Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA TAHSİN YAZIR – KEMAL GÜRGENCİ BURSA-GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİ Rize Çayeli 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA TAHSİN YAZIR – KEMAL GÜRGENCİ BURSA-GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİ Rize Çayeli 2010."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA TAHSİN YAZIR – KEMAL GÜRGENCİ BURSA-GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİ Rize Çayeli 2010

2 Stratejik Plan Mevzuatı 5018 sayılı Kanunda stratejik plan; “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. 26.5.2006/26179 Resmî Gazete Yayınlanan Yönetmeliğe göre “Bakanlıkların ve bakanlığa bağlı ilgili kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planlarına ve programlarına uygun olarak hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.” Bu yönetmelikte belirtildiği gibi Bakanlığımızda 2010-2014 dönemini kapsayan Strateji Planı Taslağını 31.01.2009 içinde tamamlayacaktır.

3 Stratejik Planın Avantajı  Artık her çalışma önceden planlanacak,  Yapılan planlar bütçelendirilecek,  Planlar Maliye Bakanlığı denetiminde olacaktır,  Bireysel talepler yerine getirilmeyecek. Kurumsallaşma sağlanacak,  Kişilere göre bir yönetim anlayışından, kurumsallaşmış, beraberce hedef koyan bir anlayışına geçilecektir.

4 1. NEREDEYİZ ? 2. NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ ? 3. GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ ? 4. BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ ? Stratejik Plan Aşamaları

5 NEREDEYİZ?  Durum Analizi o Okulun Analiz Edilmesi (Kurum içi ve dışı) o Paydaş Analizi o GZFT Analizi o Stratejik Konular ve Alanlar NEREYE GİTMEK İSTİYORUZ?  Stratejik Amaçlar  Hedefler  Değerler(Öncelikli,mevcut,istenilen)  Misyon-Vizyon GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Faaliyetler  Projeler BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER ve DEĞERLENDİRİRİZ?  İzleme(Zaman çizelgesi, Gant diyagramı….)  Performans Değerlendirmesi(Kriterler, Ölçüm, Önlem)

6 GZFT ANALİZİ  Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel anlamda GZFT, kuruluşun kendisinin ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir.

7 DURUM (GZFT) SWOT ANALİZİNDE ELDE EDİLEN TEMEL BİLGİLER Okul İçi Unsurlar Güçlü YönlerZayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Çevre Unsurları

8 Güçlü Yön : Her branşta öğretmenlerimizin olması Soru : Her branşta öğretmenlerimizin olması bizi üç yıl sonra nereye götürür? Cevap : Akademik başarısı yüksek bir okul (St. Konu) Zayıf Yön : Sosyal faaliyetlerin az olması Soru : Sosyal faaliyetlerin çok olması bizi üç yıl sonra nereye götürür? Cevap : Sosyal faaliyetlerin yeterli ve nitelikli olduğu bir okul (St. Konu) Fırsat : AB projeleri Soru: AB projelerini kullanarak üç yıl sonra nerelere gidebiliriz? Cevap : Ufku geniş kendini diğer kurumlarla karşılaştıran öğretmen ve öğrencilerin olduğu bir okul (St. Konu) Tehdit: Şiddete eğilimli aile ve öğrencilerin olması Soru: Şiddeti azaltarak üç yıl içerisinde nasıl bir okul oluruz? Cevap: Disiplin olaylarının olmadığı güvenli bir okul. (St. Konu) ÖRNEK STRATEJİK KONULAR

9 Akademik başarısı yüksek, bilgisayar kullanmayı bilen öğretmen ve öğrencileri olan, okuyarak gelişen öğrencilerin olduğu nitelikli bir öğretim veren okul olmak STRATEJİK AMAÇ-1 STRATEJİK HEDEFLER ST- HEDEF 1- SBS’de anadolu lise girişe göre 12. olan okulumuzu 1. yıl 8. liğe, 2. yıl 5. liğe 3. yıl 2. liğe çıkartmak ST- HEDEF 2- % 50 Olan Bilgisayar kullanmayı bilen öğrenci öğretmen sayısını 1. yıl %65, 2. Yıl %80, 3. Yıl %90’a çıkarmak ST- HEDEF 3- Öğrenci bazında okunan kitap sayısını her yıl iki adet artırmak STRATEJİK AMAÇLARDAN HEDEFLERİ BELİRLEME

10 ST- HEDEF 1- SBS’de anadolu lise girişe göre 12. olan okulumuzu 1. yıl 8. liğe, 2. yıl 5. liğe 3. yıl 2. liğe çıkartmak NASIL NASIL AĞAÇ DİYAGRAMI İLE HEDEFLERİ ULAŞMAK İÇİN YAPILACAK FAALİYETLERİN BELİRLENMESİ NASIL ? Yetiştirme kursları açarak Ortak Sınav Yaparak Etkili tanıtım ve rehberlik yaparak Öğretmen ve öğrencilerin tespiti Kurs planlarının hazırlanarak uygulanması Rehberlik saatleri düzenlemek Öğrencilerie Araç-Gereç takviyesi yapılacak Dershanelerle işbirliği Soru bankası oluşturmak NASIL ?

11 Stratejik Plan Amaç, Hedef, Faaliyet ve Proje İlişki Organizasyonu STRATEJİK AMAÇ 1STRATEJİK AMAÇ 2 HEDEF 1.1 FAALİYET 1.1.1 FAALİYET 1.1.2 HEDEF 1.2 FAALİYET 1.2.1 FAALİYET 1.2.2 FAALİYET 1.2.3 HEDEF 2.1 FAALİYET 21.1.1 FAALİYET 2.1.1 HEDEF 2.2 FAALİYET 2.2.1 FAALİYET 2.2.2 FAALİYET 2.2.3 HEDEF 2.3 FAALİYET 2.3.1 FAALİYET 2.3.2 FAALİYET 2.3.3

12

13 TOWS Matrisi G üç l ü Y ö nler-GZayıf Y ö nler -Z GF Stratejileri Fırsatların avantajı için güçlü yönleri kullan 1 231 23 123123 ZF Stratejileri Zayıflğı yenmek için fırsatları kullan GT Stratejileri Tehditleri uzaklaştırmak için güçlü yönleri kullan ZT Stratejileri Zayiflğiğ azalt tehditlerden kurtul Fırsatlar – F GF StratejileriZF Stratejileri 123123 123123 Tehditler - TGT StratejileriZT Stratejileri 1212.1313

14 STRATEJİ ve POLİTİKALARIN BELİRLENMESİ  Strateji ve politika ifadeleri TOWS ANALİZİ yapılarak belirlenir. Belirlenen her bir stratejik amaç için TOWS Matrisi kullanılır.  TOWS Matrisine yazılan Stratejik Amaç için GZTF analizi yapılar. Bu analiz sonucunda; G-F stratejileri G-F stratejileri (Birimin güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir) Z-F stratejileri (Birimin zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir) G-T stratejileri (Birimin dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir) Z-F stratejileri (Birimin zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir) BELİRLENİR

15 Hayat boyu öğrenme-SAM-1:Mahalli özellik ve ihtiyaçlara göre istihdam ve üretime dönük programlar geliştirerek çeşitli yaş grubu ve eğitim düzeyinde geniş katılımlı kurslar açmak GF Stratejileri Fırsatların avantajı için güçlü yönleri kullan 1 231 23 Yaygın eğitim kurumlarının olması Program geliştirmede yer alacak nitelikli uzmanların olması Ürünleri sergileme ve paraya dönüştürme imkanı. 123123 G üç l ü Y ö nler-GZayıf Y ö nler -Z ZF Stratejileri Zayıflğı yenmek için fırsatları kullan GT Stratejileri Tehditleri uzaklaştırmak için güçlü yönleri kullan ZT Stratejileri Zayiflğiğ azalt tehditlerden kurtul Fırsatlar – F GF StratejileriZF Stratejileri AB Hibe fonlarıyla desteklenme imkanı Yerel yönetim ve STK desteği alabilme Kurslarda üretilen ürünlere ilgi ve talep olması 123123 Yaygın eğitim kurumlarıyla yerel yönetim ve STK işbirliği stratejisi Program geliştirme uzmanlarının yapacakları projelerle AB hibe kaynaklarından finansal destek sağlama stratejisi Ürünlere olan ilgi ve talebi arttırarak pazarlama stratejisi 123123 Mahalli taleplerin fazlalığını yerel yönetim ve STK işbirliği ile karşılama stratejisi. AB fonlarından yararlanarak araç gereç maliyeti ve yetersizliğini giderme stratejisi. Kursa katılanların aile ekonomilerine sağladıkları katkının cazibesini öne çıkartarak hayat boyu öğrenme programlarna sürekli devamı sağlama stratejisi. Tehditler - TGT StratejileriZT Stratejileri Istihdam alanının dar olması Kurslarda kazanılan becerileri istihdama, üretilen ürünlerin tamamını paraya dönüştürme zorluğu 1212 Istihdam olmasa bile kurs programlarına devamın iş becerisi kazanma, sosyal çevre edinmenin önemsetilmesi stratejisi. Kurslarda üretilen ürünlerin tamamını paraya dönüştürememenin olumsuzluğunu işbirlikleri ile alternatif organizasyonlar geliştirerek giderme stratejisi. 1313 Kazanılan becerileri bir iş bulmada ve üretilen ürünlerin tamamını hemen paraya dönüştürememenin dönüştüreceği olumsuz düşünceleri giderecek sosyal etkinlikler düzenleme stratejisi.


"STRATEJİK PLANLAMA TAHSİN YAZIR – KEMAL GÜRGENCİ BURSA-GİRESUN İL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLERİ Rize Çayeli 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları