Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

*Geleceğine Dokun *Hayallerini Söndürme *Çiçekler Koparılmasın

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "*Geleceğine Dokun *Hayallerini Söndürme *Çiçekler Koparılmasın"— Sunum transkripti:

1 *Geleceğine Dokun *Hayallerini Söndürme *Çiçekler Koparılmasın

2 GELECEĞİNE DOKUN! Geçmişi değiştiremezsin ama; gelecek avuçlarının içindedir.

3 Yetenek, “bir şeyi öğrenebilme, belli bir becerinin veya bilginin öğretiminden yararlanabilme gücü” olarak tanımlanabilir.  Yetenek bir kimsenin belli bir yaşa kadar geliştirdiği kısmına bakarak onun daha sonra gireceği eğitim sürecinden ne ölçüde yararlanabileceği hakkında bir tahminde bulunmamıza olanak veren davranışlar bütünüdür. İnsanlar yetenek düzeyi yönünden olduğu kadar yetenek türü bakımından da farklılık gösterirler. Yetenek türleri ise; Akademik Yetenek, Müzik Yeteneği, Güzel Sanatlar Yeteneği,Tiyatro Yeteneği ve Bedensel Yeteneklerdir.

4 Başarı denildiğinde ilk olarak akademik başarı gelmektedir
Başarı denildiğinde ilk olarak akademik başarı gelmektedir. Ancak başarıyı daha genel kapsamda ele almak;öğrencilerimizin yetenek ve ilgilerini göz ardı etmemek gerekir. Başarı hazını yaşayabilecekleri yeteneklerine uygun çalışmalar içinde bulundurarak, akademik başarıya da olumlu katkılar sağlanabilir.

5 Gürkan, İngilizce kursuna gidiyor. Ama çok az ilerleme kaydediyor
Gürkan, İngilizce kursuna gidiyor. Ama çok az ilerleme kaydediyor. Kursa devam ettiği halde, bu dili hiçbir zaman öğrenemeyeceğini düşünüyor ve kursta öğretilenler bir türlü Gürkan'ın kafasındaki duvarı aşıp içeri giremiyor. ** Pelin üniversite sınavına hazırlanırken birinci deneme sınavı sonuçları iyi çıkmıyor. İkincisi de iyi çıkmayınca kursa gitse de çalışmayı bırakıyor.

6 Alim'in babası bilgisayara karşı oynadığı satranç maçlarında makine tüm önemli taşlarını alsa da oynamaya devam ediyor. Bazen bilgisayar vezir, kaleler ve filler gibi tüm güçlü taşlara sahipken kendisi, bir at ve fil ile bilgisayarı mat ediyor. Avrupalı futbol takımlarının birçoğu 2-0 mağlup girdikleri ikinci yarıdan 3-2 çıkmayı başarıyor. Çünkü maçı bırakmıyorlar. Maçı kaybettik gözüyle bakmayıp tüm enerjileriyle oynamaya devam ediyorlar.

7 Bu nedenle; Öğrencilerimize geleceklerine dokunma fırsatı sunmalıyız.
Başarı için ihtiyaç duyulan nedir? Bilgi mi, yetenek mi, uygun bir karakter mi? Üçüne de ihtiyaç var.  Bu nedenle; Öğrencilerimize geleceklerine dokunma fırsatı sunmalıyız. İçinde kararlılık, olumlu tutum, sorumluluk duygusu olan karakter, bilgiyi de yeteneği de geliştiriyor ve sonunda başarıyı getiriyor.

8 Hazırladığımız projemiz ile;
Başarı kavramının sadece akademik başarı çerçevesinden çıkarılıp genel başarı kavramının oturtulmasını, İlimizdeki ortaokul ve lise kurumlarındaki öğrencilerimizin başarısının nitelik ve nicelik olarak artırılmasını,

9 Hazırladığımız projemiz ile;
Öğrencilerimize ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda farkındalık kazandırılması ve onları gerektiği gibi yönlendirilmesi, Branş öğretmenleri ile işbirliği yaparak yetenek sınavları ile ilgili öğrencilerimize bilgi verilmesi,

10 Hazırladığımız projemiz ile;
Ardahan ilimizin YGS, LYS ve TEOG’ daki mevcut başarısını olabilecek en üst düzeye çıkarılmasını, İl genelindeki başarıyı olumsuz etkileyecek devamsızlık sorunun ortadan kaldırılması için çalışmaların yapılmasını,

11 Hazırladığımız projemiz ile;
Öğrencilere meslek tanıtılmasını, Okulların ilgi çekici hale getirilmesi ve okula devamlılığın sağlanmasını, Yetenek sınavı ile girilen okullara öğrenci yönlendirilmesi, okullara giriş şartları ile ilgili farkındalık oluşturulmasının sağlanmasını AMAÇLAMAKDAYIZ.

12 Neden Böyle Bir İhtiyaç Hissettik;
Ulusal düzeyde yapılan YGS, LYS ve TEOG’ da ilimizin istenilen seviyede olmamasından, Ardahan tüm ilçeleri kendi aralarında kıyaslandığında seviye farklarının olmasından, İlimiz genelinde oldukça yüksek devam probleminin olmasından, Yetenek sınavları ile öğrenci alan üniversite bölümlerine yerleşen öğrenci sayısının az olması.

13 Hedefimiz; Ardahan ilinde lise ve ortaokul kademlerinde okula devam probleminin ortadan kaldırılması, Ardahan ili ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde genel başarının (akademik başarı ve yeteneklerin ön plana çıkarılması ile elde edilecek başarı) üst düzeylere taşınması.

14

15 (ANNE- BABA İZNİYLE MUTLU EVLİLİKLERE)
HAYALLERİN Sönmesİn (ANNE- BABA İZNİYLE MUTLU EVLİLİKLERE)

16 Çocuk yaşta evlilik, ya da diğer bir ifadeyle erken evlilik, en az biri on sekiz yaşından küçük olan iki kişinin, yasal ya da yasal olmayan bir şekilde, evlilik bağıyla birleşmesi anlamına gelir.

17 Ardahan ilimizde TÜİK verilerine göre 2012 yılında ilk evlenme kızlar da 21.5 yaş, erkeklerde ise 26.5 yaş olarak belirtilmiştir. Ancak yine 2012 yılında yapılan araştırma incelendiğinde yaş aralığında ki kız çocuklarının 242 tane doğum yaptığı görülmektedir.

18 Bu farklılık resmi olmayan sonuçları gündeme getirir ki; bunu adı yerel ağızla kaçmak…

19 Çocukların geçim kaynakları hayvancılıkla uğraşmak için okuldan uzaklaşması yöremizin eğitim seviyesinin düşmesine ve geleceğe ilişkin plan oluşturamamalarına sebep olmaktadır. Bu durum da çocuklarımızı gelecekleriyle ilgili umutsuzluğa sürüklemekte ve bunun bir sebebi olarak da çocuklarımız erken evliliği bir kurtuluş yolu olarak görmektedirler.

20

21 Erken evlilik konusu ülkemizi ve ilimizi etkileyen önemli bir toplumsal sorundur. Bu evlilikler Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, Kanun’un öngördüğü evlenme yaşından daha küçük yaşta gerçekleştirildiği için dini nikâha dayanan evliliklerdir. Bu durumun engellenmesinde aile, okul ve ilgili kurumların işbirliği içerisinde çalışmaları toplumsal bir sorumluluktur.

22

23 Bu projenin amaçları: >Erken yaşta evliliği önlemek, >Aile eğitimi verilerek aile ile çocuk arasındaki iletişim sorunlarını çözmek, >Öğrencilerin evlilik nedeniyle eğitim hayatının kesintiye uğramamasını sağlamak,

24 >Ergenlik çağında anneliğin önünü kesmek, >Ergenlik çağında anne-baba olacak çocukların yaşayacağı psikolojik problemlere yönelik önlem almak, >Ardahan ilinde bulunan ortaokul ve lisedeki öğrenci ve velilere erken evliliğin önlenmesi konusunda eğitim verilerek katılımcıların bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırmak,

25 > Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak erken evlilik konusunda yapacağımız çalışmalarla ilde farkındalık oluşturmak ve erken evliliklerin önlenmesi ve erken müdahalesini sağlamak, >İlimizde bulunan erken evlilikleri en aza indirgemek ve engellemek,

26 >Eğitim ailede başlar ve okulda devam eder
>Eğitim ailede başlar ve okulda devam eder. Bu bağlamda ailenin bilinçlendirilmesi ve okulda desteklenmesi ile bilinçli nesiller yetiştirmek, >Erken evliliklerin yaşanmaması için okulda gerekli süreci başlatmak velileri yasal zorunluluklar hakkında bilgilendirmek,

27 Erken evliliğin önlenmesi için veli toplantılarında yapılacak eğitimlerle velileri bilgilendirmek ve gerekli önlemler konusunda farkındalık oluşturmak, >Bu proje ile öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin erken evlilik konusunda olumlu yönde değişiklik oluşturmalarını sağlamak,

28

29 Erken Evlilikle Neden Mücadele Ediyoruz…
Türkiye’de... TÜİK tarafından 2012 de gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde erken evliliğin Türkiye çapında yadsınamayacak kadar ciddi olduğu görülmektedir. Erken evlilik yaş ortalaması -15 ve yaş grupları arasında yoğun olarak görülmektedir.

30 Yaş grubuna göre evlenmeler incelendiğinde yaş arası erkeklerde , kızlarda ise kişinin evlendiği görülmektedir.

31 Doğum sayılarına bakıldığında ise 15 yaş altı 377, yaş arası da doğum yapıldığı görülmektedir. Bu durumda Türkiye de ergen anne ve babaların bulunduğunu göstermektedir.

32

33 Hedefimiz… İlde bulunan ergenlik çağındaki çocukların, ailelerinin ve öğretmenlerinin erken evlilikle ilgili olarak bilgilenmesini sağlayarak farkındalık oluşturmak. İlimizde yapılacak olan çalışmalarla erken evlilik oranını en aza indirmek.

34

35 Gençlerimizin daha farklı gelecek hayalleri kurmalarını sağlamak.
Sağlıklı toplum için öncelikle sağlıklı ailelerin kurulmasına destek olmak.

36

37 Ardahan ilimizde erken evliliklerin önüne geçilmesini bekliyoruz.
Projemiz sonucunda; Ardahan ilimizde erken evliliklerin önüne geçilmesini bekliyoruz.

38 Çünkü; Bilinçli çocuklar için bilinçli ebeveynler gereklidir. Bugün ergenlik çağındaki çocuklarımızda amaçlanan farkındalık oluşturulur ve gerekli bilinç kazandırılırsa gelecek kuşaklarda erken evlilik problemi ortadan kalkabilir.

39 ÇİÇEKLER KOPARILMASIN

40 Çocuk istismarı ve ihmali dünyada milyonlarca çocuğu ve ailelerini etkileyen önemli bir toplumsal sorundur. Çocuklar üzerinde bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal etkileri olan istismar ve ihmal, çocukların yaşamlarında onarılmaz sonuçlara yol açabilmektedir.

41 Araştırmalara göre Türkiye’de aile içinde gerçekleşen istismar olayları aile dışında gerçekleşen istismar olaylarından daha fazla olduğunu göstermektedir. Aile içi istismarda yaş ortalaması 5 ile 7, aile dışı istismarda ise 7 ile 10 yaş arasında değişmektedir.

42 Okul, çocukların ev dışında zamanlarını en çok geçirdikleri mekânlardan biridir. Öğretmenlerin çocukların davranışlarında değişiklik olup olmadığını görme şansları vardır. Çünkü çocuklarla sürekli bir iletişim halindedirler. Çocuklar eğitim olanaklarından tümüyle yararlanamadıkları zaman öğretmenler bunu anlayacak ve buna müdahale edebilecek donanımda olmalıdırlar.

43 Dolayısıyla öğretmenler çocuk istismarı ve ihmalini tanımlayacak kilit bir konumdadırlar.

44 Bu proje, öğretmenlere ve ailelere olası çocuk istismarı ve ihmali sorununu anlatmak, uygun makamlara haber vermek ve mağdur edilen çocuklara destek sağlamayı göstermek amacı ile hazırlanmıştır

45 Ardahan ilinde bulunan ilk derecedeki okullarda öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velilerine “Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi” konusunda eğitim verilerek katılımcıların bilgi düzeylerini ve ildeki farkındalığı artırmak, Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuk ihmal ve istismarı konusunda yapacağımız eğitimlerle ilde farkındalık oluşturarak çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi ve erken müdahalesini sağlamak,

46 İlimizde bulunan engelli çocukların ihmal ve istismara uğrama oranını en aza indirmek veya engellemek. Aile içinde ihmale ve istismara uğrayan bir çocuğun davranışlarındaki ilk değişimi fark edecek kişinin öğretmeni olduğu düşünülürse, böyle bir durumla karşılaştıklarında ne yapmaları, nereye başvurmaları ve çocuğa sınıf içinde nasıl davranmaları gerektiği konusunda öğretmenlerde konuyla ilgili farkındalığı ve bilgi düzeyini artırmak.

47 Çocuk ihmal ve istismarının tanımı, istismar çeşitleri, risk faktörleri, çocuk ihmal ve istismarı bulguları, çocuk ihmal ve istismarının yaşanması durumunda yapılması gerekenler konusunda veli toplantılarında yapılacak eğitimlerle velileri bilgilendirmek ve önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak.

48 Çocuk ihmal ve istismarının yaşanması durumunda okulda gerekli süreci başlatmak ve yasal zorunluluklar, uzman ekip ile çalışan merkezlerin nereler olduğu konularında okul idarecilerini bilgilendirmek. Proje ile ailelerin, öğretmenlerin ve idarecilerin çocuklara karşı tutum ve davranışlarında olumlu yönde değişiklik oluşturarak çocuklarını iyi gözlemleme ve koruma konusunda farkındalık oluşturmak.

49 Bu proje kapsamı dâhilinde elde edilecek çıktılar;
“Çocuk ihmal ve istismarının tanımı, bulguları, istismar çeşitleri, risk faktörleri, çocuk ihmal ve istismarının yaşanması durumunda yapılması gerekenler, uzman ekip ile çalışan merkezler, yasal zorunluluklar, önlemek için yapılması gerekenler” konu başlıklarını içeren eğitim programıyla, Ardahan merkez ve merkeze bağlı köylerde yer alan anaokulu, anasınıfı ve ilkokul öğrenciler, velileri ve öğretmenlerine, çocuk ihmal ve istismarı önleme konusunda farkındalık oluşturmaktır. Ardahan merkez ve merkeze bağlı köylerde yer alan anaokulu, anasınıfı ve ilkokul, velileri ve öğretmenlerine bu eğitim sonucunda çocuk ihmali ve istismarı konusunda karşılaşacağı tehlikelerden velileri bilinçlendirmek suretiyle korunmuş olacaktır. Ardahan merkez ve merkeze bağlı köylerde yer alan anaokulu, anasınıfı ve ilkokul idarecileri, velileri ve öğretmenlerine farkındalik sağlanarak ihmal ve istismarın erken müdahalesi ve önlenmesi sağlanacaktır.

50 -Ardahan ilindeki tüm Öğrenci, Öğretmen, İdareci, Veliler
Hedef Kitlemiz; -Ardahan ilindeki tüm Öğrenci, Öğretmen, İdareci, Veliler

51 PROJELERİN YASAL DAYANAĞI

52 T.C. Anayasası Çocuk Hakları Sözleşmesi Çocuk Koruma Kanunu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği Türk Ceza Kanunu

53 MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği
MEB Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi Yönetmeliği MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Genelgesi

54 İş Birliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Yerel Medya Belediye İl Emniyet Müdürlüğü Esnaf ve Sanatkârlar Odası Ardahan Üniversitesi STK’lar


"*Geleceğine Dokun *Hayallerini Söndürme *Çiçekler Koparılmasın" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları