Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Giriş  AC Tx’de pulmoner rehabilitasyon gerekçeleri  Transplant olgularında egzersiz kısıtlanması  Klinik yararlar  AVAC’de Pulmoner Rehabilitasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Giriş  AC Tx’de pulmoner rehabilitasyon gerekçeleri  Transplant olgularında egzersiz kısıtlanması  Klinik yararlar  AVAC’de Pulmoner Rehabilitasyon."— Sunum transkripti:

1

2  Giriş  AC Tx’de pulmoner rehabilitasyon gerekçeleri  Transplant olgularında egzersiz kısıtlanması  Klinik yararlar  AVAC’de Pulmoner Rehabilitasyon  Program İçeriği  Özet

3  Son dönem akciğer hastalığı  Yaş < 65  Sınırlı sayıda ko-morbidite Thabut. J Thorac Cardiovasc Surg 2003;126:469 Cox: HR 0.25 (0.08, 0.86) No Txpt Txpt AC Tx FEV 1 <%25 beklenen genç olgularda, 3-5 yıllık mortalite %55

4 J Heart Lung Transplant 2007;26: 782-795

5  Kalp-akciğer transplantasyonu,  Tek akciğer transplantasyonu,  Bilateral akciğer transplantasyonu  Canlı donör bilateral lober transplantasyondur.  İşlem: › Olgu yönlendirme › Değerlendirme › Listede bekleme › Transplantasyon › Post transplantasyon bakım

6 ISHLT 2009

7 6 Tek AC  7 Çift AC alıcısında  3 ay, 1 ve 2 yıl sonra % 46 % 52

8  Kardiovasküler ve solunumsal fonksiyonlar  Periferik kas fonksiyonları  İlaç yan etkilerinin rolü  Rejeksiyon epizodları ve inflamasyon  Post-op enfeksiyonlar  Vachiery JL, Niset G, Antoine M, et al. Hemodynamic response to dynamic exercise after heart-lung transplantation. Eur Respir J 1999;14:1131-5.

9 American Journal of Transplantation 2008; 8: 1275–1281

10 › Sağ ventrikül yetersizliği › Pulmoner Vasküler Dirençte artış Dinamik egzersizde kronotropik yetersizlik Pik kalp hızında düşme Hemodynamic responses to exercise after lung transplantation, Chest 1993 Jan;103(1):46-53.

11  Akciğer transplantasyonu sonrası: › Eşit olmayan gaz dağılımı › Azalmış gaz değişimi › Hemodinamik yetersizlik  Solunumsal kısıtlanma Major neden değil

12 Uzun süren inaktivite Allograft transplantasyon komplikasyonları Periferik kas disfonksiyonu İmmünosüpresif tedavi International guidelines for the selection of lung transplant candidates. (ATS/ERS): Am J Respir Crit Care Med 1998;158:335-9. Egzersiz Kısıtlanması Erken Laktik asidoz ve kas yorgunluğu

13 Tip I liflerde  Tip IIb liflerde  Tip I ve IIa liflerde atrofi Kapillerizasyonda  Düşük oksidatif kapasite Anaerobik metabolizma

14 Post-transplantasyon dönemindeki ilaçlar: Vazodilatasyonu artırır ve/veya anemiye neden olur. Kortikosteroidler periferik ve respiratuvar kaslardaki miyopatiye katkıda bulunurlar. Miyopati Erken Laktat Oluşumu ve Kas Güçsüzlüğü Van Der Woude BT, Kropmans TJ, et al. Peripheral muscle force and exercise capacity in lung transplant candidates. Int J Rehabil Res 2002;25:351-5. Tacrolimus Siklosporin A

15

16  Tx uygulanan 25 olgunun maksimal egzersiz kapasitesi periferik kas gücü değerlendirilmiş. › Erken dönemde laktat eşiği ve periferik kas gücü düşük Reinsma GD, ten Hacken NH, Grevink RG, van der BW, Koeter GH, van WE J Heart Lung Transplant 2006; 25: 1310–1316. AC Tx Sonrası 1 yılda Egzersiz Performansını Kısıtlayan Faktörler

17  Ac Tx yapılan 9 olguda aerobik egzersizin fonksiyonel kapasitesi üzerindeki etkisi  Bisiklet ergometre ile egzersiz yapmışlar.  6 hafta sonra  SONUÇ: Günlük aktivitelerin fonksiyonel kapasite üzerine etkisi yok.  Aerobik egzersiz ile pik VO2 de artış.  Günlük yaşam aktiviteleri egzersiz performansını artıramıyor, bu nedenle aerobik egzersiz eklenmeli. CHEST 1998

18 Post-operative days in ICU Quadriceps Muscle force YBÜ’nde her gün kas kütlesinde % 3-4 azalma

19 Skeletal Muscle Force and Functional Exercise Tolerance Before and After Lung Transplantation: A Cohort Study G. Maury a, D. Langer b,c, G. Verleden b, L. Dupont b, R. Gosselink b,c, M. Decramer b and T. Troosters b,c,* ERKEK KADI N Haftada 3 gün/ 3 ay Pulmoner Rehabilitasyon

20 Preoperatif, Perioperatif, Postoperatif & İdame

21  ►Transplantasyon Öncesi › Cerrahi öncesi fonksiyonel durumu optimize etmek › Komplikasyonları önleyici önlemler almak › Hastanede kalış süresini azaltmak  ►Transplantasyon Sonrası › Cerrahi sonrası enduransı artırmaya yönelik egzersizler › Havayolu temizliği ve akciğer ekspansiyon manevralarının oluşturulması › Oksijen gereksiniminin minimuma indirilmesi  ►İdame

22

23 Wise R, Tashkin D. AJM 2007;120:S4

24  Hasta AC’lerin %20-30’unun cerrahi ile çıkarıldığı işlemdir.  AC hiperinflasyonunda azalma  Bronşların etrafındaki çekim gücünü artırarak bronkodilatasyon  Diyaframın mekanik olarak daha iyi hareketini sağlar Artış : Dispne İndex Skorları Elastik geri-çekim 6 DYT Egzersiz Toleransı Yaşam Kalitesi Azalma: RV ve FRC PaCO2 *NETT Research Group. N Eng J Med 348:2059, 2003

25 Hedef AC volümü azaltma Artmış Solunum mekanikleri Artmış egzersiz toleransı ve Yaşam kalitesi Hiperinflasyon olan AC Volum azalması & Hava akımı re- distrübsiyonu      

26

27

28 Long-term follow-up of patients receiving lung- volume-reduction surgery versus medical therapy for severe emphysema by the National Emphysema Treatment Trial Research Group. Ann Thorac Surg 2006 Aug;82(2):431-43. BULGULAR: 1218 olguda 5 yıllık risk 0.86 (p = 0.02). İyileşme; LVRS grubunda maksimal egzersiz kapasitesi için 3 yıl süre ile, yaşam kalitesi için ise 4 yıl süre ile daha iyi bulunmuş. SONUÇ: LVRS, üst lob ağırlıklı amfizemi olan ve egzersiz kapasitesi düşük olan grupda sağkalım avantajı sağlıyor Üst lob amfizemi ve egzersiz kapasitesi yüksek olan grupta ise palyatif amaçlı önerilmekte

29  Cerrahi öncesi fonksiyonel kapasitenin artırılması  Post-op komplikasyonların önlenmesi  Hastanede kalışı azaltmak, erken ambulasyon  Bireysel eğitim  Mortalitenin azaltılması ( 6MWT < 200m+VO 2 max < 10) Mortalite Yüksek

30 1. Olgu izlemi 2. Egzersiz Testi 3. Cerrahi öncesi egzersiz reçetelenmesi

31  Hızlı mobilizasyon  İlk gün yataktan sandalyeye geçme seansları 2 seans/ gün  Havayolu temizliği  AC Ekspansiyon Manevraları  Oksijen gereksiniminde azalma

32  Egzersiz toleransında artış  Havayolu temizliği  AC Ekspansiyon Manevraları  Oksijen gereksiniminde azalma

33  Post operatif 6 hafta aerobik egzersiz  Bisiklet ergometre, kalp hızının %30– 60’ında  Cerrahi sonrası 6–18 ayda › Pik VO2 › Dakika ventilasyonunda azalma Bugünkü kanıt: PR, bu olgularda Optimal medikal tedavi varlığında güvenli, uygun ve yararlı RESPIRATORY CARE SEPTEMBER 2008 VOL 53 NO 9

34 Exercise performance, walking distance, general well- being

35


" Giriş  AC Tx’de pulmoner rehabilitasyon gerekçeleri  Transplant olgularında egzersiz kısıtlanması  Klinik yararlar  AVAC’de Pulmoner Rehabilitasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları