Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ NASIL OLACAK?"— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ NASIL OLACAK?
ÖZEL SEYMEN ORTAOKULU ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

2 2013 SBS’DE KOCAELİ BİRİNCİSİ OLMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ.
2014 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNDE DE ÖĞRENCİLERİMİZİ HEDEFLERİNE HEP BİRLİKTE ULAŞTIRMAYI AMAÇ EDİNDİK.

3 MODEL NASIL UYGULANACAK?
Altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilecek. Merkezi değerlendirme kapsamındaki şu dersler yeri alıyor; "Fen ve teknoloji, matematik, Türkçe, yabancı dil, din kültürü ve ahlâk bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük"

4 Merkezî değerlendirmeler, her dönem 2 yazılısı olan derslerden birincisi, 3 yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak. Merkezî değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Öğrenciler merkezi sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak. Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. 

5 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUAN NASIL HESAPLANACAK?
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30'u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70'inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak. Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade edecek. Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder. 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 30'u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70'inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak.

6 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak. Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

7 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?
Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacak; "Tercih önceliği, sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı

8 Anadolu Öğretmen Liseleri,
ORTAÖĞRETİM SİSTEMİNE GEÇİŞ SINAVIYLA BELİRLENECEK BAŞARI SIRASIYLA HANGİ OKULLARA GİRİLEBİLİR? Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Özel Okullar Birliği tarafından belirlenen Özel Okullar Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri. Sağlık Meslek Liseleri Adalet Meslek Liseleri

9 Hazırlık Eğitimi Veren Okullar Hangileridir?
İstanbul Erkek Lisesi(Abitur programı uygulanır,uluslararası diploma özelliği var) Kabataş A.L.(İng ve Almanca olmak üzere iki bağımsız programı vardır) Galatasaray Lisesi(Fransızca) Kadıköy A.L. Cağaloğlu A.L.(Almanca) Hüseyin Avni Sözen A.l.

10 Bu okullar talep yoğunluğu olan okullardır
Bu okullar talep yoğunluğu olan okullardır. Bu nedenle Meb tarafından belirlenen başarı sırası ile birlikte, her okul kendine özgü olmak üzere ayrı bir sınav uygulamayı öngörüyor. Özel Yabancı Okullara giriş için Özel Okullar Birliği ayrı bir sınav yapmayı planlıyor. Koç Lisesi öğrencinin girdiği sınavın ham puanına göre alım yapıyordu,2014 öğrenci alımı yapılan yazılılar sonucunda belirlenen öğrenci başarı sırasına göre yapılabilir.

11 TEVİTÖL(TÜRK EĞİTİM VAKFI İNANÇ TÜRKEŞ ÖZEL LİSESİ)
3 aşamadan oluşan bir uygulaması vardır. İlk aşama olan yazılı sınavına girmek için,6. ve 7.sınıfın Türkçe, Matematik ve Fen Bil. Derslerinden yılsonu başarı puanının en az 80 puan olması koşulu aranır. Başvurular elden ya da posta yoluyla okulun internet sitesinde yayımlanan evraklar ve istenen belgelerle yapılır.(Şubat ayında) Mart ayında okul sisteminin tanıtım sunusu yapılır, bunun için önceden okulun internet sitesinden katılım bildirimi verilmesi gerekiyor. İlk yazılı sınav Mayıs ayının ilk haftası okulda(Muallimköy Mevkii) yapılır.100 sorudan oluşan 8 seçenekli ve yanlışın doğruyu götürmediği bir sınavdır.

12 Sonuçlar sınav uygulandıktan yaklaşık 2 hafta sonra ilan edilir
Sonuçlar sınav uygulandıktan yaklaşık 2 hafta sonra ilan edilir.(Asil ve yedek listeler olmak üzere) Yazılı sınavdan geçen öğrenciler okul psikolojik danışmanı ve psikologu tarafından mülakat yapılmak üzere okula davet edilir. Sözlü mülakattan da geçen öğrenciler haziran ayının son haftası gözlem kampına alınır. Gözlem kampı da istenen kriterlere uygunsa öğrenci okula kabul edilir. Tevitöl bir vakıf okulu olduğu için belli bir ücrete tabidir ve burs oranı velinin gelirine bağlıdır. Merkezi sınav sistemiyle tercih edilen devlet okullarına hiçbir olumsuz etkisi yoktur,öğrenci kazansa bile gitmeme özgürlüğüne sahiptir.

13 ASKERİ LİSELER SINAVI Ösym uygular.
Sadece erkek öğrencilere yöneliktir. Başvuru için öğrencinin son 5 yılın ortalaması en az 75 olmalıdır. En fazla 16,en az 13 yaşında olması gerekir. Başvurular Şubat ayında başlar, sınav Mayıs ayının ikinci haftası uygulanır. Bu sınavla: -Kara Kuv.Kom., -Deniz Kuv.Kom. -Hava Kuv. Kom., -Gülhane Askeri Tıp Fak., -Bando Astb.Hazırlama Okulu’na girilebilir. *100 puan üzerinden en az 80 puan almak gerekir. Sayısal kazanımları ölçmeye dayalı bir sınavdır. *Sınav kazanılsa bile mülakata girmek zorunlu değildir.

14 POLİS KOLEJİ Merkezi sistemle yapılan sınav sonucunda önceden başvuran adaylar başarı sıralarına göre belirlenir. Bu adaylara Temmuz ayında polis kolejine giriş sınavı uygulanır. Başarılı olan öğrenciler intibak eğitimine alınır ve sağlık koşulları da uygunsa polis kolejine girmeye hak kazanır. Başvurusu şubat ayında yapılır.

15 18 EYLÜL 2013 PERŞEMBE GÜNÜ 8.SINIF VELİLERİMİZE YÖNELİK OLARAK REHBERLİK BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANIP PAYLAŞILMIŞTIR.KAYNAK İÇİN LÜTFEN BAKINIZ:


"ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME SİSTEMİ NASIL OLACAK?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları