Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. GİRDİ KRİTERLERİ PUANLANDIRMA MATRİSLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. GİRDİ KRİTERLERİ PUANLANDIRMA MATRİSLERİ"— Sunum transkripti:

1 1. GİRDİ KRİTERLERİ PUANLANDIRMA MATRİSLERİ
Yönetim ve Organizasyon Okulun/Kurumun planı İnsan kaynakları Yönetimi Maddi Kaynakların ve Bilgi Birikiminin Yönetimi

2 Girdi Kriterleri ile İşlemler (Süreç Yönetimi) Kriterinin Değerlendirilmesi
Girdi kriterleri ile ve işlemler kriteri olan süreçler kriteri değerlendirilirken ana kriter altında yer alan ve puanlama matrisinin sağ üst köşesinde sıralanan göstergelerin “nasıl yapıldığı ?” sorgulanır. Kriter kapsamında yapılan işler puanlandırılırken ise puanlama matrisinin sol köşesinde yer alan esaslar dikkate alınır. Puanlamada, iş ve işlemlerin öncelikle nasıl yapıldığı tasarım boyutunda ele alınmalıdır. Tasarımın, “Mevzuata uygun, bilimsel ve sonuç alınabilir” olması gerekir. Tasarım değerlendirildikten sonra tasarımın nasıl uygulandığı, uygulamanın sistematik bir biçimde yapılıp yapılmadığı değerlendirilir. Son aşamada is tasarım ve uygulamanın zamanla gözden geçirilip iyileştirilmesi değerlendirilir. Bir okul yada kurum yukarıda anlatılanları ne derece yaptı ise o nispette puan alır. Puanlayıcıların işini kolaylaştırmak amacı ile belirli puanlar için matriste puan aralıkları belirlenmiştir. Nihaî aşamada değerlendiriciler okul kurumun hangi aralıkta olduğuna karar verir ve bu çerçevede puanlandırmasını tamamlar.

3 “Bir okul kurum değerlendirilirken kesinlikle kriter ve göstergelerde yer almayan bir alanda sorgulanamaz veya böyle bir durum için puanı kırılamaz yada artırılamaz. Değerlendiriciler kriter ve standartların dışında kendi paradigmalarına göre değerlendirme yaparlarsa değerlendirme subjektif bir hal alır.”

4 Kriter: Yönetim ve Organizasyon (90 Puan)
Tasarımın Mevzuata Uygunluğu, Tasarımın Bilimselliği, Sonuç Alınabilirlik, Sistematik Uygulama, Düzenli Gözden geçirme ve Geliştirme Liderlerin, okulun/kurumun misyon, vizyon, ilke/değerlerinin oluşumuna sağladığı destek Liderlerin okul/kurum ilke ve değerlerini davranışlarına yansıtmada örnek ve önder olması Liderlerin, okul/kurum içerisindeki iyileştirme çalışmalarına, yenilikçilik ve yaratıcılığa, öğrenmeye ve birlikte çalışmaya sağladığı destek Liderlerin okul/kurum yönetimine sağladığı destek (kurul ve komisyonların çalışmaları, temel süreçlerin tanımlanması, temel politika ve stratejilerin belirlenmesi vb.) Liderlerin, okul kurum çalışanları, hizmet götürülen kesim ve işbirliği yapılan kişi ve kurumlarla olan ilişkileri ( bu kesimlerin isteklerini dinleme, yanıtlama, başarıları tanıma takdir etme) Liderlerin yönetim etkinliğinin/performansının ölçülmesi Liderlerin bireysel gelişimi nasıl sağlanmaktadır, 1 (0-17) 2 (18-35) 3 (36-53) 4 (54-71) 5 (72-90) Puan Kriterin alt göstergeleri ile ilgili hiç tasarım yok veya çok az Kriter alt göstergeleri ile ilgili tasarım var uygulama sınırlı Kriterin alt göstergeleri ile ilgili tasarım var çoğunluğu uygulanıyor Kriterin alt göstergeleri ile ilgili tasarım var ilgili alanın çoğunluğunda sistematik uygulama var. Bazı uygulamalar izlenip geliştiriliyor Kriterin alt göstergeleri ile ilgili tasarım var ilgili alanın tamamında sistematik uygulama ve düzenli gözden geçirmeler ve iyileştirmeler var İyileştirmeye Açık Alanları Kuvvetli Yönler Girdi kriterleri ile ve işlemler kriteri olan süreçler kriteri değerlendirilirken ana kriter altında yer alan ve puanlama matrisinin sağ üst köşesinde sıralanan göstergelerin “nasıl yapıldığı ?” sorgulanır. Kriter kapsamında yapılan işler puanlandırılırken ise puanlama matrisinin sol köşesinde yer alan esaslar dikkate alınır. Puanlamada, iş ve işlemlerin öncelikle nasıl yapıldığı tasarım boyutunda ele alınmalıdır. Tasarımın, “Mevzuata uygun, bilimsel ve sonuç alınabilir” olması gerekir. Tasarım değerlendirildikten sonra tasarımın nasıl uygulandığı, uygulamanın sistematik bir biçimde yapılıp yapılmadığı değerlendirilir. Son aşamada is tasarım ve uygulamanın zamanla gözden geçirilip iyileştirilmesi değerlendirilir. Bir okul yada kurum yukarıda anlatılanları ne derece yaptı ise o nispette puan alır. Puanlayıcıların işini kolaylaştırmak amacı ile belirli puanlar için matriste puan aralıkları belirlenmiştir. Nihaî aşamada değerlendiriciler okul kurumun hangi aralıkta olduğuna karar verir ve bu çerçevede puanlandırmasını tamamlar.

5 Kriter: Okulun/Kurumun planı (90 Puan)
Tasarımın Mevzuata Uygunluğu, Tasarımın Bilimselliği, Sonuç Alınabilirlik, Sistematik Uygulama, Düzenli Gözden geçirme ve Geliştirme Okulun/kurumun mevcut durum analizindeki başarısı Okulun/kurumun uzun vadeli planlamasında paydaş beklentilerini/ihtiyaçlarını dikkate alması Okulun/kurumun uzun vadeli plânlaması yapılırken; mevcut kurumsal performansın, araştırma ve inceleme faaliyetlerinin, Bakanlık plânlamalarının, yakın çevrenin ekonomik ve demografik göstergelerinin, eğitimde, bilimde yaşanan gelişmelerin dikkate alınması Vizyon, misyon, hedeflerin, ilke ve değerlerin birbirleriyle uyumlu belirlenmesi Temel politika ve stratejilerin belirlenmesi Okulun/kurumun uzun vadeli plânlamasının ilgililere duyurulması, uygulama planlarına yansıtılması Okulun/kurumun uzun vadeli plânlamasının zamanla gözden geçirilip güncellenmesi 1 (0-17) 2 (18-35) 3 (36-53) 4 (54-71) 5 (72-90) Puan Kriterin alt göstergeleri ile ilgili hiç tasarım yok veya çok az Kriter alt göstergeleri ile ilgili tasarım var uygulama sınırlı Kriterin alt göstergeleri ile ilgili tasarım var çoğunluğu uygulanıyor Kriterin alt göstergeleri ile ilgili tasarım var ilgili alanın çoğunluğunda sistematik uygulama var. Bazı uygulamalar izlenip geliştiriliyor Kriterin alt göstergeleri ile ilgili tasarım var ilgili alanın tamamında sistematik uygulama ve düzenli gözden geçirmeler ve iyileştirmeler var İyileştirmeye Açık Alanları Kuvvetli Yönler Girdi kriterleri ile ve işlemler kriteri olan süreçler kriteri değerlendirilirken ana kriter altında yer alan ve puanlama matrisinin sağ üst köşesinde sıralanan göstergelerin “nasıl yapıldığı ?” sorgulanır. Kriter kapsamında yapılan işler puanlandırılırken ise puanlama matrisinin sol köşesinde yer alan esaslar dikkate alınır. Puanlamada, iş ve işlemlerin öncelikle nasıl yapıldığı tasarım boyutunda ele alınmalıdır. Tasarımın, “Mevzuata uygun, bilimsel ve sonuç alınabilir” olması gerekir. Tasarım değerlendirildikten sonra tasarımın nasıl uygulandığı, uygulamanın sistematik bir biçimde yapılıp yapılmadığı değerlendirilir. Son aşamada is tasarım ve uygulamanın zamanla gözden geçirilip iyileştirilmesi değerlendirilir. Bir okul yada kurum yukarıda anlatılanları ne derece yaptı ise o nispette puan alır. Puanlayıcıların işini kolaylaştırmak amacı ile belirli puanlar için matriste puan aralıkları belirlenmiştir. Nihaî aşamada değerlendiriciler okul kurumun hangi aralıkta olduğuna karar verir ve bu çerçevede puanlandırmasını tamamlar.

6 Kriter: İnsan kaynakları Yönetimi (60 Puan)
Tasarımın Mevzuata Uygunluğu, Tasarımın Bilimselliği, Sonuç Alınabilirlik, Sistematik Uygulama, Düzenli Gözden geçirme ve Geliştirme Çalışanların bilgi birikimi ve yetkinliklerinin okul/kurum için kullanılması, okul/kurum içi görevlendirmelerde yeterliliklerin dikkate alınması, Çalışan performansının uygun bir şekilde takdir edilmesi, ödüllendirilmesi Etkin ekip çalışmalarının varlığı Çalışanların bilgi birikimi ve niteliklerinin geliştirilmesi Çalışanların yönetime katılımı Çalışanların iletişim gereksinimlerinin saptanması ve karşılanması Okul/kurum içerisindeki görev dağılımının yapılması, okuldaki kurul ve komisyonların oluşumu, çalışanların ve kurulların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi Çalışandan gelen yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin değerlendirilmesi Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi Çalışanların ücret ve ücret dışı olanaklardan adil bir şekilde yararlanması 1 (0-11) 2 (12-23) 3 (24-35) 4 (36-47) 5 (48-60) Puan Kriterin alt göstergeleri ile ilgili hiç tasarım yok veya çok az Kriter alt göstergeleri ile ilgili tasarım var uygulama sınırlı Kriterin alt göstergeleri ile ilgili tasarım var çoğunluğu uygulanıyor Kriterin alt göstergeleri ile ilgili tasarım var ilgili alanın çoğunluğunda sistematik uygulama var. Bazı uygulamalar izlenip geliştiriliyor Kriterin alt göstergeleri ile ilgili tasarım var ilgili alanın tamamında sistematik uygulama ve düzenli gözden geçirmeler ve iyileştirmeler var İyileştirmeye Açık Alanları Kuvvetli Yönler Girdi kriterleri ile ve işlemler kriteri olan süreçler kriteri değerlendirilirken ana kriter altında yer alan ve puanlama matrisinin sağ üst köşesinde sıralanan göstergelerin “nasıl yapıldığı ?” sorgulanır. Kriter kapsamında yapılan işler puanlandırılırken ise puanlama matrisinin sol köşesinde yer alan esaslar dikkate alınır. Puanlamada, iş ve işlemlerin öncelikle nasıl yapıldığı tasarım boyutunda ele alınmalıdır. Tasarımın, “Mevzuata uygun, bilimsel ve sonuç alınabilir” olması gerekir. Tasarım değerlendirildikten sonra tasarımın nasıl uygulandığı, uygulamanın sistematik bir biçimde yapılıp yapılmadığı değerlendirilir. Son aşamada is tasarım ve uygulamanın zamanla gözden geçirilip iyileştirilmesi değerlendirilir. Bir okul yada kurum yukarıda anlatılanları ne derece yaptı ise o nispette puan alır. Puanlayıcıların işini kolaylaştırmak amacı ile belirli puanlar için matriste puan aralıkları belirlenmiştir. Nihaî aşamada değerlendiriciler okul kurumun hangi aralıkta olduğuna karar verir ve bu çerçevede puanlandırmasını tamamlar.

7 Kriter: Maddi Kaynakların ve Bilgi Birikiminin Yönetimi (40 Puan)
Tasarımın Mevzuata Uygunluğu, Tasarımın Bilimselliği, Sonuç Alınabilirlik, Sistematik Uygulama, Düzenli Gözden geçirme ve Geliştirme Okulun/kurumun kaynaklarının belirlenen politika ve stratejiyi destekleyecek şekilde kullanılması Bina, donanım ve malzemelerin amacına uygun kullanımı Her türlü malzemenin bakım, onarım ve temizliğinin sağlanması Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve okul/kuruma taşınması Teknoloji ve bilgi birikiminden azami ölçüde yararlanma Okul/kurum bütçesinin yapılması Okul/kurum içinde ve dışındaki kullanıcıların uygun bilgiye ulaşmasının sağlanması 1 (0-7) 2 (8-15) 3 (16-23) 4 (24-31) 5 (32-40) Puan Kriterin alt göstergeleri ile ilgili hiç tasarım yok veya çok az Kriter alt göstergeleri ile ilgili tasarım var uygulama sınırlı Kriterin alt göstergeleri ile ilgili tasarım var çoğunluğu uygulanıyor Kriterin alt göstergeleri ile ilgili tasarım var ilgili alanın çoğunluğunda sistematik uygulama var. Bazı uygulamalar izlenip geliştiriliyor Kriterin alt göstergeleri ile ilgili tasarım var ilgili alanın tamamında sistematik uygulama ve düzenli gözden geçirmeler ve iyileştirmeler var İyileştirmeye Açık Alanları Kuvvetli Yönler Girdi kriterleri ile ve işlemler kriteri olan süreçler kriteri değerlendirilirken ana kriter altında yer alan ve puanlama matrisinin sağ üst köşesinde sıralanan göstergelerin “nasıl yapıldığı ?” sorgulanır. Kriter kapsamında yapılan işler puanlandırılırken ise puanlama matrisinin sol köşesinde yer alan esaslar dikkate alınır. Puanlamada, iş ve işlemlerin öncelikle nasıl yapıldığı tasarım boyutunda ele alınmalıdır. Tasarımın, “Mevzuata uygun, bilimsel ve sonuç alınabilir” olması gerekir. Tasarım değerlendirildikten sonra tasarımın nasıl uygulandığı, uygulamanın sistematik bir biçimde yapılıp yapılmadığı değerlendirilir. Son aşamada is tasarım ve uygulamanın zamanla gözden geçirilip iyileştirilmesi değerlendirilir. Bir okul yada kurum yukarıda anlatılanları ne derece yaptı ise o nispette puan alır. Puanlayıcıların işini kolaylaştırmak amacı ile belirli puanlar için matriste puan aralıkları belirlenmiştir. Nihaî aşamada değerlendiriciler okul kurumun hangi aralıkta olduğuna karar verir ve bu çerçevede puanlandırmasını tamamlar.

8 2. İŞLEMLER KRİTERİ PUANLANDIRMA MATRİSİ Kriter: Süreç Yönetimi (120 Puan)
Tasarımın Mevzuata Uygunluğu, Tasarımın Bilimselliği, Sonuç Alınabilirlik, Sistematik Uygulama, Düzenli Gözden geçirme ve Geliştirme Okul/kurum süreçlerinin analiz edilerek tanımlanması Okul/kurum kritik süreçlerinin belirlenmesi Okul/kurum süreçlerinin standardının belirlenmesi Okul/kurum süreçlerinin performansının ölçülmesi Okul/kurum süreçlerinin gözden geçirilerek paydaş beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştirilmesi Süreçlerde üretilen ürün veya hizmetten yararlananların memnuniyetinin ölçülmesi 1 (0-23) 2 (24-47) 3 (48-71) 4 (72-95) 5 (96-120) Puan Kriterin alt göstergeleri ile ilgili hiç tasarım yok veya çok az Az sayıda süreçle ilgili süreç yönetimi mantığı uygulanıyor Süreçlerin en az yarısı tanımlanmış, standardı konmuş, bazı süreçlerde izleme ve geliştirme çalışması yapılıyor Süreçlerin çoğunluğu tanımlanmış, süreç haritası var, sorumlular belirlenmiş, kritik süreçler tanımlanmış, süreçlerin standartları konmuş ve süreç geliştirmek için paydaş görüşleri düzenli alınıyor, sürecin performansı düzenli izleniyor ve süreç iyileştirmeleri yapılıyor. Tüm süreçler tanımlanmış, sorumlular belirlenmiş, kritik süreçler tanımlanmış, süreçlerin standartları konmuş ve süreç geliştirmek için paydaş görüşleri düzenli alınıyor, sürecin performansı düzenli izleniyor ve süreç iyileştirmeleri yapılıyor. İyileştirmeye Açık Alanları Kuvvetli Yönler Girdi kriterleri ile ve işlemler kriteri olan süreçler kriteri değerlendirilirken ana kriter altında yer alan ve puanlama matrisinin sağ üst köşesinde sıralanan göstergelerin “nasıl yapıldığı ?” sorgulanır. Kriter kapsamında yapılan işler puanlandırılırken ise puanlama matrisinin sol köşesinde yer alan esaslar dikkate alınır. Puanlamada, iş ve işlemlerin öncelikle nasıl yapıldığı tasarım boyutunda ele alınmalıdır. Tasarımın, “Mevzuata uygun, bilimsel ve sonuç alınabilir” olması gerekir. Tasarım değerlendirildikten sonra tasarımın nasıl uygulandığı, uygulamanın sistematik bir biçimde yapılıp yapılmadığı değerlendirilir. Son aşamada is tasarım ve uygulamanın zamanla gözden geçirilip iyileştirilmesi değerlendirilir. Bir okul yada kurum yukarıda anlatılanları ne derece yaptı ise o nispette puan alır. Puanlayıcıların işini kolaylaştırmak amacı ile belirli puanlar için matriste puan aralıkları belirlenmiştir. Nihaî aşamada değerlendiriciler okul kurumun hangi aralıkta olduğuna karar verir ve bu çerçevede puanlandırmasını tamamlar.


"1. GİRDİ KRİTERLERİ PUANLANDIRMA MATRİSLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları