Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorgunram.meb.k12.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorgunram.meb.k12.tr."— Sunum transkripti:

1 Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorgunram.meb.k12.tr

2 » Bilim Sanat Merkezi Nedir? » Çalışma Şekli ve Saatleri Nedir? » Bilim Sanat Merkezine Öğrenci Nasıl Seçilir? » Sınıf Öğretmeninin Görevleri Nelerdir? » Üstün Zeka-Yetenek Nedir ve Nasıl Anlaşılır? sorgunram.meb.k12.tr

3

4

5 » Türkiye’de özel yetenekli bireylere destek eğitim vermek amacıyla açılan en yaygın kurum Bilim ve Sanat Merkezleri’dir. » Özel yetenekli öğrenciler örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam etmekte, örgün eğitimin dışında kalan zamanlarda Bilim ve Sanat Merkezleri’nden destek eğitimi almaktadır. sorgunram.meb.k12.tr

6 » Merkezde Eğitim–Öğretim etkinlikleri, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumları ile bütünlük oluşturacak şekilde planlanır. » Uyum (Oryantasyon), Destek Eğitimi, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme, Proje Üretimi/Yönetimi şeklinde ilerleyen aşamalarda eğitim verilmektedir. » Öğrenci ortaöğretimi bitirinceye kadar devam eder. » Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayanların kaydı silinir. » Bilim ve Sanat Merkezlerine ulaşımı veli/öğrenci kendisi sağlamaktadır. sorgunram.meb.k12.tr

7 » Öğrencinin gelişiminin takibi için Merkezde her öğrencinin bir danışman öğretmeni bulunmaktadır. Danışman Öğretmen tarafından ev ve okul ziyaretleri » Velilere yönelik, uzmanlar tarafından sürekli aile seminerleri düzenlenir. sorgunram.meb.k12.tr

8 » Merkeze devam eden öğrencilerin devamlılığını sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler gerçekleştirilir. Bu kapsamda bilimsel ve kültürel geziler, bulunduğumuz çevreye farkındalık oluşturmak amaçlı kurum ziyaretleri gerçekleştirilir. » Değerler eğitimi kapsamında ise öğrenciye kazandırmaya çalışılan değerlerimiz ile öğrencilerin aktif olduğu forumlar, akademisyenler tarafından verilen konferanslar yer almaktadır. sorgunram.meb.k12.tr

9  Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezine 2014-2015 öğretim yılında kayıt olacak öğrencilerin seçimi, içinde bulunduğumuz öğretim yılında 4. Sınıfta okuyan öğrenciler arasından aşağıdaki tanılama takvimine göre Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yapılacaktır. sorgunram.meb.k12.tr

10 » İlkokul 4. sınıf öğretmenleri ile bilgilendirme toplantısı yapılması » Öğrenci Gözlem Formlarının (EK-1/B) İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla okullara gönderilmesi (Sorgun RAM’ın internet adresinden ulaşılabilir) » Sorgunram.meb.k12.tr » facebook.com/SorgunRehberlikveAraştırmaMerkezi sorgunram.meb.k12.tr

11 Öğrenci Gözlem Formlarının (EK-1/B) Öğrenciye ait e-okul sistemi üzerinden alınmış ve okul müdürlüğünce onaylanmış fotoğraflı öğrenci belgesi En geç 14 Mart 2014 tarihinde Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezinde olacak şekilde doğrudan gönderilmesi

12 sorgunram.meb.k12.tr Okullarınca aday gösterilen öğrencilerin gözlem formlarının tanılama komisyonunca değerlendirilmesi ve grup testine alınacak öğrencilerin listelerinin ve grup testi tarihlerinin okullara bildirilmesi.

13 sorgunram.meb.k12.tr Tanılama komisyonunca grup testine alınması uygun görülen öğrencilere grup testinin uygulanması Grup testinin değerlendirmesinin yapılması ve tanılama komisyonunca öğrencilerin; genel zihinsel yetenek, resim yeteneği ve müzik yeteneği alanlarında ayrı ayrı sıralamaya alınması. BİLSEM’in kontenjan durumu doğrultusunda öğrencilerin bireysel incelemeye alınmak üzere ilan edilmesi

14 sorgunram.meb.k12.tr Genel zihinsel yetenek alanında öğrencilerin bireysel incelemeye alınması Resim ve müzik yeteneği alanlarında öğrencilerin bireysel incelemeye alınması

15 Tanılama sonuçlarının ilan edilmesi, asil ve yedek listelerin BİLSEM’e bildirilmesi. Asil listeden ilan edilenlerin BİLSEM’e kayıt işlemlerinin yapılması Yedek listeden ilan edilenlerin BİLSEM’e kayıt işlemlerinin yapılması sorgunram.meb.k12.tr

16 Tanılama döneminde (2013-2014 öğretim yılında) il genelinde ilkokulların 4. sınıflarında okuyan öğrencilerimizden sınıf öğretmenlerince önerilenler tanılamaya alınacaktır. Tanılama süreci iki aşamada gerçekleştirilecektir. Öğrenciler birinci aşamada grup testine alınacaklardır. Yapılacak değerlendirmeye göre grup testinde başarı gösterenler, tanılama takviminde belirtilen süreler içinde bireysel değerlendirmeye alınacaklardır. Bu tanılama sonunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 2014–2015 eğitim- öğretim yılında Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam edeceklerdir. sorgunram.meb.k12.tr

17 » “Öğrenci Gözlem Formu (EK-1/B)” Şubat ayı içinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce “İlkokullara” gönderilir.Öğrenci Gözlem Formu (EK-1/B) » “Öğrenci Gözlem Formu” Sınıf Öğretmenleri tarafından doldurulur. Sınıf Öğretmenleri sayı sınırlaması olmadan uygun gördükleri öğrencilerini aday gösterebilirler. » Gözlem formunda yer alan bilgiler eksiksiz doldurulur. » “Öğrenci Gözlem Formu” sınıf öğretmenleri tarafından imzalanarak okul idaresine teslim edilir. » “Öğrenci Gözlem Formları” okul idaresi tarafından onaylanır. sorgunram.meb.k12.tr

18 » Aday gösterilen her öğrenci için okul idaresi tarafından “Fotoğraflı ve Onaylı Öğrenci Belgesi” düzenlenir. » Aday gösterilen öğrencilerle ilgili;. —Öğrenci Belgeleri, —Öğrenci Gözlem Formları, —Toplu Aday Öğrenci Listesi » Okul müdürlüklerince hazırlanarak kapalı zarf içinde resmi yazı ile doğrudan Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilir. sorgunram.meb.k12.tr

19 » Tanılamanın ilk aşamasını oluşturan grup testine alınacak öğrencilerin listeleri Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanarak okul müdürlükleri kanalıyla öğrencilere ulaştırılır. » Öğrencilerin hangi yerde ve tarihte grup testine alınacakları, Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından okul müdürlükleri kanalıyla öğrencilere duyurulacaktır. sorgunram.meb.k12.tr

20 Öğrenciler grup testine gelirken yanlarında; +Nüfus Cüzdanı +2 Adet Kırmızı uçlu kurşun kalem ve silgi bulundurur. +Test’e girecek öğrencilerin üzerinde hiçbir surette (elektronik cihaz vb.) bulunmamalıdır. sorgunram.meb.k12.tr

21 ˃“˃“Grup testi” sonuçlarına göre “Bireysel İnceleme”ye katılmaya hak kazanan öğrencilerin bireysel incelemeye alınacakları randevu günü ve saati Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından okul müdürlüklerine bildirilir. ˃G˃Grup testinde yeterli performans gösteren öğrenciler, verilecek randevuya göre psikolojik danışmanlarca bireysel incelemeye alınırlar. ˃İ˃İnceleme sonuçları tanılama takviminde belirtilen süre içinde Yozgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından ilan edilerek asil ve yedek listeler Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezine gönderilir.

22 Kayıt hakkı kazanan öğrencilere telefon ve resmi yazı ile okul müdürlükleri kanalıyla ulaşılır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları takvimde belirtilen süreler içinde Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yapılır. Bilim ve Sanat Merkezi eğitim programlarına öğrencilerin devam etmesi, ulaşım ve katılma veli sorumluluğundadır.

23 » BİLSEM’in hedef kitlesi parlak öğrenciler değil, üstün yetenekli öğrencilerdir. » Öğrenci gözlem formlarının doldurulmasında, sınıf öğretmenlerimizin duyarlı, özverili ve titiz davranmaları bu tanılamanın en önemli noktasını oluşturmaktadır. » Sınıf öğretmenleri sayı sınırlaması olmadan uygun gördükleri öğrencileri aday gösterebilirler. » Parlak ve üstün yetenekli çocuklar arasındaki farklılıkların bilinmesi daha isabetli seçim yapmanıza yardımcı olacaktır. sorgunram.meb.k12.tr

24

25

26 Marc Allante

27 sorgunram.meb.k12.tr

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55


"Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorgunram.meb.k12.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları