Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK DERSİ III.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK DERSİ III."— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK DERSİ III

2

3 Grupla PD ve Grup terapisi
Birey sayısına göre Bireysel PD ve Grupla PD’da benzerlikler Genel amaçları Danışan(ların) kabul edilmesi ve saygı duyulması Kullanılan teknikler (duyguları açığa çıkarma, duyguları yansıtma, içeriği ifade etme) Normal gelişimsel sorunları olan kişiler İlişkinin gizliliği ve güvenirliği Bireysel PD ve Grupla PD’da Farklılıklar Birey sayısı İşbirliği süreci Danışmanların görevi daha karmaşıktır Grupla PD ve Grup terapisi Arasında fark olduğu Unutulmamalıdır.

4 Temel işlevlerine göre rehberlik
Uyum sağlayıcı Yöneltici Ayarlayıcı Gelişimsel Önleyici tamamlayıcı

5 Uyum Sağlayıcı Rehberlik
Bireysel farklılıkları temel alan yaklaşımlarla öğrencilerin uyum sorunlarını tespit edip psikolojik durumunu düzeltme ve ortama uyumlarını arttırma konusunda yardım etme süreci. Rehberlik servislerinin uğraştığı en ciddi problemler arasında uyumsuzluk yer aldığı için uym sağlayıcı rehberlik rehberliğin en önemli temel işlevlerinden birisidir.

6 Yöneltici rehberlik Okul türlerinin ve program sayısının artması nedeniyle bireysel farklılıkları esas alarak ders, alan, okul ve meslek seçimlerinde öğrenciye yapılacak olan yardım sürecidir. Kişinin yeteneklerini, ilgi ve ihtiyaçlarını, kişilik yapısını, sahip olduğu imkanlarla ilgili bireylere farkındalık kazandırma söz konusudur.

7 Ayarlayıcı rehberlik Eğitim plan ve programcılarına yol göstermek amacıyla bu alanlarda çalışan kişilere bilgi sunulur. Okul rehberlik programlarının geliştirilmesinde bu kapsamda değerlendirilmektedir. Toplumsal değişimlere uygun olarak eğitimin planlanmasında, rehberlik programlarının hazırlanmasında ve geliştirilmesinde bu işlevden yararlanılır.

8 Gelişimsel Rehberlik Rehberliğin geliştirici işlevine işaret etmektedir. Okul rehberlik programlarında öğrencilerin gelişim dönemlerinin dikkate alınarak bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal açılardan bireyin sağlıklı gelişimine yardımcı olma süreci.

9 Önleyici rehberlik Problemlerin oryaya çıkmadan önlenmesi için yapılan çalışmalar. Önleyi rehberlik kendi içerisinde; Temel (birincil önleme) İkincil önleme (iyileştirici) Üçüncül önleme (krize müdahale) olarak sınıflandırılmaktadır.

10 Tamamlayıcı rehberlik
Öğretim etkinliklerinin tamamlayıcı etkinlikler. Öğretmenlerin rehberlik konusunda bilgilendirilmeleri ve öğretmenlerin de gelişimsel rehberlik anlayışını benimsemeleri. Diğer bir deyişle rehberlik ile eğitim sisteminin iç içe olması gerekmektedir.

11 HİZMET ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
Eğitim alanında Sağlık alanında (ekibin bir parçası olarak hastaneler, sağlık ocakları vb kurumlarda ruh sağlığını korumaya yönelik çalışmaların yapılması) Sosyal yardım: (ÇEK, kızılay, huzurevleri, ıslahevleri, yetiştirme yurtları) Endüstri: (iş verimini arttırma, işyerinde kişilerarası ilişkiler, eleman seçimi) Spor (takım motivasyonu)

12 Eğitim Kademelerine Göre Rehberlik
Okul öncesi İlköğretim Ortaöğretim Yükseköğretim

13 Okul öncesi eğitimde rehberlik
0-6 yaş dönemi Eğitsel açıdan öğrencilerin okula uyumlarını sağlama Mesleki açıdan çocuklara meslekleri tanıtmaya başlama Kişisel /sosyal açıdan, arkadaş ilişkiler, özgüveni geliştirme, kendini ifade edebilme gibi becerileri kazandırma Ailelere yönelik çalışmaları Davranış sorunları olan çocukların erken dönemde beilrleme

14 İlköğretimde Rehberlik
Okula uyum çalışmaları Okula ve derslere yönelik pozitif tutumlar geliştirmeye yardımcı olmak Verimli ders çalışma alışkanlıklarını kazandırmak Boş zamanlarını kullanmayı öğretmek Arkadaş ilişkilerinin geliştirilmesi Özyeterlilik duygusunun oluşturulması ve geliştirilmesi Meslekler ile ilgili tanıtıcı bilgiler (işyerleri gezileri vb) İkinci kademede üst eğitim kurumları (lise türleri) hakkında bilgi verme ve bu okullara geziler Ailelere yönelik çalışmalar

15 Ortaöğretimde rehberlik
Okula uyum Ders çalışma alışkanlıkları Alan seçimi ve mesleki yönlendirmeler Mesleklerin ayrıntılı olarak tanıtılması İlgi ve yeteneklerin keşfedilmesi Sosyalleşme Bağımsızlık duygusu ve kimlik kazanımına yardımcı olma Stresle başa çıkma ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi Ailelere yönelik çalışmalar

16 Yükseköğretimde rehberlik
Okula uyum süreci Okuldaki olanaklardan yararlanmasına yardımcı olma Kişisel problemleri ile ilgilenme Staj olanakları hakkında bilgi verme İş bulmalarına yardımcı olma


"REHBERLİK DERSİ III." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları