Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POLATLI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POLATLI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 POLATLI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 HİZMET BÖLGEMİZ POLATLI HAYMANA

3 Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi3 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Özel Eğitim Hizmetleri Bölümleri şeklinde iki bölüm olarak çalışmalar planlanır ve uygulanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezi

4 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi 4

5 5 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerin Sınıflandırması Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İşitme Yetersizliği Olan Bireyler Görme Yetersizliği Olan Bireyler Ortopedik Yetersizliği Olan Bireyler Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Güçlüğü Olan Bireyler Otistik, Yaygın Gelişimsel Bozukluk Gösteren Bireyler Üstün Zeka ve Üstün Yeteneği Olan Bireyler Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Gösteren Bireyler Süreğen Hastalığı Olan Bireyler

6 Başvuru Yolları Bireyin kendisi Veli Okul /kurum ( Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu) ile Rehberlik ve Araştırma Merkezine başvurur. NOT:Formlara internet sayfamızdan özel eğitim hizmetleri bölümü dokümanlar kısmından ulaşılabilir. Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi6

7 Başvuruda İstenen Belgeler Adres ve/veya okul kaydının Polatlı/ Haymana olması Varsa Sağlık kurulu raporu( destek eğitim için) Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu (okula devam eden öğrenciler için) Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi7

8 8 Özel Eğitim Hizmetlerinde Yapılan Çalışmalar Eğitimcilere, Velilere ve Yöneticilere bilgi verici seminer çalışmaları yürütülür. Okulların taleplerine yönelik eğitim çalışmaları yapılır.Okul ziyaretleri düzenlenir. Zeka testi, aile görüşmesi ve performans değerlendirmesi yapılarak Eğitsel değerlendirme ve tanılama yapılır. Ailelere yapılan işlemler ve çocuklarıyla ilgili bilgi verilerek danışmanlık yapılır. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler okul/kuruma yönlendirilir. Destek eğitim odalarıyla ilgili gerekli bilgilendirme çalışmaları yapılır.

9 Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Rehberlik ve araştırma merkezi Müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı/özel eğitim hizmetleri bölüm başkanı başkanlığında, rehber öğretmen, Özel Eğitim Öğretmenleri( zihin,görme,işitme engelliler sınıf öğretmeni) Veli Üyeleridir. Kurul raporları RAM müdürü tarafından onaylanır. Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi9

10 10 Bireyin eğitsel tanılamasını yapmak, Bireyi, RAM’ da tanılamasının yapılamadığı durumlarda ilgili kurumlara sevk etmek Eğitsel tanısı doğrultusunda uygun eğitim ortamına YÖNLENDİRMEK Bireye uygun destek eğitim hizmetine ilişkin rapor düzenlemek

11 Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Özel eğitim hizmetleri kurulu; millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, Özel eğitim değerlendirme kurulu başkanı Bir özel eğitim okul veya kurum müdürü Bir rehber öğretmen Görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinden bir öğretmenden oluşur. Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi11

12 Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda öğrencilerin resmî okul veya kuruma YERLEŞTİRİLMESİNE karar vermek ve gerekli özel eğitim tedbirlerini almak. Özel eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak. Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi12

13 Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi13 Destek eğitim odası ve özel eğitim sınıfları açılması için millî eğitim müdürlüğüne teklifte bulunmak. Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararına yapılan itirazları inceleyerek gerekli tedbirleri almak.

14 Özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir. Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi14

15 Polatlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi15 Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş günlük izleme süreci sonucunda öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararının uygun bulunmaması hâlinde yeniden değerlendirilmesi isteğiyle özel eğitim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir.

16 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

17 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Bölümümüze başvuran tüm bireylere, okul ve kurumlardan yönlendirilen öğrenci ve ailelerine psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti verir. Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri örnek bir çerçeve programı hazırlar. Yıllık çalışma programı ile yıl sonu çalışma raporunu inceler, değerlendirir ve sonuçlarını paylaşır. Rehberlik ve psikolojik danışma servislerini ziyaret eder. Okulların istek ve ihtiyaçlarına göre eğitim, seminer ve çalışmalar yapar. Psikolojik Danışman ve rehber öğretmenlere yönelik mesleki toplantılar ve hizmet içi eğitimler düzenler. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle ilgili üniversiteler, hastane, sosyal hizmet, belediye, dernekler ve okullarla işbirliğinde bulunulur. Psikolojik danışma alanı ile ilgili araştırmalar yapar, kitap, broşür çıkarır. Toplantı, konferans, seminer, panel türü etkinlikler düzenler.

18 PSİKOLOJİK DANIŞMA BAŞVURU SÜRECİ Okul /kurum (psikolojik destek için gönderme öncesi bilgi formu) ile Rehberlik ve Araştırma Merkezine başvurur. Bireyin kendisi Veli NOT:Forma internet sayfamızdan rehberlik hizmetleri bölümü dokümanlar kısmından ulaşılabilir.

19 BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ? Tel: 0 312 625 55 08 web: polatliram.meb.k12.tr Rehberlik Hiz.: polatlirampdr@gmail.com Özel Eğitim Hiz.: polatliramozelegitim@gmail.com


"POLATLI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları