Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Gereksinimli Çocuklar ve Oyun. İçerik  Giriş  Özel Gereksinimli Çocukların Zorlandıkları Oyun Davranışları  Özel Gereksinimli Çocukların Oyunu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Gereksinimli Çocuklar ve Oyun. İçerik  Giriş  Özel Gereksinimli Çocukların Zorlandıkları Oyun Davranışları  Özel Gereksinimli Çocukların Oyunu."— Sunum transkripti:

1 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Oyun

2 İçerik  Giriş  Özel Gereksinimli Çocukların Zorlandıkları Oyun Davranışları  Özel Gereksinimli Çocukların Oyunu ve Ö ğ retmenin Rolü  Özel Gereksinimli Ö ğ rencilere Oyun Becerilerinin Ö ğ retiminde Akran Deste ğ i  Özel Gereksinimli Ö ğ renciler için Örnek Oyunlar  Özet - Önemli Noktalar - Düşün ve Tartış  De ğ erlendirme Soruları

3 Öğrenme Çıktıları  Özel gereksinimli ö ğ rencilerin e ğ itiminde oyunun önemini kavrar  Özel gereksinimli ö ğ rencilerin oyun becerilerinde yaşıtları akran çocuklardan farklı gelişim gösterdi ğ ini anlar  Özel gereksinimli ö ğ rencilere sa ğ lanan oyun ortamlarında ö ğ retmenlerin neler yapabileceklerine ilişkin bilgi edinir  Özel gereksinimli ö ğ rencilerin devam ettikleri sınıflarda, oyun etkinlikleri sırasında ö ğ renci başarısını olumlu yönde etkileyebilecek düzenlemelerin neler oldu ğ unu tartışır


"Özel Gereksinimli Çocuklar ve Oyun. İçerik  Giriş  Özel Gereksinimli Çocukların Zorlandıkları Oyun Davranışları  Özel Gereksinimli Çocukların Oyunu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları