Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erken evre HCC’de lokal tedavi Dr. Okan Akhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erken evre HCC’de lokal tedavi Dr. Okan Akhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara."— Sunum transkripti:

1 Erken evre HCC’de lokal tedavi Dr. Okan Akhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara

2 Anlatacaklarım  Farklı teknikler  HCC tanı  BCLC  RFA  En erken evre HCC  Erken evre HCC  Sonuçlar

3 Alternatif Tedaviler  Termal Ablasyon Teknikleri  Dondurma (Cryoablation)  Isıtma  RF  Microwave  Laser  Yüksek yoğunlukta fokuslanmış Ultrasonografi (HIFU)  IRE (Irreversible elektroporation)

4 Alternatif Tedaviler  Kemoembolizasyon  Rezeke edilemeyen hepatik tümörler  Radioembolizasyon  Cyberknife

5 HCC ve Tanı ?

6 65 YAŞ KADIN HCC Erken arteryel boyanma  Hızla yıkanma  Geç fazda kapsüler boyanma  Skar 

7

8

9 Liver Transplantation Volume 10, Issue S2, pages S115-S120, 30 JAN 2004 DOI: 10.1002/lt.20034 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lt.20034/full#fig1 Volume 10, Issue S2, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lt.20034/full#fig1

10

11 Livraghi T et al Hepatology 2008  218 hasta: tek HCC < 2cm  Very early stage  Takip31 ay (median)  CR%97.2 (212/218)  Mortalite%0  Major Komp.%1.8  5-yıl sağkalım%68.5

12 Tashiro H et al. J Surg Oncol 2011;104:3-9  286 hasta / Child A  Tek lezyon < 2cm / <3 lezyon/ 3cm. Den küçük  Hepatik rezeksiyon:199 / RFA:69  “en erken evre”  Sonuçlar istatistiksel olarak farksız  OS  DFS  “Erken evre”  Cerrahi daha iyi

13 Cho YK et al. J Gastroenterol Hepatol  Milan criteria  1 lezyon 5 cm> / 3 lezyon 3cm>  Sistemik review (6 çalışma)  Tek lezyon < 2 cm: RFA  Diğerleri HR  Cerrahi mortalitesi yüksek hastalardaRFA  HCC>2 cm  RFA: %9 lokal rekürens ihtimali  Cerrahi: %3 mortalite ihtimali

14 Randomized Controlled Trials (3 studies)

15 Huang et al. Ann Surg 2005  76 hasta (early stage HCC)  3 veya daha az lezyon (3 cm’den küçük)  Randomized Controlled Trials  PEI vs. HR  5-yıl sağkalım%86%81  DFS%44%48  Komp%0 %0

16 RF vs PEE (<3cm) RFPEE Hasta424486 HSK5260112 Seans1.24.8 Komplet nekroz(%) 9080 Lokal rekurrens (%) 213 Komplikasyon41 Livraghi et al. Radiology 1999; 210:655-663 Oven effect

17 Lu MD. et al Zonghua Yi XueZa Zhi 2006  105 hasta (early HCC) / RCT  Tek lezyon / 5 cm veya küçük  3 veya daha az lezyon / 3cm’den küçük  RFA (MW) vs HR  3-yıl sağkalım87%86%  DFS51%82%  Komp.7%11%

18 Chen et al. Ann Surg 2006  Prospective randomized study  180 hasta / HCC Lezyonları < 5 cm  RFA vs Surgery (4 yıl takip)  4-yıl sağkalım%67.9%64  DFS%46%51  Mortalite%0%3.3  Morbidite3/7150/90

19 Chen et al. Ann Surg 2006/ Sonuç  Soliter HCC tedavisinde  RFA sonuçları “Rezeksiyon” sonuçları kadar etkindir  RFA rezeksiyona nazaran daha az invazivdir  Daha az mortalite  Daha düşük komp  Daha kısa hastanede kalış

20 RFA avantajları vs. HR  Neoplastik olmayan dokuda hasar minimal  Kan transfüzyonu ihtiyacı yok  Daha az komplikasyon

21 Tashiro H et al. J Surg Oncol 2011;104:3-9  286 hasta / Child A  Tek lezyon < 2cm / <3 lezyon/ 3cm. Den küçük  Hepatik rezeksiyon:199 / RFA:69  “en erken evre”  Sonuçlar istatistiksel olarak farksız  OS  DFS  “Erken evre”  Cerrahi daha iyi

22 Pompili M, et al. Journal of Hepatology, 2013  Retrospective study /≤3 cm tek HCC  Cerrahi246  RFA298  4 yıl sağkalım oranları: Fark yok  Çap küçük ise (2cm veya 3cm.)  Rekürens  RFA%0.4  Cerrahi%20

23 Huang J et al J Gastrointest Surg 2011  1061 hasta /Retrospektif analiz  413 RFA  648 Cerrahi  Cerrahi RFA dan daha iyi  Sağ kalım (Overall survival)  Rekürenssiz sağkalım (recurrence free survival)  Tümörsüz sağkalım (Tumor free survival)

24 Huang J et al J Gastrointest Surg 2011  3 cm den küçük tek lezyonlarda  RFA ile HR arasında fark yok  RFS  Ancak cerrahi rezeksiyon sonuçları daha üstün  OS  TFS

25 Huang J et al J Gastrointest Surg 2011  Bu çalışmanın problemi  Daha yüksek oranda hasta cerrahi grupta takip dışı kalmış  HR%13.5  RFA%8

26 Yan K. Et al. Eur J Radiol 2007  266 hasta, 392 HSK  Boyut: 1.2-6.7 (Ort 3.9 cm)  Komplikasyon  %2.4 (420 işlemde 10 komplikasyon)  Yaşam süresi  1. yıl: %82.9  3. yıl: %57.9  5. yıl: %42.9

27 Yan K. Et al. Eur J Radiol 2007  60 hasta (Stage I)  Yaşam süresi  1. yıl: % 94.8  3. yıl: % 76.4  5. yıl: % 71.6  148 hasta (Stage II-IV)  Yaşam süresi  1. yıl: % 81.8  3. yıl: % 57.6  5. yıl: % 41.2

28 Yan K. Et al. Eur J Radiol 2007  Prognostik faktörler  Tümör sayısı  Tümör yerleşimi  KCFT  Child-Pugh sınıflaması  AJCC staging  Primer veya reküren HCC  Rezeksiyon sonrası RFA daha kötü prognoz  Patolojik staging  İyi diferansiye daha iyi prognoz  Tümör nekrozu (1 ay sonra)  Matematiksel protokol

29 Hasegawa K et al. J Hepatology 2008 (Japon Grubu)  7185 hasta  3 HCC odağı (3 cm > lezyon)  Child A – B  HR2857  RFA3022  PEI1306  Retrospektif  Ortalama takip 10.4 ay

30 Hasegawa K et al. J Hepatology 2008 (Japon Grubu)  Sağkalım/ 1 yıl2 yıl  HR%98.3%94.5  RFA%98.5%93.0  PEI%98.2%92.3

31 Hasegawa K et al. J Hepatology 2008 (Japon Grubu)  Rekürens / 1 yıl2 yıl  HR%17%35.5  RFA%26.0%55.4  PEI%32.5%73.3 P<0.0001

32 Rekürens için negatif faktörler  Tek tümör  Düşük AFP  HCV yokluğu  Genç yaş

33 Hasegawa K et al. J Hepatology 2008 (Japon Grubu  Ortalama takip çok kısa  HR grubunda daha iyi!!!  Child grubu  Serum albümin düzeyi  15’ da indocyanine green retention  Lezyon sayısı daha az  Bu koşullara rağmen  sağ kalım benzer!!!  Rekürens oranı HR da daha iyi

34 Sonuç I “en erken evre” tek <2 cm  BCLC / “en erken evre”  HR ilk seçenek idi.  Bu kabulü destekleyen veri yok (RCT ile)  Daha uygun olduğu varsayılmış

35 Sonuç I “en erken evre” tek <2 cm  Sağkalım ile ilgili en önemli faktör  Yeni lezyon  Tedavi edilen ilk lezyon diğerlerinin başlangıcıdır  Hastalığın doğal süreci prognozu oluşturur  İlk tedaviden bağımsızdır.

36 Sonuç I “en erken evre” tek <2 cm  RFA / İlk seçenek  RCT’s and RT’s  Tam ablasyon  Düşük morbidite / mortalite  Düşük rekürens

37 Sonuç II “erken evre” (3 lezyon / < 3 cm)  BCLC  HR ilk seçenek  Normal Portal basınç ve Biluribin düzeyi  Komorbid hastalık yok  RFA  Yüksek Portal basınç ve Biluribin düzeyi  Komorbid hastalık var

38 Sonuç II “erken evre” (3 lezyon / < 3 cm)  Çalışmaların çoğunda  Fark yok  OS  HR sonuçları daha iyi  DFS (bazı çalışmalarda)  Prospective randomized studies

39 Sonuçlar III  Kılavuzlar değiştirmek amacıyla hazırlanır  Yeterli bilgi birikince yeniden değişirler  BCLC’de değişir

40 Sonuçlar III Ne değişecek?  “En erken evre” / “erken evre”  RFA sonuçları biliniyor  Diğerleri (ör: IRE)  Damarlara zarar vermiyor

41 Sonuçlar III Ne değişecek?  Yeni tedavi teknikleri gelişiyor  Eskiler daha gelişkin hale geliyor  Örneğin MW  MW daha sık kullanılacak

42 Teşekkürler


"Erken evre HCC’de lokal tedavi Dr. Okan Akhan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları