Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 KURUM KÜLTÜRÜ TEMA GRUBU Ocak 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 KURUM KÜLTÜRÜ TEMA GRUBU Ocak 2013."— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 KURUM KÜLTÜRÜ TEMA GRUBU Ocak 2013

2 STRATEJİK AMAÇ SA 1Üniversitemizin Kurumsal Kültür Yapısını Geliştirmek

3 SA 1Üniversitemizin Kurumsal Kültür Yapısını Geliştirmek SH 1.1Akademik ve İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesi SH 1.2Akademik ve İdari Kalite Yönetim Sistemlerinin yaygınlaştırılması SH 1.3Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması SH 1.4 Fiziki Alanların (idari ve akademik birimler ile ortak alanların) İyileştirilmesi SH 1.5 Sosyal Tesislerin (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve Nicelik Olarak İyileştirilmesi SH 1.6 Üniversite Tanıtım Faaliyetlerinin Artırılması STRATEJİK HEDEFLER

4 SH 1.1Akademik ve İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesi PH 1.1.1Mesleki ve Kişisel Gelişim Olanaklarının Artırılması PH 1.1.2Oryantasyon Programlarının Geliştirilmesi PERFORMANS HEDEFLERİ - 1

5 SH 1.2Akademik ve İdari kalite Yönetim Sistemlerinin Yaygınlaştırılması PH 1.2.1Kamu İç Kontrol Standartlarının Yaygınlaştırılması PERFORMANS HEDEFLERİ - 2

6 SH 1.3Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması PH 1.3.1Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin İki Yıl İçinde Tamamlanması PH 1.3.2 Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin Tüm Birimler Tarafından Kullanılır Hale Getirilmesi PERFORMANS HEDEFLERİ - 3

7 SH 1.4 Fiziki alanların (idari ve akademik birimler ile ortak alanların) İyileştirilmesi PH 1.4.1Fiziki Alanların Donanımsal Olarak İyileştirilmesi PH 1.4.2Büroların Fiziki Olarak İyileştirilmesi PH 1.4.3Ortak Alanların İyileştirilmesi PERFORMANS HEDEFLERİ - 4

8 SH 1.5 Sosyal Tesislerin (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve Nicelik Olarak İyileştirilmesi PH 1.5.1Çalışanlara Yönelik Sosyal Tesislerin Hizmet Kalitesinin Artırılması PH 1.5.2Öğrencilere Yönelik Sosyal Tesislerin Hizmet Kalitesinin Artırılması PH 1.5.3Sosyal Tesis Kapasitelerinin Artırılması PERFORMANS HEDEFLERİ - 5

9 SH 1.6Üniversite Tanıtım Faaliyetlerinin Artırılması PH 1.6.1 Üniversitemiz Çalışanları Üzerindeki Kurumsal Kimlik Algısının Artırılması PH 1.6.2Üniversitemizin Tercih Edilebilirliğini Artırmak PH 1.6.3 Bilimsel ve Kültürel Faaliyetlerin (Seminer, Sempozyum, Söyleşi, vb.) Artırılması PH 1.6.4Öğrencilere ve Çalışanlara Yönelik Tören/Program Sayısının Artırılması PERFORMANS HEDEFLERİ - 6

10 SH 1.1 Akademik ve İdari Personelin Niteliğinin İyileştirilmesi PH 1.1.1 Mesleki ve Kişisel Gelişim Olanaklarının Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Akademik Personelin Yurtdışı Görevlendirilme Oranı Görevlendirilen Personel /Toplam Personel ÇıktıAdetPER-İlgili Birim 2Akademik Personelin Yurtiçi Görevlendirilme Oranı Görevlendirilen Personel /Toplam Personel ÇıktıAdetPER-İlgili Birim 3Sürekli Eğitim Merkezi Tarafından Akademik Personele Verilen Eğitim Saati SayılacakGirdiSaatSürekli Eğitim Merkezi / İlgili Birim 4İdari Personelin Kurum Dışı Eğitimlere Katılma Oranı Görevlendirilen Personel / Toplam Personel VerimlilikAdet / KişiPER-İlgili Birim 5Hizmetiçi Eğitim Kapsamında İdari Personel Başına Düşen Ortalama Mesleki Gelişim Eğitimlerinin Saati Toplam Eğitim Saati / Toplam Personel Sayısı ÇıktıSaat / KişiPER-İlgili Birim 6Hizmetiçi Eğitim Kapsamında İdari Personel Başına Düşen Ortalama Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Saati Toplam Eğitim Saati / Toplam Personel Sayısı ÇıktıSaat / KişiPER-İlgili Birim PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 1

11 PH 1.1.2 Oryantasyon Programlarının Geliştirilmesi G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Üniversiteye İlk Defa Atanan Akademik Personelin Oryantasyon Eğitimine Katılma Oranı Katılan Akademik Personel / Kuruma Gelen Akademik Personel Verimlilik%PER – İlgili Birim – Sürekli Eğitim Merkezi 2Oryantasyon Eğitimine Katılan İdari Personel Oranı Katılan İdari Personel / Kuruma Gelen İdari Personel Verimlilik%PER PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 2

12 SH 1.2 Akademik ve İdari Kalite Yönetim Sisteminin Yaygınlaştırılması PH 1.2.1 Kamu İç Kontrol Standartlarının Yaygınlaştırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Kamu İç Kontrol Standartlarının Uyum Eylem Planı Çerçevesinde Gerçekleşme Oranı Gerçekleşen / Planlanan Verimlilik%SGD 2İç Denetim Başkanlığı Tarafından Elde Edilen Olumsuz Bulgular Sonucunda Yapılan İyileştirme Oranı İyileştirme Sayısı / Bulgu Sayısı Verimlilik%İlgili Birim / İç Denetim Başkanlığı 3Kamu İç Kontrol Standartları Çerçevesindeki Periyodik Denetimlerde Elde Edilen Olumsuz Bulgular Sonucunda Yapılan İyileştirme Oranı İyileştirme Sayısı / Bulgu Sayısı Verimlilik%İlgili Birim / İç Denetim Başkanlığı / İzleme Ve Yönlendirme Kurulu PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 3

13 SH 1.3 Bütünsel Bilgi Yönetim Sisteminin Kurulması ve Yaygınlaştırılması PH 1.3.1 Bütünsel Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Performans Programı ve Faaliyet Raporunda İstenilen Verilerin Yönetim Bilgi Sisteminden Karşılanma Oranı Elde Edilen Veri Sayısı / İstenilen Veri Sayısı Etkinlik%BİD 2Bütünsel Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimler Tarafından Kullanım Oranı Kullanan Birimler / Tüm Birimler Etkinlik%BİD PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 4

14 SH 1.4 Fiziki Alanların (akademik ve idari personel çalışma büroları ile ortak alanların) İyileştirilmesi PH 1.4.1 Fiziki Alanların İyileştirilmesi G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Taleplerin Karşılanma OranıKarşılanan / Talep Edilen Verimlilik%İMD PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 5

15 SH 1.5 Sosyal Tesislerin ve Olanakların (barınma, misafirhane, kafeterya-lokanta, spor, kreş) Nitelik ve Nicelik Olarak İyileştirilmesi PH 1.5.1 Çalışanlara Sunulan Sosyal Tesislerin Hizmet Kalitesinin Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Akademik Personelin Beslenme Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı Memnuniyet Anketindeki İlgili Sorunun Skoru Kalite%SKS – İlgili Birim 2İdari Personelin Beslenme Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı Memnuniyet Anketindeki İlgili Sorunun Skoru Kalite%SKS – İlgili Birim 3Çalışanların Kreş Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı Memnuniyet Anketindeki İlgili Sorunun Skoru Kalite%SKS – İlgili BİRİM 4Çalışanların Spor Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı Memnuniyet Anketindeki İlgili Sorunun Skoru Kalite%SKS – İlgili Birim 5Tıp Fakültesi Hastanesinde Akademik Ve İdari Personele Verilen Sağlık Hizmeti Memnuniyet Oranı Memnuniyet Anketindeki İlgili Sorunun Skoru Kalite%İlgili Birim PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 6

16 PH 1.5.2 Öğrencilere Sunulan Sosyal Tesislerin Hizmet Kalitesinin Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Öğrencilerin Barınma Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı Memnuniyet Anketindeki İlgili Sorunun Skoru Kalite%SKS PH 1.5.3 Sosyal Tesislerin Kapasitesinin Artırılması (YATIRIM) G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Merkez Yemekhanenin Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / Planlanan Verimlilik%YİD 2Tenis Kortları Sosyal Tesisinin Tamamlanma Oranı Gerçekleşen / Planlanan Verimlilik%YİD PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 7

17 SH 1.6 Üniversite Tanıtım Faaliyetlerinin Artırılması (Paydaşlarla İlişkiler) PH 1.6.1 Üniversitemiz Çalışanları Üzerindeki Kurumsal Kimlik Algısının Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Üniversitemize İlişkin Basında Yer Alan Ortalama Günlük Haber Sayısı SayılacakSonuçAdetHalkla İlişkiler – Basın Birimi 2Üniversitemizin Kamuoyundaki Saygınlığına İlişkin Çalışanlarımızın Algısı Memnuniyet Anketindeki İlgili Sorunun Skoru Kalite%İlgili Ölçme Değerlendirme Birimi PH 1.6.2 Üniversitemizin Tercih Edilebilirliğini Artırmak G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Tanıtım Fuarlarına Katılan Öğrenci Adaylarının Üniversitemizi Tercih Etme Oranı Tercih Eden Sayısı / Ankete Katılan Sayısı Kalite%ÖİD PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 8

18 PH 1.6.3 Bilimsel ve Kültürel Faaliyetlerin Artırılması G. NoPerformans GöstergesiHesaplamaTürüÖlçü Birimi Sorumlu Birim 1Üniversite Tarafından Düzenlenen Seminer, Sempozyum Ve Söyleşi Sayısı SayılacakSonuçAdetHalkla İlişkiler 2Öğrenci Toplulukları Tarafından Düzenlenen Faaliyet Sayısı SayılacakÇıktıAdetSKS 3Öğrenci Topluluklarına Üye Olan Öğrencilerin Oranı Üye Olan Öğrenci Sayısı /Toplam Öğrenci Sayısı Etkinlik%SKS 4Kültür Merkezlerinde Yapılan Konser, Gösteri, Tiyatro vb. Etkinliklerin Sayısı SayılacakGirdiAdetKültür Sanat Kurulu - BSHİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ - 9

19 Üniversite akademik ve idari personeline yönelik ‘Personel Günü’ düzenlenmesi, Üniversitemizden mezun olanlara yönelik ‘Mezunlar Günü’ düzenlenmesi, Kurumun düzenlediği etkinlik ve törenlere idari personelin de davet edilmesi, Akademik ve idari personelin sosyal ilişkilerini güçlendirecek, piknik, yürüyüş/trekking vb etkinliklerin sayısının artırılması ve bu etkinliklere katılımın özendirilmesi, Akademik ve idari personel ödül törenlerine ayrılan kaynağın artırılması, Sürekli Eğitim Merkezi kapsamında verilecek eğitimlerde akademisyenlere yönelik olarak, sunum teknolojileri, yabancı dil, güzel konuşma – diksiyon gibi konulara da yer verilmesi, Basında çıkan Üniversitemize ilişkin haberlerin tüm Üniversite personeline web üzerinden ve/veya e-mail ile duyurulması, Tanıtım Fuarlarında katılımcılara anket düzenlenmesi, Ödül Törenlerinin sürekliliğinin sağlanması. STRATEJİLER

20 Prof. Dr. Erdal EMEL Başkan Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER Üye Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT Üye Prof. Dr. Ümit G. GENÇOĞLU Üye Doç. Dr. Tolga TİPİ Üye Prof. Dr. Mefail HIZLI Üye Sebahattin SOĞUKPINAR Üye Şükriye DİNEDURGA Üye Şükran YILMAZ SOĞUKPINAR Raportör Teşekkür ederiz…


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014 -2018 KURUM KÜLTÜRÜ TEMA GRUBU Ocak 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları