Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL EĞİTİM NEDİR? Çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL EĞİTİM NEDİR? Çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL EĞİTİM NEDİR? Çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını, bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatan eğitim olarak açıklamaktadır. Ataman (2003)

2 ÖZEL EĞİTİM NEDEN GEREKLİDİR
Özel eğitim, gereksinimi olan öğrencilere sunulan tüm özel eğitim hizmetlerinin temelinde, öğrencinin özrünün engele dönüşmesini önleme çabası yatmaktadır.

3 HANGİ BİREYLER RAM’A YÖNLENDİRİLİR
Her bireyin yetersizliği ya da üstün olduğu yönü kendine özgü olmasına karşın, tanılanması, ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitimlerinde daha uygun düzenleme ve planlamaya yol gösterici olması için ortak özellikleri ve eğitim ihtiyaçlarına göre sınıflandırma yapılmaktadır. Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler İşitme Yetersizliği Olan Bireyler Görme Yetersizliği Olan Bireyler Bedensel Yetersizliği Olan Bireyler Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Bireyler Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler Otizimli Bireyler DEHB Olan Bireyler Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Güçlüğü Olan Bireyler Üstün Zekâ ve Üstün Yeteneği Olan Bireyler

4 İL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU
OKULLARIMIZDA ÖZEL EĞİTİM SÜRECİ ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ ve YÖNLENDİRİLMESİ REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENİ OKUL İDARESİ VELİ RAM İL ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ KURULU

5 OKULLARIMIZDA ÖZEL EĞİTİM SÜRECİ
Tanılama Sürecinde SINIF Öğretmeninin görevleri Sınıf Öğretmeninin desteğe gereksinimi olan öğrencileri belirleyebilmesi için öncelikle, sınıfındaki öğrenciler hakkında bilgi toplaması ve çeşitli değerlendirme yöntemlerini kullanması gerekmektedir. Öğrenci hakkında gerekli bilgileri toplar. Veli görüşmelerini yapar. Rehber öğretmen ile bilgi paylaşımı yapar. Eğitsel değerlendirme İstek Formunu doldurularak, okul idaresine teslim eder.

6 OKULLARIMIZDA ÖZEL EĞİTİM SÜRECİ
Tanılama Sürecinde REHBER ÖĞRETMEN’İN GÖREVLERİ Öğretmenle işbirliği içerisinde öğrenciye ilişkin bilgileri toplar ve öğrencinin ihtiyaçlarını değerlendirir. Ailelere, öğrencilere, öğretmenlere ve gerektiğinde diğer okul personeline hizmet alanı doğrultusunda destek sağlar. Öğrenci gelişim dosyalarının ve diğer kayıtların tutulmasında sınıf öğretmenliyle işbirliği yapar. Öğrenciyle ilgili kayıtları tutar ve istenilen raporları düzenler.

7 Tanılama Sürecinde Okul Yönetiminin Görevleri Nelerdir.
Öğrenciye ilişkin hizmetleri planlar, işbirliğine yönelik gerekli tedbirler alır. İhtiyaç duyulan araç gereçlerin temin eder. Öğrencinin eğitsel değerlendirme ve tanılamasının yapılabilmesi için eğitsel değerlendirme isteği formunun, RAM’lar bünyesinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kuruluna resmi yazı ile gönderilir.

8 AİLENİN GÖREVLERİ NELERDİR?
GÖNDERME SÜRECİNDE AİLENİN GÖREVLERİ NELERDİR? Öğrenciye yönelik uygulamalarda sınıf öğretmeni ile işbirliği yapar. Problem alanına yönelik rehberlik servisiyle işbirliği yapar. Eğitsel tanılama ve değerlendirme sürecinde öğrenci ile birlikte RAM’ a gider. ÖEDK Raporunu teslim alarak okul idaresine teslim eder. Öğrenci hakkında okullarda yapılan toplantılarda hazır bulunur görüşlerini ifade eder.

9 Tanılama Sürecinde İl Milli Eğitimin Görevleri Nelerdir.
Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin uygun resmi okul veya kuruma yerleştirilmesini yapar. Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararına yapılan itirazları inceleyerek gerekli tedbirleri alır. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

10 EĞİTSEL TANILAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
Eğitsel tanılama; Eğitsel Tanılama İsteme Formu ya da Gelişim Raporu (Kapalı Zarfta) Kurum tarafından gönderilen Randevu Yazısı Fotokopisi, 2 Adet Fotoğraf, TC. Kimlik Fotokopisi Birey hakkında var ise sağlık kurulu raporu

11 ÖNEMLİ NOT!!! Bireysel gelişim raporu yıl sonunda doldurulup idareye teslim edilir.

12 RAM Bünyesinde Yapılan Tanılama Süreci
RAM’da yapılan değerlendirmeler sonucunda zihinsel yetersizlik dışında başka bir yetersizlik durumu olduğu düşünülüyorsa; hastaneye sevk edilir. (örnek: otizm, şizofreni, DEHB…) RAM özre yönelik eğitsel tanılama yapar ve eğitsel tedbir alır.

13 RAM Bünyesinde Yapılan Tanılama Süreci
Gelen öğrenci için dosya açılır, okuldan gelen evraklar incelenir. Aile öyküsü alınarak görüşme kayıt altına alınır. Psikolojik danışmanlar tarafından Wisc-R, Stanford Binet, Leiter,Denver II, vb. testleri öğrenciye uygulanır. Özel eğitim öğretmenleri tarafından eğitim performansları alınır. Gözlem: RAM a gelişi, test alışında, performans alımında Bu işlemlerin ardında özel eğitim değerlendirme kurulu toplanır ve yapılan çalışmalar karara bağlanır. Bu doğrultuda rapor hazırlanır. Hazırlanan rapor ilçe özel hizmetleri kuruluna gönderilir. Yerleştirme kararı il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından onaylanarak yerleştirme kararı ve RAM raporu okullara gönderilir.

14 Yönlendirme/ resmi tedbir raporu
ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU RAPORU Özel Eğitim Değerlendirme Kurul (RAM) Raporu Destek Eğitim Raporu Yönlendirme/ resmi tedbir raporu Destek eğitim raporu: Yedi özür grubuna yönelik hazırlanmış destek eğitim programlarının önerildiği rapordur. Yönlendirme/resmi tedbir raporu: Yerleştirme amaçlı olarak İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’na sunulan rapordur.

15 Yönlendirme/ resmi tedbir raporu
ÖZEL EĞİTİM DEĞERLENDİRME KURULU RAPORU Özel Eğitim Değerlendirme Kurul (RAM) Raporu Destek Eğitim Raporu Birey bu raporla istediği Özel özel eğitim kurumu yada Rehabilitasyon merkezine doğrudan başvurabilir. Yönlendirme/ resmi tedbir raporu Birey bu raporla İl Özel Eğitim hizmetleri Kurulu’na başvurarak, ihtiyacı doğrultusunda yerleştirme kararı hazırlanmasını talep eder.

16 Yönlendirme/ Yerleştirme
ÖEH yönetmeliği (madde 11) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre en az sınırlandırılmış eğitim ortamı ve özel eğitim hizmetine karar verilerek eğitim planı ve özel eğitim değerlendirme kurul raporunun hazırlanmasını oluşturan bir süreçtir. ÖEH yönetmeliği (madde 12) Özel eğitim hizmetleri kurulu özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan bireyi uygun resmi okul veya kuruma yerleştirir.

17 RAM Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Tarafından Verilen Kararlar
Üstün Yeteneklilere yönelik tedbir alınması Normal eğitime devam etmesi Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimine Alınması Yarı Zamanlı Kaynaştırma Eğitimine Alınması Özel Eğitim Sınıfına Alınması Özel Eğitim okullarına Yönlendirilmesi Evde eğitim Halk eğitime yönlendirilmesi Mesleki eğitim ve rehabilitasyona yönlendirilmesi (İlimizde Yok) İş eğitim merkezine yönlendirilmesi

18 70 iş gününden sonra ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
YERLEŞTİRME KARARINA İTİRAZ Yerleştirme kararına; bireyin velisi karar tarihinden itibaren, yerleştirme kararı verilen okul veya kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ise kayıt tarihinden itibaren 70 iş gününden sonra itiraz edebilir. 70 iş gününden sonra  Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarıyla ilgili özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar incelenerek en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Sonuç, veliye, okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir.

19 ÖZEL EĞİTİM DOSYASI İÇERİĞİ
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Destek eğitim odası bilgileri Bireylere ait SKR raporları Yerleştirme kararları Eğitsel tarama sonuçları Özel eğitim sınıf bilgileri BEP birimi üye listesi BEP Birimi karar tutanakları Bireysel Gelişim Raporları Özür grubuna göre öğrenci listeleri Kaynaştırma eğitimi alan öğrenciler Destek eğitimi alan öğrenciler RAM’a yönlendirilecek öğrenciler


"ÖZEL EĞİTİM NEDİR? Çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları