Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2011-2012 SBS VEDAT METİN ÇEŞMEKOLU PEDAGOG – PSİKOLOJİK DANIŞMAN BİL DERSHANELERİ REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2011-2012 SBS VEDAT METİN ÇEŞMEKOLU PEDAGOG – PSİKOLOJİK DANIŞMAN BİL DERSHANELERİ REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 2011-2012 SBS VEDAT METİN ÇEŞMEKOLU PEDAGOG – PSİKOLOJİK DANIŞMAN BİL DERSHANELERİ REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ uzmpsikolog@hotmail.com

2 SBS SİSTEMİ NASIL OLACAK? Yeni düzenleme, öğrencilerin 6, 7 ve 8.sınıflarda elde ettikleri Yıl sonu Başarı Puanları (YBP) ile 8. sınıfta yapılacak olan SBS puanlarının belirli oranlarda değerlendirilmesi esasına dayanacak.

3 YBP, e-okul sistemi üzerinde, öğrencinin her dersten almış olduğu yıl sonu puanının haftalık ders sayısı ile çarpımlarının toplamının haftalık ders sayısına bölünmesiyle elde edilecek. Ve 100 tam puan üzerinden hesaplanacak.

4 YBP (Yıl Sonu Başarı Puanı) Nedir? Yıl sonu Başarı Puanı öğrencilerin eğitim gördükleri her yıl sonunda hesaplanacaktır. Bu hesaplamaya tüm dersler dahil olacaktır. (Müzik, beden, resim vs.)

5 DERS ADIHAFTALIK DERS SAATi YIL SONU NOTU AĞIRLIKLI YIL SONU NOTU TüRKÇE585425 MATEMATİK 480320 FEN VE TEKNOLOJi 4 78312 SOSYAL BİLGİLER390270 YABANCI DİL490360 GENEL TOPLAM204231687/20 =84.35

6 Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) hesaplanırken öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf Yıl Sonu Başarı Puanları değerlendirmeye alınacak. YERLEŞTİRMEYE YÜZDE 30 etki edecek. Öğrencinin 8. sınıfta gireceği SBS‘ den aldığı puan ise; YERLEŞTİRMEDE YÜZDE 70 oranında etkili olacak.

7 SBS, Haziran ayında olmak üzere YILDA BİR kez yapılacak.

8 SBS’ nin tüm merkezi sistem sınavlarının mantığına uygun olarak TELAFİSİ YA DA NOT YÜKSELTMESİ gibi EK herhangi bir sınavı OLMAYACAK.

9 SBS ‘ye katılım zorunlu OLMAYACAK. ANCAK MERKEZİ SİSTEMLE öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede kullanılacak puana etkisi bakımından öğrencilerin bu sınava girmeleri GEREKMEKTEDİR.

10 Sınava herhangi bir sebeple katılamayan öğrenciye o yılın en düşük puanı verilerek Ortaöğretime Yerleştirme Puanı o şekilde hesaplanacak.

11 1. SBS‘ de testlerin ağırlık katsayılarında değişiklik söz konusu olmayacak. Türkçe ve Matematik test ağırlık katsayıları 4, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler test ağırlık katsayıları 3, Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 1 olacak.

12 SORU DAĞILIMLARI TÜRKÇE 23 SORU MATEMATİK 20 SORU FEN VE TEKNOLOJİ 20 SORU SOSYAL BİLGİLER 20 SORU İNGİLİZCE 17 SORU

13 Sistemde herhangi bir değişiklik yapılmazsa; SBS’ de 100 soru sorulacak ve Toplam 120 dk. süre tanınacak. Puanlama sisteminde birtakım değişiklikler yapılacaktır. Bu değişiklikler netleştiğinde Adaylara tekrar bilgilendirme Yapılacaktır.

14 Yeni SBS‘ de OKS‘ den farklı olarak sorular sadece 8. sınıf müfredatından yöneltilecek. Ancak soru ve sınav tekniğinin gereği olarak daha önce elde edilmiş kazanımlar da sorularda kullanılabilecek.

15 MERKEZİ SINAV SİSTEMİYLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam Hatip ve Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Liseleri, Sağlık Meslek Liseleri, Denizcilik, Tapu Kadastro, Adalet Meslek Liseleri gibi bazı meslek liselerine yine bu sistemle öğrenci alınmaya devam edilecek.

16 Ortaöğretim kurumlarına, yerleştirme işlemi Orta Öğretime Yerleştirme Puanına (OYP) göre yapılacak.

17 Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 8. sınıfın sonunda tercih başvuruları alınmak suretiyle, puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılacak.

18 SORULARLA SBS

19 Seviye Belirleme Sınavı (SBS) nedir? İlköğretimin 8. sınıfında öğrencinin derslerden, o yılın müfredatında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüleceği Millî Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl Haziran ayında ders kesiminden sonra düzenlenen merkezi sistem sınavıdır.

20 Seviye Belirleme Sınavı zorunlu bir sınav mıdır? Seviye Belirleme Sınavı zorunlu bir sınav değildir. Ancak; merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleştirmede kullanılacak puana etkisi bakımından öğrencilerin bu sınavlara girmesi tavsiye edilmektedir.

21 Seviye Belirleme Sınavı yılda kaç kez yapılacak? Seviye Belirleme Sınavı yılda bir kez yapılacak, tüm merkezi sistem sınavlarının mantığına uygun olarak telafisi ya da not yükseltmesi gibi ek herhangi bir sınavı olmayacaktır.

22 Seviye Belirleme Sınavı sonuçları nerelerde kullanılabilecek? Seviye Belirleme Sınav sonuçları yalnızca orta- öğretim kurumlarına geçişte kullanılabilecektir. Sınıf geçmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

23 Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) nedir? İlköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarda, öğrencinin o yıl derslerden aldığı yılsonu puanlarının haftalık ders saati ile çarpılarak elde edilen ağırlıklı puan toplamının, haftalık ders saati toplamına bölümü ile hesaplanan puandır.

24 Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) nasıl hesaplanacak? Öğrencinin, öğretim sürecinde elde ettiği kazanımları 100 tam puan üzerinden verilecektir. Puanlama daha sonra 500 tam puana dönüştürülerek Yıl Sonu Başarı Puanı hesaplanacaktır.

25 Ortaöğretime Yerleştirme Puanı (OYP) nedir? •6. sınıf puanı (SP6) %25, •7. sınıf puanı (SP7) %35 •8. sınıf puanı (SP8) %40 oranında hesaplanmasıyla elde edilen puandır.

26 Sınıf Puanı nedir? O YILIN SEVİYE BELİRLEME SINAVI PUANININ %70’İ VE YIL SONU BAŞARI PUANININ %25’İ ESAS ALINARAK ELDE EDİLEN PUANDIR.

27 Seviye Belirleme Sınavına girmeyen öğrencinin Ortaöğretime Yerleştirme Puanı nasıl hesaplanacak? Herhangi bir sebeple Seviye Belirleme Sınavına katılamayan öğrencinin sınava girmediği yıla ait Seviye Belirleme Sınavı puanı o yıla ait en düşük SBS puanı alınarak hesaplanır.

28 Seviye Belirleme Sınavında hangi derslerden soru sorulacak? Seviye Belirleme Sınavlarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden soru sorulacaktır.

29 Seviye Belirleme Sınavının testlerin ağırlık katsayıları ne olacak? • Türkçe test ağırlık katsayısı 4 •Matematik test ağırlık katsayısı 4 • Fen Bilgisi test ağırlık katsayısı 3 •Sosyal Bilgiler test ağırlık katsayısı 3 •Yabancı Dil test ağırlık katsayısı 1 şeklinde olacaktır.

30 Seviye Belirleme Sınavının soru içeriği nasıl olacak? Seviye Belirleme Sınavlarında soru içeriğinin öğretim programları odaklı olması, okulda sunulan eğitim ve öğretime dayalı olarak hazırlanması esas alınacaktır. Sorular öğrencinin öğrenim gördüğü yıla ait olacak ve geçmiş yılları kapsamayacaktır.

31 SBS’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden sorusu sorulacak mı? Muaf olan öğrenciler SBS’de ne yapacak? Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorusu Sosyal Bilgiler sorularının içinde yer alacaktır. Ancak bu dersten muaf olan öğrencilerle bunları cevaplamak istemeyenler için alternatif sosyal bilgiler soruları yer alacaktır.

32 SBS’de yabancı dil sorusu sorulacak mı? Seçmeli yabancı dillerden soru sorulacak mı? •İlköğretim okullarımızda zorunlu yabancı dil olarak okutulan İngilizce, Almanca ve Fransızca derslerinden soru sorulacaktır. •Seçmeli olarak okutulan yabancı dil derslerinden soru sorulmayacaktır. Seviye Belirleme Sınavlarında sorulacak yabancı dil sorularının düzeyi ve ağırlık katsayıları düşük tutulacaktır

33 Seviye Belirleme Sınavında soru sayısı ne olacak? 8.sınıflarda 100 adet gibi öğrencinin psikolojik ve fiziksel gelişimi dikkate alınarak farklı sayılarda soru sorulması düşünülmektedir.

34 8. sınıf ----------- Türkçe 23 soru Matematik 20 soru Fen Bilg. 20 soru Sosyal B. 20 soru Yabancı Dil 17 soru TOPLAM 100 SORU

35 Seviye Belirleme Sınavında özel yetenek liseleri için uygulama nasıl olacak? Özel yetenek gerektiren liselere ( Spor ve Güzel Sanatlar Liseleri) öğrenci alımı halen uygulanan sistemdeki şekliyle devam edecektir.

36 Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak? Ortaöğretim kurumlarına, yerleştirme işlemi Orta Öğretime Yerleştirme Puanına göre yapılacaktır. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 8.sınıfın sonunda tercih başvuruları alınmak suretiyle, puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılacaktır

37 Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler ve Öğretmen Liselerine yerleştirme nasıl yapılacak? Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler ve Öğretmen Liseleri; öğrencilerin Ortaöğretime Yerleştirme Puanı, Bakanlık tarafından belirlenen baraj düzeyini geçmiş olmaları şartı ve tercih sıra- lamalarına göre yapılacaktır.

38 Seviye Belirleme Sınavında nasıl bir puan türü hesaplanacak? Seviye Belirleme Sınavında tek puan türü hesaplanacaktır. Türkçe-Matemetik, Matematik-Fen denilen sistemin üniversiteye girişte olmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir.

39 Yılsonunda sınıf tekrarına kalan öğrenciler Seviye Belirleme Sınavına girebilecek mi? Sınava isteyen tüm öğrenciler katılacaktır. Öğrencinin aldığı en yüksek SBS puanı değerlendirilecektir.

40 Okulun genel başarı ortalaması sınav sonuçlarına yansıyacak mı? Okulun genel başarı ortalaması SBS sonuçlarına yansımayacaktır. SBS o yılın müfredatına dayandırılarak yapılan öğrencinin seviyesini ölçen bir sınavdır.

41 TÜM ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ VEDAT METİN ÇEŞMEKOLU PEDAGOG – PSİKOLOJİK DANIŞMAN BİL DERSHANELERİ REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ uzmpsikolog@hotmail.com


"2011-2012 SBS VEDAT METİN ÇEŞMEKOLU PEDAGOG – PSİKOLOJİK DANIŞMAN BİL DERSHANELERİ REHBERLİK KOORDİNATÖRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları