Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ"— Sunum transkripti:

1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ
NARMAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ

2 Öğrencinin başarısı veya başarısızlığı puanla değerlendirilir.
PUAN DÜZENİ NASILDIR? Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “100 lük Not Düzeni” kullanılır. Öğrencinin başarısı veya başarısızlığı puanla değerlendirilir. PUAN DERECE 0 – 49,99 GEÇMEZ 50 – 59,99 GEÇER 60,00 – 69,99 ORTA 70,00 – 84,99 İYİ 85 ,00– 100 PEKİYİ

3 ÖĞRENCİ BAŞARISI NASIL TESPİT EDİLİR?
Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar; ödev, projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim faaliyetleri ile değerlendirilir. YAZILI SINAVLAR Haftalık Ders Saati Sınav Sayısı Haftalık ders saati üç ve daha çok En az 3 Haftalık ders saati bir ve iki saat En az 2

4 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMANIN
KOŞULLARI NELERDİR?

5 1. Dönem puan : 55 Dönem puan : 45 Ortalama : 50,00 BAŞARILI
BİR DERSİN YIL SONU PUANI : 1. VE 2. DÖNEM PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. 1.VE 2. DÖNEM ARİTMETİK ORTALAMA 50 VEYA BİRİNCİ DÖNEM PUANI NE OLURSA OLSUN İKİNCİ DÖNEM PUANININ EN AZ 70 OLMASI GEREKMEKTEDİR. 1. Dönem puan : 55 Dönem puan : 45 Ortalama : 50,00 BAŞARILI 1. Dönem puan : 40 Dönem puan : 46 Ortalama: : ,00 BAŞARISIZ Dönem puan : 0 Dönem Notu : 70,00 BAŞARILI

6 BİR DERSİN AĞIRLIĞI/PUANI
O dersin haftalık ders saati sayısına eşittir Örneğin; Matematik dersi haftada 4 saat okutuluyorsa ağırlığı 4’dür. BİR DERSİN AĞIRLIKLI PUANI (O dersin yıl sonu puanı haftalık ders saatiyle çarpılmasıdır.) Matematik haftalık ders saat : Yıl sonu puanı : Matematik ağırlıklı puanı : 4X60= 180

7 YIL SONU BAŞARI PUANI Öğrencinin yıl sonu başarı puanı,derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının haftalık ders saatlerini toplamına bölümü ile elde edilen puandır.. *

8 DERSLER HAFTALIK DERS I.DÖNEM - II.DÖNEM – Y.S.ORT - AĞIRLIKLI NOT
SAATİ Matematik Fizik Kimya Biyoloji T.Edebiyatı Dil ve Anlatım Tarih Coğrafya Sağlık Bilgisi Geometri Din Kültürü Beden Eğitimi Yabancı Dil(İng) , İkinci Yab.Dil(Alm-Fr) Müzik İngiliz Ed Seçmeli Bilişim Tek Astronomi ve Uz Proje

9 TOPLAM Eğer başarısız olunan ders varsa genel yıl sonu puanı yani aritmetik ortalaması 50 olduğu takdirde sınıf geçilmiş olur(Ortalama ile sınıf geçme)

10 ANADOLU LİSELERİNDE SINIF GEÇMENİN KOŞULLARI NELERDİR?
Ders yılı sonunda; Tüm derslerden başarılı olan yani 1.dönem ve 2.dönem puanlarının aritmetik ortalaması 50 olduğunda b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan c)Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer

11 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME
Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.

12 Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre KASIM ve NİSAN ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir.

13 SINIF TEKRARI VE ÖĞRENİM HAKKI
Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır.

14 3. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

15 DERS SEÇİMİ

16 Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden
önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ders kesiminden haziran ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

17 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen
Derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır

18 Seçmeli ders en az 12 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır.
Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumlarında bu şartlar aranmaz.

19 NARMAN ANADOLU LİSESİ


"EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları