Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM Tömük Yeşilyurt İlköğretim Okulu 6.Sınıf Leyla YILMAZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM Tömük Yeşilyurt İlköğretim Okulu 6.Sınıf Leyla YILMAZ."— Sunum transkripti:

1 DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM Tömük Yeşilyurt İlköğretim Okulu 6.Sınıf Leyla YILMAZ

2 Ünite Özeti Öğrencilerin gerçekleştirme kaygısı olmaksızın hayatlarında merak ve hayal ettiklerini, değiştirmeyi, geliştirmeyi, kolaylaştırmayı düşündüklerini özgürce ifade etmelerini sağlamak ve bunların çözümüne yönelik fikirleri ortaya çıkaran çalışmalar yapmaktır.

3 Öğ retim Programı Tasarım Soruları Temel Soru 2040 yılında Hayatımızda ne gibi değişiklikler olabilir? Ünite Soruları Hayatınızda değiştirmek,geliştirmek, kolaylaştırmak istediğinizşeyler nelerdir? İ ç erik Soruları Hayattınızda değiştirmek istediğiniz sorunun çözüm yolları nelerdir?

4 DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM Bu proje ö ğ rencilerim 21. Y ü zyıl Becerileri geli ş tirmesine a ş a ğ ıdaki yollarla yardımcı olacak: Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen,gözlem ve arştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmalarını sağlamak. Çevresindeki olay ve mekanlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlamak. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri Gelecek ile ilgili kurgular yapmalarını sağlamak Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri sağlanacak Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenmeleri sağlanacak.

5 Ö ğrenci Gereksinimlerini Belirleme Aracı Amaç :Kendisinin ve toplumun yararını daha yaşanabilir hale getirmekiçin sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, Öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan,girişimci, değişim ve gelişime açıksorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Ö ğ rencilerimden ne ö ğ renmek isterim? Öğrencilerimden farklı düşünce,farklı çözüm yolları,farklı uygulamaları öğrenmek isterdim. Üst düzey dü ş ünmeyi özendirmek için neler denedim? Beyin fırtınası,hayal kurmak,çevremizi gözlemlemeyi,sözlü sunumlar,dereceli puanlama anahtarları, De ğ erlendirme sonunda elde etti ğ im veriler ünitenin ilerleyen etkinliklerini planlamama nasıl yardımcı oldu? Bir olayı(konuyu,yöntemi,fikri) değişik yolla çözüm üretmeme neden oldu. Ne tür geribildirim ya da ek fikir almak isterdiniz? Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği,üretim sürecinde ne kadar özgüvene sahip olduğu,estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği,sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği.

6 Öğrenme ortamını yaratıcı düşünceye teşvik edici,uyarıcı ve yeni fikirler oluşturmaya yöneltecek özellikte düzenlemeyi öğretmek. İyi bir gözlemci,ezberlemeyi vurgulamak yerine öğrencinin gözlem yapmasına,sorunları incelemesine,araştırmaya yönelmesine,düşünmesine,eleştirmesine,karar vermesine ve yaratıcı çözümler üretmesine yardımcı olacak türde sorular kullanmak. Öğrencileri tek tip çözüm üretmek yerine daima alternatif çözümler bulmasına yardımcı olmak. Projeye İlişkin H edeflerim

7 Ö ğ rencilerimin Hedefleri Beyin fırtınası yapabilmek. Düşünce yollarını geliştirmek. Dünya ya olan bakış açısını değiştirmek. Hayal gücünü geliştirmek.

8 Geribildirim istedi ğ im konular Öğrenciler farklı sorunlar ortaya çıkarabilmeleri için etkinlik girişimde yakından uzağa ilkesinden yola çıkarak yaşamlarını sorgulamaları. Hayal güçlerini geliştirmeleri.


"DÜŞÜNELİM ÇÖZELİM Tömük Yeşilyurt İlköğretim Okulu 6.Sınıf Leyla YILMAZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları