşılaştırma yapılabilir, iyileştirmeler izlenebilir ve değerlendirebilir. İyi belirlenmiş hedefler 27

28 AMAÇ 2: İlköğretim 1. ve 2. Kademe öğrencilerinin karakter gelişimini sağlayarak şiddet eğilimini (psikolojik problemli öğrenci sayısını) azaltmak. Hedef 2.1 – Okulumuzda şiddet eğilimi (psikolojik problem) gösteren öğrenci oranını 2009’ da %6 dan, 2010’ da %4 e 2011’de % 2 ye düşürmek. Faaliyet 2.1.1 – 2010-2011 eğitim öğretim yılında karakter gelişimi ile alakalı “İyilik Çemberi” adlı faaliyetin uygulanması. (Her çocuk yaptığı iyiliği yazarak sınıfında bir kitapçık oluşturma yada okul çapında bir kitap oluşturma) Amaç- Hedef-Faaliyet 28

29  Stratejik hedefler eğer sınırları belirgin, ölçülebilir, zaman ilişkili olarak yazılmamışsa bu tür stratejik hedef için performans göstergesi belirlenir. Performans göstergesi sayısı birden fazla olabilir. Performans Göstergeleri 29

30 S. Amaç: S. Hedef: Performans Göstergesi Mevcut Durum 2010 2011201220132014 Dönem Sonu PG-1 Memnuniyet oranı %52%55%57%60%65%70 PG-2Katılımcı sayısı2670758090 PG-3Etkinlik sayısı135777 ….………… Performans Gösterge Tablosu 30

31  Neyi başaracağız? Amaç ve Hedefler  Nasıl başaracağız? Faaliyet ve projeler Faaliyet/Projeler 31

32 FaaliyetlerProjeler 1.Kurslar 2.Ölçme değerlendirme 3.Soru bankası oluşturma 4.Gezi gözlem 5.Bilgilendirme faaliyeti 6.Veli toplantıları 7.Veli ziyareti faaliyeti 8.Hizmet içi eğitim faaliyeti 9.Okul içi eğitim faaliyeti 10.Fiziki yapı planlaması 11.Ödüllendirme faaliyeti 12.Etkin öğrenme yöntemleri semineri 13.Bireysel danışmanlık projesi 14.Ortak sınav faaliyeti 15.…………. 1.Kültürler arası etkileşim (Commenius) 2.Teknoloji Kullanım ( TUBİTAK) 3.Ek derslik projesi (TrakyaKA) 4.Sağlık taraması 5.Toplum hizmeti projesi 6.Akıllı tahta projesi(F@tih) 7.Kitap toplama kampanyası(IPA) 8.………………… Okul için Faaliyet/Projeler 32

33  Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yapacaklardır Maliyetlendirme 33

34 Amaç No STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER HEDEFLERE ULAŞMADA YAPILACAK FAALİYETLER VEYA PROJELER STATEJİK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMA NS GÖSTERGE LERİ SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAK LAR ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 20112012 2013 2014 Eylem Planı 34

35  Ne Yaptık?  Başardığımızı Nasıl Anlarız?  Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor?  Neler Değiştirilmelidir?  Gözden Kaçanlar Nelerdir? Sorularının cevapları aranmalıdır. İzleme Değerlendirme 35

36 STRATEJİK AMAÇ 1 : HEDEF 1.1: FAALİYET1. 1.1 İZLEMEPERFORMANS GÖSTERGELERİÖNERİLER Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim /kişi Ölçme Yöntemi ve Süresi (Haftalık/ Aylık/ 3 Aylık Yıllık) Yapılan ÇalışmalarKarşılaşılan Sorunlar HEDEFGERÇEKLEŞEN STRATEJİK AMAÇ 1 : HEDEF 1.2: FAALİYET1. 1.2 İZLEMEPERFORMANS GÖSTERGELERİÖNERİLER Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim /kişi Ölçme Yöntemi ve Süresi (Haftalık/ Aylık/ 3 Aylık/ Yıllık) Yapılan ÇalışmalarKarşılaşılan Sorunlar HEDEFGERÇEKLEŞEN İzleme ve Değerlendirme Formu 36

37 37 Planlı Yaşamak Video

38 luleburgaz.meb.gov.tr Kurum Sitenize Stratejik Planlarınızı Ekleyiniz TEŞEKKÜR EDERİZ 38


"OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA 2010-2014 1. Stratejik Plan  TKY  Projeler STRATEJİK PLAN TKY Projeler 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları