Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NARMAN ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NARMAN ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ."— Sunum transkripti:

1 NARMAN ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ

2 PUANDERECE 0 – 49,99GEÇMEZ 50 – 59,99GEÇER 60,00 – 69,99ORTA 70,00 – 84,99İYİ 85,00– 100PEKİYİ PUAN DÜZENİ NASILDIR? Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “100 lük Not Düzeni” kullanılır. Öğrencinin başarısı veya başarısızlığı puanla değerlendirilir.

3 ÖĞRENCİ BAŞARISI NASIL TESPİT EDİLİR? Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar; ödev, projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim faaliyetleri ile değerlendirilir. YAZILI SINAVLAR Haftalık Ders SaatiSınav Sayısı Haftalık ders saati üç ve daha çokEn az 3 Haftalık ders saati bir ve iki saatEn az 2

4 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

5 BİR DERSİN YIL SONU PUANI : 1. VE 2. DÖNEM PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. 1.VE 2. DÖNEM ARİTMETİK ORTALAMA 50 VEYA BİRİNCİ DÖNEM PUANI NE OLURSA OLSUN İKİNCİ DÖNEM PUANININ EN AZ 70 OLMASI GEREKMEKTEDİR. 1. Dönem puan:55 2.Dönem puan:45 Ortalama:50,00 BAŞARILI 1. Dönem puan:40 2.Dönem puan:46 Ortalama: : 43,00 BAŞARISIZ 1. Dönem puan:0 2. Dönem Notu:70,00 BAŞARILI

6 BİR DERSİN AĞIRLIĞI/PUANI O dersin haftalık ders saati sayısına eşittir Örneğin; Matematik dersi haftada 4 saat okutuluyorsa ağırlığı 4’dür. BİR DERSİN AĞIRLIKLI PUANI (O dersin yıl sonu puanı haftalık ders saatiyle çarpılmasıdır.) Matematik haftalık ders saat : 4 Yıl sonu puanı : 60 Matematik ağırlıklı puanı : 4X60= 180

7 YIL SONU BAŞARI PUANI Öğrencinin yıl sonu başarı puanı,derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının haftalık ders saatlerini toplamına bölümü ile elde edilen puandır..

8 DERSLER HAFTALIK DERS I.DÖNEM - II.DÖNEM – Y.S.ORT - AĞIRLIKLI NOT SAATİ Matematik 46070 65 260 Fizik 25565 60 120 Kimya 27070 70 140 Biyoloji 25050 50 100 T.Edebiyatı 380 80 80 240 Dil ve Anlatım 27050 60 120 Tarih 29080 85 170 Coğrafya 27080 75 150 Sağlık Bilgisi 18070 75 75 Geometri 21070 40 140 Din Kültürü 19090 90 90 Beden Eğitimi 2100100 100 200 Yabancı Dil(İng) 67570 72,5 435 İkinci Yab.Dil(Alm-Fr) 26080 70 140 Müzik 1 95 95 95 95 İngiliz Ed. 17080 75 75 Seçmeli Bilişim Tek. 1100 100 100 100 Astronomi ve Uz. 1100 90 95 95 Proje 1100100 100 100

9 TOPLAM Eğer başarısız olunan ders varsa genel yıl sonu puanı yani aritmetik ortalaması 50 olduğu takdirde sınıf geçilmiş olur(Ortalama ile sınıf geçme)

10 ANADOLU LİSELERİNDE SINIF GEÇMENİN KOŞULLARI NELERDİR? Ders yılı sonunda; a.Tüm derslerden başarılı olan yani 1.dönem ve 2.dönem puanlarının aritmetik ortalaması 50 olduğunda b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan c)Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer

11 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.

12 Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre KASIM ve NİSAN ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmen/öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir.

13 SINIF TEKRARI VE ÖĞRENİM HAKKI 1. Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. 2. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır.

14 3. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

15 DERS SEÇİMİ

16 Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından ders kesiminden haziran ayının son iş günü mesai saati bitimine kadar e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

17 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen Derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır

18 Seçmeli ders en az 12 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumlarında bu şartlar aranmaz.

19 NARMAN ANADOLU L İ SES İ


"NARMAN ANADOLU LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINIF GEÇME YÖNETMELİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları