Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLAN Burak Arıkan, Nezih Güven Bologna Rehberi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLAN Burak Arıkan, Nezih Güven Bologna Rehberi"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLAN Burak Arıkan, Nezih Güven Bologna Rehberi
(İsmail Naci Cangül, Ertuğrul Eriş ve Kerim Edinsel’in katkılarıyla)

2 STRATEJİK PLAN NEDİR ? Kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plandır.

3 STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ?
Neredeyiz? Durum Analizi Plan ve Programlar Tüm birimler ve kurum için SWOT analizleri Hedef kitle ve ilgili tarafların belirlenmesi Nereye Ulaşmak İstiyoruz? Karşılaştırma ve çoklu senaryolar Vizyon, Misyon ve İlkeler Stratejik Amaçlar ve Hedefler: Somut ve ölçülebilir Kurum ve bölüm/program için. Kurum vizyon ve misyonu ile uyumlu bölüm vizyon ve misyonu

4 STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ?
Varmak İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? Etkinlik ve Projeler: Yöntemler, ayrıntılı iş planları, insan kaynakları planlaması, bütçelendirme Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz? İzleme: Raporlama, karşılaştırma Değerlendirme ve Performans Ölçümü: Geri besleme, ölçme yöntemlerinin belirlenmesi, performans göstergeleri, performans yönetimi Kurum stratejik planı içinde konuşlandırılmış bölüm olanak ve perspektifleri

5 KURUMLAR NE YAPMALIDIR?
Stratejik Plan ile vizyon ve misyonlarını belirlemeli, yol haritalarını çizmelidir. Kalite Yönetimi ile yol almalıdırlar. Aldıkları yolu verilerle değerlendirerek ne kadar güvence sağladıklarını ölçmelidirler.

6 ALT BÖLÜMLER NE YAPMALIDIR?
Kurum stratejik planı ile uyumlu kendi stratejik planlarını ve akreditasyon el kitaplarını hazırlamalıdırlar. Öz değerlendirmelerini yapmalı, vizyon ve misyonlarını belirlemelidirler. Kendilerine akredite olmuş örnek kurumlar seçerek yol haritalarını çizmelidirler.

7 Misyon-Vizyon-Değerler
Dış Çevre Analizi Misyon-Vizyon-Değerler Neden ? varız? uğraşıyoruz İç Çevre Analizi Amaçlar-Hedefler Ne ? Neye ulaşacağız? yapacağız Performans Kıstasları Stratejiler Uygulama Planları Nasıl ? ulaşacağız yapacağız Stratejik Planlama, bir odaklanma sürecidir. Programlar Stratejik Planlama, öncelikle “neden” ve “ne”ye yöneliktir. Projeler Bütçeler

8


"STRATEJİK PLAN Burak Arıkan, Nezih Güven Bologna Rehberi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları