Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ahmet Emre Öz Maliye Uzmanı 21 kasım 2013. Stratejik Planlama  İdarenin  Finansal  Fiziksel ve  İnsan kaynakları önceliklendirilir.  Orta vadeli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ahmet Emre Öz Maliye Uzmanı 21 kasım 2013. Stratejik Planlama  İdarenin  Finansal  Fiziksel ve  İnsan kaynakları önceliklendirilir.  Orta vadeli."— Sunum transkripti:

1 Ahmet Emre Öz Maliye Uzmanı 21 kasım 2013

2 Stratejik Planlama  İdarenin  Finansal  Fiziksel ve  İnsan kaynakları önceliklendirilir.  Orta vadeli Kurumsal Amaç ve Hedefler

3 Performans Programı  İdare düzeyinde performans hedef ve göstergeleri  Birim düzeyinde faaliyetler  Maliyetlendirme ve bütçeleme

4 İzleme ve Değerlendirme  Faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği ortaya konulur  Başarının ölçülmesi ve değerlendirmesi yapılır  Faaliyet raporlarının temel girdisidir

5 Faaliyet Raporları -1  İdarelerin temel hesap verme aracıdır.  Stratejik planlamaya ve performans programına girdi sağlar.  Üst yöneticiler ve bütçeyle kendilerine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl düzenli olarak hazırlanan ve kamuya duyurulan rapordur.

6 Faaliyet Raporları -2  Dayanağı, 5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliktir.  Maliye Bakanlığı, Faaliyet raporlarının hazırlanması, İlgili idarelere sunulması, Kamuoyuna açıklanması, Bunlara ilişkin süreler ile diğer usul ve esasların belirlenmesi hususlarında yetkili kılınmıştır.

7 Faaliyet Raporları -3  Faaliyet raporları, yeni kamu mali yönetim sisteminin temel unsurlarından olan Hesap verebilirlik ve Mali saydamlık ilkelerinin en önemli uygulama araçlarının başında gelmektedir.  Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.  Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmalıdır.

8 Faaliyet Raporları -4  Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarının tüm yönleriyle açıklanması gerekir.  Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkan verecek biçimde hazırlanmalıdır.  Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılmalıdır.

9 Faaliyet Raporları – Performans Bilgileri  İdarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projeleri  Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri  Diğer performans bilgileri ve bunlara ilişkin değerlendirmeler


"Ahmet Emre Öz Maliye Uzmanı 21 kasım 2013. Stratejik Planlama  İdarenin  Finansal  Fiziksel ve  İnsan kaynakları önceliklendirilir.  Orta vadeli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları