Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLAN Burak Arıkan, Nezih Güven Bologna Rehberi (İsmail Naci Cangül, Ertuğrul Eriş ve Kerim Edinsel’in katkılarıyla)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLAN Burak Arıkan, Nezih Güven Bologna Rehberi (İsmail Naci Cangül, Ertuğrul Eriş ve Kerim Edinsel’in katkılarıyla)"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLAN Burak Arıkan, Nezih Güven Bologna Rehberi (İsmail Naci Cangül, Ertuğrul Eriş ve Kerim Edinsel’in katkılarıyla)

2 STRATEJİK PLAN NEDİR ? Kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemler ile kaynak dağılımını içeren plandır.

3 STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ? Neredeyiz? –Durum Analizi 3 Plan ve Programlar 3 Tüm birimler ve kurum için SWOT analizleri 3 Hedef kitle ve ilgili tarafların belirlenmesi Nereye Ulaşmak İstiyoruz? –Karşılaştırma ve çoklu senaryolar –Vizyon, Misyon ve İlkeler –Stratejik Amaçlar ve Hedefler: Somut ve ölçülebilir

4 STRATEJİK PLAN NELERİ İÇERİR ? Varmak İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? –Etkinlik ve Projeler: Yöntemler, ayrıntılı iş planları, insan kaynakları planlaması, bütçelendirme Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz? –İzleme: Raporlama, karşılaştırma –Değerlendirme ve Performans Ölçümü: Geri besleme, ölçme yöntemlerinin belirlenmesi, performans göstergeleri, performans yönetimi

5 KURUMLAR NE YAPMALIDIR? Stratejik Plan ile vizyon ve misyonlarını belirlemeli, yol haritalarını çizmelidir. Kalite Yönetimi ile yol almalıdırlar. Aldıkları yolu verilerle değerlendirerek ne kadar güvence sağladıklarını ölçmelidirler.

6 ALT BÖLÜMLER NE YAPMALIDIR? Kurum stratejik planı ile uyumlu kendi stratejik planlarını ve akreditasyon el kitaplarını hazırlamalıdırlar. Öz değerlendirmelerini yapmalı, vizyon ve misyonlarını belirlemelidirler. Kendilerine akredite olmuş örnek kurumlar seçerek yol haritalarını çizmelidirler.

7 Misyon-Vizyon-Değerler Amaçlar-Hedefler Stratejiler Uygulama Planları Programlar Projeler Bütçeler Dış Çevre Analizi Performans Kıstasları İç Çevre Analizi Neden ? varız? uğraşıyoruz Ne ? Neye ulaşacağız? yapacağız Nasıl ? ulaşacağız yapacağız Stratejik Planlama, bir odaklanma sürecidir. Stratejik Planlama, öncelikle “neden” ve “ne”ye yöneliktir.

8


"STRATEJİK PLAN Burak Arıkan, Nezih Güven Bologna Rehberi (İsmail Naci Cangül, Ertuğrul Eriş ve Kerim Edinsel’in katkılarıyla)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları