Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temalar  Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir.  Tema yazılırken “ilgili amaç ve hedef yazılabilir mi?”  Tema başlığı mümkün olduğu kadar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temalar  Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir.  Tema yazılırken “ilgili amaç ve hedef yazılabilir mi?”  Tema başlığı mümkün olduğu kadar."— Sunum transkripti:

1 Temalar  Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir.  Tema yazılırken “ilgili amaç ve hedef yazılabilir mi?”  Tema başlığı mümkün olduğu kadar kısa olur. (1-2-3 kelime)

2 Tema Başlıkları  EĞİTİM-ÖĞRETİM  EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ  Paydaş İlişkileri  İnsan Kaynakları  Sektörel İşbirliği  Fiziki Durum  Disiplin  Mali Kaynaklar  Akademik Başarı  …..

3 TEMALAR (MEB) OKUL ÖNCESİ İLKÖĞRETİM ÖZEL ÖĞRETİM ORTA ÖĞRETİM ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK YÜKSEK ÖĞRETİM BİLGİ TOPLUMU HAYAT BOYU ÖĞRENME ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER AB’YE UYUM DENETİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

4 Stratejik Amaçlar  Sonuca yönelik  Tutarlı (vizyon, misyon ve ilkelere uygun)  Kavramsal  Yön belirlerler

5 Stratejik Amaçlar • Uygulayıcılar tarafından benimsenmelidir. • Amaçlar motive edici olmalıdır • Her düzeyde birbiriyle uyumlu olmalıdır. • Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmalıdır. • Okul/kurumun misyonunu yerine getirmesine katkıda bulunmalıdır. • Okul/kurumun şimdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte olmalıdır. 5

6 Stratejik Amaçlar  Stratejik planlama sürecinin daha sonraki aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır.  Hedeflerin gerçekleştirilmesinde yol gösterici olmalıdır.  Kurumun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.  Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir 6

7 Stratejik Amaçlar..mek, …mak (mastar eki) ile biter. Cümlenin açık anlaşılır, net olması gerekir. Stratejik amaç, görev tanımı değildir. 7

8 Stratejik Amaç Örnek: Eğitim-öğretim yapmak görev iken, çağa uygun şekilde eğitim-öğretim yapmak stratejik amaçtır. daha etkili, verimli, daha kısa zamanda, daha düşük maliyetle,daha geniş kitlelerle, yeniliklere açık, çağa uygun gelişmelerle güncelleyerek Stratejik amaç ifadelerinin görev tanımı ifadelerinden ayrılabilmesi için: daha etkili, verimli, daha kısa zamanda, daha düşük maliyetle,daha geniş kitlelerle, yeniliklere açık, çağa uygun gelişmelerle güncelleyerek gibi kelimeler stratejik amaç cümlelerine eklenmelidir. 8

9 Stratejik Amaç  Müşterilerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Neden yanlış? Amaç, geleceğe dönük pozitif bir değişimi yansıtmamaktadır. Eğer kurumun şu anki hizmet kalitesi kötü ise bunun devam edeceğini ifade eder.

10 Stratejik Amaç  Örnek; Ekiplerin her biri yılda bir kez seminer düzenleyecektir. Neden yanlış? Amaç yeterince açık değildir. Seminerlerin yapılması ile ne amaçlandığı belli değildir. Burada yazılan husus, amaçtan çok amacı gerçekleştirecek bir yolu ya da yöntemi ifade etmektedir.

11 Sorular  Kuruluş misyonunu yerine getirmek için neler yapmalıdır?  Kuruluş orta vadede neleri başarmayı amaçlamaktadır?  Kuruluşun şu andaki faaliyetleri dış çevre ile uyumlu mudur, değilse ne değişmelidir?  Kuruluş diğer kamu kuruluşları ile ortak amaçlara sahip midir? 11

12 12 Hedefler  Amaçları gerçekleştirecek somut ifadeler  Miktar, maliyet, kalite, yer ve zaman  Rakamsal  Kısa vadeli  Sonuca odaklı

13 13 Stratejik Amaç – Hedef İlişkisi AMAÇLAR  Örgütün misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır.  Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır.  İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.  Ulaşılmak istenen sonuçları açık bir şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak açıklamamalıdır.  Hedefler için bir çerçeve çizmelidir.  Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir.  Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.  Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. HEDEFLER  Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır.  Ölçülebilir olmalıdır.  İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır.  Sonuca odaklanmış olmalıdır.  Zaman çerçevesi belli olmalıdır

14 14 HEDEFLERİN BELİRLENMESİ  Her stratejik amaç için 5 yıllık Hedef belirlenir, Hedefler 1-4 adet olur. 2014’te nereye varacağız? Ona göre düşünülür. …mek, …mak şeklinde mastar kipiyle yazılır.  Hedeflerle faaliyetler karıştırılmamalıdır.

15 15 Hedefler İKİ BİÇİMDE HEDEF YAZILIR 1.Yazım Biçimi S-Spesifik (özgün daraltılmış, sınırları belirgin) S-Somut Ö-Önemli Ö-Ölçülebilir G-Gerçekleştirilebilir Z-Zaman ilişkili

16 16 Hedefler SÖÖG-Z Kuralına göre yazılmış bir hedef rakam ve yüzdelerle ifade edilir.  Örnek: Mesleki teknik okullarındaki 2010 yılında %37 olan okullaşma oranını 2013 yılında %55’e çıkartmak. Hedef eğer rakam ve yüzdelerle ifade edilirse performans göstergeleri yazılmaz

17 17 HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ İKİ BİÇİMDE HEDEF YAZILIR 2.Yazım Biçimi Genel terimlerle ifade edilir ve genel terimlerle yazılan hedeflerin performans göstergeleri yazılır. Örnek Hedef: Meslekî teknik öğretim kurumlarına devam eden öğrenci sayısını 2013 yılında 2 katına çıkarmak. PERFORMANS GÖSTERGELERİ (PG) PG-1: Mesleki teknik öğretime devam eden öğrenci sayısı PG-2: Mesleki teknik öğretime devam eden öğrenci sayısının ortaöğretim içindeki payı PG-3: Mesleki teknik öğretime ortaöğretim bütçesinden ve bütçenin genelinden ayrılan pay PG-4: Mesleki teknik eğitim için ön kayıt yaptıran öğrenci sayısı

18 Hedeflerin belirlenmesi için gerekli sorular  Hedefler, kuruluşun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amaçları ile tutarlı mı?  Hangi spesifik sonuçlara ulaşmaya çalışılıyor? Sonucu etkileyen faktörler nelerdir?  Bir stratejik amaca ilişkin hedefler gerçekleştirildiğinde o stratejik amaca ulaşılabiliyor mu?

19 Hedef ifadeleri ölçütleri 1. Ölçülebilirlik; Ölçülebilirlik için zaman, harcama, maliyet gelir, başarı oranı vb. kavramlar kullanılır. 2. Ulaşılabilirlik; Hedefler gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Belirli bir hedefe ulaşma, yeni bilgiler elde etmeyi, yeni bir beceri ya da süreci öğrenmeyi gerektirebilir ve çevresel belirsizliğin yanı sıra örgütün kendisiyle ilgilidir.

20 3. Sınırlanabilirlik; Hedefler açık, kapsamlı, ancak sınırlanabilir ve üretim olmalıdır. 4. Kabul edilebilirlik; Örgütsel hedefler, çoğu kez hedef oluşturma biçimi, hedeflerin öncelikleri, hedef oluşturma sürecine ilişkin biçimsel olmayan dinamikler; hedeflerin gerçekleşme yeteneği ve algılanan öneme dayalıdır. Hedef ifadeleri ölçütleri

21 Açık olmayan hedefler  Hedef: Her koşulda devamsızlığı ortadan kaldırmak.  Neden Yanlış:Zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Ölçülebilir değil

22 Açık olmayan hedefler  Hedef: Okulumuzda eğitim öğretim sürecinin niteliğini 2012 yılı sonuna kadar geliştirilmesini sağlamak.  Neden Yanlış: Eğitim-öğretimin niteliği hakkında bilgi verilmemektedir. Hedef yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda değildir.

23 İyi belirlenmiş hedefler  Hedef: Öğrencilerin akademik başarılarını …… öğretim yılı sonunda %65’ten %72’ye çıkartmak.  Neden doğru: belirli bir hedef belirli bir zaman çerçevesi içinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görülmektedir. Karşılaştırma yapabilmek için gerekli veriler mevcuttur.

24 İyi belirlenmiş hedefler  Hedef: …... Yılında ortalama 10 gün/öğrenci olan devamsızlık ……. Yılı sonunda 8 gün/öğrenciye, …… yılı sonunda 5 gün/öğrenciye indirmek.  Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, kendi içinde yıllara göre karşılaştırma yapılabilir, iyileştirmeler izlenebilir ve değerlendirebilir.

25 İyi belirlenmiş hedefler  Hedef: Okulda yaşanan disiplin olaylarını …... Yılında %12, ……. Yılında %8, …… yılında %5 oranında azaltmak.  Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, anlamlı ve ulaşılabilir, zaman boyutu içermektedir.

26 Açık olmayan hedefler  Öğrenciler ile daha iyi ilişkiler geliştirmek,  Öğretim becerileri geliştirmek,  Eğitsel kol etkinliklerini geliştirmek  Çalışanların daha fazla hizmet içi eğitim almalarını sağlamak

27 AMAÇ 2: İlköğretim 1. ve 2. Kademe öğrencilerinin karakter gelişimini sağlayarak şiddet eğilimini (psikolojik problemli öğrenci sayısını) azaltmak. Hedef 2.1 – Okulumuzda şiddet eğilimi (psikolojik problem) gösteren öğrenci oranını 2009’ da %6 dan, 2010’ da %4 e 2011’de % 2 ye düşürmek. Faaliyet 2.1.1 – 2010-2011 eğitim öğretim yılında karakter gelişimi ile alakalı “İyilik Çemberi” adlı faaliyetin uygulanması. (Her çocuk yaptığı iyiliği yazarak sınıfında bir kitapçık oluşturma yada okul çapında bir kitap oluşturma) Amaç- Hedef-Faaliyet

28 Amaç (Akademik Başarı)  Stratejik Amaç 1: Öğrencilerimizin akademik başarı düzeylerini arttırmak için, okul veli işbirliğini geliştirerek teknolojinin daha etkin kullanıldığı yüksek nitelikte eğitim öğretim hizmetleri sunmak.  Stratejik Hedef 1.1: 2010 yılında 3,50 olan öğrenci ders başarı ortalamasını 2014 yılına kadar 4,30’a çıkarmak

29 Devam  Stratejik Hedef 1.2: 2010 yılında 325 olan SBS başarı ortalamasını 2014 yılına kadar 370’e çıkarmak  Stratejik Hedef 1.3: 2010 yılında 32 olan SBS sonucu yerleşen öğrenci sayısını 2014 yılına kadar 45’e çıkarmak.

30 Devam  Stratejik Hedef : 2010 yılında 47 olan sınıf mevcudu ortalamasını 2014 yılına kadar 35’e düşürmek.  Stratejik Hedef : 2010 yılında 6 olan devamsızlık gün ortalamasını 2014 yılına kadar 3’e düşürmek.  Stratejik Hedef : 2010 yılında 0 olan veli eğitimi etkinlik sayısını 2014 yılına kadar 7’ye çıkarmak.

31 Devam  Stratejik Hedef Okulumuzda 2010 yılında …. olan sınıf tekrarı yapan öğrenci sayısını 2014 yılında ….. ya düşürmek.  Stratejik Hedef : 2010 yılında …. olan BT sınıflarını kullanan öğrenci sayısını 2014 yılına kadar ….. öğrenciye çıkarmak.  Stratejik Hedef : 2010 yılında …. olan BT sınıflarının kullandığı der saati sayısını 2014 yılına kadar ….. ders saatine çıkarmak.

32 Devam  Stratejik Hedef : 2010 yılında …. olan teknolojik araçların kullanıldığı sınıf sayısını 2014 yılına kadar ….. sınıfa çıkarmak.  Stratejik Hedef : 2010 yılında …. olan üst eğitim kurumlarının tanıtıldığı etkinlik sayısını 2014 yılına kadar ….. etkinliğe çıkarmak.

33 Stratejik Amaç (Örnek)m süreçlerinin niteliği  Okul veli işbirliği geliştirilerek, veli katılımına yönelik engeller belirlemek, gerekli önlemleri almak, okul yönetimine veli katılımı arttırmak.

34 Paydaş İlişkileri  Sektörle işbirliğini geliştirerek istihdamı artırmak.

35 Personel AMAÇ: Okul personelinin çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilme bilgi ve becerilerini geliştirmek

36 HEDEF: 2011-2012 öğretim yılı sonuna kadar bilgisayar kullanabilen personel sayısını %70 den % 100 e çıkarmak.

37 Öğrenci Taşımacılığı AMAÇ: Öğrenci taşımacılığının daha sağlıklı ve güvenli yapılmasını sağlamak

38 HEDEF1: 2010-2012 öğretim yılı içinde servis sürücülerinin öğrencilerimizin eğitimine duyarlılıklarını artırmak. HEDEF2: Öğrencilerimizin servislerde uyulması gereken kurallar hakkında bilinçlendirilmesini sağlamak.

39 Fiziki Durum AMAÇ: Okulun fiziki durumunu, eğitim-öğretimin daha modern ve kaliteli yapılabilmesine olanak sağlayacak düzeye getirmek

40 Okul Bahçesi ile ilgili çalışmalar:  Bank sayısının artırılması için çalışma  Basket potası kurulması ile ilgili çalışma  Çöp kovaları konulması ile ilgili çalışma  Ağaçlandırma ile ilgili çalışma  Bahçe duvarlarının boyanması ile ilgili çalışma

41 Stratejik Amaç (Örnek)  Güvenli, sağlıklı ve albenisi olan bir çevre yaratılması için okulda istenmeyen davranışları engellemek, disiplin olayları ve kirliliği azaltarak okulumuzdaki yaşam kalitesini yükseltmek.

42 HEDEF1: Disiplin olaylarını 20..-20.. da % 10 a, 20..-20.. da %5 e düşürmek. HEDEF2: Şiddet konusunda öğrenci ve velilerin farkındalıklarını artırmak.

43 Hedef (Örnek)  Hedef 3: Okulda yaşanan disiplin olayları 2009-2010 eğitim öğretim yılında %12, 2010-2011 eğitim öğretim yılında da %8, 2011-2012 eğitim öğretim yılında da %5 oranında azaltılacaktır.

44 Disiplin ile ilgili çalışmalar  Disiplin kurulu Disiplin yönetmeliğini tanıtan bir sunum hazırlayarak tüm sınıflarda çalışma yapacaktır.  Rehberlik Servisi devamsızlık sorunu olan öğrencilerin velileriyle iletişime geçerek ev ziyaretleri gerçekleştirecektir.

45 Bütçe AMAÇ: Okulun maddi kaynaklarının planlı ve verimli bir şekilde kullanmak HEDEF1: 20..-20.. öğretim yılında okulun maddi gelirlerini % 5 artırmak.

46 Stratejik Amaç (Örnek)  Öğrenci başarısını geliştirmek için öğrenci merkezli eğitim anlayışı benimsenerek, öğrenme engelleri belirlenecek, eğitim öğretim ortamları ile ilgili süreçler yeniden tasarlanarak eğitim öğretim süreçlerinin niteliğini geliştirmek.

47 Hedeflere Örnekler Hedef 1: Öğrenci başarısı 2010- 2012 eğitim öğretim yılı sonunda %62’den %71 e çıkarmak. Hedef 2: 2009-2010 eğitim öğretim yılında ortalama “11 gün/öğrenci” olan devamsızlık, 2010-2011 eğitim öğretim yılı sonunda “10 gün/öğrenciye”, 2011-2012 eğitim öğretim yılında da “8 gün/öğrenciye” indirmek..

48 Başarıyı artırıcı çalışmalar:  Bilinçli alan seçimi yapılması (Rehberlik Servisi)  Sınav kaygısını giderici çalışmalar yapılması (Rehberlik Servisi)  Tercih hatalarının en aza indirgeyecek çalışmalar yapılması (Rehberlik Servisi ve Sınıf Öğretmenleri)  Bire bir çalışma sisteminin uygulanması (Zümreler)

49 49 PERFORMANS HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ SÖÖG-Z Kuralına veya genel anlamda yazılmış hedeflerin Performans hedefleri belirlenir. Performans hedefleri her yıl için belirlenir. Örnek hedef: 2009 yılında ÖSS de % 15 olan yerleşmeye hak kazananların oranını 2014 yılında LYS de % 30 a çıkartmak PERFORMANS HEDEFLERİ (PH) Yerleşmeye hak kazananların oranını; PH -1: 2010 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını: % 16, PH -2: 2011 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %18, PH -3: 2012 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %22, PH -4: 2013 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %26, PH -5: 2014 yılında yerleşmeye hak kazananların oranını : %30 a Çıkartmak.

50 Performans Göstergeleri  Stratejik hedefler eğer sınırları belirgin, ölçülebilir, zaman ilişkili olarak yazılmamışsa bu tür stratejik hedef için performans göstergesi belirlenir. Performans göstergesi sayısı birden fazla olabilir.

51 51 PERFORMANS GÖSTERGELERİ  PG’nin türleri nelerdir. 1. Girdi (personel sayısını azaltma, girdiyi azaltma, daha az kaynak kullanma) 2. Çıktı (hedefi gerçekleştirme, eğitilen kişi sayısı, üretim sayısı, yol sayısı, plan sayısı, bina sayısı, öğrenci sayısı) 3. Sonuç (toplum için net sonuçlar, yüzde kaça düştü, sorunlar ne ölçüde azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu?) 4. Verimlilik (birim maliyeti azaltma derecesi) 5. Kalite (tatmin, moral, rahatlık, kullanışlılık)

52 Performans Gösterge Tablosu S. Amaç: S. Hedef: Performans Göstergesi Türü Önceki yıllarİlk YılSonraki yıl hedefleri 20082009201020112012 SAM-1, SH-1Memnuniyet oranıKalite%55%57%60%65%70 Katılımcı sayısıÇıktı70688090 100 (Tamamı) Etkinlik sayısıÇıktı3571012 …………

53 Faaliyet/Projeler  Neyi başaracağız? Amaç ve Hedefler  Nasıl başaracağız? Faaliyet ve projeler

54 Faaliyet/Projeler  Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmet birimidir.

55 Faaliyet/Projeler  Her bir faaliyet/proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyet/projelere yer verilmemelidir. Halihazırda yürütülen veya yürütülmesi planlanan faaliyetler/projeler mutlaka bir hedefle ilişkilendirilmelidir. HEDEF FAALİYET

56 Okul için Faaliyet/Projeler FaaliyetlerProjeler 1.Kurslar 2.Ölçme değerlendirme 3.Soru bankası oluşturma 4.Gezi gözlem 5.Bilgilendirme faaliyeti 6.Veli toplantıları 7.Veli ziyareti faaliyeti 8.Hizmet içi eğitim faaliyeti 9.Okul içi eğitim faaliyeti 10.Fiziki yapı planlaması 11.Ödüllendirme faaliyeti 12.Etkin öğrenme yöntemleri semineri 13.Bireysel danışmanlık projesi 14.Ortak sınav faaliyeti 15.…………. 1.Sms sistemi oluşturma 2.Web sayfası 3.Ekderslik projesi 4.Sağlık taraması 5.Toplum hizmeti projesi 6.Akıllı tahta projesi 7.Kitap toplama kampanyası 8.…………………….

57 Maliyetlendirme  Amaç ve hedeflere yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı bu aşamada belirlenir.  Her bir Faaliyet veya Projenin tahmini maliyetleri belirlenmelidir.  Maliyetlendirme, okul/kurumun stratejik planı ile bütçesi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

58 Maliyetlendirme  Okul/kurumlar performans programı hazırlamayacakları için yıl içerisinde yapılacak olan faaliyetlerin maliyetlendirmesini yıllık eylem planları hazırlayarak yapacaklardır

59 Amaç No STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER HEDEFLERE ULAŞMADA YAPILACAK FAALİYETLER VEYA PROJELER STATEJİK HEDEFTE MEVCUT DURUM PERFORMA NS GÖSTERGE LERİ SORUMLU KİŞİLER / KURUMLAR BÜTÇE KAYNAK LAR ZAMANLAMA (FAALİYET-PROJELERİN BAŞLAYIŞ-BİTİŞYILI) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 20112012 2013 2014 Eylem Planı

60 Stratejik Amaç/Hedef No Planın 1. Yılı (2010) Planın 2. Yılı (2011) Planın 3. Yılı (2012) Planın 4. Yılı (2013) Planın 5. Yılı (2014) Amaç 1 Hedef 1.1 Amaç 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2 Amaç 3 Hedef 3.1 …….…. …… … Toplam…. …… … Tahmini Maliyet Tablosu

61 Stratejiler  Stratejik amaç ve hedeflerle ilgili birimin durum değerlendirmesi yapılır.  Stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılacağı yazılmalıdır.  Olası sorunlar nelerdir? Ve bu sorunların nasıl aşılacağı ifade edilmelidir.  Amaç ve hedeflere ulaşabilmek için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemlerin neler olduğu belirtilmelidir.  Ayrıca amaç ve hedeflerin üst politika belgeleriyle ilişkisi ortaya konulmalıdır.

62 Stratejiler  Stratejiler belirlenirken durum analizi sonuçlarından yararlanılmalıdır. Amaç, hedef, faaliyet ve projeler bir bütün olarak ele alınıp stratejiler belirlenmelidir.  Ayrıca stratejiler belirlenirken TOWS analizi sonuçlarından faydalanabilir.

63 63 SWOT (GZFT) ANALİZİ ve STRATEJİ OLUŞTURMA Kuruluş İçi Analiz Güçlü YönlerZayıf Yönler Fırsatlar Tehditler Çevre Analizi

64 64 İÇ FAKTÖRLER VE DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLER FIRSATLAR G-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir) Z-F Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir) TEHDİTLER G-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir) Z-T Stratejileri (Kurumun/Kuruluşun/Birimin zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir) TOWS MATRİSİ

65 65 Güçlü Yönler-GZayıf Yönler -Z GF Stratejileri Fırsatların avantajı için güçlü yönleri kullan 123123 Yaygın eğitim kurumlarının olması Nitelikli uzmanların olması Ürünleri sergileme ve paraya dönüştürme imkanı. 123123 Mahalli her talebi karşılayamama Araç gereç maliyeti ve yetersizliği Kurslara sürekli devamda sorunlar yaşanması. ZF Stratejileri Zayıflğı yenmek için fırsatları kullan GT Stratejileri Tehditleri uzaklaştırmak için güçlü yönleri kullan ZT Stratejileri Zayiflğiğ azalt tehditlerden kurtul Fırsatlar – F GF StratejileriZF Stratejileri AB Hibe fonlarıyla desteklenme imkanı Yerel yönetim ve STK desteği alabilme Kurslarda üretilen ürünlere ilgi ve talep olması 123123 Yaygın eğitim kurumlarıyla yerel yönetim ve STK işbirliği stratejisi Program geliştirme uzmanlarının yapacakları projelerle AB hibe kaynaklarından finansal destek sağlama stratejisi Ürünlere olan ilgi ve talebi arttırarak pazarlama stratejisi 123123 Mahalli taleplerin fazlalığını yerel yönetim ve STK işbirliği ile karşılama stratejisi. AB fonlarından yararlanarak araç gereç maliyeti ve yetersizliğini giderme stratejisi. Kursa katılanların aile ekonomilerine sağladıkları katkının cazibesini öne çıkartarak hayat boyu öğrenme programlarna sürekli devamı sağlama stratejisi. Tehditler - TGT StratejileriZT Stratejileri Istihdam alanının dar olması Kurslarda kazanılan becerileri istihdama, üretilen ürünlerin tamamını paraya dönüştürme zorluğu 1212 Istihdam olmasa bile kurs programlarına devamın iş becerisi kazanma, sosyal çevre edinmenin önemsetilmesi stratejisi. Kurslarda üretilen ürünlerin tamamını paraya dönüştürememenin olumsuzluğunu işbirlikleri ile alternatif organizasyonlar geliştirerek giderme stratejisi. 1313 Kazanılan becerileri bir iş bulmada ve üretilen ürünlerin tamamını hemen paraya dönüştürememenin dönüştüreceği olumsuz düşünceleri giderecek sosyal etkinlikler düzenleme stratejisi. Hayat boyu öğrenme-SAM-1:Mahalli özellik ve ihtiyaçlara göre istihdam ve üretime dönük programlar çerçevesinde çeşitli yaş grubu ve eğitim düzeyinde geniş katılımlı kurslar açmak

66 Strateji İlçemizde tüm öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlandığı Avrupa Birliği ve OECD standartlarında eğitim ortamlarına kavuşturmaktır. Öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini öğrenebilmeleri ve kullanabilmeleri BİT sınıflarının daha etkin kullanımı sağlanarak bilişim okur-yazarlığı artırılacaktır. Bu değişim doğal olarak okulların mekân ve zamandan bağımsız olarak geleneksel işlevlerine ek olarak yeni işlevleri de yerine getirmelerini sağlayacaktır. Yeterli düzeyde bilişim tabanının oluşturulabilmesi halinde, bilgiye dayalı karar oluşturma imkânı olacaktır. Okullaşma oranlarının artırılması için ihtiyaç duyulan yerlerde okul ve derslik yapılması yanında, Eğitime % 100 Destek Kampanyası sürdürülecek ve özel kesimin yatırımları teşvik edilecektir. Özel kaynakların eğitimde fırsat eşitliğine imkân sağlayacak şekilde yönlendirilmesi ve kamu kaynaklarının en fazla ihtiyaç duyulan kesimlerde kullanılması sağlanacaktır. Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla kurumlarımızın bünyesinde de ana sınıfı açılması için fizikî alt yapı ihtiyacının karşılanmasına çalışılacaktır.

67 Amaç-Hedef-Strateji örnekleri Amaç 1- Eğitim öğretimde akademik başarıyı artırmak »Hedef 1.1-Tüm okullarda sınıf mevcutları 30’un altına düşürülecektir.(Kim?/Kimler,Yaklaşık bütçe?) Strateji 1.1.1- Okulların öğrenci alacakları bölgelerin tespitinde ve uygulanmasından taviz verilmeyecektir. Strateji 1.1.2- Okul ve derslik ihtiyacı demografik faktörler ve öğrenci kapasitesine göre belirlenecektir. Strateji 1.1.3- Hayır severlerin yapacakları yardımların ihtiyaç bölgelerine yönlendirilmesi sağlanacaktır. Strateji 1.1.4- Eğitime %100 Destek Kampanyası’ndan sağlanan kaynakların artırılması sağlanacaktır.

68 İZLEME ve DEĞERLENDİRME  İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.  Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.  Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır

69 İzleme Değerlendirme  Ne Yaptık?  Başardığımızı Nasıl Anlarız?  Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor?  Neler Değiştirilmelidir?  Gözden Kaçanlar Nelerdir? Sorularının cevapları aranmalıdır.

70 İzleme Değerlendirme  İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.  Gözden geçirilmelerin yılık, altı aylık, üçer aylık ya da aylık periyotlar halinde yapılması idealdir.

71 İzleme Değerlendirme  İzleme ve değerlendirmenin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi için hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesi gerekir.  Unutulmamalıdır ki, ölçemediğimiz bir şeyi denetleyemez ve yönetemeyiz. Bu nedenle planlama sürecinde hedeflerin ölçülebilir olmasına özen gösterilmelidir.

72 İzleme ve Değerlendirme Formu STRATEJİK AMAÇ 1 : HEDEF 1.1: FAALİYET1. 1.1 İZLEMEPERFORMANS GÖSTERGELERİÖNERİLER Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim /kişi Ölçme Yöntemi ve Süresi (Haftalık/ Aylık/ 3 Aylık Yıllık) Yapılan ÇalışmalarKarşılaşılan Sorunlar HEDEFGERÇEKLEŞEN STRATEJİK AMAÇ 1 : HEDEF 1.2: FAALİYET1. 1.2 İZLEMEPERFORMANS GÖSTERGELERİÖNERİLER Faaliyetin Başlama ve Bitiş Tarihi Faaliyetten Sorumlu Kurum/birim /kişi Ölçme Yöntemi ve Süresi (Haftalık/ Aylık/ 3 Aylık/ Yıllık) Yapılan ÇalışmalarKarşılaşılan Sorunlar HEDEFGERÇEKLEŞEN

73 Yıl Sonu Değerlendirme Raporu Tema No Str. Amaç No Str. Hedef No FaaliyetYapılan Çalışmalar Performans Hedefine Ulaşma Düzeyi Karşılaşılan Sorunlar Çözüm Önerileri Mevcut Durum Plan Hedefi Rapor Dönemi …………. / ……….. / ……………

74 Okul/Kurumdaki Stratejik Planlamanın Önündeki Engeller  Yöneticilerin paydaşlara hesap vermekten kaçınmaları  Değişime direnç gösterecek personel  Maddi imkansızlıklar  ……

75 Sonuçta…  Stratejik planın başarısı, başta okul/kurum müdürü olmak üzere tüm çalışanların planı sahiplenmesi ile mümkündür. Stratejik planlama, belirli bir birimin, kişinin ya da grubun işi olarak görülmemelidir. Yöneticilerin inanmadığı ve tüm çalışanların sahiplenmediği bir planın, uygulanmayan işlevsiz planlardan farkı olmaz.

76 76 Tema başlığı: Sektörel işbirliği Stratejik Amaç 1: Öğrencilerimizin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına, iş sektöründeki taleplere, gelişim, değişim ve araştırmalara paralel olarak eğitim almasını ve istihdamını artırmak. Stratejik Hedef 1.1. Mezunlarımızın iş bulma oranını %28 den plan dönemi sonunda %60 a çıkartmak. Stratejik Hedef 1.2. Stratejik Hedef 1.3. Strateji ve politikalar: Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? GT, GF ve ZT, ZF stratejileri. (Hedefler bazında değil, stratejik amaç ve hedeflerle, faaliyet ve projeler bir bütün olarak değerlendirilip yazılacaktır.) Bakanlığımızın politikası, ülkemizdeki Mesleki Eğitim merkezleriyle yerel yönetim ve STK işbirliğini geliştirmek suretiyle işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre eğitimin yapılması temel stratejimizdir. AB hibe kaynaklarından, istihdam alanları oluşturan kuruluş ve işletmelerden finanssal destek sağlanması, AB fonlarından yararlanarak araç gereç maliyeti ve yetersizliğini giderilebilmesi için projeler geliştirmek amaçlanmaktadır. ………..OKULU/KURUMU 2010-2014 STRATEJİK PLANI Performans Göstergeleri İşe yerleşen öğrenci sayısı Faaliyet ve Projeler: Sektörle işbirliği protokolleri Staj imkanlarının artırılması İstihdama yönelik AB projeleri Performans Hedefi 1.1.1. Mezunlarımızın iş bulma oranınnı 2011 yılında %33, 2012 de %40, 2013 yılında 50, 2014 yılında %60


"Temalar  Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir.  Tema yazılırken “ilgili amaç ve hedef yazılabilir mi?”  Tema başlığı mümkün olduğu kadar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları