Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorgunram.meb.k12.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorgunram.meb.k12.tr."— Sunum transkripti:

1 Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorgunram.meb.k12.tr

2 » Bilim Sanat Merkezi Nedir? » Çalışma Şekli ve Saatleri Nedir? » Bilim Sanat Merkezine Öğrenci Nasıl Seçilir? » Sınıf Öğretmeninin Görevleri Nelerdir? » Üstün Zeka-Yetenek Nedir ve Nasıl Anlaşılır? sorgunram.meb.k12.tr

3

4

5 » Türkiye’de özel yetenekli bireylere destek eğitim vermek amacıyla açılan en yaygın kurum Bilim ve Sanat Merkezleri’dir. » Özel yetenekli öğrenciler örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam etmekte, örgün eğitimin dışında kalan zamanlarda Bilim ve Sanat Merkezleri’nden destek eğitimi almaktadır. sorgunram.meb.k12.tr

6 » Merkezde Eğitim–Öğretim etkinlikleri, öğrencilerin devam ettikleri örgün eğitim kurumları ile bütünlük oluşturacak şekilde planlanır. » Uyum (Oryantasyon), Destek Eğitimi, Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, Özel Yetenekleri Geliştirme, Proje Üretimi/Yönetimi şeklinde ilerleyen aşamalarda eğitim verilmektedir. » Öğrenci ortaöğretimi bitirinceye kadar devam eder. » Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayanların kaydı silinir. » Bilim ve Sanat Merkezlerine ulaşımı veli/öğrenci kendisi sağlamaktadır. sorgunram.meb.k12.tr

7 » Öğrencinin gelişiminin takibi için Merkezde her öğrencinin bir danışman öğretmeni bulunmaktadır. Danışman Öğretmen tarafından ev ve okul ziyaretleri yapılır. » Velilere yönelik, uzmanlar tarafından sürekli aile seminerleri düzenlenir. sorgunram.meb.k12.tr

8 » Merkeze devam eden öğrencilerin devamlılığını sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler gerçekleştirilir. Bu kapsamda bilimsel ve kültürel geziler, bulunduğumuz çevreye farkındalık oluşturmak amaçlı kurum ziyaretleri gerçekleştirilir. » Değerler eğitimi kapsamında ise öğrenciye kazandırmaya çalışılan değerlerimiz ile öğrencilerin aktif olduğu forumlar, akademisyenler tarafından verilen konferanslar yer almaktadır. sorgunram.meb.k12.tr

9  Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezine 2015-2016 öğretim yılında kayıt olacak öğrencilerin seçimi, içinde bulunduğumuz öğretim yılında 2,3,4. sınıfta okuyan öğrenciler arasından yapılacaktır. sorgunram.meb.k12.tr

10 » İlkokul 2,3,4. sınıf öğretmenleri 16-23 Şubat tarihleri arasında e-okul şifreleri ile sistem üzerinden özel yetenekli(zihinsel,resim,müzik yeteneği) olduğunu düşündüğü öğrenciler için Gözlem Formu doldurarak aday gösterme işlemlerini gerçekleştireceklerdir. » Öğrenci Gözlem Formlarına (EK-1/B)(Sorgun RAM’ın internet adresinden ulaşılabilir) » Sorgunram.meb.k12.tr » facebook.com/SorgunRehberlikveAraştırmaMerkezi sorgunram.meb.k12.tr

11 Aday gösterilen öğrencilerin gözlem formları dikkate alınarak grup testine alınacak öğrenciler mart ayının ilk haftasında Genel Müdürlüğün sayfasında ilan edilecektir. Grup tarama testi ve bireysel değerlendirme ile ilgili açıklamalar ve takvim ileri bir tarihte Genel Müdürlüğümüz sayfasından duyurulacaktır.

12 Tanılama döneminde (2014-2015 öğretim yılında) il genelinde ilkokulların 2.3.4. sınıflarında okuyan öğrencilerimizden sınıf öğretmenlerince önerilenler tanılamaya alınacaktır. Tanılama süreci iki aşamada gerçekleştirilecektir. Öğrenciler birinci aşamada grup testine alınacaklardır. Yapılacak değerlendirmeye göre grup testinde başarı gösterenler, tanılama takviminde belirtilen süreler içinde bireysel değerlendirmeye alınacaklardır. Bu tanılama sonunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 2015–2016 eğitim- öğretim yılında Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam edeceklerdir. sorgunram.meb.k12.tr

13 » “Öğrenci Gözlem Formu” Sınıf Öğretmenleri tarafından doldurulur. Sınıf Öğretmenleri sınıf mevcudunun en fazla %20sine kadar öğrenci aday gösterebilirler. » Gözlem formunda yer alan bilgiler eksiksiz doldurulur. » Sınıf öğretmenleri aday gösterecekleri öğrencileri en fazla iki yetenek alanından aday gösterebilecektir. sorgunram.meb.k12.tr

14 » Aday gösterilen öğrenciler için doldurulan «Gözlem Formları» dikkate alınarak, Grup Tarama Testine alınacak öğrenciler Mart ayının ilk haftasında Genel Müdürlüğümüz sayfasında ilan edilecektir. sorgunram.meb.k12.tr

15 ˃G˃Grup testinde yeterli performans gösteren öğrenciler, verilecek randevuya göre psikolojik danışmanlarca bireysel incelemeye alınırlar.

16 » BİLSEM’in hedef kitlesi parlak öğrenciler değil, üstün yetenekli öğrencilerdir. » Öğrenci gözlem formlarının doldurulmasında, sınıf öğretmenlerimizin duyarlı, özverili ve titiz davranmaları bu tanılamanın en önemli noktasını oluşturmaktadır. » Parlak ve üstün yetenekli çocuklar arasındaki farklılıkların bilinmesi daha isabetli seçim yapmanıza yardımcı olacaktır. sorgunram.meb.k12.tr

17

18

19 Marc Allante

20 sorgunram.meb.k12.tr

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


"Sorgun Rehberlik ve Araştırma Merkezi sorgunram.meb.k12.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları