Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL ve KURUMLARDA STRATEJİK PLANLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL ve KURUMLARDA STRATEJİK PLANLAMA"— Sunum transkripti:

1 OKUL ve KURUMLARDA STRATEJİK PLANLAMA
MARDİN AR-GE MART 2014

2 Sunuma Genel Bakış YASAL ÇERÇEVE STRATEJİK PLAN HAKKINDA
1 STRATEJİK PLAN HAKKINDA 2 MEB STRATEJİK PLAN MODELİ 3 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 4 DURUM ANALİZİ 5 GELECEĞE YÖNELİM 6 İZLEME VE DEĞERLENDİRME 7

3 1. YASAL ÇERÇEVE Okul ve Kurumların Stratejik Planlama çalışmalarına;
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu MEB 2013/26 Sayılı genelgesi Yasal dayanak oluşturmaktadır.

4 2. STRATEJİK PLAN HAKKINDA
STRATEJİK PLAN NEDİR? Stratejik Plan; Kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. 2015 2019 2016 2017 2018

5 2. STRATEJİK PLAN HAKKINDA
Stratejik planlamanın amaçları; • Mevcut kaynakları (para, insan, zaman) etkin kullanmak, • Nitelikli kamu hizmeti sunmak, • Kamu mali yönetiminde etkinliği artırmak, • Kurumsal kültür ve kimliği geliştirmek, • Toplumsal beklentileri karşılamak, • Yaşam kalitesini arttırmak, • Saydam ve hesap verebilir bir yönetim geliştirmektir.

6 Stratejik Plan Ekibinin Oluşturulması İş Takviminin Oluşturulması
Durum Analizi Tarihsel Gelişim Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi Paydaş Analizi Kurum İçi ve Dışı Analizi Pest Analizi GZFT Analizi Üst Politika Belgeleri Analizi Gelişim Alanlarının Belirlenmesi Vizyonun Belirlenmesi Misyonun Belirlenmesi Temel İlke ve Değerlerin belirlenmesi Temaların Belirlenmesi Stratejik Amaçların Belirlenmesi Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Stratejiler NİHAİ STRATEJİK PLAN 3. MEB STRATEJİK PLAN MODELİ Performans Programı Performans Hedefleri Faaliyet ve Projeler İzleme Değerlendirme Faaliyet Raporu

7 MEB STRATEJİK PLAN TAKVİMİ
İlçe MEM ve Okul/Kurum Stratejik Planlama Adımları 2014 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 1 Kurulan Stratejik Plan Ekibinin İ AR-GE Birimine bildirilmesi Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi 2 Durum Analizi Tarihsel Gelişim Mevzuat Analizi, faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Kurum içi ve kurum dışı analizler(Paydaş Analizi, Örgütsel Yapı, Teknolojik Düzey, İnsan Kaynakları, Mali Kaynakların araştırılması, PEST, GZFT vb. analizler) ve Üst politika belgeleri Gelişim Alanlarının Belirlenmesi 3 Geleceğe Yönelim Misyon-Vizyon-Temel Değerler Temalar İl AR-GE Değerlendirmesi Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Maliyetlendirme İzleme ve Değerlendirme Planın senebaşı öğretmenler kurulu toplantısında okul/kurum kararı ile uygun bulunması veya kurul kararı doğrultusunda revize işlemi yapılması Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantısında planın onaylanması veya kurul kararı doğrultusunda revize işlemi yapılması 4 İl AR-GE Birimi İncelemesi Değerlendirmesi 5 Planın Okul/Kurum müdürlüğünce onaylanması ve web sitesinde yayın 6 Planın web sitesinde yayınlanması ve e-posta şeklinde İl AR-GE Birimine gönderilmesi MEB STRATEJİK PLAN TAKVİMİ

8 4. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
CEVAPLANDIRILMASI GEREKEN SORULAR YAPILMASI GEREKENLER ANA BAŞLIKLARLA ALT BAŞLIKLARLA NEREDEYİZ? DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler Ürün/Hizmetler Kurum İçi ve Çevre Analizi GZFT (SWOT) Analizi Paydaş Analizi NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? MİSYON VE İLKELER Okul/Kurumun varoluş gerekçesi Temel İlkeler VİZYON Arzu edilen gelecek TEMA AMAÇLAR VE HEDEFLER Orta vadede ulaşılacak kavramsal amaçlar, Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? STRATEJİLER, FAALİYETLER VE PROJELER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Eylem Planları Maliyetlendirme BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? İZLEME Raporlama Karşılaştırma PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Uygulamaya Yönelik İlerleme ve Sonuçların Değerlendirilmesi 4. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

9 OKUL/KURUM STRATEJİK PLAN ORGANİZASYONU
MEVCUT DURUM GELECEĞE BAKIŞ TARİHİ GELİŞİM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ÜRÜN VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ KURUM İÇİ ANALİZ ÇEVRE ANALİZİ GZFT ANALİZİ Örgüt Yapısı İnsan Kaynakları Teknoloji Mali Kaynaklar PESTLE Üst Politika Belgeleri MİSYON VİZYON DEĞERLER TEMALAR AMAÇLAR VE HEDEFLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ FAALİYET/PROJELER STRATEJİLER İZLEME VE DEĞERLENDİRME İstatistiki veriler RAPORLAMA

10 Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizi, okul/kurumun “neredeyiz?” sorusuna cevap verir. Okul/kurumun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, okul/kurumun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. Dolayısıyla bu analiz, okul/kurumun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. 5. DURUM ANALİZİ

11 DURUM ANALİZİ AŞAMASINDA; OKUL/KURUMLAR AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPARLAR:
Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler Paydaş Analizi ve Görüşler Kurum İçi ve Çevre Analizi Üst Politika Belgelerinin incelenmesi 7. GZFT Analizi 5. DURUM ANALİZİ

12 5. DURUM ANALİZİ 5.1. TARİHSEL GELİŞİM
Kuruluşun hangi tarihte, hangi amaca hizmet etmek için kurulduğu ve geçirdiği kritik aşama ve değişimlerin değerlendirildiği bölümdür. Kurumun bulunduğu bölgenin tanıtılacağı bir bölüm olmayıp; 3 temel soruya cevap aranır, Kurum/Kuruluş: Hangi tarihte kurulmuştur? Hangi amaca hizmet eder? Geçirdiği kritik aşama ve değişimler nelerdir? 5. DURUM ANALİZİ

13 5. DURUM ANALİZİ 5.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri tespit edilir. Faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden geçirilir ve yasal yükümlülükler listesi oluşturulur. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada faaliyet alanlarının belirlenmesine ve kuruluşun misyonunun oluşturulmasına katkı sağlar. 5. DURUM ANALİZİ

14 5. DURUM ANALİZİ 5.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(ÖRNEK)
Yasal Yükümlülük (Görevler) Dayanak(Kanun, Yönetmelik, Genelge adı ve no’su) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi, * 222 sayılı kanunun 1. maddesi, * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak. * 1739 sayılı kanunun 23. maddesi. Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak * İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. maddesi ……………………………………….. 5. DURUM ANALİZİ

15 5.3. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER
Kuruluşun ürettiği temel ürün ve hizmetler belirlenir ve belirli faaliyet alanları altında toplulaştırılır. 5. DURUM ANALİZİ

16 5. DURUM ANALİZİ FAALİYET ALANI: EĞİTİM FAALİYET ALANI: YÖNETİM İŞLERİ
Hizmet–1 Rehberlik Hizmetleri Öğrenci Veli Öğretmen …………. Hizmet–1 Öğrenci işleri hizmeti Kayıt- Nakil işleri Devam-devamsızlık Sınıf geçme-Sınıf tekrarı vb …….. Hizmet–2 Sosyal-Kültürel Etkinlikler Halk oyunları Geziler Koro Satranç , Sergi, Tiyatro Hizmet–2 Öğretmen işleri hizmeti Derece terfi Hizmet içi eğitim Özlük hakları Hizmet–3 Spor Etkinlikleri Futbol, Voleybol Tenis Basketbol ………………. ……………. ……………… Hizmet–4 İzcilik Etkinlikleri ………………… FAALİYET ALANI: ÖĞRETİM FAALİYET ALANI: MESLEK EDİNDİRME Hizmet–1 Müfredatın işlenmesi Hizmet–2 Kurslar Yetiştirme ve Hazırlama kursları Etüt …………………….. Hizmet-3 Sınavlar 5. DURUM ANALİZİ

17 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER
Paydaşlar, kuruluşun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. Paydaşlar, iç ve dış paydaşlar ile yararlanıcılar/müşteriler olarak sınıflandırılabilir. 5. DURUM ANALİZİ

18 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER
İç Paydaşlar: Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. Kuruluşun çalışanları, yöneticileri ve şubeler, bölümler, birimler iç paydaşlara örnek olarak verilebilir. Dış Paydaşlar (Temel Ortak, Stratejik Ortak, Tedarikçiler): Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Kuruluş faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir. Müşteriler (Yararlanıcılar/Hedef kitle): Kuruluşun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. Müşteriler dış paydaşların alt kümesidir. 5. DURUM ANALİZİ

19 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER Paydaş analizi ile;
Planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, Paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, Kuruluşun faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların saptanması ve bunların giderilmesi için stratejiler oluşturulması, 5. DURUM ANALİZİ

20 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER Paydaş analizi ile;
Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, Paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi, Paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının artması amaçlanır. 5. DURUM ANALİZİ

21 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER
Paydaş analizi aşağıda yer alan aşamalardan oluşur: Paydaşların tespiti Paydaşların önceliklendirilmesi Paydaşların değerlendirilmesi Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi 5. DURUM ANALİZİ

22 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER Paydaşların Tespiti
Paydaş analizinin ilk aşamasında kuruluşun paydaşlarının kimler olduğu belirlenir. Kuruluşun paydaşlarının tespit edilmesi için aşağıdaki sorular sorulabilir: Kuruluşun faaliyetleri/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini kullananlar kimlerdir? Kuruluşun faaliyetlerinden/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir? Kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir? 5. DURUM ANALİZİ

23 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER DIŞ PAYDAŞLAR
*Kimler *Faaliyetlerimizi/Hizmetlerimizi *Etkiler/Etkilenir/Yönlendirir/İlgilidir *Dış paydaşlarda net belirlemeler yapılmalı; Üniversiteler, Muhtarlar gibi genelleme yapılmamalıdır. *Dış paydaş kurum dışı algılanır, piramit dışında da yer alsa şu kurum/kişiyi yazamayız gibi düşüncelere girilmemelidir. *Dış- iç ayrımı net yapılamazsa görüş ve önerilerin sağlıklı yapılamayacağı unutulmamalıdır. *Dış paydaşların daha büyük bir gurup olacağı, iç paydaşların ise plan başarısını doğrudan etkileyeceği unutulmamalıdır. Çalışanlar Yukarıda belirtilenler haricinde örgütün faaliyetlerini doğrudan yürüten her derece ve kademedeki çalışan gurubudur. Uzman, Şube Müdürü, Öğretmen, Yrd. Personel vb. Görüş ve önerilerinin plana yansıtılması büyük önem arz etmektedir. Gurubun büyüklüğü- Önemine göre; Anket, çalıştay, toplantı vb. yöntemlerle görüş ve önerileri alınmalı, ve plana yansıtılmalıdır. Birim Amirleri İl MEM: Şube Müdürleri Okul: Müdür yardımcıları *Görüşleri birebir yazılı olarak alınmalıdır. Hedefleme/Uygulama/Faaliyetin raporlanması olmak üzere stratejik yönetimin her aşamasında sorumlulukları vardır. Lider İl MEM: İl Müdürü Okul: Okul Müdürü Planlamanın her aşamasında fikri alınmalıdır. Planı yönlendirmesi beklenir. DIŞ PAYDAŞLAR İ Ç P A Y D A Ş L A R PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER 5. DURUM ANALİZİ

24 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER x Paydaş Çalışan
Yararlanıcı (Hizmet Alan) Temel Ortak Stratejik Tedarikçi Valilik x İl Milli Eğitim Müdürlüğü ……….. Kaymakamlığı ……….. Belediyesi ………. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Memur Okul-Aile Birliği Veliler Öğrenciler Muhtarlık 5. DURUM ANALİZİ

25 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER
Paydaşların Önceliklendirilmesi Belirlenen paydaşlar tümü ile etkili bir iletişim kurulmasını imkansız kılacak sayıda olabilir. Bu nedenle paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi gerekir. Paydaşların önceliklendirilmesinde dikkate alınacak hususlar; paydaşın kuruluşun faaliyetlerini etkileme gücü ile kuruluşun faaliyetlerinden etkilenme derecesidir. 5. DURUM ANALİZİ

26 Taleplerine verilen Önem
PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER Paydaş Önceliklendirme Matrisi Paydaş Türü Neden Paydaş Paydaşın Okula etkisi Taleplerine verilen Önem Sonuç 1,2,3 İzle 4,5 Bilgilendir 1,2,3 Gözet 4,5 Birlikte Çalış Valilik Dış Tedarikçi 5 5(Bilgilendir –Birlikte çalış) İl Milli Eğitim Müdürlüğü ……….Kaymakamlığı ……… Belediyesi İş birlikçi 4 4(Bilgilendir –Birlikte çalış) ………İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İç Öğretmenler Çalışan Okul-Aile Birliği Veliler Hizmet Alan Hizmeti Kullanan Öğrenciler Muhtarlık 2 İzle-B. Çalış Yerel Medya 3 3(izle- Gözet) Sağlık Kurumları 5. DURUM ANALİZİ

27 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER
Paydaşların Değerlendirilmesi Önceliklendirilen paydaşlar bu aşamada kapsamlı olarak değerlendirilir. Paydaşlar değerlendirilirken cevap aranabilecek sorular şunlardır: Paydaş, kuruluşun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? Paydaşın kuruluştan beklentileri nelerdir? Paydaş, kuruluşun faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir? (olumlu-olumsuz) Paydaşın kuruluşu etkileme gücü nedir? Paydaş, kuruluşun faaliyetlerinden/hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir? (olumlu-olumsuz) 5. DURUM ANALİZİ

28 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER
Paydaşların Değerlendirilmesi Paydaş analizi kapsamında, kuruluşun sunduğu ürün/hizmetlerle bunlardan yararlananlar ilişkilendirilir. Böylece, hangi ürün/hizmetlerden kimlerin yararlandığı açık bir biçimde ortaya konulur. 5. DURUM ANALİZİ

29 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER
Paydaş- Ürün/Hizmet Matrisi Ürün/Hizmet Yararlanıcı Eğitim-Öğretim (Örgün-Yaygın) Yatılılık-Bursluluk Nitelikli işgücü AR-GE, Projeler, Danışmanlık Altyapı,Donatım Yatırım Yayım Rehberlik, Kurs, Sosyal etkinlikler Mezunlar (Öğrenci) Ölçme-Değerlendirme …………………………… Öğrenciler o Veliler Üniversiteler Medya Uluslar arası kuruluşlar Meslek Kuruluşları Sağlık kuruluşları Diğer Kurumlar Özel sektör 5. DURUM ANALİZİ

30 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER
Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi Öncelikli paydaşların kuruluş hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması bir program dahilinde yürütülür. Bu program aşağıdaki hususlar çerçevesinde oluşturulur: Görüş ve öneriler hangi yöntemle alınacak? İlgili paydaş itibarıyla hangi kişi ya da birimlerin görüşü alınacak? Çalışmanın sorumluları kimler olacak? Görüş ve önerilerin alınması ne zaman ve hangi sürede gerçekleştirilecek? Alınan görüş ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanacak ve değerlendirilecek? 5. DURUM ANALİZİ

31 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER
Paydaş görüşleri alınırken; Mülakat, Anket Uygulaması, Atölye Çalışması, Toplantı, gibi yöntemlerden biri veya birkaçından faydalanılabilir. 5. DURUM ANALİZİ

32 5. DURUM ANALİZİ 5.4. PAYDAŞ ANALİZİ VE GÖRÜŞLER
Paydaşların görüşleri alınırken temel olarak şu sorulara cevap aranır: Kuruluşun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Kuruluşun olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir? Kuruluşun geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? Kuruluştan beklentileriniz nelerdir? 5. DURUM ANALİZİ

33 5. DURUM ANALİZİ 5.5. KURUM İÇİ ve ÇEVRE ANALİZİ
Stratejik planlamanın en önemli unsurlarından biri olan kurum içi ve çevre analizi bölümü; Kurumun kendi örgütsel durumunun yanı sıra dışarıdaki yapıyı da analiz ettiği bölümdür. Kurum İçi ve Çevre analizi olarak ikiye ayrılır. 5. DURUM ANALİZİ

34 5. DURUM ANALİZİ 5.5. KURUM İÇİ ve ÇEVRE ANALİZİ Kuruluş içi Analiz
Kuruluşun yapısı, Beşeri Kaynakları, Kurum Kültürü, Teknoloji, Mali Durum, başlıklarının dikkate alındığı analiz türüdür. Belirlenen güçlü yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır. 5. DURUM ANALİZİ

35 5. DURUM ANALİZİ 5.5. KURUM İÇİ ve ÇEVRE ANALİZİ Kuruluş içi Analiz
Kurum içi analizde Stratejik Planlamanın geleceğe yönelim bölümünde Hedeflemelerinde yapılacağı başlıklar ile bir önceki slaytta yer alan 5 temel başlık hakkında yeterli düzeyde istatistiki veri verilmesi gereklidir. Verilecek istatistiki bilgilerin Resmi İstatistiklerle uyumlu olmasına ve kaynak belirtilerek verilmesine dikkat edilmelidir. Bilgilerin karşılaştırılabilir olması ve stratejik hedeflerin çizdiği gerçekçiliğin sorgulanabilmesi için geriye dönük en az 2 yılı kapsaması gerekir. 5. DURUM ANALİZİ

36 5. DURUM ANALİZİ 5.5. KURUM İÇİ ve ÇEVRE ANALİZİ Çevre Analizi
Kuruluşun kontrolü dışında olan ancak kuruluş için kritik olabilecek dışsal değişim ve eğilimlerin fırsat ve tehditler olarak incelenmesidir. Fırsatlar, kuruluş için avantaj sağlayacağı, tehditlerin ise kuruluş için olumsuz etkiler oluşturabileceği düşünülür. Her ikisi de kuruluşun kontrolü dışında olan etken yada durumlardır. Analiz kapsamında Politik, ekonomik, sosyolojik, teknolojik, hukuksal, ekolojik etkenlerin incelenmesi gerekir. 5. DURUM ANALİZİ

37 5. DURUM ANALİZİ 5.5. KURUM İÇİ ve ÇEVRE ANALİZİ Çevre Analizi
Temel başlıklar, Dünyadaki durum ve değişmeler, Ülkemizdeki durum ve değişmeler, İlimizdeki durum ve değişmeler ( il mem), İlçemizdeki durum ve değişmeler (ilçe mem) Tüm coğrafyada ki temel eğilimler ve sorunlardan bizi yakından ilgilendirenler ve nasıl etkileyeceği, Kuruluşun düzenlemesi dışındaki mevzuat, üst belge ve politikalardan etkilenme ve bunlar arası uyum sorunları, Yukarıdakiler haricinde kuruluşun karşılaşabileceği tüm riskler ve belirsizlikler. 5. DURUM ANALİZİ

38 5. DURUM ANALİZİ 5.6. ÜST POLİTİKA BELGELERİNİN İNCELENMESİ
Kurumun faaliyet alanları ile ulusal Kalkınma Planı, diğer plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar arasındaki uyuma bakılır. MEB ve İl MEM Stratejik Planları incelenir. Ayrıca; yerel yönetim düzenlemeleri de dış çevrenin incelenmesi aşamasında göz önünde bulundurulması gereken bir unsurdur. Özellikle kent okullarının stratejik planı hazırlanırken yerel yönetimlerin(Özel idare, belediyeler) varsa stratejik planları incelenmeli ve öngörülen amaçların eğitime dönük olanları planlama aşamasında kullanılmalıdır. 5. DURUM ANALİZİ

39 5. DURUM ANALİZİ 5.6. ÜST POLİTİKA BELGELERİNİN İNCELENMESİ
10. Kalkınma Planı Orta Vadeli Program( ) AB Müktesebatına Uyum Programı TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu Bilgi Toplumu Stratejisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Stratejik Plan Hazırlama Yönetmeliği Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu DPT MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 61. Hükümet Eylem Planı Bakanlık ve İl MEM Stratejik Planları Millî eğitim ile ilgili mevzuat Okul/kurumlar öncelikle MEB Stratejik Planını ve İl MEM Stratejik planını incelemelidir. Diğer kurumların özellikle özel idare müdürlüğü ve belediyelerin stratejik planları ve üst politika belgelerinde okul/kurumların tür ve özelliğine göre eğitim ile ilgili bölümleri plan hazırlıklarında değerlendirilmelidir. 5. DURUM ANALİZİ

40 5.7. GZFT ANALİZİ(Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler)
5. DURUM ANALİZİ T

41 5.7. GZFT ANALİZİ(Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler)
Güçlü ve Zayıf yönler; Kurum içi analizinden, Fırsat ve Tehditler ise Çevre analizinden elde edilen verilere göre belirlenir. 5. DURUM ANALİZİ

42 5.7. GZFT ANALİZİ(Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler)
Güçlü ve Zayıf yönlerin belirlenmesinde sorulabilecek sorular. GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER • Üstünlükleriniz nelerdir? • Neleri iyi yaparsınız? • Kurumun başarılı olmasını sağlayacak olumlu yönler nelerdir? • Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmektedirler? • Gerçekçi olun • Tüm karakteristiklerinizi sıralayın • Neleri kötü yapmaktasınız? • Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? • Yasal görevlerimizi tama olarak yerine getirebiliyor muyuz? Bu süreçte karşılaştığımız sorunlar nelerdir? • Kurumun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler nelerdir? • Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? • Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta? 5. DURUM ANALİZİ

43 5.7. GZFT ANALİZİ(Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler)
Fırsat ve Tehditlerin belirlenmesinde sorulabilecek sorular. FIRSATLAR TEHDİTLER Kurumun başarılı olmasını sağlayacak fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ? • Başarınızı etkileyecek ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız? • Rakipleriniz ne yapmaktalar? • Beklenen iş, ürün veya hizmet • standartları değişmekte mi? • Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? • Finansal sorunlarınız var mı? 5. DURUM ANALİZİ

44 5.7. GZFT ANALİZİ(Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler)
Okul için GZFT Analizi(Örnek) GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER • Bütün branşlardan öğretmen bulunması, • Okul yönetiminin çevre ile iletişiminin güçlü olması, • Okul binasının yeni olması, • İdareci ve öğretmenlerin genç ve istekli olmaları, • Tüm sınıf öğretmenlerin ve branş öğretmenlerin kadrolu olması, • Fiziki mekanların yeterli olması, • ……………… • Ders araçlarının yetersizliği • Sınıf tekrarını fazla olması • Kitap okuma alışkanlıkların zayıf olması, • Öğretmenlerin nöbet hizmetlerindeki özensizliği, • Spor ve eğitici faaliyetlerin yetersizliği • Okul içi yaralanmalı kazaların çok olması, • Matematik, fen ve teknoloji ve yabancı dil dersindeki başarısızlık, • Öğrenci devamsızlığının çok olması, • Öğretmenlerin okulda kalma sürelerinin kısa olması, 5. DURUM ANALİZİ

45 5.7. GZFT ANALİZİ(Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler)
Okul için GZFT Analizi(Örnek) FIRSATLAR TEHDİTLER • Okulun merkeze yakın ve ulaşımının kolay olması, • Okulun yakınında sağlık ocağının olması , • Rehberlik ve Araştırma Merkezinin yakın olması, • Çevre okullardaki spor salonundan yararlanılabilmesi , • …………….. • Velinin ilgisizliği, • Okulun mevcudunun süreli olarak artması, • Öğrenci nakil gelme ve gitme oranının yüksek olması, • Okul çevresinde kontrolsüz internet kafelerin bulunması, • Mahalledeki gençlerin çoğunluğunun işsiz olması, • Okulun sürekli göç alan bir yerleşim yerinde bulunması • Medyanın (Özellikle TV Dizileri ve Magazin programlarının) öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerinin bulunması, ………………….. 5. DURUM ANALİZİ

46 Okul/Kurumlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek, temaları, amaçlarını, hedeflerini ve stratejilerini ortaya koyacaklardır. 6. GELECEĞE YÖNELİM

47 GELECEĞE YÖNELİM AŞAMASINDA; OKUL/KURUMLAR AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPARLAR:
Misyon, Vizyon, Temel Değerler Temalar Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 4.1 Performans Hedefleri 5. Performans Göstergeleri 6. Faaliyet/Projeler ve Maliyetlendirme 6.1 Eylem Planları 7. Stratejiler 6. GELECEĞE YÖNELİM

48 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER Misyon
Misyon okul/kurumun varlık sebebidir; kurumun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirisi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. 6. GELECEĞE YÖNELİM

49 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER Misyon
Misyon ifadesi yazılırken şu sorulara dikkat edilir. 1. Biz kimiz? 2. Ne yapıyoruz? 3. Kimin için yapıyoruz? 4. Neden yapıyoruz? 5. Nasıl (hangi yöntemlerle) yapıyoruz? 6. GELECEĞE YÖNELİM

50 Öğrencileri hayata ve üst öğrenime hazırlıyoruz.
MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER Misyon Biz kimiz? ………………. Okulu/Kurumu Ne yapıyoruz? Öğrencileri hayata ve üst öğrenime hazırlıyoruz. 6. GELECEĞE YÖNELİM Neden? Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkelerini en üst seviyede gerçekleştirmek için. Nasıl yapıyoruz? Etik değerlere bağlı kalarak ve kendimizi sürekli geliştirerek Kimin için? Öğrencilerimiz

51 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER Misyon
Örnek Misyon İfadeleri “Biz; çağın gerekleri ile donanmış uygun eğitim ortamlarında, bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, özgür düşünen, kendisi ve toplumla barışık, milli ve evrensel değerleri benimsemiş, bilgiyi üreten ve bireyleri bir üst eğitim kurumuna ve hayata hazırlamak için varız.” 6. GELECEĞE YÖNELİM

52 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER Misyon
Örnek Misyon İfadeleri “Tüm paydaşlarıyla çağın gereğine uygun, kamu yararına yönelik ihtiyaç duyulan etkili ve verimli eğitim öğretim hizmeti sunmaktır.” 6. GELECEĞE YÖNELİM

53 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER Vizyon
Vizyon kuruluşun geleceğini simgeler Kuruluşun gelecekte neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. 6. GELECEĞE YÖNELİM

54 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER Vizyon
Vizyon İfadesi Doğru yada yanlış değildir Kuruluşun vizyonunun diğerlerinden ayırt edici özelliklere sahip olması gerekir. Gerçekleşmek zorunda değildir Heyecan vericidir “Hayal edilen ama hayal ürünü olmayan” bir resimdir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

55 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER
Bugünü yansıtır Yarını gösterir Yararlanıcıları belirler İlham vericidir Temel süreçleri belirlemeye yarar Kurumun gitmek istediği yönü belirler Performans ölçütlerini belirlemeye yarar Stratejik karar ölçütlerini belirlemeye yarar 6. GELECEĞE YÖNELİM

56 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER Vizyon
Örnek: Vizyon ifadeleri “Eğitim kültürünü öğretim yöntemleri modalarına kapılma kültüründen, başarı, profesyonellik ve sonuç alma kültürüne çevirmek.” (ABD Eğitim Bakanlığı vizyonu) “Eğitimde öncü konuma gelerek dünyanın en kaliteli okulları arasında yer almaktır” “Özgün çalışmalarıyla model gösterilen kurum olmaktır” “Bilim ve teknolojinin ışığında geleceğe yön vermek” Çevrenin bilim, kültür ve sanat merkezi bir okul olmak 6. GELECEĞE YÖNELİM

57 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER Temel Değerler
Temel değerler okul/kurum hizmetlerini yerine getirirken uyguladığı davranış kurallarını, kurumsal ilkelerinin temelini ve yönetim biçimini ifade eder. İlkeler ise önceden belirlenmiş olan değerlerin kural haline getirilmesidir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

58 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER Temel Değerler
Okulun değerleri çalışanlarla birlikte belirlenir. Belirleme çalışmalarında öncelikli olan okulda var olan değerler ortaya çıkarılır. Ardından okulda olmayıp da olmasını istediğimiz değerler belirlenir. Değerlerin belirlenmesinden sonra katılımcı bir anlayışla bu değerler öncelik sırasına konur. Bu şekilde belirlenen değerlere göre okulda bundan sonra bir kurum kültürü oluşturulur. Kurum kültürünün oluşması için değerler kurumda çalışanlar tarafından okulda davranışlara yansıtılması gerekir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

59 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER Temel Değerler
Okul/Kurumun değerlerini açığa kavuşturmada aşağıdaki soruların cevapları yardımcı olacaktır. 1. Okul/Kurum için önemli olan nedir? 2. Çalışma felsefemiz nedir? 3. Bizi, benzer kurumlardan farklı yapan şeyler nelerdir? 4 Okul/Kurumun nasıl bir kimliği var? 5. Okul/Kurum ile ilgili olarak övünç duyduğumuz anılar, başarılar ve gerçekleşmesini istediğimiz hayallerimiz nelerdir? 6. Değerlerimiz çevreyi anlayışımızı nasıl şekillendirir? 6. GELECEĞE YÖNELİM

60 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER Temel Değerler
Dürüstlük Bilimsellik Planlılık Şeffaflık Empati İşbirliğine Açıklık Yaratıcılık Özgüven Sürekli Gelişim Tolerans Güvenilirlik 6. GELECEĞE YÖNELİM

61 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.1. MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER Temel Değerler
Temel Değerler (Örnek) ……. Okulu/Kurumu olarak, paydaşlarının istek ve beklentilerine yönelik olarak, paydaşlarıyla açık iletişim ve empati kurar, okulun tüm süreçlerine okul toplumun üyelerinin katılımını sağlayarak okulumuz ile özdeşim kurmasını sağlar, güvene ve işbirliğine dayalı, sürekli gelişim anlayışı içinde öğrenci merkezli eğitim okul merkezli yönetim anlayışını benimseyerek öğrenci başarısını temel alır ve eğitimin niteliğinden ödün vermeyiz. 6. GELECEĞE YÖNELİM

62 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.2. TEMALAR
Temalar okul/kurumun görev alanı içinde yaptıklarıdır. Birimlerin yapmış oldukları faaliyetlerden yola çıkarak belirlenmelidir. Mümkün olduğunca kısa yazılmalıdır. Bir iki kelimeyi geçmemesi gerekir. İlgili amaç ve hedef yazılabilecek nitelikte tema başlıkları belirlenmelidir. Tema başlığı belirlenecekse en az iki veya daha fazla başlık altında toplanmalıdır. Tek bir başlık olacaksa tema başlığına gerek yoktur. 6. GELECEĞE YÖNELİM

63 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.2. TEMALAR Tema Başlıkları A Tema Başlıkları B
1.Eğitim-Öğretim 2. Yönetim 3. Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyetler 4. Eğitimde Destek Hizmetleri 5.Donanım ve Altyapı Paydaş İlişkileri Özel Eğitim İnsan Kaynakları Fiziki Durum Disiplin Mali Kaynaklar Akademik Başarı Sosyal, Kültürel, Sportif faaliyetler 9. ………… 6. GELECEĞE YÖNELİM

64 TEMALARA ÖRNEK 1.Tema: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 2.Tema: İLKÖĞRETİM
3.Tema: ORTAÖĞRETİM 4.Tema: ÖZEL ÖĞRETİM 5.Tema: ÖZEL EĞİTİM ve REHBERLİK 6.Tema: YÜKSEKÖĞRETİM 7.Tema: HAYAT BOYU ÖĞRENME VE BİLGİ TOPLUMU 8.Tema : KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ 9.Tema: DENETİM ve DANIŞMANLIK 10.Tema: ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve AB’YE UYUM MEB Stratejik Planı Temaları 64

65 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.3. STRATEJİK AMAÇLAR
Stratejik amaçlar, gelecekte okul/kurumun ulaşmayı hedeflediği genel kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde okul/kurumun “nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir. Stratejik amaç, okul/kurumun genel bir çerçevede ulaşmayı düşündüğü noktanın ne olduğunu gösterir. Stratejik amaçlar, genel ve okul/kurumun işlevini daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olmalı, ama aynı zamanda gerçekçi ve ulaşılabilir bir özellik taşımalıdır. 6. GELECEĞE YÖNELİM

66 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.3. STRATEJİK AMAÇLAR
Stratejik amaç ve hedefler GZFT analizi sonuçlarından (özellikle zayıf yönleri iyileştirmeye yönelik, fırsatları yakalamaya yönelik olarak), paydaş beklentilerinden ve yasal görevlerden yola çıkılarak belirlenmelidir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

67 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.3. STRATEJİK AMAÇLAR
Ulaşılmak istenen sonucu açık ifade etmeli ama nasıl ulaşılacağı kısmına girmemelidir. Stratejik amaç, görev tanımı değildir. ..mek, …mak (mastar eki) ile biter. Cümlenin açık anlaşılır, net olması gerekir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

68 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.3. STRATEJİK AMAÇLAR
Örnek: Eğitim-öğretim yapmak görev iken, çağa uygun şekilde eğitim-öğretim yapmak stratejik amaçtır. Stratejik amaç ifadelerinin görev tanımı ifadelerinden ayrılabilmesi için: daha etkili, verimli, daha kısa zamanda, daha düşük maliyetle, daha geniş kitlelerle, yeniliklere açık, çağa uygun gelişmelerle güncelleyerek gibi kelimeler stratejik amaç cümlelerine eklenmelidir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

69 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.3. STRATEJİK AMAÇLAR
Örnek Stratejik Amaç Cümleleri; ‘Ölümlü trafik kazaları ortadan kaldırılacaktır.’ Neden yanlış? Gerçekçi değil + Zaman sınırlaması bulunmamaktadır. ‘Ekiplerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir.’ Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus, amaçtan çok amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

70 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.3. STRATEJİK AMAÇLAR
Örnek Stratejik Amaç Cümleleri; ‘Öğrencilerin derse geç kalma oranı 2019 yılına kadar binde 5 oranında azaltılacaktır.’ Neden Doğru? Belirli bir hedef, belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistiki bilgiler bulunmaktadır. ‘Öğrencilerimizin akademik başarı düzeylerini arttırmak için, okul veli işbirliğini geliştirerek teknolojinin daha etkin kullanıldığı yüksek nitelikte eğitim öğretim hizmetleri sunmak.’ Amaç yeterince açık yazılmış ve geleceğe dönük pozitif bir değişimi İfade etmektedir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

71 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.3. STRATEJİK AMAÇLAR
Örnek Stratejik Amaç Cümleleri; Öğrencilerin bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek modern çağın gereksinimlerine uygun eğitim ortamı hazırlamak. İlimizde yaşam boyu eğitim anlayışının benimsenmesi sağlanarak, her çağdaki nüfusun beceri kazanma ve meslek edinme faaliyetlerini çağa uygun hale getirmek. (9.kalkınma Planı) İlköğretim ve ortaöğretim düzeyinde rehberlik uygulamasını etkin hale getirmek ve mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini geliştirmek. (Hükümet Programı) 6. GELECEĞE YÖNELİM

72 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.4. STRATEJİK HEDEFLER
Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Hedefler de amaçlar gibi gelecek yönelimlidir. Ancak amaçlara göre daha somut, ölçülebilir, özgün, zaman sınırlıdır. Hedefler, amacın gerçekleştirilmesine dönüktür. Daha açık bir ifade ile hedefler, amaca ulaşılması için ulaşılması gereken sonuçlardır. Hedefler okulu amacına ulaştıracak nitelikte, hedefler gerçekleşince amaç gerçekleşecek şekilde belirlenmelidir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

73 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.4. STRATEJİK HEDEFLER
Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedefler, stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Bu nedenle, hedefler ulaşılması öngörülen çıktılara dönük, ölçülebilir alt amaçlardır. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

74 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.4. STRATEJİK HEDEFLER Hedefler;
SSÖÖG-Z kuralına göre hazırlanır: Spesifik, Somut, Önemli, Ölçülebilir, Gerçekleştirilebilir, Zaman temelli. Örnek : İlimizde okul öncesi eğitimde 2009 yılında %55 olan okullaşma oranı, 2014 yılı sonuna kadar %75’e çıkartılacaktır. 6. GELECEĞE YÖNELİM

75 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.4. STRATEJİK HEDEFLER
Her bir stratejik amaç için 5 yıllık stratejik hedefler belirlenir. Stratejik hedef sayısı 1-4 arasında olabilir. Stratejik hedefler önceliklendirilerek yazılmalıdır. Stratejik hedef ifadeleri de stratejik amaçlarda olduğu gibi ..mek, ..mak mastar eki ile bitmelidir. Stratejik hedeflerle faaliyetler karıştırılmamalıdır. Örneğin; toplantı yapmak, kurs düzenlemek gibi etkinlikler birer faaliyettir. Bu tür faaliyetlere neden? Sorusu sorularak hedef ifadesine ulaşılabilir. Örnek; Neden toplantı düzenliyoruz? Neden kurs düzenliyoruz? Bu tür soruların cevabı bizi hedef ifadesine götürür. 6. GELECEĞE YÖNELİM

76 Hedeflerin belirlenmesi için gerekli sorular
STRATEJİK HEDEFLER Hedeflerin belirlenmesi için gerekli sorular Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı? Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir? Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu? 6. GELECEĞE YÖNELİM

77 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.4. STRATEJİK HEDEFLER
Stratejik Amaç – Hedef İlişkisi AMAÇLAR Örgütün misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. HEDEFLER Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır 6. GELECEĞE YÖNELİM

78 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.4. STRATEJİK HEDEFLER Açık olmayan hedefler
Hedef: Her koşulda devamsızlığı ortadan kaldırmak. Neden Yanlış: Zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Ölçülebilir değil. Hedef: Okulumuzda eğitim öğretim sürecinin niteliğini 2012 yılı sonuna kadar geliştirilmesini sağlamak. Neden Yanlış: Eğitim-öğretimin niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Hedef yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda değildir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

79 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.4. STRATEJİK HEDEFLER
İyi Belirlenmiş Hedef Örnekleri Hedef: Öğrencilerin akademik başarılarını …. öğretim yılı sonunda %55’ten %62’ye çıkartmak. Neden doğru: belirli bir hedef belirli bir zaman çerçevesi içinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görülmektedir. Karşılaştırma yapabilmek için gerekli veriler mevcuttur. Hedef: …... Yılında ortalama 13 gün/öğrenci olan devamsızlık ……. Yılı sonunda 10 gün/öğrenciye, …… yılı sonunda 7 gün/öğrenciye indirmek. Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, kendi içinde yıllara göre karşılaştırma yapılabilir, iyileştirmeler izlenebilir ve değerlendirebilir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

80 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.4.1. PERFORMANS HEDEFLERİ
5 yıllık olarak belirlenen Stratejik hedefin her bir yılı için performans hedefleri belirlenmelidir. Performans hedefi bir yıllık hedeflerdir. 5 yıllık stratejik hedefin her bir yılında ulaşılmak istenen noktalar belirlenir. Özellikle rakamsal hedeflerde belirlenmesi gerekmektedir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

81 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.4.1. PERFORMANS HEDEFLERİ
Stratejik Amaç Okul toplumunun tamamında okuma beceri ve alışkanlığını yaygınlaştırmak. Stratejik Hedef 2013/2014 eğitim öğretim yılında ….. olan okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını, 2018/2019 eğitim öğretim yılına kadar ….. çıkarmak. Performans Hedefi 1. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2015 yılı sonunda ….. çıkarmak Performans Hedefi 2. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2016 yılı sonunda ….. çıkarmak Performans Hedefi 3. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2017 yılı sonunda ….. çıkarmak Performans Hedefi 4. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2018 yılı sonunda ….. çıkarmak Performans Hedefi 5. Okul ve sınıf kütüphanesindeki kitap sayısını 2019 yılı sonunda ….. çıkarmak 6. GELECEĞE YÖNELİM

82 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.4.1. PERFORMANS HEDEFLERİ
Örnek hedef: 2014 yılında ÖSS de % 15 olan yerleşmeye hak kazananların oranını 2019 yılında ÖSS de % 30 a çıkartmak PERFORMANS HEDEFLERİ (PH) Yerleşmeye hak kazananların oranını; PH -1: 2015 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını: % 16, PH -2: 2016 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %18, PH -3: 2017 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %22, PH -4: 2018 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %26, PH -5: 2019 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %30 a çıkartmak. 6. GELECEĞE YÖNELİM

83 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.5. PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Performans göstergeleri, stratejik hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda hedefin performansını ölçmek için kullanılan araçlara denir. Bu göstergeler, istenilen sonuca ne derece ulaşıldığını ölçmeye yarar. Stratejik hedefler eğer sınırları belirgin, ölçülebilir, zaman ilişkili olarak yazılmamışsa bu tür stratejik hedef için performans göstergesi belirlenir. Performans göstergesi sayısı birden fazla olabilir. Performans göstergeleri tablolaştırılabilir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

84 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.5. PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Performans Göstergelerinin Türleri Altı çeşit gösterge türünden bahsedilebilir. Gösterge türlerinden bir yada birkaçı kullanılabilir. Girdi göstergeleri Çıktı göstergeleri Sonuç göstergeleri Verimlilik göstergeleri Etkinlik/Etkililk göstergeleri Kalite göstergeleri 6. GELECEĞE YÖNELİM

85 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.5. PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Performans Göstergesi Örnekleri (İlçe MEM); Stratejik Amaç 1: Bireylere kişisel bilgi, beceri ve davranışlar geliştirerek, istihdam alanlarını genişletmek, iş ve yaşam kalitelerini artırmak. Stratejik Hedef 1.1: İlçemizde okuma yazma bilmeyen fertlerin okur yazar hale getirilmesi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek üzere sosyal ve kültürel alanlarda açılan kurs sayısını plan dönemi sonuna kadar % 15 artırmak. PG 1: Sosyal ve kültürel alanlarda açılan kurs tür sayısı. PG 2: Sosyal ve kültürel alanlarda açılan kurs sayısı. PG 3: Sosyal ve kültürel alanlarda açılan kurslara katılan kişi sayısı. PG 4: Okuma yazma alanında açılan kurs sayısı. PG 5: Okuma yazma alanında açılan kurslara katılan kişi sayısı. 6. GELECEĞE YÖNELİM

86 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.5. PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Performans göstergeleri izleme-değerlendirme ve raporlama çalışmalarını kolaylaştırmak için tablolaştırılarak yazılmalıdır. Mümkünse göstergelere yönelik geçmiş yıllara ait veriler varsa onlarında tabloda gösterilmesi gerekir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

87 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.5. PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Performans Göstergeleri(örnek) S. Amaç: S. Hedef: Performans Göstergesi Türü Önceki yıllar İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri 2013 2014 2015 2016 2017 SAM-1, SH-1 Memnuniyet oranı Kalite %55 %57 %60 %65 %70 Katılımcı sayısı Çıktı 70 68 80 90 100 (Tamamı) Etkinlik sayısı 3 5 7 10 12 ………… 6. GELECEĞE YÖNELİM

88 PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU
SAM 3 Performans Göstergeleri PERFORMANS HEDEFLERİ Önceki Yıllar İlk Yıl Sonraki Yıl Hedefleri SP Dönemi P. Hedefi SH 2 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PH 1 Pansiyon Kontenjan Sayısı 40.357 42.100 43.800 45.900 Zamanında Tamamlanan İnşaat Sayısı 10 11 12 33 Ataması Yapılan Öğretmen Sayısı 400 440 480 1320 Tablo 1 SH yılında olan pansiyon kontenjanını 2013 yılı sonunda ’e çıkarmak. yılı okul yapımı, yılı okul yapımı ve öğretmen alımı, yılından itibaren yapılan okullar bitecek ve okullaşma oranları artacaktır.

89 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.6. FAALİYET PROJELER VE MALİYETLENDİRME
Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

90 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.6. FAALİYET PROJELER VE MALİYETLENDİRME
Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir. 6. GELECEĞE YÖNELİM FAALİYET FAALİYET HEDEF

91 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.6. FAALİYET PROJELER VE MALİYETLENDİRME
Her stratejik hedef için ayrı faaliyet veya projeler oluşturulmalıdır. Faaliyet veya projelerin sayısı birden fazla olabilir. Faaliyetler Projeler Kurslar Ölçme değerlendirme Soru bankası oluşturma Gezi gözlem Bilgilendirme faaliyeti Veli toplantıları Veli ziyareti faaliyeti Hizmet içi eğitim faaliyeti Okul içi eğitim faaliyeti Fiziki yapı planlaması Ödüllendirme faaliyeti Etkin öğrenme yöntemleri semineri Bireysel danışmanlık projesi Ortak sınav faaliyeti …………. Sms sistemi oluşturma Web sayfası Ekderslik projesi Sağlık taraması Toplum hizmeti projesi Akıllı tahta projesi Kitap toplama kampanyası ……………………. 6. GELECEĞE YÖNELİM

92 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.6. FAALİYET PROJELER VE MALİYETLENDİRME
Faaliyet ve projelerin maliyetleri toplamı ilgili hedefin maliyetini ortaya çıkarır. Hedeflerin maliyeti de ilgili amacın maliyetini teşkil eder. Amaçların maliyeti de stratejik planın maliyetini yani okul/kurumun bütçesini oluşturacaktır. Maliyetlendirme eylem planları aracılığı ile yıllık olarak yapılacaktır. 6. GELECEĞE YÖNELİM

93 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.6. FAALİYET PROJELER VE MALİYETLENDİRME
Faaliyet ve Projelerin Maliyeti Hedeflerin Yaklaşık Maliyetleri Amaçların Yaklaşık Maliyeti Stratejik Planın Maliyeti 6. GELECEĞE YÖNELİM

94 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.6.1. EYLEM PLANLARI
Amaç ve hedeflere yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. Her bir Faaliyet veya Projenin tahmini maliyetleri belirlenmelidir. Maliyetlendirme, okul/kurumun stratejik planı ile bütçesi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 6. GELECEĞE YÖNELİM

95 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.6.1. EYLEM PLANLARI
Plan içerisinde bir yıl içerisinde yapılacak faaliyetlerin maliyetleri eylem planı aracılığıyla belirlenmelidir. Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yapacaklardır. Eylem planları stratejik planın yıllık uygulama dilimleri olacaktır. 6. GELECEĞE YÖNELİM

96 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.6.1. EYLEM PLANLARI Eylem Planı Amaç No
STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER HEDEFLERE ULAŞMADA YAPILACAK FAALİYETLER VEYA PROJELER STATEJİK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2016 2017 2018 2019 6. GELECEĞE YÖNELİM

97 Tahmini Maliyet Tablosu
EYLEM PLANLARI Tahmini Maliyet Tablosu Stratejik Amaç/Hedef No Planın 1. Yılı (2015) Planın 2. Yılı (2016) Planın 3. Yılı (2017) Planın 4. Yılı (2018) Planın 5. Yılı (2019) Amaç 1 Hedef 1.1 Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Amaç 3 Hedef 3.1 ……. …. Toplam 6. GELECEĞE YÖNELİM

98 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.7. STRATEJİLER
Stratejik planlama sürecinde stratejiler; amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesidir. Stratejik amaç ve hedeflerle ilgili durum değerlendirmesi yapılır. Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılacağı yazılmalıdır. Olası sorunların neler olduğu ve bu sorunların nasıl aşılacağı ifade edilmelidir. Amaç ve hedeflere ulaşabilmek için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemlerin neler olduğu belirtilmelidir. Ayrıca amaç ve hedeflerin üst politika belgeleriyle ilişkisi ortaya konulmalıdır. 6. GELECEĞE YÖNELİM

99 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.7. STRATEJİLER
Stratejiler belirlenirken durum analizi sonuçlarından yararlanılmalıdır. Amaç, hedef, faaliyet ve projeler bir bütün olarak ele alınıp stratejiler belirlenmelidir. Ayrıca stratejiler belirlenirken TOWS analizi sonuçlarından faydalanabilir. 6. GELECEĞE YÖNELİM

100 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.7. STRATEJİLER
SWOT (GZFT) ANALİZİ ve STRATEJİ OLUŞTURMA Kuruluş İçi Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler 6. GELECEĞE YÖNELİM Tehditler Fırsatlar Çevre Analizi

101 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.7. STRATEJİLER TOWS MATRİSİ İÇ FAKTÖRLER
VE DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR G-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir) Z-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir) TEHDİTLER G-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir) Z-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir) 6. GELECEĞE YÖNELİM

102 GF STRATEJİLERİ Fırsatların Avantajı İçin Güçlü Yönleri Kullan
ZF STRATEJİLERİ Zayıflığı Yenmek İçin Fırsatları Kullan GT STRATEJİLERİ Tehditleri Uzaklaştırmak İçin Güçlü Yönleri Kullan ZT STRATEJİLERİ Zayıflığı Azalt Tehditlerden Kurtul GÜÇLÜ YÖNLER 1- Eğitim Sendikalarının düşüncelerine verilen önem 2- Şüra kararlarına uyulması 3- Personelin genelinin yüksek öğrenim görmüş olması 4- Faaliyetlerin kurum birimlerine paylaştırılmış olması 5- Dikey hiyerarşiden yatay hiyerarşiye geçilmiş olması 6- Taşra teşkilatının en ücra yerleşim yerine yayılmış olması 7- Teknolojiyle bütünleşen eğitim sistemine sahip olması 8- Okul aile birliklerinin eğitime katkısı 9- Teknolojik kaynakların takibinin yapılması 10- Genç öğretmenlerin teknolojiyi kullanmaları ZAYIF YÖNLER 1. Okullara bağımsız bütçe verilmemesi 2. Personelin gelişime açık olmaması, kendisini yeterli görmesi 3. Kurumun tarihçesinin misyonunu ve vizyonunu sahiplenilmemesi 4. Hedef kitle sayısının fazla olması 5. Öğretmenlik mesleğinin sınav puanıyla yeterli görülmesi 6. Teknolojik gelişmeyi takip etmeme, ayak uyduramama 7. Bütçenin dengesiz dağılımı 8. Yerinden karar verme de yetersizlik(mekanizma sorunu) 9. Personel in eğitim altyapısındaki yetersizlik 10. Mali kaynakların yetersizliği FIRSATLAR 1. Genel politika belirleyicilerinin eğitime yönelik hassasiyetleri 2. Hayırsever katkısının olması 3. Anayasa mahkemesine bireysel başvuru hakkının olması 4. Bütçeden en fazla payın eğitime ayrılmış olması 5. Eğitim teknolojilerindeki gelişim 6. Üst politika belgelerinde eğitimin öneminin vurgulanması 7. Evrensel eğitim politikalarını rahatlıkla izlenebilecek şartların oluşması 8. Toplumda eğitimin gerekliliğine yönelik olumlu algının varlığı 9. Eğitimde fırsat eşitliğinin anayasal güvence altına alınmış olması 10. Eğitimli kişilerin daha iyi ekonomik koşula sahip olması GF STRATEJİLERİ Taşra teşkilatının en ücra yerlere kadar yayılan yapılanması sayesinde toplumdaki eğitimin gerekliliği olumlu algının devam ettirilmesi (G-6 F-8) Teknolojik kaynakların takibi yapılarak eğitim teknolojilerinin gelişimi sistemimize yansıtılacaktır.(G-7,9 F-5) ZF STRATEJİLERİ Genel politika belirleyicilerinin eğitime yönelik hassasiyetleri göz önüne alınarak okullara bağımsız bütçe verilmesi sağlanacaktır.(F-1 Z-1) Hayırsever katkısı kullanılarak mali kaynakların yetersizliği giderilecektir (F-2 Z-10) TEHDİTLER 1. Eğitim politikalarının hükümetler nezdinde net olmaması 2. Erdemli insan yetiştirme önceliğinin göz ardı edilmesi 3. Politikacıların toplumdaki etkinliğinin çok yüksek olması 4. Eğitim çalışanlarının maaşlarının yetersiz olması 5. Ücret adaletsizliğinin eğitim çalışanlarını memnuniyetsizliğe yönlendirmesi 6. Sosyal medya kullanımının öğretilememesi 7. Siyasi baskı gruplarının bulunması 8. Eğitimle ilgili kararların siyasi bakışların tesiri altında alınması 9. Türk ekonomisinin manipüle edilmesi 10. Teknolojik gelişmeyi takip edebilecek yabancı dili edinmede güçlükler yaşanması GT STRATEJİLERİ Eğitim sendikaları düşünceleri ve şüra kararlarından faydanılarak eğitim politikalarındaki netliğin sağlanması (G-1,2 T-1) Genç öğretmenlerin teknolojiyi kullanmalarından faydanılarak yabancı dil edinmede güçlükler ortadan kaldırılacaktır. (G-10 T-10) ZT STRATEJİLERİ Bütçenin dengesiz dağılımı ortadan kaldırılarak, eğitim çalışanlarının maaşı yeterli hale getirilecektir.(Z-7,T-4) Personelin eğitim altyapısındaki yetersizlik kaldırılarak erdemli insan yetiştirme önceliği sağlanacaktır. (T-2 Z-9) Yerinden karar verme yetersizliği sorunumuz çözülerek politika belirleyicilerin eğitim üzerindeki baskılarının kaldırılması (Z-8 T-8,3,7) 6. GELECEĞE YÖNELİM

103 6. GELECEĞE YÖNELİM 6.7. STRATEJİLER
Hayat boyu öğrenme-SAM-1:Mahalli özellik ve ihtiyaçlara göre istihdam ve üretime dönük programlar çerçevesinde çeşitli yaş grubu ve eğitim düzeyinde geniş katılımlı kurslar açmak Güçlü Yönler-G Zayıf Yönler -Z GF Stratejileri Fırsatların avantajı için güçlü yönleri kullan 1 2 3 Yaygın eğitim kurumlarının olması Nitelikli uzmanların olması Ürünleri sergileme ve paraya dönüştürme imkanı. Mahalli her talebi karşılayamama Araç gereç maliyeti ve yetersizliği Kurslara sürekli devamda sorunlar yaşanması. ZF Stratejileri Zayıflğı yenmek için fırsatları kullan GT Stratejileri Tehditleri uzaklaştırmak için güçlü yönleri kullan ZT Stratejileri Zayiflğiğ azalt tehditlerden kurtul Fırsatlar – F GF Stratejileri AB Hibe fonlarıyla desteklenme imkanı Yerel yönetim ve STK desteği alabilme Kurslarda üretilen ürünlere ilgi ve talep olması Yaygın eğitim kurumlarıyla yerel yönetim ve STK işbirliği stratejisi Program geliştirme uzmanlarının yapacakları projelerle AB hibe kaynaklarından finansal destek sağlama stratejisi Ürünlere olan ilgi ve talebi arttırarak pazarlama stratejisi Mahalli taleplerin fazlalığını yerel yönetim ve STK işbirliği ile karşılama stratejisi. AB fonlarından yararlanarak araç gereç maliyeti ve yetersizliğini giderme stratejisi. Kursa katılanların aile ekonomilerine sağladıkları katkının cazibesini öne çıkartarak hayat boyu öğrenme programlarna sürekli devamı sağlama stratejisi. Tehditler - T Istihdam alanının dar olması Kurslarda kazanılan becerileri istihdama, üretilen ürünlerin tamamını paraya dönüştürme zorluğu Istihdam olmasa bile kurs programlarına devamın iş becerisi kazanma, sosyal çevre edinmenin önemsetilmesi stratejisi. Kurslarda üretilen ürünlerin tamamını paraya dönüştürememenin olumsuzluğunu işbirlikleri ile alternatif organizasyonlar geliştirerek giderme stratejisi. Kazanılan becerileri bir iş bulmada ve üretilen ürünlerin tamamını hemen paraya dönüştürememenin dönüştüreceği olumsuz düşünceleri giderecek sosyal etkinlikler düzenleme stratejisi. 6. GELECEĞE YÖNELİM

104 Amaç-Hedef-Strateji örnekleri
6.7. STRATEJİLER Amaç-Hedef-Strateji örnekleri Amaç 1- Eğitim öğretimde akademik başarıyı artırmak Hedef 1.1-Tüm okullarda sınıf mevcutları 30’un altına düşürülecektir.(Kim?/Kimler,Yaklaşık bütçe?) Strateji Okulların öğrenci alacakları bölgelerin tespitinde ve uygulanmasından taviz verilmeyecektir. Strateji Okul ve derslik ihtiyacı demografik faktörler ve öğrenci kapasitesine göre belirlenecektir. Strateji Hayır severlerin yapacakları yardımların htiyaç bölgelerine yönlendirilmesi sağlanacaktır. Strateji Eğitime %100 Destek Kampanyası’ndan sağlanan kaynakların artırılması sağlanacaktır. 6. GELECEĞE YÖNELİM

105 7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İZLEME VE DEĞRLENDİRME AŞAMASINDA; OKUL/KURUMLAR AŞAĞIDAKİ BAŞLIKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPARLAR: İzleme ve Değerlendirme 1.1 Raporlama 7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

106 7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır 7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

107 7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme Değerlendirme Sürecinde Ne Yaptık? Başardığımızı Nasıl Anlarız? Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor? Neler Değiştirilmelidir? Gözden Kaçanlar Nelerdir? Sorularının cevapları aranmalıdır. 7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

108 7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir. Gözden geçirilmelerin yılık, altı aylık, üçer aylık ya da aylık periyotlar halinde yapılması idealdir. İzleme ve değerlendirmenin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki, ölçemediğimiz bir şeyi denetleyemez ve yönetemeyiz. Bu nedenle planlama sürecinde hedeflerin ölçülebilir olmasına özen gösterilmelidir. 7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

109 7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
7.1.İZLEME VE DEĞRLENDİRME Sonuçta… Stratejik planın başarısı, başta okul/kurum müdürü olmak üzere tüm çalışanların planı sahiplenmesi ile mümkündür. Stratejik planlama, belirli bir birimin, kişinin ya da grubun işi olarak görülmemelidir. Yöneticilerin inanmadığı ve tüm çalışanların sahiplenmediği bir planın, uygulanmayan işlevsiz planlardan farkı olmaz. 7. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

110 STRATEJİK PLANLAMA EKİP ÜYELERİ
METİN DEĞER ŞEMSETTİN ERCAN DEVRAN BAYADUR LEYLA ÖZBEK İLETİŞİM: 0(482) DAHİLİ-1128


"OKUL ve KURUMLARDA STRATEJİK PLANLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları