Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HRT kardiyoproteksiyon sağlıyor mu? Prof. Dr. Hakan SEYİSOĞLU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HRT kardiyoproteksiyon sağlıyor mu? Prof. Dr. Hakan SEYİSOĞLU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi."— Sunum transkripti:

1 HRT kardiyoproteksiyon sağlıyor mu? Prof. Dr. Hakan SEYİSOĞLU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği Başkanı

2 21. Yüzyılda Yaşlanmanın Getirdiği Riskler •Kardiovasküler hastalık •Neoplazi •Osteoporoz •İnfeksiyon hastalıkları •Yoksulluk •Yalnızlık Diczfalusy E, Benagiano G. Int J Gynaecol Obstet 1997;58:177-88

3 Postmenopozal kadınlarda mortalite nedenleri Mortalite (x1.000) Hollihn KU : Hormone Replacement Therapy and the Menopause, 1997 H.S.

4

5 Kardiovasküler sistem, meme ve akciğer kanserine bağlı ölüm Phillips KA, et al. NEJM 1999;340-143. Age-related death rates

6 HRT için öneriler American College of Physicians 1994 •Tüm kadınlar HRT kullanmalıdırlar •Koroner hastalığı olan ya da risk taşıyanlar da olumlu etkiden aynı oranda fayda görürler

7 Östrojenin KVS üzerine etki delilleri • Reprodüktif dönemde kadın/erkek oranı • Premenopozal dönemde risk • Genç yaş ooforektomide risk H.S.

8 Mendelsohn & Karas NEJM 1999

9 H.S. Grodstein F, Stampfer MJ. Prog Cardiovasc Disord, 38:199,1995 0.80 0.69 0.40 0.39 0.71 0.60 0.65 0.53 Herhangi bir zamanda HT kullanmış ya da halen kullanmakta olan postmenopozal kadınlar Anjiografi yapılmış çalışmalar

10 Çeşitli alt gruplarda 15 yıl süreli replasman tedavisi ile beklenen ilave yaşam süreleri 15 yıl tedavi ile ilave yaşam süresi Gruplar ERT HRT Ortalama Risk+ 5.5 (2.9-7.7)+ 2.9 (0.4-8.9) Yüksek Kalb Hast. Riski+ 8.1 (3.9-10.0)+ 3.9 (0.5-10.9) Yüksek Meme Ca Riski+ 4.1 (1.6-6.1)+ 1.6 (-1.1-8.4) Yüksek Kalb Hast. ve Osteoporoz Riski – Düşük Meme Ca Riski+ 9.4 (5.6-13.0)+ 5.6 (2.7-13.5) Düşük Kalb Hast. ve Osteoporoz Riski – Yüksek Meme Ca Riski+ 1.0 (-0.5-2.1)- 0.5 (-2.7-5.0) H.S. Tosteson AN. 2000

11 Risks and Benefits of Estrogen Plus Progestin in Healthy Postmenopausal Women Principal Results From the Women’s Health Initiative Randomized Controlled Trial JAMA 2002;288:321-333 H.S.

12 SonuçlarHR NominalDüzeltilmiş 95%CI 95%CI KKH1.29 (1.02-1.63)(0.85-1.97) KKH ölüm1.18(0.70-1.97)(0.47-2.98) Nonfatal MI1.32(1.02-1.72)(0.82-2.13) Stroke1.41(1.07-1.85)(0.86-2.31) Fatal1.20(0.58-2.50)(0.32-4.49) Nonfatal1.50(1.08-2.08)(0.83-2.70) VTE2.11(1.58-2.82)(1.26-3.55) Derin VT2.07(1.49-2.87)(1.14-3.74) Pulmoner Emb.1.22(1.09-1.36)(0.99-4.56) TOTAL KVH1.22(1.09-1.36)(1.00-1.49) WHI – Östrojen ve Progestagen

13 •HERS : 67 yaş ; WHI : 63.3 yaş ; ERA : 67 yaş •Gözlemsel çalışmaların genelinde ise ortalama yaş 55 •Bu çalışmalar, hormonun etkin olabileceği kritik genç yaş grubundaki kadınlara ait yeterli bilgi içermiyorlar •Semptom veren yaş grubundaki kadınlar bu çalışmalardaki olguların sadece %10 u •55 yaş ve üzeri tedavi başlananların oranı %89 Yeni çalışmalardaki cevaplanamayan en önemli nokta: Kullanım yaşı H.S.

14 HT başlama zamanına göre aterotrombozun önlenmesi Clarkson, 2002. No HRT Adventitia Media Internal Elastik Lamina Plak HRT Fibröz kapsül Fibröz Kapsül Fibröz Kapsül Mural Trombüs 35–45 yaş45–55 yaş 55–65 yaş > 65 yaş HRT HRT Geç HRT Erken & Devamlı PlakNekrotik Nüve MMP

15 •Membran Tip 1-MMP ARTAR •TIMP (Tissue Inhibitor of MP)DEĞİŞMEZ –Sonuç : MMP-2 artar ; TIMP değişmez •IL-1 Beta ARTAR •Bu ortamda MMP-3 ARTAR –Sonuç : MMP-3 artar H.S. Grandas OH, et al : J Surg Res, 2008 Östrojenin plak stabilizasyonu üzerindeki etkisi Tüm bu regülasyonlar, ilgili genlerin hormona duyarlılığı ve ortamdaki sitokinlerin seviyeleri tarafından etkilendiği için, HRT nin etkisi kişiden kişiye değişir

16 •Menopoza yakın başlangıç ( < 10 yıl ) Tek östrojenRR=0.66 (%95 CI 0.54 – 0.80) KombineRR=0.72 (%95 CI 0.56 – 0.92) •Menopozdan uzak başlangıç ( > 10 yıl ) Tek östrojen RR=0.87 (%95 CI 0.69 – 1.10) Kombine RR=0.90 (%95 CI 0.62 – 1.29) Nurses’ Health Study – 2006 Koroner Kalb Hastalığı Grodstein F, et al. J Women’s Health 2006;15:35-44 H.S.

17 Koroner olay CEE (n=1673)Plasebo (n=1637) HR (%95 CI) KKH21340.63 (0.36-1.08) (MI veya ölüm) By Pass veya PCI*29520.55 (0.35-0.86) MI,koroner ölüm,42650.66 (0.44-0.97) By Pass, PCI* MI,koroner ölüm,46700.66 (0.45-0.96) By Pass,PCI*,angina WHI tek östrojen son değerlendirme – 2006 Koroner Kalb Hastalığı (50-59 yaş grubu) Hsia J, et al. Women’s Health Initiative Investigators. Arch Intern Med 2006;166:357 * PCI : Percutaneous Coronary Intervention H.S.

18 CV and Global Index Events by Age at Baseline Age Group at Randomization HR (95% CI*) 0.93 (0.65-1.33) 1.13 (0.73-1.76) 0.63 (0.36-1.09) 0.89 (0.47-1.69) 1.29 (0.79-2.12) 1.41 (0.75-2.65) HR (95% CI*) 0.98 (0.79-1.21) 1.50 (1.17-1.92) 0.94 (0.71-1.24) 1.62 (1.15-2.27) 1.03 (0.74-1.43) 1.37 (0.95-1.97) HR (95% CI*) 1.26 (1.00-1.59) 1.21 (0.93-1.58) 1.13 (0.82-1.54) 1.21 (0.84-1.75) 1.48 (1.04-2.11) 1.21 (0.82-1.78) P value for trend.16.97.12.62.70.56 50-59 y60-69 y70-79 y CHD Stroke CHD Stroke CHD Stroke * Cox regression models stratified according to prior CV disease and randomization status in the Dietary Modification Trial ALL CASES CEE CEE + MPA Rossouw JE, et al. JAMA. 2007;297:1465-1477.

19 CV and Global Index Events by Years Since Menopause at Baseline Years Since Menopause HR (95% CI*) 0.76 (0.50-1.16) 1.77 (1.05-2.98) 0.48 (0.20-1.17) 2.24 (0.92-5.44) 0.88 (0.54-1.43) 1.58 (0.81-3.05) HR (95% CI*) 1.10 (0.84-1.45) 1.23 (0.92-1.66) 0.96 (0.64-1.44) 1.47 (0.92-2.35) 1.23 (0.85-1.77) 1.12 (0.76-1.64) HR (95% CI*) 1.28 (1.03-1.58) 1.26 (0.98-1.62) 1.12 (0.86-1.46) 1.20 (0.87-1.65) 1.66 (1.14-2.41) 1.35 (0.89-2.03) P value for trend.02.36.15.24.05.87 <1010-19 20 * Cox regression models stratified according to prior CV disease and randomization status in the Dietary Modification Trial CHD Stroke CHD Stroke CHD Stroke ALL CASES CEE CEE + MPA Rossouw JE, et al. JAMA. 2007;297:1465-1477.

20 Yaş grubu HR (%95 CI) 10.000 kişi yılına göre 50-590.93(0.65 - 1.33) - 2 olgu 60-690.98(0.79 - 1.21) - 1 olgu 70-791.26(1.00 - 1.59) **+ 19 olgu WHI koroner kalp hastalığı - HRT genel son değerlendirme 2007 YAŞ GRUPLARINA GÖRE Rossouw, et al JAMA 2007 ; 297:1465 H.S.

21 Postmenopozal hormon tedavisi ve kardiovasküler risk yaş ve menopoz süresine göre (WHI 2004) WHI son analiz sonuçları: •Menopoza yakın kadınlarda kardiovasküler risk artışı yoktur •Hormon kullanan 50-59 yaş grubundaki kadınlarda genel mortalitede %30 azalma vardır •Tedaviye menopozdan 20 yıl sonra başlanırsa %28 daha yüksek risk ile karşılaşılır Rossouw JE, Prentice RL, Manson J E. et al. JAMA 2007; 297: 1465-77

22 H.S. WHI Coronary Artery Calcium Study (50-59 yaş) Menopause, 2008 •SONUÇ : Bilateral ooforektomi, östrojen azalması nedeni ile östrojen ile tedavi edilmezse koroner kalb hastalığı ile ilişkili olabilir

23 •Anjiografik olarak normal tespit edilen postmenopozal kadınlara intrakoroner 17 beta E2 verilmiş. Koroner sinüs endotelin-1 düzeyinde anlamlı azalma ve dolayısıyla koroner kan akımında anlamlı artış saptanmış (61mL/dak ; p<0.05) Kallikazaros I, et al Vasc Health Risk Manag, 2008 H.S. Kardiologların çalışmalarından son örnekler •Önceden HRT almış kadınlarda myokardial iskemi geçirdiklerinde iskemik alanın reperfüzyonunda nötrofil infiltrasyonunun daha az olduğu ve bunun da myokardın irreversibl zararlanmasını azalttığı ileri sürülmüş. Ayrıca CRP ekspresyonu azalmış. Booth EA, et al, Cardiovasc Toxicol, 2008

24 •Kardiovasküler hastalıklar postmenopozal kadında en önemli morbidite ve mortalite nedenidir •Major primer korunma kuralları, sigarayı bırakmak, diyet kontrolü uygulamak, kilo kontrolünü sağlamak, kan basıncı, diyabet ve lipid kontrollerini sağlamaktır. •HT açısından erken yaş başlamanın ve uzun süreli kullanmanın kardiovasküler koruma sağladığına dair deliller mevcuttur. IMS Updated Recommendations on postmenopausal hormone therapy (2007 revize)

25 IMS consensus statement 2009 •Sağlıklı 50-59 yaş grubunda koroner risk artmaz, hatta azalır •Aynı yaş grubu tek östrojen kullanımlarında risk anlamlı ölçüde azalır •Kullanım süresi ile paralel, koroner olayların görülme oranı azalır •Standart oral doz HRT de venöz tromboz riski 2 kat artış göstermesine karşın 60 yaş altı sağlıklı kadınlarda bu oran daha azdır •Venöz tromboz açısından transdermal sistemler daha emniyetlidir

26 Bunlar neden kaynaklanıyor? Tedaviyi sağlıklı kadına uygulamak gerektiği için O halde önemli nokta sağlıklı kadını belirlemek !!!

27 Kardiovasküler risk faktörleri •Diabetes mellitus •Hipertansiyon •Düşük HDL-K (<35 mg/dL) •Yüksek LDL-K (>130 mg/dL) •Yüksek TG (>250 mg/dL) •Fiziksel inaktivite •Sigara •Obesite •Yaş (>55 y) •Prematür menopoz •Aile anamnezi (<65 yaş kadınlar için) Değiştirilebilen Değiştirilemeyen NAMS Consensus Opinion, 2000 Zararlanma tespiti : Karotis duvar kalınlığı (IMT > 0.9 mm)

28 •Kadınlara “sizce en önemli sağlık problemi nedir?” diye sorulduğunda (2004), –Meme Ca : %34 (Gerçekte yaşam boyu risk %7) –KVS hastalıkları : %5 (Gerçekte risk : %37) H.S.

29 HRT kardiyoproteksiyon sağlıyor mu? Prof. Dr. Hakan SEYİSOĞLU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği Başkanı


"HRT kardiyoproteksiyon sağlıyor mu? Prof. Dr. Hakan SEYİSOĞLU İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Üreme Endokrinolojisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları