Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temalar Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temalar Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir."— Sunum transkripti:

1 Temalar Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir.
Tema yazılırken “ilgili amaç ve hedef yazılabilir mi?” Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olur. ( kelime)

2 Tema Başlıkları EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ
Paydaş İlişkileri İnsan Kaynakları Sektörel İşbirliği Fiziki Durum Disiplin Mali Kaynaklar Akademik Başarı …..

3 TEMALAR (MEB) OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM ORTA ÖĞRETİM ÖZEL ÖĞRETİM
ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER AB’YE UYUM DENETİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ BİLGİ TOPLUMU HAYAT BOYU ÖĞRENME YÜKSEK ÖĞRETİM

4 Stratejik Amaçlar Sonuca yönelik
Tutarlı (vizyon, misyon ve ilkelere uygun) Kavramsal Yön belirlerler

5 Stratejik Amaçlar Uygulayıcılar tarafından benimsenmelidir.
Amaçlar motive edici olmalıdır Her düzeyde birbiriyle uyumlu olmalıdır. Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır. Okul/kurumun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır. Okul/kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.

6 Stratejik Amaçlar Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır. Kurumun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir

7 Stratejik Amaçlar Cümlenin açık anlaşılır, net olması gerekir.
..mek, …mak (mastar eki) ile biter. Cümlenin açık anlaşılır, net olması gerekir. Stratejik amaç, görev tanımı değildir.

8 Stratejik Amaç Örnek: Eğitim-öğretim yapmak görev iken, çağa uygun şekilde eğitim-öğretim yapmak stratejik amaçtır. Stratejik amaç ifadelerinin görev tanımı ifadelerinden ayrılabilmesi için: daha etkili, verimli, daha kısa zamanda, daha düşük maliyetle,daha geniş kitlelerle, yeniliklere açık, çağa uygun gelişmelerle güncelleyerek gibi kelimeler stratejik amaç cümlelerine eklenmelidir.

9 Stratejik Amaç Müşterilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.
Neden yanlış? Amaç, geleceğe dönük pozitif bir değişimi yansıtmamaktadır. Eğer kurumun şu anki hizmet kalitesi kötü ise bunun devam edeceğini ifade eder.

10 Stratejik Amaç Örnek; Ekiplerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir. Neden yanlış? Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus, amaçtan çok amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir.

11 Sorular Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır?
Kuruluş orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır? Kuruluşun şu andaki faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir? Kuruluş diğer kamu kuruluşları ile ortak amaçlara sahip midir?

12 Hedefler Amaçları gerçekleştirecek somut ifadeler
Miktar, maliyet, kalite, yer ve zaman Rakamsal Kısa vadeli Sonuca odaklı

13 Stratejik Amaç – Hedef İlişkisi
AMAÇLAR Örgütün misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır. Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. HEDEFLER Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır

14 HEDEFLERİN BELİRLENMESİ
Her stratejik amaç için 5 yıllık Hedef belirlenir, Hedefler 1-4 adet olur. 2014’te nereye varacağız? Ona göre düşünülür. …mek, …mak şeklinde mastar kipiyle yazılır. Hedeflerle faaliyetler karıştırılmamalıdır.

15 Hedefler İKİ BİÇİMDE HEDEF YAZILIR 1.Yazım Biçimi
S-Spesifik (özgün daraltılmış, sınırları belirgin) S-Somut Ö-Önemli Ö-Ölçülebilir G-Gerçekleştirilebilir Z-Zaman ilişkili

16 Hedefler SÖÖG-Z Kuralına göre yazılmış bir hedef rakam ve yüzdelerle ifade edilir. Örnek: Mesleki teknik okullarındaki 2010 yılında %37 olan okullaşma oranını 2013 yılında %55’e çıkartmak. Hedef eğer rakam ve yüzdelerle ifade edilirse performans göstergeleri yazılmaz

17 HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ
İKİ BİÇİMDE HEDEF YAZILIR 2.Yazım Biçimi Genel terimlerle ifade edilir ve genel terimlerle yazılan hedeflerin performans göstergeleri yazılır. Örnek Hedef: Meslekî teknik öğretim kurumlarına devam eden öğrenci sayısını 2013 yılında 2 katına çıkarmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ (PG) PG-1: Mesleki teknik öğretime devam eden öğrenci sayısı PG-2: Mesleki teknik öğretime devam eden öğrenci sayısının ortaöğretim içindeki payı PG-3: Mesleki teknik öğretime ortaöğretim bütçesinden ve bütçenin genelinden ayrılan pay PG-4: Mesleki teknik eğitim için ön kayıt yaptıran öğrenci sayısı

18 Hedeflerin belirlenmesi için gerekli sorular
Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı? Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir? Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu?

19 Hedef ifadeleri ölçütleri
1. Ölçülebilirlik; Ölçülebilirlik için zaman, harcama, maliyet gelir, başarı oranı vb. kavramlar kullanılır. 2.  Ulaşılabilirlik; Hedefler gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Belirli bir hedefe ulaşma, yeni bilgiler elde etmeyi, yeni bir beceri ya da süreci öğrenmeyi gerektirebilir ve çevresel belirsizliğin yanı sıra örgütün kendisiyle ilgilidir.

20 Hedef ifadeleri ölçütleri
3. Sınırlanabilirlik; Hedefler açık, kapsamlı, ancak sınırlanabilir ve üretim olmalıdır. 4. Kabul edilebilirlik; Örgütsel hedefler, çoğu kez hedef oluşturma biçimi, hedeflerin öncelikleri, hedef oluşturma sürecine ilişkin biçimsel olmayan dinamikler; hedeflerin gerçekleşme yeteneği ve algılanan öneme dayalıdır.

21 Açık olmayan hedefler Hedef: Her koşulda devamsızlığı ortadan kaldırmak. Neden Yanlış:Zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Ölçülebilir değil

22 Açık olmayan hedefler Hedef: Okulumuzda eğitim öğretim sürecinin niteliğini 2012 yılı sonuna kadar geliştirilmesini sağlamak. Neden Yanlış: Eğitim-öğretimin niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Hedef yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda değildir.

23 İyi belirlenmiş hedefler
Hedef: Öğrencilerin akademik başarılarını …… öğretim yılı sonunda %65’ten %72’ye çıkartmak. Neden doğru: belirli bir hedef belirli bir zaman çerçevesi içinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görülmektedir. Karşılaştırma yapabilmek için gerekli veriler mevcuttur.

24 İyi belirlenmiş hedefler
Hedef: …... Yılında ortalama 10 gün/öğrenci olan devamsızlık ……. Yılı sonunda 8 gün/öğrenciye, …… yılı sonunda 5 gün/öğrenciye indirmek. Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, kendi içinde yıllara göre karşılaştırma yapılabilir, iyileştirmeler izlenebilir ve değerlendirebilir.

25 İyi belirlenmiş hedefler
Hedef: Okulda yaşanan disiplin olaylarını …... Yılında %12, ……. Yılında %8, …… yılında %5 oranında azaltmak. Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, anlamlı ve ulaşılabilir, zaman boyutu içermektedir.

26 Açık olmayan hedefler Öğrenciler ile daha iyi ilişkiler geliştirmek,
Öğretim becerileri geliştirmek, Eğitsel kol etkinliklerini geliştirmek Çalışanların daha fazla hizmet içi eğitim almalarını sağlamak

27 Amaç- Hedef-Faaliyet AMAÇ 2: İlköğretim 1. ve 2. Kademe öğrencilerinin karakter gelişimini sağlayarak şiddet eğilimini (psikolojik problemli öğrenci sayısını) azaltmak. Hedef 2.1 – Okulumuzda şiddet eğilimi (psikolojik problem) gösteren öğrenci oranını 2009’ da %6 dan, 2010’ da %4 e 2011’de % 2 ye düşürmek. Faaliyet – eğitim öğretim yılında karakter gelişimi ile alakalı “İyilik Çemberi” adlı faaliyetin uygulanması. (Her çocuk yaptığı iyiliği yazarak sınıfında bir kitapçık oluşturma yada okul çapında bir kitap oluşturma)

28 Amaç (Akademik Başarı)
Stratejik Amaç 1: Öğrencilerimizin akademik başarı düzeylerini arttırmak için, okul veli işbirliğini geliştirerek teknolojinin daha etkin kullanıldığı yüksek nitelikte eğitim öğretim hizmetleri sunmak. Stratejik Hedef 1.1: 2010 yılında 3,50 olan öğrenci ders başarı ortalamasını 2014 yılına kadar 4,30’a çıkarmak

29 Devam Stratejik Hedef 1.2: 2010 yılında 325 olan SBS başarı ortalamasını 2014 yılına kadar 370’e çıkarmak Stratejik Hedef 1.3: 2010 yılında 32 olan SBS sonucu yerleşen öğrenci sayısını 2014 yılına kadar 45’e çıkarmak.

30 Devam Stratejik Hedef : 2010 yılında 47 olan sınıf mevcudu ortalamasını 2014 yılına kadar 35’e düşürmek. Stratejik Hedef : 2010 yılında 6 olan devamsızlık gün ortalamasını 2014 yılına kadar 3’e düşürmek. Stratejik Hedef : 2010 yılında 0 olan veli eğitimi etkinlik sayısını 2014 yılına kadar 7’ye çıkarmak.

31 Devam Stratejik Hedef Okulumuzda 2010 yılında …. olan sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısını yılında ….. ya düşürmek. Stratejik Hedef : 2010 yılında …. olan BT sınıflarını kullanan öğrenci sayısını 2014 yılına kadar ….. öğrenciye çıkarmak. Stratejik Hedef : 2010 yılında …. olan BT sınıflarının kullandığı der saati sayısını 2014 yılına kadar ….. ders saatine çıkarmak.

32 Devam Stratejik Hedef : 2010 yılında …. olan teknolojik araçların kullanıldığı sınıf sayısını 2014 yılına kadar ….. sınıfa çıkarmak. Stratejik Hedef : 2010 yılında …. olan üst eğitim kurumlarının tanıtıldığı etkinlik sayısını 2014 yılına kadar ….. etkinliğe çıkarmak.

33 Stratejik Amaç (Örnek)m süreçlerinin niteliği
Okul veli işbirliği geliştirilerek, veli katılımına yönelik engeller belirlemek, gerekli önlemleri almak, okul yönetimine veli katılımı arttırmak.

34 Paydaş İlişkileri Sektörle işbirliğini geliştirerek istihdamı artırmak.

35 Personel AMAÇ: Okul personelinin çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilme bilgi ve becerilerini geliştirmek

36 HEDEF: öğretim yılı sonuna kadar bilgisayar kullanabilen personel sayısını %70 den % 100 e çıkarmak.

37 Öğrenci taşımacılığının daha sağlıklı ve güvenli yapılmasını sağlamak

38 HEDEF1: öğretim yılı içinde servis sürücülerinin öğrencilerimizin eğitimine duyarlılıklarını artırmak. HEDEF2: Öğrencilerimizin servislerde uyulması gereken kurallar hakkında bilinçlendirilmesini sağlamak.

39 Fiziki Durum AMAÇ: Okulun fiziki durumunu, eğitim-öğretimin daha modern ve kaliteli yapılabilmesine olanak sağlayacak düzeye getirmek

40 Okul Bahçesi ile ilgili çalışmalar:
Bank sayısının artırılması için çalışma Basket potası kurulması ile ilgili çalışma Çöp kovaları konulması ile ilgili çalışma Ağaçlandırma ile ilgili çalışma Bahçe duvarlarının boyanması ile ilgili çalışma

41 Stratejik Amaç (Örnek)
Güvenli, sağlıklı ve albenisi olan bir çevre yaratılması için okulda istenmeyen davranışları engellemek, disiplin olayları ve kirliliği azaltarak okulumuzdaki yaşam kalitesini yükseltmek.

42 HEDEF1: Disiplin olaylarını 20. -20. da % 10 a, 20. -20
HEDEF1: Disiplin olaylarını da % 10 a, da %5 e düşürmek. HEDEF2: Şiddet konusunda öğrenci ve velilerin farkındalıklarını artırmak.

43 Hedef (Örnek) Hedef 3: Okulda yaşanan disiplin olayları eğitim öğretim yılında %12, eğitim öğretim yılında da %8, eğitim öğretim yılında da %5 oranında azaltılacaktır.

44 Disiplin ile ilgili çalışmalar
Disiplin kurulu Disiplin yönetmeliğini tanıtan bir sunum hazırlayarak tüm sınıflarda çalışma yapacaktır. Rehberlik Servisi devamsızlık sorunu olan öğrencilerin velileriyle iletişime geçerek ev ziyaretleri gerçekleştirecektir.

45 Okulun maddi kaynaklarının planlı ve verimli bir şekilde kullanmak
Bütçe AMAÇ: Okulun maddi kaynaklarının planlı ve verimli bir şekilde kullanmak HEDEF1: öğretim yılında okulun maddi gelirlerini % 5 artırmak.

46 Stratejik Amaç (Örnek)
Öğrenci başarısını geliştirmek için öğrenci merkezli eğitim anlayışı benimsenerek, öğrenme engelleri belirlenecek, eğitim öğretim ortamları ile ilgili süreçler yeniden tasarlanarak eğitim öğretim süreçlerinin niteliğini geliştirmek.

47 Hedeflere Örnekler Hedef 1: Öğrenci başarısı eğitim öğretim yılı sonunda %62’den %71 e çıkarmak. Hedef 2: eğitim öğretim yılında ortalama “11 gün/öğrenci” olan devamsızlık, eğitim öğretim yılı sonunda “10 gün/öğrenciye”, eğitim öğretim yılında da “8 gün/öğrenciye” indirmek..

48 Başarıyı artırıcı çalışmalar:
Bilinçli alan seçimi yapılması (Rehberlik Servisi) Sınav kaygısını giderici çalışmalar yapılması (Rehberlik Servisi) Tercih hatalarının en aza indirgeyecek çalışmalar yapılması (Rehberlik Servisi ve Sınıf Öğretmenleri) Bire bir çalışma sisteminin uygulanması (Zümreler)

49 PERFORMANS HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ
SÖÖG-Z Kuralına veya genel anlamda yazılmış hedeflerin Performans hedefleri belirlenir. Performans hedefleri her yıl için belirlenir. Örnek hedef: 2009 yılında ÖSS de % 15 olan yerleşmeye hak kazananların oranını 2014 yılında LYS de % 30 a çıkartmak PERFORMANS HEDEFLERİ (PH) Yerleşmeye hak kazananların oranını; PH -1: 2010 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını: % 16, PH -2: 2011 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %18, PH -3: 2012 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %22, PH -4: 2013 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %26, PH -5: 2014 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %30 a Çıkartmak.

50 Performans Göstergeleri
Stratejik hedefler eğer sınırları belirgin, ölçülebilir, zaman ilişkili olarak yazılmamışsa bu tür stratejik hedef için performans göstergesi belirlenir. Performans göstergesi sayısı birden fazla olabilir.

51 PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PG’nin türleri nelerdir. Girdi (personel sayısını azaltma, girdiyi azaltma, daha az kaynak kullanma) Çıktı (hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, üretim sayısı, yol sayısı, plan sayısı, bina sayısı, öğrenci sayısı) Sonuç (toplum için net sonuçlar, yüzde kaça düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu?) Verimlilik (birim maliyeti azaltma derecesi) Kalite (tatmin, moral, rahatlık, kullanışlılık)

52 Performans Gösterge Tablosu
S. Amaç: S. Hedef: Performans Göstergesi Türü Önceki yıllar İlk Yıl Sonraki yıl hedefleri 2008 2009 2010 2011 2012 SAM-1, SH-1 Memnuniyet oranı Kalite %55 %57 %60 %65 %70 Katılımcı sayısı Çıktı 70 68 80 90 100 (Tamamı) Etkinlik sayısı 3 5 7 10 12 …………

53 Faaliyet/Projeler Neyi başaracağız? Amaç ve Hedefler
Nasıl başaracağız? Faaliyet ve projeler

54 Faaliyet/Projeler Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir.

55 Faaliyet/Projeler Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir. FAALİYET FAALİYET HEDEF

56 Okul için Faaliyet/Projeler
Faaliyetler Projeler Kurslar Ölçme değerlendirme Soru bankası oluşturma Gezi gözlem Bilgilendirme faaliyeti Veli toplantıları Veli ziyareti faaliyeti Hizmet içi eğitim faaliyeti Okul içi eğitim faaliyeti Fiziki yapı planlaması Ödüllendirme faaliyeti Etkin öğrenme yöntemleri semineri Bireysel danışmanlık projesi Ortak sınav faaliyeti …………. Sms sistemi oluşturma Web sayfası Ekderslik projesi Sağlık taraması Toplum hizmeti projesi Akıllı tahta projesi Kitap toplama kampanyası …………………….

57 Maliyetlendirme Amaç ve hedeflere yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir. Her bir Faaliyet veya Projenin tahmini maliyetleri belirlenmelidir. Maliyetlendirme, okul/kurumun stratejik planı ile bütçesi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

58 Maliyetlendirme Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yapacaklardır

59 Eylem Planı Amaç No STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER
HEDEFLERE ULAŞMADA YAPILACAK FAALİYETLER VEYA PROJELER STATEJİK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAKLAR ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 2011 2012 2013 2014

60 Tahmini Maliyet Tablosu
Stratejik Amaç/Hedef No Planın 1. Yılı (2010) Planın 2. Yılı (2011) Planın 3. Yılı (2012) Planın 4. Yılı (2013) Planın 5. Yılı (2014) Amaç 1 Hedef 1.1 Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Amaç 3 Hedef 3.1 ……. …. Toplam

61 Stratejiler Stratejik amaç ve hedeflerle ilgili birimin durum değerlendirmesi yapılır. Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılacağı yazılmalıdır. Olası sorunlar nelerdir? Ve bu sorunların nasıl aşılacağı ifade edilmelidir. Amaç ve hedeflere ulaşabilmek için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemlerin neler olduğu belirtilmelidir. Ayrıca amaç ve hedeflerin üst politika belgeleriyle ilişkisi ortaya konulmalıdır.

62 Stratejiler Stratejiler belirlenirken durum analizi sonuçlarından yararlanılmalıdır. Amaç, hedef, faaliyet ve projeler bir bütün olarak ele alınıp stratejiler belirlenmelidir. Ayrıca stratejiler belirlenirken TOWS analizi sonuçlarından faydalanabilir.

63 SWOT (GZFT) ANALİZİ ve STRATEJİ OLUŞTURMA
Kuruluş İçi Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler Tehditler Fırsatlar GZFT analizi, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler arasında ilişki kurulması ve stratejilerin geliştirilmesine temel teşkil eder. Kurumu temsil eden bir grup kurumun güçlü ve zayıf yanlarını tespit etmesi gerekir. BİR ÖZELİK KURUMUN HEM GÜÇLÜ YANI HEMDE ZAYIFYANI OLABİLİR. ÖR: Kurumun bir kamu kurumu olması hem zayıf yön hemde güçlü yön olabilir Çevre Analizi

64 GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR G-F Stratejileri TEHDİTLER
TOWS MATRİSİ İÇ FAKTÖRLER VE DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR G-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir) Z-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir) TEHDİTLER G-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir) Z-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir)

65 Hayat boyu öğrenme-SAM-1:Mahalli özellik ve ihtiyaçlara göre istihdam ve üretime dönük programlar çerçevesinde çeşitli yaş grubu ve eğitim düzeyinde geniş katılımlı kurslar açmak Güçlü Yönler-G Zayıf Yönler -Z GF Stratejileri Fırsatların avantajı için güçlü yönleri kullan 1 2 3 Yaygın eğitim kurumlarının olması Nitelikli uzmanların olması Ürünleri sergileme ve paraya dönüştürme imkanı. Mahalli her talebi karşılayamama Araç gereç maliyeti ve yetersizliği Kurslara sürekli devamda sorunlar yaşanması. ZF Stratejileri Zayıflğı yenmek için fırsatları kullan GT Stratejileri Tehditleri uzaklaştırmak için güçlü yönleri kullan ZT Stratejileri Zayiflğiğ azalt tehditlerden kurtul Fırsatlar – F GF Stratejileri AB Hibe fonlarıyla desteklenme imkanı Yerel yönetim ve STK desteği alabilme Kurslarda üretilen ürünlere ilgi ve talep olması Yaygın eğitim kurumlarıyla yerel yönetim ve STK işbirliği stratejisi Program geliştirme uzmanlarının yapacakları projelerle AB hibe kaynaklarından finansal destek sağlama stratejisi Ürünlere olan ilgi ve talebi arttırarak pazarlama stratejisi Mahalli taleplerin fazlalığını yerel yönetim ve STK işbirliği ile karşılama stratejisi. AB fonlarından yararlanarak araç gereç maliyeti ve yetersizliğini giderme stratejisi. Kursa katılanların aile ekonomilerine sağladıkları katkının cazibesini öne çıkartarak hayat boyu öğrenme programlarna sürekli devamı sağlama stratejisi. Tehditler - T Istihdam alanının dar olması Kurslarda kazanılan becerileri istihdama, üretilen ürünlerin tamamını paraya dönüştürme zorluğu Istihdam olmasa bile kurs programlarına devamın iş becerisi kazanma, sosyal çevre edinmenin önemsetilmesi stratejisi. Kurslarda üretilen ürünlerin tamamını paraya dönüştürememenin olumsuzluğunu işbirlikleri ile alternatif organizasyonlar geliştirerek giderme stratejisi. Kazanılan becerileri bir iş bulmada ve üretilen ürünlerin tamamını hemen paraya dönüştürememenin dönüştüreceği olumsuz düşünceleri giderecek sosyal etkinlikler düzenleme stratejisi.

66 Strateji İlçemizde tüm öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlandığı Avrupa Birliği ve OECD standartlarında eğitim ortamlarına kavuşturmaktır. Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenebilmeleri ve kullanabilmeleri BİT sınıflarının daha etkin kullanımı sağlanarak bilişim okur-yazarlığı artırılacaktır. Bu değişim doğal olarak okulların mekân ve zamandan bağımsız olarak geleneksel işlevlerine ek olarak yeni işlevleri de yerine getirmelerini sağlayacaktır. Yeterli düzeyde bilişim tabanının oluşturulabilmesi halinde, bilgiye dayalı karar oluşturma imkânı olacaktır. Okullaşma oranlarının artırılması için ihtiyaç duyulan yerlerde okul ve derslik yapılması yanında, Eğitime % 100 Destek Kampanyası sürdürülecek ve özel kesimin yatırımları teşvik edilecektir. Özel kaynakların eğitimde fırsat eşitliğine imkân sağlayacak şekilde yönlendirilmesi ve kamu kaynaklarının en fazla ihtiyaç duyulan kesimlerde kullanılması sağlanacaktır. Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla kurumlarımızın bünyesinde de ana sınıfı açılması için fizikî alt yapı ihtiyacının karşılanmasına çalışılacaktır.

67 Amaç-Hedef-Strateji örnekleri
Amaç 1- Eğitim öğretimde akademik başarıyı artırmak Hedef 1.1-Tüm okullarda sınıf mevcutları 30’un altına düşürülecektir.(Kim?/Kimler,Yaklaşık bütçe?) Strateji Okulların öğrenci alacakları bölgelerin tespitinde ve uygulanmasından taviz verilmeyecektir. Strateji Okul ve derslik ihtiyacı demografik faktörler ve öğrenci kapasitesine göre belirlenecektir. Strateji Hayır severlerin yapacakları yardımların ihtiyaç bölgelerine yönlendirilmesi sağlanacaktır. Strateji Eğitime %100 Destek Kampanyası’ndan sağlanan kaynakların artırılması sağlanacaktır.

68 İZLEME ve DEĞERLENDİRME
İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır

69 İzleme Değerlendirme Ne Yaptık? Başardığımızı Nasıl Anlarız?
Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor? Neler Değiştirilmelidir? Gözden Kaçanlar Nelerdir? Sorularının cevapları aranmalıdır.

70 İzleme Değerlendirme İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir. Gözden geçirilmelerin yılık, altı aylık, üçer aylık ya da aylık periyotlar halinde yapılması idealdir.

71 İzleme Değerlendirme İzleme ve değerlendirmenin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki, ölçemediğimiz bir şeyi denetleyemez ve yönetemeyiz. Bu nedenle planlama sürecinde hedeflerin ölçülebilir olmasına özen gösterilmelidir.

72 İzleme ve Değerlendirme Formu
STRATEJİK AMAÇ 1 : HEDEF 1.1: FAALİYET1.1.1 İZLEME PERFORMANS GÖSTERGELERİ ÖNERİLER Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim/kişi Ölçme Yöntemi ve Süresi (Haftalık/ Aylık/ 3 Aylık Yıllık) Yapılan Çalışmalar Karşılaşılan Sorunlar HEDEF GERÇEKLEŞEN HEDEF 1.2: FAALİYET1.1.2 3 Aylık/

73 Yıl Sonu Değerlendirme Raporu
Rapor Dönemi …………. / ……….. / …………… Tema No Str. Amaç No Str. Hedef No Faaliyet Yapılan Çalışmalar Performans Hedefine Ulaşma Düzeyi Karşılaşılan Sorunlar Çözüm Önerileri Mevcut Durum Plan Hedefi

74 Okul/Kurumdaki Stratejik Planlamanın Önündeki Engeller
Yöneticilerin paydaşlara hesap vermekten kaçınmaları Değişime direnç gösterecek personel Maddi imkansızlıklar ……

75 Sonuçta… Stratejik planın başarısı, başta okul/kurum müdürü olmak üzere tüm çalışanların planı sahiplenmesi ile mümkündür. Stratejik planlama, belirli bir birimin, kişinin ya da grubun işi olarak görülmemelidir. Yöneticilerin inanmadığı ve tüm çalışanların sahiplenmediği bir planın, uygulanmayan işlevsiz planlardan farkı olmaz.

76 ………..OKULU/KURUMU 2010-2014 STRATEJİK PLANI
Tema başlığı: Sektörel işbirliği Stratejik Amaç 1: Öğrencilerimizin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına, iş sektöründeki taleplere, gelişim, değişim ve araştırmalara paralel olarak eğitim almasını ve istihdamını artırmak. Stratejik Hedef 1.1. Mezunlarımızın iş bulma oranını %28 den plan dönemi sonunda %60 a çıkartmak. Stratejik Hedef 1.2. Stratejik Hedef 1.3. Strateji ve politikalar: Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? GT, GF ve ZT, ZF stratejileri. (Hedefler bazında değil, stratejik amaç ve hedeflerle, faaliyet ve projeler bir bütün olarak değerlendirilip yazılacaktır.) Bakanlığımızın politikası, ülkemizdeki Mesleki Eğitim merkezleriyle yerel yönetim ve STK işbirliğini geliştirmek suretiyle işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre eğitimin yapılması temel stratejimizdir. AB hibe kaynaklarından, istihdam alanları oluşturan kuruluş ve işletmelerden finanssal destek sağlanması, AB fonlarından yararlanarak araç gereç maliyeti ve yetersizliğini giderilebilmesi için projeler geliştirmek amaçlanmaktadır. ………..OKULU/KURUMU STRATEJİK PLANI Performans Göstergeleri İşe yerleşen öğrenci sayısı Faaliyet ve Projeler: Sektörle işbirliği protokolleri Staj imkanlarının artırılması İstihdama yönelik AB projeleri Performans Hedefi Mezunlarımızın iş bulma oranınnı 2011 yılında %33, 2012 de %40, 2013 yılında 50, 2014 yılında %60


"Temalar Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları