Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM PLANI 2006 H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM PLANI 2006 H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü."— Sunum transkripti:

1 PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM PLANI 2006 H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü

2 Stratejik Amaç 1: İstatistik eğitim-öğretim programlarını sürekli geliştirmek, eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak Stratejik Hedef 1.1: 2008 yılına kadar ders değişim ve yenileme programı yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: İzleme kurulu yeni eğitim programı raporu Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Veri ToplamaAnaliz Yurt içi ve yurtdışı eğitim programlarının izlenmesi Akademik Kurul Rapor değerlendirmesi SürekliYıllık Sorumlusu: Prof. Dr. Süleyman Günay, Prof. Dr. Ceyhan İnal, Prof. Dr. Gülsüm Hocaoğlu, Prof. Dr. Öniz Toktamış, Doç. Dr. Turhan Menteş SONUÇ: Çalışma grubu oluşturuldu. Yöntemi Sıklığı

3 Stratejik Amaç 1: İstatistik eğitim-öğretim programlarını sürekli geliştirmek, eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak Stratejik Hedef 1.2: Yandal programını 2007'de hayata geçirmek Ölçülecek Performans Kriteri: Yandal programına başvuran öğrenci sayısı Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: Yard. Doç. Dr. Canan Hamurkaroğlu SONUÇ: 08 -03- 2006 tarihinde üniversite senatosunda kabul edildi. Yöntemi Sıklığı Veri ToplamaAnaliz Başvuran öğrenci sayısı Tablolama ve yeni kontenjanın belirlenmesi Yıllık

4 Stratejik Amaç 1: İstatistik eğitim-öğretim programlarını sürekli geliştirmek, eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak Stratejik Hedef 1.3: 2008 yılına kadar Bölümün bilgisayar sahipliliği ve İnternet erişim oranlarını en az 100 öğrenciye 10 bilgisayar olarak artırmak Ölçülecek Performans Kriteri: Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı ve internet erişim oranı Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: Prof. Dr. Süleyman Günay, Doç. Dr. Turhan Menteş, Arş.Gör. Mutlu Akıncı, Arş.Gör. Haydar Demirhan SONUÇ 1: 2006 yılı 100 öğrenciye düşen bilgisayar sayısı = 7 SONUÇ 2: 2006 yılında iki lisans, bir lisansüstü ve bir nitel araştırma laboratuarları kurulmasına olanak veren iki alt yapı projesi kabul edildi. Yöntemi Sıklığı Veri ToplamaAnaliz Envanter raporları Tablolama ve gelecek öngörülerin yapılması Yıllık

5 Stratejik Amaç 1: İstatistik eğitim-öğretim programlarını sürekli geliştirmek, eğitim-öğretim araç ve gereçlerini tamamlamak Stratejik Hedef 1.4: 2008 yılına kadar öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı ve ders saatini Avrupa standartlarına uyumlu yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ders saati Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: İstatistik Bölümü Anabilim Dalı Başkanları SONUÇ: 2005-2006 akademik yılında, öğrenci sayısı / öğretim üyesi sayısı = 28, ders saati / öğretim üyesi sayısı = 17 Yöntemi Sıklığı Veri ToplamaAnaliz Bölüm akademik kadronun planlaması Bölüm akademik kadro planlaması tablosu Yıllık

6 Stratejik Amaç 2: Üniversite girişlerinde İstatistik Bölümü’nün yüzdelik diliminde iyileşme sağlamak Stratejik Hedef 2.1: 2008 yılına kadar istatistik mesleğinin daha çok tanınmasını sağlamak Ölçülecek Performans Kriteri: Yapılacak toplantı, özel oturum, ulusal basın ve medyada yer alma, TV programı vs. sayısı Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi İstatistik Bölümleri ortak eylem planı Sorumlu çalışma grup raporu Sıklığı Yıllık Sorumlusu Prof. Dr. Süleyman Günay Doç. Dr. Turhan Menteş Doç. Dr. Gül Ergün Yard. Doç. Dr. Sevil Bacanlı Prof. Dr. Süleyman Günay Doç. Dr. Turhan Menteş Doç. Dr. Gül Ergün Yard.Doç. Dr. Canan Hamurkaroğlu Yard. Doç. Dr. Sevil Bacanlı

7 Stratejik Amaç 2: Üniversite girişlerinde İstatistik Bölümü’nün yüzdelik diliminde iyileşme sağlamak Stratejik Hedef 2.2: 2008 yılına kadar Türkiye'deki istatistik okuryazarlığı ve ortaöğretim kurumlarında da istatistik eğitiminin yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunmak Ölçülecek Performans Kriteri:İstatistik dersi veren ortaöğretim kurumu sayısı Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Milli Eğitim Bakanlığı ile hedefe uygun toplantı ve oturum düzenleme Sorumlu çalışma grup raporu SıklığıYıllık Sorumlusu Prof. Dr. Süleyman Günay Doç. Dr. Turhan Menteş Yard.Doç. Dr. İbrahim Zor Doç. Dr. Turhan Menteş Yard.Doç. Dr. İbrahim Zor

8 Stratejik Amaç 2: Üniversite girişlerinde İstatistik Bölümü’nün yüzdelik diliminde iyileşme sağlamak Stratejik Hedef 2.3: Kariyer günlerine katılan kurum – kuruluş sayısını ve işe giren mezun sayısını arttırmak Ölçülecek Performans Kriteri: Her yıl yapılan kariyer günlerine katılan kurum - kuruluş sayısı ve işe giren mezun sayısı Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: Doç. Dr. Cem Kadılar, Arş.Gör.Özge Uçar, İstatistik topluluğu üyeleri Yöntemi Sıklığı Veri ToplamaAnaliz Mezunların kariyer günleri sonucunda işe girme bilgisi Tablolama. Mezunlar için hazırlanan istatistikler Yıllık

9 Stratejik Amaç 3: Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak artırılmasını sağlamak Stratejik Hedef 3.1: 2008 yılına kadar Sokrates-Erasmus programı çerçevesinde en az iki üniversite ile anlaşma yaparak, her yıl iki lisans ve bir lisansüstü öğrenci, iki öğretim elemanı değişimi yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Sokrates-Erasmus kapsamında üniversitelerle yapılan anlaşma sayısı ve her yıl gönderilen ve gelen öğretim elemanı ve öğrenci sayısı Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: Doç. Dr. Cem Kadılar SONUÇ: Malta için 1 lisans, 1 lisansüstü, 2 öğretim elemanı (2006) ve Polonya için 2 lisans, 2 öğretim elemanı (2006) Yöntemi Sıklığı Veri ToplamaAnaliz Sokrates- Erasmus kapsamında bölüm programına uygun üniversitelerin araştırılması Tablolama SürekliYıllık

10 Stratejik Amaç 3: Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak artırılmasını sağlamak Stratejik Hedef 3.2: Genç akademisyenlerin ulusal ve uluslararası toplantılara katılımını arttırmak ve katılımlarını kolaylaştıracak kaynaklar yaratmak Ölçülecek Performans Kriteri: Ulusal ve uluslararası kongre ve seminerlere katılım sayısı ve bildiri sayısı, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan yıllık makale ve bildiri sayısı Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı SONUÇ: 2005-2006 akademik yılı ulusal ve uluslararası kongre ve seminerlere katılım sayısı = 25, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan makale sayısı = 18 Yöntemi Sıklığı Veri ToplamaAnaliz Yıllık Faaliyet RaporlarıTablolama SürekliYıllık Danışman Öğretim Üyeleri Arş.Gör Yasemin Saykan, Elif Baysal Sorumlusu

11 Stratejik Amaç 3: Bilimsel araştırmaların nitelik ve nicelik olarak artırılmasını sağlamak Stratejik Hedef 3.3.: Her yıl en az bir araştırma projesi yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Her yıl alınan ve bitirilen araştırma proje sayısı ve bütçesi Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu:Yard. Doç. Dr Mehmet Uysal Yöntemi Sıklığı Veri ToplamaAnaliz İstatistik ile ilgili projeye ihtiyaç duyan kurumlarla işbirliği Tablolama SürekliYıllık

12 Stratejik Amaç 4: Paydaşlarımızın memnuniyetinin artırılması Stratejik Hedef 4.1: 2006 bahar yarıyılından itibaren her dönem farklı derslerin ders ve öğretim üyesi değerlendirmesi yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Ders ve öğretim üyesi değerlendirme anket sonuçları Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: Arş.Gör. Esra Satıcı, Arş.Gör.Gamze Özel, Arş.Gör.Derya Tektaş, Arş.Gör.Semra Türkan Yöntemi Sıklığı Veri ToplamaAnaliz Farklı dersler için anket uygulama Anket değerlendirme YılıkYıllık

13 Stratejik Amaç 4: Paydaşlarımızın memnuniyetinin artırılması Stratejik Hedef 4.2: "İstatistik Bölümü Çalışan Memnuniyeti" anketin her yıl bahar dönemi sonunda yapmak ve değerlendirmek (2005-2006 akademik yılında İstatistik Bölümü’nde çalışmaktan memnun olma oranını % 93'e çıkarmak) Ölçülecek Performans Kriteri: Çalışan memnuniyeti değerlendirmesi anket sonuçları Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: Arş.Gör. Yasemin Kayhan, Arş.Gör.Derya Tektaş, Arş.Gör.Berrak Dağ, Arş.Gör. Nilgün Özgül SONUÇ: 2004-2005 akademik yılında İstatistik Bölümü'nde çalışmaktan memnun olma oranı % 90.3 Yöntemi Sıklığı Veri ToplamaAnaliz Anket uygulamaAnket değerlendirme Yıllık

14 Stratejik Amaç 4: Paydaşlarımızın memnuniyetinin artırılması Stratejik Hedef 4.3: "Öğrenci memnuniyeti" değerlendirmesini 2007 yılından itibaren her yıl yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Öğrenci memnuniyeti değerlendirmesi anket sonuçları Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: Arş.Gör. Esra Satıcı, Arş.Gör.Gamze Özel, Arş.Gör.Derya Tektaş Arş.Gör.Semra Türkan SONUÇ: Anket hazırlandı Yöntemi Sıklığı Veri ToplamaAnaliz Anket uygulamaAnket değerlendirme Yıllık

15 Stratejik Amaç 4: Paydaşlarımızın memnuniyetinin artırılması Stratejik Hedef 4.4: 2007 yılından itibaren İstatistik topluluğu ile işbirliği yaparak sosyal etkinliklerinin arttırılmasını sağlamak Ölçülecek Performans Kriteri: Sosyal etkinlik ve katılım sayısı Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: Son sınıf danışmanları, İstatistik topluluğu üyeleri Yöntemi Sıklığı Veri ToplamaAnaliz DuyuruTablolama Yıllık

16 Stratejik Amaç 5: Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme sistemlerinin kurulması Stratejik Hedef 5.1 : 2006 yılından itibaren Uzaktan Eğitim için gerekli, teknolojik yatırım ve kaynak programlaması yapmak Ölçülecek Performans Kriteri: Teknolojik yatırıma ayrılan bütçe miktarı Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: Doç. Dr. Turhan Menteş, Doç. Dr. Cem Kadılar, Yard. Doç. Dr. İbrahim Zor Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Tüm dersliklerde kayıt ortamları oluşturma, ortak kullanımlı bilgisayar sayısını arttırma - SıklığıYıllık

17 Stratejik Amaç 5: Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme sistemlerinin kurulması Stratejik Hedef 5.2: 2007 yılına kadar Uzaktan Eğitim için konuda uzman yetiştirmek Ölçülecek Performans Kriteri: Konuya ilişkin iki araştırma görevlisinin gerekli eğitim almalarını sağlamak Raporlama Periyodu: İki yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: Doç. Dr. Turhan Menteş, Doç. Dr. Cem Kadılar, Yard. Doç. Dr. İbrahim Zor Veri ToplamaAnaliz YöntemiAraştırma görevlilerinin eğitim programları - SıklığıYıllık

18 Stratejik Amaç 5: Uzaktan Eğitim ve e-öğrenme sistemlerinin kurulması Stratejik Hedef 5.3: Lisansüstü programlarından başlayarak ders notlarının en az %25' ini Web ortamına taşımak Ölçülecek Performans Kriteri: Web ortamına aktarılan derslere kayıtlı öğrencilerin başarı yüzdesi Raporlama Periyodu: Üç yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: Doç. Dr. Turhan Menteş, Doç. Dr. Cem Kadılar, Yard. Doç. Dr. İbrahim Zor Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Ortak kullanıcılarının izlenmesi Arşivleme ve önceki yıllarla karşılaştırma, tablolaştırma ve grafiksel analizler SıklığıYıllık

19 Stratejik Amaç 6: Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek Stratejik Hedef 6.1: 2006 yılından itibaren her yıl en az 30 öğrencimizin mezun olurken İstatistikçiler Derneği'ne (İD) üye olmasını sağlamak Ölçülecek Performans Kriteri: Her yıl mezunlardan İD'ye üye olanların sayısı Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: Arş.Gör.Haydar Demirhan, Arş.Gör.Melike Bahçecitapar Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Bölüm web sayfasında mezunlara ilişkin bir kayıt sistemi yaratma Son 3 yıllık verilerin grafik ile verilmesi Sıklığı Yıllık

20 Stratejik Amaç 6: Mezunlarla ilişkileri güçlendirmek Stratejik Hedef 6.2: 2006 yılından itibaren, her türlü etkinliğe mezunlarımızı da davet etmek Ölçülecek Performans Kriteri: Her yıl bölüm sosyal ve kültürel faaliyetlerine mezunlarımızın katılım sayısı Raporlama Periyodu: Yıllık Rapor Edileceği Makam: İstatistik Bölüm Başkanlığı Sorumlusu: Arş.Gör.Haydar Demirhan, Arş.Gör.Melike Bahçecitapar SONUÇ: 2006 istatistik mezunları yemeğine katılan mezun sayısı = 100 Veri ToplamaAnaliz Yöntemi Bölüm web sayfasında mezunlara ilişkin bir kayıt sistemi yaratma ve etkinliklere davet etme Tablolama Sıklığı Yıllık

21 Çalışma Grubu Prof. Dr. Süleyman Günay Doç. Dr. Turhan Menteş Yrd. Doç. Dr. Canan Hamurkaroğlu Arş. Gör. Fersin Keskin TEŞEKKÜRLER


"PERFORMANS GÖSTERGESİ ÖLÇÜM PLANI 2006 H.Ü. Fen Fakültesi İstatistik Bölümü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları