Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNEMLERE GÖRE GELİŞİM GÖREVLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNEMLERE GÖRE GELİŞİM GÖREVLERİ"— Sunum transkripti:

1 DÖNEMLERE GÖRE GELİŞİM GÖREVLERİ

2 Gelişim görevlerini etkileyen faktörler
1. Olgunlaşma Kişi fiziksel ve zihinsel açıdan olgunlaştıkça gelişim görevleri yerine getirilebilir. Örneğin; yürümenin öğrenilmesi, tuvalet kontrolünün kazanılması olgunlaşmaya bağlıdır. Eğer bireyin kasları yeterli olgunluğa erişmemişse ne kadar çok çaba gösterirse göstersin bu gelişim görevi yerine getirilemez.

3 2. Toplumsal Beklenti ve Talepler:
İçinde bulunulan toplum, belli yaştaki bireylerden yerine getirmesini beklediği bir takım beklentilere sahiptir. Bu beklenti bireylerin hangi gelişim görevini nasıl yaşayacaklarını etkiler. Örneğin; ergenlik döneminde her iki cins yaşıtlarıyla yeni ve daha olgun ilişkilere erişme gelişim görevi vardır. Eğer tutucu bir toplumda yaşıyorsa birey sadece kendi cinsiyetinden olan bireylerle birlikte olması toplum tarafından desteklenebileceğinden bu gelişim görevini tam olarak yerine getiremez.

4 3. Kişisel Değerler ve Beklentiler:
Kişi değer yargılarına, ilgilerine ve beklentilerine göre gelişim görevi seçer ve yerine getirir. Örneğin; kişi evliliğe sıcak bakmıyorsa, kendine uygun bir eş seçememişse tanımlanan evlilikle ilgili gelişim görevini yerine getirmez.

5 Bebeklik (0-2 yaş) Doğumdan sonraki çevresel değişikliklere uyum
Yürümeyi öğrenmek Katı yiyecekleri almayı öğrenmek Tuvalet kontrolünü kazanma (dışkı) Belli zamanlarda uyuma ve uyanma Anne-babayla ilişki kurma Konuşmaya başlama

6 ilk çocukluk 2-6 yaş Konuşmada ustalaşma
Yemek yeme,kendi başına giyinmeyi,elini yüzünü yıkama gibi öz bakım becerilerini öğrenme. Cinsel farklılıkları öğrenme Toplumsal ve fiziksel gerçekleri tarif etmek İçin kavramları oluşturmak Anne – babalarını model alarak, yaşıtları, kardeşleri ve anne babaları ile iletişim kurmayı öğrenir, onlara karşı duygularının farkında olmaya başlar. Okumaya hazır olmak Doğru ve yanlışı ayırt etmeyi öğrenmek, vicdan duygusunu geliştirmek.

7 İkinci Çocukluk (7-11) Basit oyunlar için gerekli olan fiziksel becerileri kazanma Kendine karşı olumlu bir tutum oluşturma 2. Başkasına karşı iyi davranışlar oluşturmak. 3. Yaşıtları ile iyi geçinmeyi öğrenmek, aile çevresinden ev dışındaki gruplara gitmek. 4. Tolerans ve sabır becerilerini öğrenmek. 5. Erkeğe ve kadına ait uygun toplumsal rolleri öğrenmek. 6. Okumada, yazmada ve hesaplamada temel becerileri geliştirmek. 7. Günlük yaşam için gerekli olan kavramları geliştirmek. 8. Vicdan, ahlak ve değer sistemi geliştirme. 9. Kişisel bağımsızlığı kazanmaya başlamak. 10. Yaşantı ve taklit yolu ile sosyal gruplara ve kurumlara karşı davranışlar geliştirmek.

8 Ergenlik (12-18 yaş) 1.Aynı yaştaki kız ve erkek arkadaşlarıyla yeni ve daha olgun ilişki kurmak 2. Erkeksi ve kadınsı sosyal role erişme 3.Kendi vücut yapısını kabul etmek ve etkin şekilde kullanmayı öğrenmek 4. Duygusal yönden anne ve babasından ve diğer yetişkinlerden bağımsız olmayı öğrenmek 5.Ekonomik bağımsızlık için mesleki hedefler ortaya koymak 6.İlgileri, yetenekleri ile ilgili bir meslek seçmek ve onun için hazırlanmak 7.Evlenmeye ve aile hayatına hazırlanmak 8.Vatandaşlık için beceriler ve kavramlar geliştirmek 9.Toplumsal yönden sorumluluk istemek ve elde etmek,toplumsal değerleri göz önünde bulundurmak 10.Davranışlara rehber olarak değerleri ve ahlak sistemini kazanmak 11.Gerçekçi hedefler ortaya koymak ve bu hedeflere ulaşmak için planlar yapmak

9 Yetişkinlik Öncesi – genç yetişkinlik
Eş seçme Eşle yaşamayı öğrenmek 3. Aile hayatına başlamak Çocuk yetiştirme Evi idare etmek Bir mesleğe başlamak Vatandaş sorumluluğu almak Topluma uyumlu bir sosyal gruba üye olma

10 Orta yaş Yetişkin olarak vatandaşlık ve toplumsal sorumluluğunu üstlenmek Ekonomik yönden bir yaşam standardı oluşturmak ve devam ettirmek Gençlerin sorumlu, mutlu yetişkinler olmalarına yardımcı olmak Yetişkinler için boş zaman faaliyetleri geliştirmek Orta yaşın psikolojik değişmelerini kabul etmek ve onlara uyum sağlamak Yaşlanmaya uyum sağlamak

11 yaşlılık (65-+) Fiziksel gücün ve sağlığın azalmasına uyum sağlamak
Emekliliğe ve gelirin azalmasına uyum sağlamak Eşin ölümüne alışmak Aynı yaş grupları ile açık ilişkiler kurmak Toplumsal zorunlulukları yerine getirmek

12 Aşamaları Cinsiyet Akran Vicdan Eş Bağımsızlık Meslek İlk çocukluk
Faklılıkları öğrenme İlişki kurmaya başlama Gelişiminin başlaması Özbakım becerileri Okul Rolleri öğrenme Akranla geçinmeyi öğrenme Toplumun değerlerini öğrenme Kişisel bağımsızlık Ergenlik Bu rollere erişme Her iki cins akranla olgun ilişki Vicdan ve değerler sistemi edinme Kriter koyma Duygusal bağımsızlık Kriter belirleme Genç yetişkinlik Uygun eş seçme Seçme Yetişkinlik Biz olma sürdürme Yaşlılık Akranlarıyla yakınlık kurma Eş kaybına alışma Azalan gelire uyum sağlama


"DÖNEMLERE GÖRE GELİŞİM GÖREVLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları