Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI

2 OKUL EYLEM PLANI HAZIRLANARAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLMESİ

3 NO Çalışmalara İlişkin AÇIKLAMALAR 1 Okulda Muhtemel Risk Faktörlerinin belirlenmesi -Okulda öğrenci, öğretmen ve idarecilere yönelik anketlerin uygulanması, -Daha önce okulda yaşanmış olayların incelenmesi, -Gözlemler sonucunda muhtemel risk faktörlerinin tahmin edilmesi, ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI Sorumlu KURUM İşbirliği Yapılacak KURUM Çalışma TARİHİ 1- Muhtemel risk faktörlerinin önceden belirlenerek ortaya çıkmadan önlenmeye çalışılması 1- Okul Müdürlükleri 12/02/2007 15/06/2007 Anket uygulanması, toplantıların düzenlenmesi…

4 NONO Çalışmalara İlişkin AÇIKLAMALAR 2 Okul içi ve okullar arası sportif etkinlikler Kayak, futbol, basketbol,masa tenisi, satranç, güreş, kros… gibi etkinlikler düzenlenmesi ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI Sorumlu KURUM İşbirliği Yapılacak KURUM Çalışma TARİHİ 1-Öğrencilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini desteklemek 2-Enerjilerini olumlu yönde kanalize etmek 3-Serbest zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağlamak 4-Spor sevgisi ve sporcu ahlakı aşılamak 5-Öğrencilerin yeteneklerinin farkına varıp geliştirmeleri… 1- Okul Müdürlükleri -İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri -Gençlik ve spor il/ilçe Müdürlükleri -Mahalli Yönetimler 12/02/2007 15/06/2007 İşbirliği gerektiren futbol müsabakasıyla ilgili olarak …kurumlarla işbirliği yapılacaktır.

5 NONO Çalışmalara İlişkin AÇIKLAMALAR 3 Sosyal ve kültürel etkinlikler (1) Bilgi, Halk oyunları, türkü, şiir, resim, öykü… vb. konularda yarışmalar düzenlenmesi Tiyatro, Müzik … gibi etkinlikler düzenlenmesi ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI Sorumlu KURUM İşbirliği Yapılacak KURUM Çalışma TARİHİ Öğrencilerin; 1- Kendilerini ifade etme becerisi geliştirmeleri 2- Yeteneklerinin farkına varıp geliştirmeleri… 3- Sosyalleşmelerine yardımcı olmak 4- Sorumluluk alma becerilerinin geliştirilmesi… 1- Okul Müdürlükleri -İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri -Gençlik ve spor il/ilçe Müdürlükleri -Kültür Müdürlüğü -Mahalli Yönetimler 12/02/2007 15/06/2007 İşbirliği gerektiren bilgi yarışmalarıyla ilgili olarak …kurumlarla işbirliği yapılacaktır.

6 NONO Çalışmalara İlişkin AÇIKLAMALAR 4 Sosyal ve kültürel etkinlikler (2) İlimizde ve il dışında bulunan tarihi ve coğrafi güzellikleri bulunan mekanlara geziler düzenlenmesi ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI Sorumlu KURUM İşbirliği Yapılacak KURUM Çalışma TARİHİ Öğrencilerin; 1- Öğrencilerin yakın ve uzak çevrelerini tanımalarını sağlamak 2- Sosyalleşmelerine yardımcı olmak… 1- Okul Müdürlükleri - Valilik/Kaymakamlık - İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri - Kültür Müdürlüğü - Mahalli Yönetimler 12/02/2007 15/06/2007 Öğrenci velileri ile işbirliği oluşturularak geziler düzenlenmesi

7 NONO Çalışmalara İlişkin AÇIKLAMALAR 5 Sosyal ve kültürel etkinlikler (3) -Okuma günleri/saatleri düzenlenmesi, -Hızlı ve etkili okuma yarışmaları düzenlenmesi, -Kitap özeti çıkarma yarışmaları düzenlenmesi -Öğrencilerin ilgisini çekecek ve gelişimine katkı sağlayacak çeşitli konularda münazaralar düzenlenmesi ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI Sorumlu KURUM İşbirliği Yapılacak KURUM Çalışma TARİHİ Öğrencilerde; 1- Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak 2- Yazılı kaynakları etkili kullanma 3-Serbest zamanları değerlendirme 4-toplum karşısında kendilerini ifade edebilmeleri ve bir düşünceyi savunma becerisi geliştirmeleri 5- Kendini her yönüyle geliştirme… 1- Okul Müdürlükleri - Valilik/Kaymakamlık - İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, - Kültür Müdürlüğü,- Mahalli Yönetimler,-Ticaret Odası,- Esnaf ve Sanatkarlar Odası 12/02/2007 15/06/2007 Okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi için Özel/Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği, Okuma saatlerinde okuldaki tüm personelin etkinliğe katılması

8 NONO Çalışmalara İlişkin AÇIKLAMALAR 6 Meslek Tanıtım etkinlikleri (1) 1- Ortaöğretim, yükseköğretim kurumlarına, kamu/özel kurum ve kuruluşlara geziler düzenlenmesi ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI Sorumlu KURUM İşbirliği Yapılacak KURUM Çalışma TARİHİ Öğrencilerin; 1- Üst öğrenim kurumlarını tanımalarını sağlamak 2- Meslekleri ve çalışma koşullarını tanımalarını sağlamak 3- Mesleki gelişim sürecine ve meslek seçimine yardımcı olmak… 1- Okul Müdürlükleri - İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri - Kamu/Özel kurum ve kuruluşlar 12/02/2007 15/06/2007 İşbirliği gerektiren gezilerle ilgili olarak üst öğrenim kurumları ve kamu/özel kurum ve kuruluşlara işbirliği yapılacaktır.

9 NONO Çalışmalara İlişkin AÇIKLAMALAR 7 Meslek Tanıtım etkinlikleri (2) 1- Meslek tanıtım toplantıları düzenlenmesi, yazılı/görsel yayınlar aracılığı ile meslek tanıtımı yapılması. ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI Sorumlu KURUM İşbirliği Yapılacak KURUM Çalışma TARİHİ Öğrencilerin; 1- Üst öğrenim kurumlarını tanımalarını sağlamak 2- Meslekleri ve çalışma koşullarını tanımalarını sağlamak 3- Mesleki gelişim sürecine ve meslek seçimine yardımcı olmak… 1- Okul Müdürlükleri - İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri - Kamu/Özel kurum ve kuruluşlar 12/02/2007 15/06/2007 Meslek mensuplarının okula davet edilmesi Yazılı/Görsel yayınları temin etmek için çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmesi

10 NONO Çalışmalara İlişkin AÇIKLAMALAR 8 İş arama ve iş görüşme becerisi becerisi geliştirme 1- İş arama ve iş görüşme ile ilgili seminer ve konferanslar düzenlenmesi ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI Sorumlu KURUM İşbirliği Yapılacak KURUM Çalışma TARİHİ Öğrencilerde; 1- İş arama ve iş görüşme becerisi kazandırmak 2- Akademik eğitimini devam ettirmeyi düşünmeyen öğrenciler için geleceklerini planlama ve geleceğe daha umutla bakmalarına yardımcı olmak 1- Okul Müdürlükleri - İş Kurumu 12/02/2007 15/06/2007 İş Kurumu ile işbirliği içerisinde öğrencilerin İş arama ve iş görüşme becerilerinin geliştirilmesi

11 NONO Çalışmalara İlişkin AÇIKLAMALAR 9 Güvenlik etkinlikleri 1-Okul giriş ve çıkışlarının kontrol altına alınması 2-okulun çevresinde görülen şüpheli kişilerin emniyete bildirilmesi, emniyet güçlerinin okulun çevresinde devriye atması 4-Okul giriş-çıkış ve açık alanlarının kamerayla izlenmesi ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI Sorumlu KURUM İşbirliği Yapılacak KURUM Çalışma TARİHİ 1- Alınacak güvenlik tedbirleri ile öğrencilerin yanlış davranışlar benimsemelerini engellemek 2- Koruyucu tedbirlerle okul ortamında güvenlik düzeyini arttırmak 1- Okul Müdürlükleri - Emniyet Müdürlüğü 12/02/2007 15/06/2007 Emniyet Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ile işbirliği kurulması

12 NO Çalışmalara İlişkin AÇIKLAMALAR 10 Krize müdahale etkinlikleri Okulda yaşanılacak kriz durumlarına profesyonel destek hizmetlerinin sunulması ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI Sorumlu KURUM İşbirliği Yapılacak KURUM Çalışma TARİHİ 1- Okul Müdürlükleri -Sağlık Müdürlüğü 12/02/2007 15/06/2007 Okulda krize müdahale ekibinin oluşturulması ve kriz durumlarında gerekli müdahalelerin yapılması 1- Krizin olumsuz etkilerini en alt seviyeye indirmek 2- Öğrencilerin normalleşme sürecine katkıda bulunmak

13 NO Çalışmalara İlişkin AÇIKLAMALAR 11 Çeşitli konularda bilgilendirme çalışmaları (1) Velilere Yönelik Velilere Yönelik; - Aile içi şiddet - Zararlı alışkanlıklar - Çocuk ve ergenle iletişim - Suç ve şiddet - Ana-baba tutumları… ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI Sorumlu KURUM İşbirliği Yapılacak KURUM Çalışma TARİHİ 1- Velilerin çocukları ile olan iletişimlerinde ve davranışlarında farkındalık düzeyini artırarak olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerine yardımcı olmak 1- Okul Müdürlükleri 12/02/2007 15/06/2007 Yapılacak çalışmalarla ilgili olarak … Reh.Öğret. Oluşturulan ekipler ve konuyla ilgili uzmanların aracılığı ile velilere yönelik Konferans, Panel, Bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi

14 NO Çalışmalara İlişkin AÇIKLAMALAR 12 Çeşitli konularda bilgilendirme çalışmaları (2) Öğretmenlere Yönelik Öğretmenlere Yönelik; - Sınıf yönetimi - Çatışma çözme becerileri - Çocuk ve ergenle iletişim - Suç ve şiddet ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI Sorumlu KURUM İşbirliği Yapılacak KURUM Çalışma TARİHİ 1- Öğrencilerle Etkili iletişim kurmaları, 2- Yaşanılan problemlere uygun çözüm yolları bulmaları 3- Etkili sınıf yönetimi 1- Okul Müdürlükleri 12/02/2007 15/06/2007 Yapılacak çalışmalarla ilgili olarak … Reh.Öğret. Oluşturulan ekipler ve konuyla ilgili uzmanların aracılığı ile velilere yönelik Konferans, Panel, Bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi

15 NO Çalışmalara İlişkin AÇIKLAMALAR 13 Çeşitli konularda bilgilendirme çalışmaları (2) Psikolojik Danışmanlara Yönelik Psikolojik Danışmanlara Yönelik; - Sınıf yönetimi - Çatışma çözme becerileri - Çocuk ve ergenle iletişim - Suç ve şiddet ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİĞİN AMACI Sorumlu KURUM İşbirliği Yapılacak KURUM Çalışma TARİHİ Psikolojik Danışmanların mesleki gelişimine katkıda bulunmak Okulda yürütülen rehberlik faaliyetlerinin etkinliğini arttırmak. 1- Okul Müdürlükleri 12/02/2007 15/06/2007 Yapılacak çalışmalarla ilgili olarak … Reh.Öğret. Oluşturulan ekipler ve konuyla ilgili uzmanların aracılığı ile velilere yönelik Konferans, Panel, Bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi

16 YAPILAN ÇALIŞMALARIN RAPORLAŞTIRILMASI


"EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları