Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM PLANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM PLANI"— Sunum transkripti:

1 H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM PLANI
2006

2 SONUÇ: Çalışma grubu oluşturuldu.
Stratejik Amaç 1: İstatistik eğitim-öğretim programlarını sürekli geliştirmek, eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak Stratejik Hedef 1.1: yılına kadar ders değişim ve yenileme programı yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: İzleme kurulu yeni eğitim programı raporu Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz Yurt içi ve yurtdışı eğitim programlarının izlenmesi Akademik Kurul Rapor değerlendirmesi Sürekli Yıllık Sorumlusu: Prof. Dr. Süleyman Günay, Prof. Dr. Ceyhan İnal, Prof. Dr. Gülsüm Hocaoğlu, Prof. Dr. Öniz Toktamış, Doç. Dr. Turhan Menteş Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı SONUÇ: Çalışma grubu oluşturuldu.

3 Stratejik Amaç 1: İstatistik eğitim-öğretim programlarını sürekli
geliştirmek, eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak Stratejik Hedef 1.2: Yandal programını 2007'de hayata geçirmek Ölçülecek Performans Kriteri: Yandal programına başvuran öğrenci sayısı Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz Başvuran öğrenci sayısı Tablolama ve yeni kontenjanın belirlenmesi Yıllık Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Canan Hamurkaroğlu Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı SONUÇ: tarihinde üniversite senatosunda kabul edildi.

4 Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz
Stratejik Amaç 1: İstatistik eğitim-öğretim programlarını sürekli geliştirmek, eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak Stratejik Hedef 1.3: 2008 yılına kadar Bölümün bilgisayar sahipliliği ve İnternet erişim oranlarını en az 100 öğrenciye 10 bilgisayar olarak artırmak Ölçülecek Performans Kriteri: Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı ve internet erişim oranı Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz Envanter raporları Tablolama ve gelecek öngörülerin yapılması Yıllık Sorumlusu: Prof. Dr. Süleyman Günay, Doç. Dr. Turhan Menteş, Arş.Gör. Mutlu Akıncı, Arş.Gör. Haydar Demirhan Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı SONUÇ 1: yılı 100 öğrenciye düşen bilgisayar sayısı = SONUÇ 2: 2006 yılında iki lisans, bir lisansüstü ve bir nitel araştırma laboratuarları kurulmasına olanak veren iki alt yapı projesi kabul edildi.

5 Stratejik Amaç 1: İstatistik eğitim-öğretim programlarını sürekli
geliştirmek, eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak Stratejik Hedef 1.4: 2008 yılına kadar öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı ve ders saatini Avrupa standartlarına uyumlu yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ders saati Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz Bölüm akademik kadronun planlaması Bölüm akademik kadro planlaması tablosu Yıllık Sorumlusu: İstatistik Bölümü Anabilim Dalı Başkanları Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı SONUÇ: akademik yılında, öğrenci sayısı / öğretim üyesi sayısı = 28, ders saati / öğretim üyesi sayısı = 17

6 Stratejik Amaç 2: Üniversite girişlerinde İstatistik Bölümü’nün
yüzdelik diliminde iyileşme sağlamak Stratejik Hedef 2.1: 2008 yılına kadar istatistik mesleğinin daha çok tanınmasını sağlamak Ölçülecek Performans Kriteri: Yapılacak toplantı, özel oturum, ulusal basın ve medyada yer alma , TV programı vs. sayısı Veri Toplama Analiz Yöntemi İstatistik Bölümleri ortak eylem planı Sorumlu çalışma grup raporu Sıklığı Yıllık Sorumlusu Prof. Dr. Süleyman Günay Doç. Dr. Turhan Menteş Doç. Dr. Gül Ergün Yard. Doç. Dr. Sevil Bacanlı Prof. Dr. Süleyman Günay Doç. Dr. Turhan Menteş Yard.Doç. Dr. Canan Hamurkaroğlu Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

7 Stratejik Amaç 2: Üniversite girişlerinde İstatistik Bölümü’nün
yüzdelik diliminde iyileşme sağlamak Stratejik Hedef 2.2: 2008 yılına kadar Türkiye'deki istatistik okuryazarlığı ve ortaöğretim kurumlarında da istatistik eğitiminin yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunmak Ölçülecek Performans Kriteri:İstatistik dersi veren ortaöğretim kurumu sayısı Veri Toplama Analiz Yöntemi Milli Eğitim Bakanlığı ile hedefe uygun toplantı ve oturum düzenleme Sorumlu çalışma grup raporu Sıklığı Yıllık Sorumlusu Prof. Dr. Süleyman Günay Doç. Dr. Turhan Menteş Yard.Doç. Dr. İbrahim Zor Doç. Dr. Turhan Menteş Yard.Doç. Dr. İbrahim Zor Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

8 Stratejik Amaç 2: Üniversite girişlerinde İstatistik Bölümü’nün
yüzdelik diliminde iyileşme sağlamak Stratejik Hedef 2.3: Kariyer günlerine katılan kurum – kuruluş sayısını ve işe giren mezun sayısını arttırmak Ölçülecek Performans Kriteri: Her yıl yapılan kariyer günlerine katılan kurum - kuruluş sayısı ve işe giren mezun sayısı Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz Mezunların kariyer günleri sonucunda işe girme bilgisi Tablolama. Mezunlar için hazırlanan istatistikler Yıllık Sorumlusu: Doç. Dr. Cem Kadılar, Arş.Gör.Özge Uçar, İstatistik topluluğu üyeleri Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

9 Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz
Stratejik Amaç 3: Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak artırılmasını sağlamak Stratejik Hedef 3.1: 2008 yılına kadar Sokrates-Erasmus programı çerçevesinde en az iki üniversite ile anlaşma yaparak, her yıl iki lisans ve bir lisansüstü öğrenci, iki öğretim elemanı değişimi yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Sokrates-Erasmus kapsamında üniversitelerle yapılan anlaşma sayısı ve her yıl gönderilen ve gelen öğretim elemanı ve öğrenci sayısı Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz Sokrates- Erasmus kapsamında bölüm programına uygun üniversitelerin araştırılması Tablolama Sürekli Yıllık Sorumlusu: Doç. Dr. Cem Kadılar Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı SONUÇ: Malta için 1 lisans, 1 lisansüstü, 2 öğretim elemanı (2006) ve Polonya için 2 lisans, 2 öğretim elemanı (2006)

10 Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz Sorumlusu
Stratejik Amaç 3: Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak artırılmasını sağlamak Stratejik Hedef 3.2: Genç akademisyenlerin ulusal ve uluslararası toplantılara katılımını arttırmak ve katılımlarını kolaylaştıracak kaynaklar yaratmak Ölçülecek Performans Kriteri: Ulusal ve uluslararası kongre ve seminerlere katılım sayısı ve bildiri sayısı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan yıllık makale ve bildiri sayısı Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz Yıllık Faaliyet Raporları Tablolama Sürekli Yıllık Sorumlusu Danışman Öğretim Üyeleri Arş.Gör Yasemin Saykan, Elif Baysal Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı SONUÇ: akademik yılı ulusal ve uluslararası kongre ve seminerlere katılım sayısı = 25, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan makale sayısı = 18

11 Stratejik Amaç 3: Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak
artırılmasını sağlamak Stratejik Hedef 3.3.: Her yıl en az bir araştırma projesi yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Her yıl alınan ve bitirilen araştırma proje sayısı ve bütçesi Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz İstatistik ile ilgili projeye ihtiyaç duyan kurumlarla işbirliği Tablolama Sürekli Yıllık Sorumlusu:Yard. Doç. Dr Mehmet Uysal Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

12 Stratejik Amaç 4: Paydaşlarımızın memnuniyetinin artırılması
Stratejik Hedef 4.1: 2006 bahar yarıyılından itibaren her dönem farklı derslerin ders ve öğretim üyesi değerlendirmesi yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Ders ve öğretim üyesi değerlendirme anket sonuçları Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz Farklı dersler için anket uygulama Anket değerlendirme Yılık Yıllık Sorumlusu: Arş.Gör. Esra Satıcı, Arş.Gör.Gamze Özel, Arş.Gör.Derya Tektaş, Arş.Gör.Semra Türkan Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

13 Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz
Stratejik Amaç 4: Paydaşlarımızın memnuniyetinin artırılması Stratejik Hedef 4.2: "İstatistik Bölümü Çalışan Memnuniyeti" anketin her yıl bahar dönemi sonunda yapmak ve değerlendirmek ( akademik yılında İstatistik Bölümü’nde çalışmaktan memnun olma oranını % 93'e çıkarmak) Ölçülecek Performans Kriteri: Çalışan memnuniyeti değerlendirmesi anket sonuçları Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz Anket uygulama Anket değerlendirme Yıllık Sorumlusu: Arş.Gör. Yasemin Kayhan, Arş.Gör.Derya Tektaş, Arş.Gör.Berrak Dağ, Arş.Gör. Nilgün Özgül Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı SONUÇ: akademik yılında İstatistik Bölümü'nde çalışmaktan memnun olma oranı % 90.3

14 SONUÇ: Anket hazırlandı
Stratejik Amaç 4: Paydaşlarımızın memnuniyetinin artırılması Stratejik Hedef 4.3: "Öğrenci memnuniyeti" değerlendirmesini 2007 yılından itibaren her yıl yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Öğrenci memnuniyeti değerlendirmesi anket sonuçları Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz Anket uygulama Anket değerlendirme Yıllık Sorumlusu: Arş.Gör. Esra Satıcı, Arş.Gör.Gamze Özel, Arş.Gör.Derya Tektaş Arş.Gör.Semra Türkan Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı SONUÇ: Anket hazırlandı

15 Stratejik Amaç 4: Paydaşlarımızın memnuniyetinin artırılması
Stratejik Hedef 4.4: 2007 yılından itibaren İstatistik topluluğu ile işbirliği yaparak sosyal etkinliklerinin arttırılmasını sağlamak Ölçülecek Performans Kriteri: Sosyal etkinlik ve katılım sayısı Yöntemi Sıklığı Veri Toplama Analiz Duyuru Tablolama Yıllık Sorumlusu: Son sınıf danışmanları, İstatistik topluluğu üyeleri Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

16 Stratejik Amaç 5: Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme sistemlerinin kurulması
Stratejik Hedef 5.1 : 2006 yılından itibaren Uzaktan Eğitim için gerekli , teknolojik yatırım ve kaynak programlaması yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Teknolojik yatırıma ayrılan bütçe miktarı Veri Toplama Analiz Yöntemi Tüm dersliklerde kayıt ortamları oluşturma, ortak kullanımlı bilgisayar sayısını arttırma - Sıklığı Yıllık Sorumlusu: Doç. Dr. Turhan Menteş, Doç. Dr. Cem Kadılar, Yard. Doç. Dr. İbrahim Zor Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

17 Stratejik Amaç 5: Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme sistemlerinin kurulması
Stratejik Hedef 5.2: 2007 yılına kadar Uzaktan Eğitim için konuda uzman yetiştirmek Ölçülecek Performans Kriteri: Konuya ilişkin iki araştırma görevlisinin gerekli eğitim almalarını sağlamak Veri Toplama Analiz Yöntemi Araştırma görevlilerinin eğitim programları - Sıklığı Yıllık Sorumlusu: Doç. Dr. Turhan Menteş, Doç. Dr. Cem Kadılar, Yard. Doç. Dr. İbrahim Zor Raporlama Periyodu: İki yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

18 Stratejik Amaç 5: Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme sistemlerinin kurulması
Stratejik Hedef 5.3: Lisansüstü programlarından başlayarak ders notlarının en az %25' ini Web ortamına taşımak Ölçülecek Performans Kriteri: Web ortamına aktarılan derslere kayıtlı öğrencilerin başarı yüzdesi Veri Toplama Analiz Yöntemi Ortak kullanıcılarının izlenmesi Arşivleme ve önceki yıllarla karşılaştırma, tablolaştırma ve grafiksel analizler Sıklığı Yıllık Sorumlusu: Doç. Dr. Turhan Menteş, Doç. Dr. Cem Kadılar, Yard. Doç. Dr. İbrahim Zor Raporlama Periyodu: Üç yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

19 Stratejik Amaç 6: Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.1: 2006 yılından itibaren her yıl en az 30 öğrencimizin mezun olurken İstatistikçiler Derneği'ne (İD) üye olmasını sağlamak Ölçülecek Performans Kriteri: Her yıl mezunlardan İD'ye üye olanların sayısı Veri Toplama Analiz Yöntemi Bölüm web sayfasında mezunlara ilişkin bir kayıt sistemi yaratma Son 3 yıllık verilerin grafik ile verilmesi Sıklığı Yıllık Sorumlusu: Arş.Gör.Haydar Demirhan, Arş.Gör.Melike Bahçecitapar Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı

20 Stratejik Amaç 6: Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek
Stratejik Hedef 6.2: 2006 yılından itibaren, her türlü etkinliğe mezunlarımızı da davet etmek Ölçülecek Performans Kriteri: Her yıl bölüm sosyal ve kültürel faaliyetlerine mezunlarımızın katılım sayısı Veri Toplama Analiz Yöntemi Bölüm web sayfasında mezunlara ilişkin bir kayıt sistemi yaratma ve etkinliklere davet etme Tablolama Sıklığı Yıllık Sorumlusu: Arş.Gör.Haydar Demirhan, Arş.Gör.Melike Bahçecitapar Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı SONUÇ: 2006 istatistik mezunları yemeğine katılan mezun sayısı = 100

21 Çalışma Grubu Prof. Dr. Süleyman Günay Doç. Dr. Turhan Menteş
Yrd. Doç. Dr. Canan Hamurkaroğlu Arş. Gör. Fersin Keskin TEŞEKKÜRLER


"H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM PLANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları