Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİM Sanat Merkezine Öğrenci Seçimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİM Sanat Merkezine Öğrenci Seçimi"— Sunum transkripti:

1 BİLİM Sanat Merkezine Öğrenci Seçimi
Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi BİLİM Sanat Merkezine Öğrenci Seçimi sorgunram.meb.k12.tr

2 İÇİNDEKİLER Bilim Sanat Merkezi Nedir?
Çalışma Şekli ve Saatleri Nedir? Bilim Sanat Merkezine Öğrenci Nasıl Seçilir? Sınıf Öğretmeninin Görevleri Nelerdir? Üstün Zeka-Yetenek Nedir ve Nasıl Anlaşılır? İÇİNDEKİLER sorgunram.meb.k12.tr

3 Değerli Öğretmenlerimiz; Bilim ve sanat merkezleri; ortaokul ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin; bireysel yeteneklerini fark etmelerini, kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını, bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla açılan özel eğitim kurumlarıdır. sorgunram.meb.k12.tr

4 sorgunram.meb.k12.tr

5 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
Türkiye’de özel yetenekli bireylere destek eğitim vermek amacıyla açılan en yaygın kurum Bilim ve Sanat Merkezleri’dir. Özel yetenekli öğrenciler örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam etmekte, örgün eğitimin dışında kalan zamanlarda Bilim ve Sanat Merkezleri’nden destek eğitimi almaktadır. sorgunram.meb.k12.tr

6 Öğrenci ortaöğretimi bitirinceye kadar devam eder.
Merkezde Eğitim–Öğretim etkinlikleri, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumları ile bütünlük oluşturacak şekilde planlanır. Uyum (Oryantasyon), Destek Eğitimi, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme, Proje Üretimi/Yönetimi şeklinde ilerleyen aşamalarda eğitim verilmektedir. Öğrenci ortaöğretimi bitirinceye kadar devam eder. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayanların kaydı silinir. Bilim ve Sanat Merkezlerine ulaşımı veli/öğrenci kendisi sağlamaktadır. sorgunram.meb.k12.tr

7 Öğrencinin gelişiminin takibi için Merkezde her öğrencinin bir danışman öğretmeni bulunmaktadır. Danışman Öğretmen tarafından ev ve okul ziyaretleri yapılır. Velilere yönelik, uzmanlar tarafından sürekli aile seminerleri düzenlenir. sorgunram.meb.k12.tr

8 Merkeze devam eden öğrencilerin devamlılığını sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler gerçekleştirilir. Bu kapsamda bilimsel ve kültürel geziler, bulunduğumuz çevreye farkındalık oluşturmak amaçlı kurum ziyaretleri gerçekleştirilir. Değerler eğitimi kapsamında ise öğrenciye kazandırmaya çalışılan değerlerimiz ile öğrencilerin aktif olduğu forumlar, akademisyenler tarafından verilen konferanslar yer almaktadır. sorgunram.meb.k12.tr

9 YOZGAT FATMA TEMEL TURHAN BİLİM VE SANAT MERKEZİNE ÖĞRENCİ SEÇİMİ TANILAMA TAKVİMİ
Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezine öğretim yılında kayıt olacak öğrencilerin seçimi, içinde bulunduğumuz öğretim yılında 2,3,4. sınıfta okuyan öğrenciler arasından yapılacaktır. sorgunram.meb.k12.tr

10 16-23 Şubat 2015 Tarihleri Arası
İlkokul 2,3,4. sınıf öğretmenleri Şubat tarihleri arasında e-okul şifreleri ile sistem üzerinden özel yetenekli(zihinsel ,resim ,müzik yeteneği) olduğunu düşündüğü öğrenciler için Gözlem Formu doldurarak aday gösterme işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Öğrenci Gözlem Formlarına (EK-1/B)(Sorgun RAM’ın internet adresinden ulaşılabilir) Sorgunram.meb.k12.tr facebook.com/SorgunRehberlikveAraştırmaMerkezi sorgunram.meb.k12.tr

11 Mart Ayının İlk Haftasına Kadar
Aday gösterilen öğrencilerin gözlem formları dikkate alınarak grup testine alınacak öğrenciler mart ayının ilk haftasında Genel Müdürlüğün sayfasında ilan edilecektir. Grup tarama testi ve bireysel değerlendirme ile ilgili açıklamalar ve takvim ileri bir tarihte Genel Müdürlüğümüz sayfasından duyurulacaktır. sorgunram.meb.k12.tr

12 TANILAMA SÜRECİ Tanılama döneminde ( öğretim yılında) il genelinde ilkokulların sınıflarında okuyan öğrencilerimizden sınıf öğretmenlerince önerilenler tanılamaya alınacaktır. Tanılama süreci iki aşamada gerçekleştirilecektir. Öğrenciler birinci aşamada grup testine alınacaklardır. Yapılacak değerlendirmeye göre grup testinde başarı gösterenler, tanılama takviminde belirtilen süreler içinde bireysel değerlendirmeye alınacaklardır. Bu tanılama sonunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 2015–2016 eğitim- öğretim yılında Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam edeceklerdir. sorgunram.meb.k12.tr

13 Aday Gösterme “Öğrenci Gözlem Formu” Sınıf Öğretmenleri tarafından doldurulur. Sınıf Öğretmenleri sınıf mevcudunun en fazla %20sine kadar öğrenci aday gösterebilirler. Gözlem formunda yer alan bilgiler eksiksiz doldurulur. Sınıf öğretmenleri aday gösterecekleri öğrencileri en fazla iki yetenek alanından aday gösterebilecektir. sorgunram.meb.k12.tr

14 Öğrenci Grup Testi Aday gösterilen öğrenciler için doldurulan «Gözlem Formları» dikkate alınarak, Grup Tarama Testine alınacak öğrenciler Mart ayının ilk haftasında Genel Müdürlüğümüz sayfasında ilan edilecektir. sorgunram.meb.k12.tr

15 Bireysel İnceleme Grup testinde yeterli performans gösteren öğrenciler, verilecek randevuya göre psikolojik danışmanlarca bireysel incelemeye alınırlar. sorgunram.meb.k12.tr

16 Üstün Yeteneklilerin Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar
BİLSEM’in hedef kitlesi parlak öğrenciler değil, üstün yetenekli öğrencilerdir. Öğrenci gözlem formlarının doldurulmasında, sınıf öğretmenlerimizin duyarlı, özverili ve titiz davranmaları bu tanılamanın en önemli noktasını oluşturmaktadır. Parlak ve üstün yetenekli çocuklar arasındaki farklılıkların bilinmesi daha isabetli seçim yapmanıza yardımcı olacaktır. sorgunram.meb.k12.tr

17 Tanım Zeka sorgunram.meb.k12.tr

18 Tanım Müzik sorgunram.meb.k12.tr

19 Tanım Resim Marc Allante sorgunram.meb.k12.tr

20 Sorular sorar. Soruların ayrıntılarını tartışır.
1 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Yanıtları bilir. Sorular sorar. Soruların ayrıntılarını tartışır. sorgunram.meb.k12.tr

21 2 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK İlgilidir. Aşırı meraklıdır.
sorgunram.meb.k12.tr

22 3 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Dikkatini yoğunlaştırır
Hem zihinsel hem de fiziksel olarak katılım gösterir. sorgunram.meb.k12.tr

23 Alışılmamış, tuhaf, saçma gelen fikirlere sahiptir
4 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK İyi fikirleri vardır. Alışılmamış, tuhaf, saçma gelen fikirlere sahiptir sorgunram.meb.k12.tr

24 Sınav sorgunram.meb.k12.tr

25 5 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Çok çalışır.
Etrafta dolanıp çalışmaz gibi görünürken sınavlarda başarılıdır. sorgunram.meb.k12.tr

26 Sorunun ayrıntılarını dikkate alarak tartışır, zenginleştirir.
6 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Soruları yanıtlar. Sorunun ayrıntılarını dikkate alarak tartışır, zenginleştirir. sorgunram.meb.k12.tr

27 7 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Üst grubu oluşturur.
Grubun ötesindedir. sorgunram.meb.k12.tr

28 sorgunram.meb.k12.tr

29 Kuvvetli duygu ve düşünceler sergiler.
8 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK İlgi ile dinler. Kuvvetli duygu ve düşünceler sergiler. sorgunram.meb.k12.tr

30 9 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Kolaylıkla öğrenir.
Zaten biliyordur. sorgunram.meb.k12.tr

31 10 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK
Tam olarak öğrenmesi için 6-8 tekrar gerekir. Tam olarak öğrenmesi için 1–2 tekrar yeterlidir sorgunram.meb.k12.tr

32 11 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Düşünceleri anlar.
Soyutlamalar yapar. sorgunram.meb.k12.tr

33 12 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Akranlarıyla olmaktan hoşlanır.
Büyük yaştakileri ve yetişkinleri tercih eder. sorgunram.meb.k12.tr

34 Oyun sorgunram.meb.k12.tr

35 Varsayımlar ortaya atar.
13 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Anlamı yakalar. Varsayımlar ortaya atar. sorgunram.meb.k12.tr

36 14 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK
Verilen işi, ödevlerini düzenli yapar. Yeni proje atılımlarında bulunur. sorgunram.meb.k12.tr

37 15 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Doğru olarak kopya eder.
Yeni bir desen oluşturur. sorgunram.meb.k12.tr

38 16 PARLAK ÇOCUK Okulu sever. Öğrenmeyi sever. ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK
sorgunram.meb.k12.tr

39 Bilgilerle oynar, değiştirip uygular
17 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Bilgileri özümser Bilgilerle oynar, değiştirip uygular sorgunram.meb.k12.tr

40 Öğrenirken eleştireldir.
18 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Öğrenirken mutlu olur Öğrenirken eleştireldir. sorgunram.meb.k12.tr

41 19 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK
Güçlü belleği vardır, iyi ezber yapar. İsabetli tahminlerde bulunur. sorgunram.meb.k12.tr

42 20 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK
Belli bir sırayla öğrenmekten hoşlanır Karmaşıklık onu coşkulandırır. sorgunram.meb.k12.tr

43 12 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Uyanık ve dikkatlidir.
Keskin gözlemcidir. sorgunram.meb.k12.tr

44 20 PARLAK ÇOCUK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK Öğrendiği kadarıyla tatmin olur.
Çok fazla öz eleştiri yapar. sorgunram.meb.k12.tr

45 sorgunram.meb.k12.tr

46 sorgunram.meb.k12.tr

47 İzlenebilecek Filmler
sorgunram.meb.k12.tr

48 Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Teşekkür Ederiz Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorgunram.meb.k12.tr


"BİLİM Sanat Merkezine Öğrenci Seçimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları