Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI."— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI

2 ÖNSÖZ 10.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak, Tarih bölümü bütçesinin ve kaynak tahsisinin belirlenmesi amacıyla 2008-2012 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Bu plan çerçevesinde tarih bölümünün mevcut kaynak ve olanakları ortaya konularak, bu doğrultuda araştırma ve eğitim konusunda 2008-2012 dönemi için bölümümüzün, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ortaya konulmuştur.10.12.2003 tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak, Tarih bölümü bütçesinin ve kaynak tahsisinin belirlenmesi amacıyla 2008-2012 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Bu plan çerçevesinde tarih bölümünün mevcut kaynak ve olanakları ortaya konularak, bu doğrultuda araştırma ve eğitim konusunda 2008-2012 dönemi için bölümümüzün, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ortaya konulmuştur. Bölüm BaşkanıBölüm Başkanı Prof. Dr. Fevzi DEMİRProf. Dr. Fevzi DEMİR

3 GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe1.1. Tarihçe 1996-1997 eğitim-öğretim yılında, lisans programına öğrenci alarak Fakültemizin eğitim öğretim sürecine katılan Bölümümüz; 3 Profesör, 4 Yardımcı Doçent unvanlı öğretim üyesi, 7 Araştırma Görevlisi (3’si Ankara, 1’i Hacettepe ve 1’i Dokuz Eylül Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören, 1’i Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosunda olup 50/d maddesi ile bölümümüzde görevlendirilen, 1’i Doktora eğitimi amacıyla ABD’ye gönderilen) ve 1 Öğretim Görevlisinden (Uzman kadrosu karşılık gösterilmek üzere) oluşan akademik kadrosu ile eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerini yürütmektedir.1996-1997 eğitim-öğretim yılında, lisans programına öğrenci alarak Fakültemizin eğitim öğretim sürecine katılan Bölümümüz; 3 Profesör, 4 Yardımcı Doçent unvanlı öğretim üyesi, 7 Araştırma Görevlisi (3’si Ankara, 1’i Hacettepe ve 1’i Dokuz Eylül Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören, 1’i Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosunda olup 50/d maddesi ile bölümümüzde görevlendirilen, 1’i Doktora eğitimi amacıyla ABD’ye gönderilen) ve 1 Öğretim Görevlisinden (Uzman kadrosu karşılık gösterilmek üzere) oluşan akademik kadrosu ile eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerini yürütmektedir. Bölümümüz lisans programından mezun olan öğrencilerimiz ilgili tezsiz yüksek lisans programını tamamladıkları öğretmen olarak çalışabilmekte, ayrıca arşiv ve müzelerde araştırmacı olarak iş bulabilmektedir. Ayrıca tarih araştırmacısı olarak kendi alanlarıyla ilgili kuruluşlarda; gazetelerde çalışabilmekte ve bağımsız yazarlıkla uğraşabilmektedir. Bundan başka üniversite mezunlarının yararlandıkları olanaklardan yararlanabilmektedirBölümümüz lisans programından mezun olan öğrencilerimiz ilgili tezsiz yüksek lisans programını tamamladıkları öğretmen olarak çalışabilmekte, ayrıca arşiv ve müzelerde araştırmacı olarak iş bulabilmektedir. Ayrıca tarih araştırmacısı olarak kendi alanlarıyla ilgili kuruluşlarda; gazetelerde çalışabilmekte ve bağımsız yazarlıkla uğraşabilmektedir. Bundan başka üniversite mezunlarının yararlandıkları olanaklardan yararlanabilmektedir

4 1.2. Eğitim Öğretim Programı Bölümümüz lisans ders programı, genel olarak sosyal bilimlere giriş netilğindeki derslerin yanısıra eskiçağ, ortaçağ, yeniçağ ve yakınçağ alanlarındaki derslerden oluşmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programı dersleri ise öğretim üyelerimizin daha çok yakınçağ tarihi anabilim dalında uzmanlaşmalarından dolayı ağırlıklı olarak bu içerikte oluşturulmuştur.Bölümümüz lisans ders programı, genel olarak sosyal bilimlere giriş netilğindeki derslerin yanısıra eskiçağ, ortaçağ, yeniçağ ve yakınçağ alanlarındaki derslerden oluşmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programı dersleri ise öğretim üyelerimizin daha çok yakınçağ tarihi anabilim dalında uzmanlaşmalarından dolayı ağırlıklı olarak bu içerikte oluşturulmuştur.

5 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1. Durum Analizi2.1. Durum Analizi 2.1.1 Eğitim2.1.1 Eğitim 2.1.1.1 Bölümler/Anabilim Dalları2.1.1.1 Bölümler/Anabilim Dalları Eskiçağ TarihiEskiçağ Tarihi Yeniçağ TarihiYeniçağ Tarihi Yakınçağ TarihiYakınçağ Tarihi Cumhuriyet TarihiCumhuriyet Tarihi

6 2. Akademik Personel Durumu Öğretim ElemanlarımızÖğretim Elemanlarımız Prof. Dr. Fevzi DEMİR (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Bölüm BaşkanıProf. Dr. Fevzi DEMİR (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Nükhet ADIYEKE (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)Prof. Dr. A. Nükhet ADIYEKE (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Prof. Dr. Şerife YORULMAZ (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)Prof. Dr. Şerife YORULMAZ (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Yrd. Doç. Dr. Efrumiye ERTEKİN (İlkçağ Tarihi Anabilim Dalı)Yrd. Doç. Dr. Efrumiye ERTEKİN (İlkçağ Tarihi Anabilim Dalı) Yrd. Doç. Dr. Şenay ÖZDEMİR (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)Yrd. Doç. Dr. Şenay ÖZDEMİR (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı) Yrd. Doç. Dr. Derya Gürses TARBUCK (Yakınçağ Anabilim Dalı)Yrd. Doç. Dr. Derya Gürses TARBUCK (Yakınçağ Anabilim Dalı) Okutman Mehtap ÇELİK (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)Okutman Mehtap ÇELİK (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı) Arş. Gör. İbrahim BOZKURT (Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı)Arş. Gör. İbrahim BOZKURT (Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı) Arş Gör. Doğan GÜN (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı)Arş Gör. Doğan GÜN (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı) Arş. Gör. Fahriye EMGİLİ (Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı)Arş. Gör. Fahriye EMGİLİ (Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı) Arş. Gör. Filiz YAŞAR (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)Arş. Gör. Filiz YAŞAR (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Arş Gör. Özlem KARSANDIK (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)Arş Gör. Özlem KARSANDIK (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Arş. Gör. Abdurrahman ATÇIL (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)Arş. Gör. Abdurrahman ATÇIL (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Arş. Gör. Songül ULUTAŞ (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)Arş. Gör. Songül ULUTAŞ (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

7 Akademik Personel Sayıları Unvan1992-2000200120022003200420052006 Profesör------3 Doçent-33333- Yardımcı Doçent5332244 Öğretim Görevlisi 1111--- Uzman------- Diğer4446677 TOPLAM1011 121114

8 Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci sayısı* Akademik Yıl ÖğrenciSayı(A) Ders veren Öğretim Elemanı(B) Ders veren Öğretim Elemanı düşen Öğrenci Sayısı(A/B) 2002-2003 Lisans 147721 Yüksek Lisans142 Doktora--- (Tıpta Uzmanlık)--- 2003-2004 Lisans 153625,5 Yüksek Lisans 152,7 Doktora --- (Tıpta Uzmanlık) --- 2004-2005 Lisans 160722,85 Yüksek Lisans 2072,8 Doktora --- (Tıpta Uzmanlık) ---

9 2.1.2 Araştırma Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı 1992-2000200120022003200420052006TOPLAM TOPLAM MAKALE Ulusal351541013674 Uluslar arası22239 SCI/SSCI/AHCI1113 ATIF SAYISI1337 KİTAP5421--12 KİTAP BÖLÜMÜ3152314 BİLDİRİ Ulusal Sözlü10111114 Poster Uluslararası Sözlü983311731 Poster BİLİMSEL ETKİNLİKLER 134 BİLİMSEL ÖDÜLLER11

10 Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı Yıl Öğretim Üyesi Sayısı (A) UlusalUluslararasıSCI/SSCI/AHCI Sayı (B)Oran (B/A)Sayı (C)Oran (C/A)Sayı (D) Oran (D/A ) 1992-2000535720,4-- 2001610,1620,3-- 2002650,83---- 2003540,8--10,2 2004510220,4-- 200571421 2006760,8530,4210,14

11 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı Türü*1992-200020012002200320042005 TTTTTTD BAP1 YÖK-Stratejik Araştırmalar 11 Mersin Belgeliği1 Toplam 111

12 2.1.3.Hizmet 2.1.3.1. Fiziki Altyapı: Öğretim elemanlarının kullandığı 8 adet çalışma odası ve 1 adet seminer odası, lisans öğretiminin gerçekleştirildiği 2 adet derslik. 2.1.3.2. Hizmet Türleri: Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı Hizmet Türü1992-200020012002200320042005 Eğitim-Öğretim (Mezun)1920 30 40 Kamu Kuruluşu ve Sivil Toplum Örgütlerine Verilen konferanslar 1578698 Radyo-Televizyon Programlarına Katılım 867655

13 İdari Personel Sayıları Sınıflandırma1992-200020012002200320042005 Bölüm sekreteri111111

14 –Paydaşlar Yüksek Öğretim KuruluYüksek Öğretim Kurulu Mersin Üniversitesi RektörlüğüMersin Üniversitesi Rektörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi RekanlığıFen-Edebiyat Fakültesi Rekanlığı ÖğrencilerÖğrenciler Öğrenci VelileriÖğrenci Velileri TRT Çukurova RadyosuTRT Çukurova Radyosu Mersin Üniversitesi RadyosuMersin Üniversitesi Radyosu Yerel TV KanallarıYerel TV Kanalları Kamu Yararına Çalışan Dernekler (Atatürkçü Düşünce Derneği gibi)Kamu Yararına Çalışan Dernekler (Atatürkçü Düşünce Derneği gibi) Tanımlar:Tanımlar: Hizmet alanlar: Ürün ve hizmetlerimizden faydalananlarHizmet alanlar: Ürün ve hizmetlerimizden faydalananlar Çalışanlar: Ürün ve hizmetlerimizi üretenlerÇalışanlar: Ürün ve hizmetlerimizi üretenler Temel Ortak: Hiçbir zaman yolumuzu ayıramayacağımız kurumlarTemel Ortak: Hiçbir zaman yolumuzu ayıramayacağımız kurumlar Stratejik ortak: Vizyonumuza ulaşmak için yola birlikte devam etmemiz gereken kurumlarStratejik ortak: Vizyonumuza ulaşmak için yola birlikte devam etmemiz gereken kurumlar

15 Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler* PaydaşlarHizmet alanlarÇalışanlarTemel OrtakStratejik Ortak Akademik Personel  İdari Personel  Öğrenciler  Veliler  YÖK  Rektörlük  Dekanlık  Yerel TV Kanalları  TRT Çukurova Radyosu  Mersin Üniversitesi Radyosu  Atatürkçü Düşünce Derneği 

16 2.3 GZFT Analizi (SWOT Analizi) Güçlü yanlarımız:Güçlü yanlarımız: 1) Nitelikli ve uzman akademik kadro, Yüksek Lisans ve Doktora programımızın olması.1) Nitelikli ve uzman akademik kadro, Yüksek Lisans ve Doktora programımızın olması. 2) Program içeriğimizle ilgili olarak;2) Program içeriğimizle ilgili olarak; Tarih biliminde ortaya çıkan yeni ilgi alanları ve konular programa yansıtılmaktadır. Dersler araştırmaya, bilimsel ve nesnel düşünmeye yöneliktir.Tarih biliminde ortaya çıkan yeni ilgi alanları ve konular programa yansıtılmaktadır. Dersler araştırmaya, bilimsel ve nesnel düşünmeye yöneliktir. Tarih biliminin ideolojik kaygı ve yaklaşımlardan kurtarılarak akademik yaşamın gereklerine uygun olarak yorumlanmasına önem verilmiştir.Tarih biliminin ideolojik kaygı ve yaklaşımlardan kurtarılarak akademik yaşamın gereklerine uygun olarak yorumlanmasına önem verilmiştir. Sosyal bilimlerdeki son gelişmeler ve artan uzmanlıklar ve disiplinlerarası ilişkiler doğrultusunda sosyal bilimlerin temel disiplinlerine açık bir program oluşturulmuştur. Sosyal bilimlerdeki son gelişmeler ve artan uzmanlıklar ve disiplinlerarası ilişkiler doğrultusunda sosyal bilimlerin temel disiplinlerine açık bir program oluşturulmuştur. Programda çağdaş üniversitelerin genel işleyişine ve amacına uygun olarak yerel, ulusal ve evrensel sorunlara ilgi ve duyarlılık yaratabilmek için dengeli bir ders dağılımına özen gösterilmiştirProgramda çağdaş üniversitelerin genel işleyişine ve amacına uygun olarak yerel, ulusal ve evrensel sorunlara ilgi ve duyarlılık yaratabilmek için dengeli bir ders dağılımına özen gösterilmiştir Tarih bilimindeki son gelişmeler ışığında tarihsel gerçekliği tam olarak yansıtmayan siyasi tarih ağırlıklı bir anlayış yerine bölümümüzde sosyo-ekonomik tarihe ağırlık verilmektedir.Tarih bilimindeki son gelişmeler ışığında tarihsel gerçekliği tam olarak yansıtmayan siyasi tarih ağırlıklı bir anlayış yerine bölümümüzde sosyo-ekonomik tarihe ağırlık verilmektedir. Programda diğer tarih bölümlerinde olmayan özgün derslere yer verilmektedir: (İnsanlık Tarihine Giriş, Ekonominin Temel Kavramları, Sosyal Psikoloji, Toplumbilime Giriş, Tarihçilikte Çağdaş Yaklaşımlar, Mitoloji vb.)Programda diğer tarih bölümlerinde olmayan özgün derslere yer verilmektedir: (İnsanlık Tarihine Giriş, Ekonominin Temel Kavramları, Sosyal Psikoloji, Toplumbilime Giriş, Tarihçilikte Çağdaş Yaklaşımlar, Mitoloji vb.) 3) Bölümümüzde okutulan derslerin içeriklerindeki ortak özellikler şunlardır:3) Bölümümüzde okutulan derslerin içeriklerindeki ortak özellikler şunlardır: Öğretim elemanlarının kendi uzmanlık alanlarına ilişkin derslerin içerikleri araştırmaların son durumuna uygun biçimde sürekli güncellenmektedir.Öğretim elemanlarının kendi uzmanlık alanlarına ilişkin derslerin içerikleri araştırmaların son durumuna uygun biçimde sürekli güncellenmektedir.

17 Zayıf Yanlarımız: Öğrencilerimizin isdihdam olanaklarının son derece yetersiz olması.Öğrencilerimizin isdihdam olanaklarının son derece yetersiz olması. Mezun öğrenci sayısının fazlalağına bağlı olarak dersaneler tarafından ücretsiz çalıştırılmaları Mezun öğrenci sayısının fazlalağına bağlı olarak dersaneler tarafından ücretsiz çalıştırılmaları Mezun öğrencilerin yabancı dil ve bilgisayar kullanımı konusunda yetersiz olmaları.Mezun öğrencilerin yabancı dil ve bilgisayar kullanımı konusunda yetersiz olmaları. Sınıflarımızın araç, gereç ve donanım yetersizliği; öğrenci sayısının fazlalığı ve sınıfların küçüklüğü.Sınıflarımızın araç, gereç ve donanım yetersizliği; öğrenci sayısının fazlalığı ve sınıfların küçüklüğü. Üniversitemizde coğrafya bölümünün olmamasından dolayı, tarih eğitimde son derece önemli olan coğrafya ile ilgili derslerin yetersizliği.Üniversitemizde coğrafya bölümünün olmamasından dolayı, tarih eğitimde son derece önemli olan coğrafya ile ilgili derslerin yetersizliği. Gerek öğrenci görüşleri gerekse SWOT analizi sonuçları, ölçme değerlendirmede süreçten çok sonuca önem verilmesi.Gerek öğrenci görüşleri gerekse SWOT analizi sonuçları, ölçme değerlendirmede süreçten çok sonuca önem verilmesi.

18 Fırsatlar: Hazırlık programının açılmasıyla, öğrencilerimizin tarih bilgisi ve bilincinin yanısıra, İngilizce’yi de bilerek mezun olmaları, mezunlarımıza eğitim sektörü dışındaki alanlarda da iş olanakları yaratacaktır.Hazırlık programının açılmasıyla, öğrencilerimizin tarih bilgisi ve bilincinin yanısıra, İngilizce’yi de bilerek mezun olmaları, mezunlarımıza eğitim sektörü dışındaki alanlarda da iş olanakları yaratacaktır. Yine hazırlık programının açılmış olması, lisans öğrencilerimizin de Erasmus değişim programından faydalanmasını sağlayacaktır.Yine hazırlık programının açılmış olması, lisans öğrencilerimizin de Erasmus değişim programından faydalanmasını sağlayacaktır.

19 Tehditler: Tarih bilgisinin ulusal ve ulusüstü siyasal iktidarlar ve güçler açısından bir meşruluk aracı olarak kullanılmasına bağlı olarak bilimdışı anlayışların ve ideolojik önyargıların saldırılarının artması.Tarih bilgisinin ulusal ve ulusüstü siyasal iktidarlar ve güçler açısından bir meşruluk aracı olarak kullanılmasına bağlı olarak bilimdışı anlayışların ve ideolojik önyargıların saldırılarının artması. Araştırma fonlarının toplumsal ve ulusal yarardan çok, kar amaçlı projelere yönlendirilmesi.Araştırma fonlarının toplumsal ve ulusal yarardan çok, kar amaçlı projelere yönlendirilmesi. İşsizliğin katlanarak hızlı bir biçimde artışı, mezun öğrencilerimizin çok azının istihdamı ve dolayısıyla bölüme olan ilginin azalması.İşsizliğin katlanarak hızlı bir biçimde artışı, mezun öğrencilerimizin çok azının istihdamı ve dolayısıyla bölüme olan ilginin azalması. Öğrencilerimizin çoğunluğunun sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerden gelmeleri nedeniyle bireysel kütüphanelerinin ve bilgi donanımlarının yetersizliği.Öğrencilerimizin çoğunluğunun sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerden gelmeleri nedeniyle bireysel kütüphanelerinin ve bilgi donanımlarının yetersizliği. Sınıfların çok kalabalık olmasının etkileşerek öğrenme yöntemlerinin kullanılmasını zorlaştırması.Sınıfların çok kalabalık olmasının etkileşerek öğrenme yöntemlerinin kullanılmasını zorlaştırması. Sınıfların fiziksel özelliklerinin teknolojik imkanların kullanılmasına uygun olmaması.Sınıfların fiziksel özelliklerinin teknolojik imkanların kullanılmasına uygun olmaması. Öğrenci araştırmalarının yayınlanabileceği bir öğrenci dergisinin bulunmaması.Öğrenci araştırmalarının yayınlanabileceği bir öğrenci dergisinin bulunmaması. Özellikle büyük kentlerdeki tarih bölümleriyle kıyaslandığında bölümümüz öğretim elamanlarının iş yükünün fazla olması.Özellikle büyük kentlerdeki tarih bölümleriyle kıyaslandığında bölümümüz öğretim elamanlarının iş yükünün fazla olması. Uzmanlık dışı alanda derslere girilmesi.Uzmanlık dışı alanda derslere girilmesi. Arşivlerin ve ihtisas kütüphanelerinin Ankara ve İstanbul gibi kentlerde olması ve araştırma yapma olanaklarının kısıtlılığı.Arşivlerin ve ihtisas kütüphanelerinin Ankara ve İstanbul gibi kentlerde olması ve araştırma yapma olanaklarının kısıtlılığı. Fakültemüzde sağlıklı bir tarih eğitimi için gerekli olan altyapının eksikliği.Fakültemüzde sağlıklı bir tarih eğitimi için gerekli olan altyapının eksikliği. Üniversite kütüphanesinin yetersiz olması.Üniversite kütüphanesinin yetersiz olması. Öğretim elemanlarının maaşlarının yetersizliği dolayısıyla akademik ve kültürel etkinliklere kaynak ayıramaması.Öğretim elemanlarının maaşlarının yetersizliği dolayısıyla akademik ve kültürel etkinliklere kaynak ayıramaması.

20 2.4 Varsayımlar Gelecek 5 yıl içerinde bölümdeki öğretim elamanı sayısının artmasıyla, öğretim elemanları yalnızca kendi araştırma alanlarında ders vermeye başlayacaklardır. Bu ise, bölümümüzdeki derslerin toplam kalitesini yükseltecektir.Gelecek 5 yıl içerinde bölümdeki öğretim elamanı sayısının artmasıyla, öğretim elemanları yalnızca kendi araştırma alanlarında ders vermeye başlayacaklardır. Bu ise, bölümümüzdeki derslerin toplam kalitesini yükseltecektir. Ayrıca öğretim elemanı sayısındaki artış, öğretim üyelerimize araştırma için daha fazla vakit ayırabilme olanağı sağlayacaktır.Ayrıca öğretim elemanı sayısındaki artış, öğretim üyelerimize araştırma için daha fazla vakit ayırabilme olanağı sağlayacaktır. Öğrencilerimizin hazırlık sınıfı okuyarak gelmeleri, onların yabancı literatürden ve internet olanaklarından daha etkin bir biçimde yararlanmaları sağlayacaktır.Öğrencilerimizin hazırlık sınıfı okuyarak gelmeleri, onların yabancı literatürden ve internet olanaklarından daha etkin bir biçimde yararlanmaları sağlayacaktır. Öğrenci kontenjanlarının azaltılarak, sınıflardaki teknik donanımın yükseltilmesi eğitim-öğretim kalitesini artıracaktır.Öğrenci kontenjanlarının azaltılarak, sınıflardaki teknik donanımın yükseltilmesi eğitim-öğretim kalitesini artıracaktır. Öğretim elemanlarının maaşlarında yapılacak bir iyileştirme öğretim elamanlarının alanlarında kendilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olacaktır.Öğretim elemanlarının maaşlarında yapılacak bir iyileştirme öğretim elamanlarının alanlarında kendilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olacaktır. Kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının kaynaklara daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlayacaktır.Kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının kaynaklara daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlayacaktır.

21 STRATEJİK PLAN Misyonumuz Bölümümüz tarihçilikte çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda programını oluşturmuş ve gelişmeler ışığında güncelleştirmeyi de sürdürmektedir. Tarihsel aktörlerin çeşitliliği gerçeğinden ve uzun dönemli bir bakış açısının gerekliliğinden yola çıkarak sosyal bilimlerin tüm disiplinlerine açık bir yaklaşım içinde yerel, ulusal ve evrensel tarihe ilişkin doğru bilgilere ulaşmak görev anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede misyonumuz;Bölümümüz tarihçilikte çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda programını oluşturmuş ve gelişmeler ışığında güncelleştirmeyi de sürdürmektedir. Tarihsel aktörlerin çeşitliliği gerçeğinden ve uzun dönemli bir bakış açısının gerekliliğinden yola çıkarak sosyal bilimlerin tüm disiplinlerine açık bir yaklaşım içinde yerel, ulusal ve evrensel tarihe ilişkin doğru bilgilere ulaşmak görev anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede misyonumuz; Sosyal bilimlerdeki ve özellikle tarih bilimindeki son gelişmelere açık bir bölüm olmak. Sosyal bilimlerdeki ve özellikle tarih bilimindeki son gelişmelere açık bir bölüm olmak. Türk Devrimi’yle şekillenen; toplumumuzu çağdaşlaştırma ve kültürümüzü yaşatma ve geliştirme ülküsüne yönelik bir tarih bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak.Türk Devrimi’yle şekillenen; toplumumuzu çağdaşlaştırma ve kültürümüzü yaşatma ve geliştirme ülküsüne yönelik bir tarih bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak. Bu çerçevede yerel veya uluslararası/uluslarüstü çıkar çevrelerinin artan saldırılarına karşı kamusal yararı, ulus bilincini ön plana çıkaran bir tarih bilincini savunmak.Bu çerçevede yerel veya uluslararası/uluslarüstü çıkar çevrelerinin artan saldırılarına karşı kamusal yararı, ulus bilincini ön plana çıkaran bir tarih bilincini savunmak.

22 Vizyonumuz İnsanlığın ortak bilgi birikiminden yararlanmaya hazır, çağdaş bir bilim ve eğitim anlayışına sahip olmak.İnsanlığın ortak bilgi birikiminden yararlanmaya hazır, çağdaş bir bilim ve eğitim anlayışına sahip olmak. Tarihsel aktörler olarak sadece bireyleri ve örneğin büyük adamları görmek yerine aynı zamanda grup çıkarlarını ve ekolojiyi (mekan, çevre) de hesaba katan bir sosyo-ekonomik tarihçilik anlayışana sahip olmak.Tarihsel aktörler olarak sadece bireyleri ve örneğin büyük adamları görmek yerine aynı zamanda grup çıkarlarını ve ekolojiyi (mekan, çevre) de hesaba katan bir sosyo-ekonomik tarihçilik anlayışana sahip olmak. Elde ettiğimiz bilimsel bulguları içinde yaşadığımız toplumun bilgisine ve yararına sunmak.Elde ettiğimiz bilimsel bulguları içinde yaşadığımız toplumun bilgisine ve yararına sunmak. Mezun ettiğimiz öğrencilerimizi insan, dünya ve ülke sorunları karşısında duyarlı, bu sorunların çözümüne katkı sağlayabilen, toplumsal yararı ön planda tutan ve sosyal yaşama aktif olarak katılan bireyler olarak yetiştirmek.Mezun ettiğimiz öğrencilerimizi insan, dünya ve ülke sorunları karşısında duyarlı, bu sorunların çözümüne katkı sağlayabilen, toplumsal yararı ön planda tutan ve sosyal yaşama aktif olarak katılan bireyler olarak yetiştirmek.

23 Değerlerimiz / İlkelerimiz Dünyamız ve ülkemiz sorunlarına akılcı ve bilimsel yaklaşım. Dünyamız ve ülkemiz sorunlarına akılcı ve bilimsel yaklaşım. Türk Devrimi ile şekillenen Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık. Sorumluluk bilinci. Kamusal ve toplumsal yararın önceliği. Ekip çalışması ve empati Demokratik değerlere bağlılık. Etik değerlere bağlılık. Yenilikçilik.

24 3.4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Stratejik Amaç 1Stratejik Amaç 1 Öğrencilerimizi Türk Devrimi ile şekillenen anayasamızın ve eğitimle ilgili yasalarının vurguladığı gibi yüksek insani değerlere ve yurttaşlık sorumluğuna dayalı bir tarih bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmek. Bu çerçevede “Özgüveni gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen mezunlar vermek”.Öğrencilerimizi Türk Devrimi ile şekillenen anayasamızın ve eğitimle ilgili yasalarının vurguladığı gibi yüksek insani değerlere ve yurttaşlık sorumluğuna dayalı bir tarih bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmek. Bu çerçevede “Özgüveni gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen mezunlar vermek”. Stratejik Hedef 1.1. 2008-2009 öğretim yılından itibaren öğrencilerimizin yazılarının yayınlanabileceği bir öğrenci dergisi çıkarmak. Bu amaçla Fakültemizin Sosyoloji, Felsefe, Arkeoloji, Edebiyat bölümleriyle ortak bir dergi için işbirliğine girmek.Stratejik Hedef 1.1. 2008-2009 öğretim yılından itibaren öğrencilerimizin yazılarının yayınlanabileceği bir öğrenci dergisi çıkarmak. Bu amaçla Fakültemizin Sosyoloji, Felsefe, Arkeoloji, Edebiyat bölümleriyle ortak bir dergi için işbirliğine girmek. Stratejik Hedef 1.2. 2008-9 yılından itibaren Tarih Topluluğu’nun çalışma programa içinde bizzat öğrenci faaliyetlerine ağırlık vermek. Öğrencilerimizin konferans, sempozyum ve açık oturumlar düzenlemelerine destek vermek.Stratejik Hedef 1.2. 2008-9 yılından itibaren Tarih Topluluğu’nun çalışma programa içinde bizzat öğrenci faaliyetlerine ağırlık vermek. Öğrencilerimizin konferans, sempozyum ve açık oturumlar düzenlemelerine destek vermek. Stratejik Hedef 1.3. Yukarıda tanımlanan mezun öğrenci profilini yakalayabilmek için öncelikle öğrenci kontenjanının 2008’den itibaren 40’dan 20-25’e düşürülmesi için çalışmak.Stratejik Hedef 1.3. Yukarıda tanımlanan mezun öğrenci profilini yakalayabilmek için öncelikle öğrenci kontenjanının 2008’den itibaren 40’dan 20-25’e düşürülmesi için çalışmak. Stratejik Hedef 1.4. Üniversite kütüphanesindeki bölümümüzle ilgili kitap sayısının artırılması için çalışmak. Temel eser niteliğindeki kitapların nüshalarının en az dörde çıkarılmasını sağlamak.Stratejik Hedef 1.4. Üniversite kütüphanesindeki bölümümüzle ilgili kitap sayısının artırılması için çalışmak. Temel eser niteliğindeki kitapların nüshalarının en az dörde çıkarılmasını sağlamak.

25 Stratejik Amaç 2: Bölümümüzün ortaçağ tarihi alanındaki eksikliğini gidererek “Eskiçağ ve Ortaçağ anabilim dallarında da yüksek lisans ve doktora yaptırmak”.Bölümümüzün ortaçağ tarihi alanındaki eksikliğini gidererek “Eskiçağ ve Ortaçağ anabilim dallarında da yüksek lisans ve doktora yaptırmak”. Stratejik Hedef 2.1: Eğitim kalitemizi yükselmek amacıyla 2008 yılında Ortaçağ Batı ve Ortaçağ Doğu alanlarında doktora yapmış iki öğretim üyesini bölümümüze kazandırmak..Stratejik Hedef 2.1: Eğitim kalitemizi yükselmek amacıyla 2008 yılında Ortaçağ Batı ve Ortaçağ Doğu alanlarında doktora yapmış iki öğretim üyesini bölümümüze kazandırmak.. Stratejik Hedef 2.2. Öğrencilerimizin Eskiçağ ve Ortaçağ alanında lisansüstü eğitim yapabilmeleri için gerekli olan Klasik Latince, Yunanca, Eski Doğu Dilleri, Ortaçağ Latince ve Yunancası, Arapça, Farsça gibi kaynak dillerinin seçmeli ders olarak Lisans programımıza yerleştirmek.Stratejik Hedef 2.2. Öğrencilerimizin Eskiçağ ve Ortaçağ alanında lisansüstü eğitim yapabilmeleri için gerekli olan Klasik Latince, Yunanca, Eski Doğu Dilleri, Ortaçağ Latince ve Yunancası, Arapça, Farsça gibi kaynak dillerinin seçmeli ders olarak Lisans programımıza yerleştirmek.

26 Stratejik Amaç 3: “Öğrencilerimize mezuniyet sonrasında toplumsal yaşama katılma becerisi kazan-dırmak amacıyla öğrenimleri süresince kent yaşamı ile ilişki kurmalarını sağlayacak fırsatlar hazırlamak”“Öğrencilerimize mezuniyet sonrasında toplumsal yaşama katılma becerisi kazan-dırmak amacıyla öğrenimleri süresince kent yaşamı ile ilişki kurmalarını sağlayacak fırsatlar hazırlamak” Stratejik Hedef 3.1. Öğrencilerimizin kentte düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinliklere katılımlarını sağlamak.Stratejik Hedef 3.1. Öğrencilerimizin kentte düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinliklere katılımlarını sağlamak. Stratejik Hedef 3.2. Öğrencilerimizin kentteki sosyal projelerde (eğitim öğretim seferberliği, kimsesiz çocuklara ve yaşlılara yardım vs.) aktif görev almalarını sağlamakStratejik Hedef 3.2. Öğrencilerimizin kentteki sosyal projelerde (eğitim öğretim seferberliği, kimsesiz çocuklara ve yaşlılara yardım vs.) aktif görev almalarını sağlamak

27 Stratejik Amaç 4: “Öğretim elemanlarımızın akademik çalışmalarının kalitesine sürekli artan bir ivme kazandırmak ve bu çalışmaları ulusal ve uluslar arası bilim çevrelerinde duyurmak”“Öğretim elemanlarımızın akademik çalışmalarının kalitesine sürekli artan bir ivme kazandırmak ve bu çalışmaları ulusal ve uluslar arası bilim çevrelerinde duyurmak” Stratejik Hedef 4.1. Uluslar arası akademik ortama katılımlarını kolaylaştırmak üzere üniversite bünyesinde öğretim elemanlarının dil becerilerini geliştirecek sürekli ve düzenli bir eğitim programının hayata geçirilmesini sağlamak.Stratejik Hedef 4.1. Uluslar arası akademik ortama katılımlarını kolaylaştırmak üzere üniversite bünyesinde öğretim elemanlarının dil becerilerini geliştirecek sürekli ve düzenli bir eğitim programının hayata geçirilmesini sağlamak. Stratejik Hedef 4.2. Bilim dünyasına yeni giren ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerini tanıtmak.Stratejik Hedef 4.2. Bilim dünyasına yeni giren ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerini tanıtmak. Stratejik Hedef 4.3. Bölüme yeni öğretim elemanları almak suretiyle, öğretim elamanlarının ders yükünü azaltmak. Bu şekilde araştırma için daha fazla zaman ayırmalarını sağlamak.Stratejik Hedef 4.3. Bölüme yeni öğretim elemanları almak suretiyle, öğretim elamanlarının ders yükünü azaltmak. Bu şekilde araştırma için daha fazla zaman ayırmalarını sağlamak. Stratejik Hedef 4.4. Öğretim elemanlarına araştırmaları için maddi kaynak temin etmekStratejik Hedef 4.4. Öğretim elemanlarına araştırmaları için maddi kaynak temin etmek

28 Stratejik Amaç 5: Tarih Bölümü olarak bölgedeki kurum, kuruluşu ve bireylerin tarih bilinci ve bilgisi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Bölümümüze bağlı bir araştırma merkezi kurmak veya var olan ilgili araştırma merkezlerini bu konuda görevlendirmek. Böylece yerel, ulusal ve evrensel bir tarih bilinci oluşturmaya yönelik konferanslar yapılabilecek, ilgili birimlere danışmanlık hizmeti verebilmek mümkün olabilecektir.Tarih Bölümü olarak bölgedeki kurum, kuruluşu ve bireylerin tarih bilinci ve bilgisi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Bölümümüze bağlı bir araştırma merkezi kurmak veya var olan ilgili araştırma merkezlerini bu konuda görevlendirmek. Böylece yerel, ulusal ve evrensel bir tarih bilinci oluşturmaya yönelik konferanslar yapılabilecek, ilgili birimlere danışmanlık hizmeti verebilmek mümkün olabilecektir. Stratejik Hedef 5.1. Bu birim için gerekli mekan, altyapı ve teknik donanımın sağlanması.Stratejik Hedef 5.1. Bu birim için gerekli mekan, altyapı ve teknik donanımın sağlanması. Stratejik Hedef 5.2. Bu birimde çalışacak en iki tarihçi ve 1 memur kadrosunun sağlanması.Stratejik Hedef 5.2. Bu birimde çalışacak en iki tarihçi ve 1 memur kadrosunun sağlanması.

29 UYGULAMA STRATEJİLERİ Bölümün 2008–2012 yılları arasındaki yeni kadro talepleri Unvan/ Görev 20082009201020112012 Profesör Doçent22221 Yardımcı Doçent 42222 AraştırmaGörevlisi 22222 Öğretim Görevlisi 11111 Uzman11111 Okutman11111

30 b) 2008 Yılı İçin Performans Esaslı Bütçe Tasarısı-A KIRTASİY E GiderlerSayı/adetBirim FiyatToplam Maliyet Fotokopi Kağıdı20 top5 YTL100 YTL Tahta Kalemi30 adet2 YTL60 YTL Tahta silgisi8 adet2 YTL16 YTL Tükenmez Kalem40 adet50 YKR20 YTL Kurşun Kalem40 adet50 YKR20 YTL Toplu İğne10 kutu50 YKR5 YTL Zımba teli10 kutu50 YKR5 YTL Ataş10 kutu30 YKR3 YTL Poşet Dosya200 adet50 YKR100 YTL Telli Dosya100 adet40 YKR4 YTL Klasör (Geniş)20 adet5 YTL100 YTL Teksir Kağıdı (sınavlar için) 30 top3 YTL90 YTL

31 b) 2008 Yılı İçin Performans Esaslı Bütçe Tasarısı-B TEKNİK DONANIM Projeksiyon makinesi (Her sınıf için 1 adet) 2 adet3000 YTL6000 YTL Bilgisayar5 adet1500 YTL7500 YTL Fotokopi makinesi1 adet5000 YTL Scanner2 adet200 YTL400 YTL Printer3 adet150 YTL450 YTL Kartuş20 adet50 YTL1000 YTL Digital Kamera1 adet1000 YTL CD-RW300 adet1 YTL300 YTL Data Traveler (1 GB)10 adet60 YTL600 YTL

32 b) 2008 Yılı İçin Performans Esaslı Bütçe Tasarısı-C PERSONEL MAA ŞLAR I Profesör1. profesör maaşı: 3.000YTL 110.000 YTL Doçent21 doçent maaşı:2400 YTL57.600 YTL Yardımcı Doçent8Yard. Doç. Maaşı: 1900 YTL 183.600 YTL Araştırma Görevlisi31 Ar. Gör. Maaşı: 1400 YTL 50.400 YTL Öğretim Görevlisi11 öğretim görevlisi maaşı:1500 YTL 18.000 YTL Uzman11400 YTL16.800 YTL Okutman11400 YTL16.800 YTL

33 b) 2008 Yılı İçin Performans Esaslı Bütçe Tasarısı-D ELEKTRİK – SU SARF İYAT I, TEMİ ZLİ Su sarfiyatı Elektrik Sarfiyatı --4000 YTL 7500 YTL Temizlik Malzemeleri--1.000 YTL ARAŞTIRA GİDE RLE Rİ Bir öğretim elemanının kent dışında yapacağı araştırma harcamaları ( yolluk, barınma, yeme –içme, fotokopi vs.) Kitap, dergi alımı, veri tabanlarına üyelik. 10 KİŞİKişi başı 1000 YTL 10.000 YTL 50.000 YTL Toplam 552.473 YTL

34 İZLEME VE DEĞERLENDİRME-A PERFORMANS GÖSTERGELERİ Eğitim Öğretim Programları ve Öğrenciler İle İlgili Performans Göstergeleri NoGöstergeÖlçme YöntemiBirimi 1Öğrenci kontenjanlarıSayılacak40 2Önlisans öğrenci oranı(Önlisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 1000 3Önlisans programlarına kabul edilme oranı (Önlisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Önlisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı) x 100 0 4Doktora programlarına kabul edilme oranı (Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 % 66 5Lisans öğrenci oranı(Lisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x100% 90 6Lisans programlarına kabul edilme oranı (Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Lisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı )x100 7Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği a)SAY, SÖZ, EA, DİL puanların ortalamaları b)(İlk % 10'luk ÖSS puan diliminden giren öğrenci sayısı / toplam giren öğrenci sayısı) x 100 a)Mutlak Sayı b)Yüzde

35 İZLEME VE DEĞERLENDİRME-B 8Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci oranı (Lisansüstü öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı ) x 100 % 2 9Yüksek lisans programlarına kabul edilme oranı (Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Yükseklisans programlarına başvuran öğrenci sayısı)x100 % 20 10 Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 Yüzde 11 Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerin lisans öğrencilerine oranı (Lisansüstü öğrenci sayısı / Lisans öğrenci sayısı)x100% 10 12Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliğiOrta öğretim başarı puanlarının ortalaması0 13Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Yükseklisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 3 Yüzde 14 Dil hazırlık eğitiminden geçen öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı (Dil hazrılık eğitiminden geçen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 % 1 15 Uluslar arası değişim programları kapsamında Üniversitemizde gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı SayılacakMutlak sayı 16 Uluslar arası değişim programları kapsamında Üniversitemizden yurt dışına giden öğrenci sayısı SayılacakMutlak sayı 17Uluslar arası topluluklarda görev alan öğrenci sayısıSayılacakMutlak sayı 18Uluslara arası toplantılara katılan öğrenci saysıSayılacak1 19 Yabancı ülkelerde gerçekleştirilen çalıştay ve yaz okullarına katılan öğrenci sayısı SayılacakMutlak sayı 20 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısının tezli yüksek lisans öğrenci sayısına oranı (Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı / tezli yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 % 425

36 İZLEME VE DEĞERLENDİRME-C 21Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı a)(Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı) x 100 b)(Yabancı uyruklu yükseklisans öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı) x 100 0 22 Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen öğrencilerin oranı (İl dışından gelen öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 23 Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı 23 24 Kadrolu öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman) başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim elemanı sayısı17 25 Birinci yılda İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı a)(Birinci yılda ilişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 b)(Birinci yılda ilişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans) x 100 öğrencilerinin sayısı c)(Birinci yılda ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 d)(Birinci yılda ilişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100 Yüzde

37 İZLEME VE DEĞERLENDİRME-D 26İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı a)(İlişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 b)(İlişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 c)(İlişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı)x100 d)(İlişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100 Yüzde 27Lisansüstü programlara kaydolan kendi mezun oranı a)(Yüksek lisans programlarına kaydolan mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 b)(Doktoraya kaydolan lisans ve yüksek lisans mezun sayısı / Toplam mezun sayısı) x 100 Yüzde b) % 50 28 Mezunların ortalama (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, süresi Sayılacak b) 32 a)42 29 Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, (Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / Normal sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 30 Mezuniyet Oranı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, (Mezun olan öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 31Mezunların mezuniyet not ortalaması Mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan öğrencilerin sayısı Mutlak sayı

38 İZLEME VE DEĞERLENDİRME-E 32Yan dal ve çift ana dal program oranı (Yan dal ve çift ana dal programların sayısı / toplam lisans programı sayısı) x 100 0 33 Yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı (Yan dal ve çift ana dal programların katılan öğrenci sayısı / toplam lisans öğrencisi sayısı) x 100 0 34Disiplinlerarası lisansüstü program oranı (Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı / toplam lisansüstü program sayısı) x 100 0 35 Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılım oranı a)(Gelen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı) x 100 b)(Giden öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı ) x 100 a) % 0,8 36Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısıToplam öğrenci sayısı / Sınıfların (şubelerin) sayısı100 37 Program başına ortalama ders sayısı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı toplamı / Program sayısı b)15 c) 8 d) 9

39 İZLEME VE DEĞERLENDİRME-F 38 Program başına ortalama ders saati sayısı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuvar) / Program sayısı b)35,5 c) 21 d) 24 39Seçmeli derslerin oranı a)(Seçmeli derslerin sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 b)(Mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / toplam ders sayısı) x 100 a)%2 b)%0,5 40Yeni açılan ders oranı(Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 1000 41Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek lisans tez sayısıYüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı5 42Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez sayısıDoktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı0 43Yurt dışında yapılan staj sayısıSayılacak0 44Yatay geçiş oranları (Yatay geçişle gelen öğrenci saysı / yatay geçişle giden öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 45 Öğretim programları tür ve sayıları a) Ön lisans b) Lisans c) Lisansüstü (yüksek lisans tezli/tezsiz, doktora) SayılacakMutlak sayı 46 Eğitim programlarını geliştirmek için yapılan kongre ve toplantı sayısı SayılacakMutlak sayı 47Öğrencilerin kütüphaneyi kullanabilme süresiÖlçmeSaat

40 Paydaşlarla İlişkiler NoGöstergeÖlçme YöntemiBirimi 1Akademik personel memnuniyetiAnketYüzde 2İdari personel memnuniyetiAnketYüzde 3Öğrenci memnuniyetiAnketYüzde 4Üniversite Öğrencisi Fiziksel Engelliler MemnuniyetiAnketYüzde 5Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyetiAnketYüzde 6 Öğrencilere yönelik etkinlik türü ve sayısı (sosyal, kültürel, bilimsel – Rektörlükçe yapılanlar hariç) SayılacakMutlak sayı 7 Mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içersinde işe yerleşme oranı (İş yerleşen mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100Yüzde 8Mezunların iş bulma oranı (Mezun olan öğrenci sayısı / iş yerleşen öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 9Mezunlar derneğine üye olan mezun öğrenci oranı (Mezun olan öğrenci sayısı / mezunlar derneğine üye olan mezun öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 10İş olanaklarını tanıtım etkinliklerinin sayısıSayılacakMutlak sayı 11Sanayi kuruluşları ile ortak yürütülen proje sayısıSayılacakMutlak sayı 12Sanayi kuruluşları ile yürütülen tez saysıSayılacakMutlak sayı 13 Sanayi kuruluşlarına yapılan danışmanlık hizmetlerinin sayısı SayılacakMutlak sayı 14KOBİ destekli araştırma projesi sayısıSayılacakMutlak sayı 15Teknokentte yer alan şirket sayısıSayılacakMutlak sayı

41 Teknolojik Altyapı NoGöstergeÖlçme YöntemiBirimi 1Toplam bilgisayar, laboratuar sayısıSayılacak3 2Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısıToplam bilgisayar sayısı / Öğrenci sayısı0 3Öğrenci başına düşen internet bağlantılı bilgisayar sayısı (Öğrenci kullanımına açık internet bağlantılı bilgisayar sayısı / öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 4Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesiÖlçülecekMbps 5Web sitesi büyüklüğü Web sitesi büyüklüğü sunucu üzerindeki dosyaların ve veri tabanlarının Gb olarak büyüklüklerinin toplamı alınarak hesaplanacaktır. Gb 6Web sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısıSayılacakMutlak sayı 7 Dersliklerde bulunan öğretim araç gereçleri (tepegöz, video, bilgisayar, televizyon vb.) SayılacakMutlak sayı 8Uzaktan eğitim için düzenlenmiş derslik sayısıSayılacakMutlak sayı

42 Fiziksel Altyapı NoGöstergeÖlçme YöntemiBirimi 1Öğrenci başına düşen derslik alanıToplam derslik alanı / Öğrenci sayısı0,3 2Öğrenci başına düşen laboratuarlar alanıToplam laboratuar alanı / Öğrenci sayısı0 3Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısıToplam öğrenci sayısı / Sınıfların (şubelerin) sayısı100 4Sosyal tesis sayısıSayılacakMutlak sayı 5Spor AlanlarıSayılacak3 6Kültürel etkinlik alanlarıSayılacak2 7Birimlerdeki ihtiyaç duyulan mekan sayısıSayılacakMutlak sayı 8 Birimlerdeki yetersiz ve niteliksiz derslik, laboratuar ve sosyal mekan sayısı SayılacakMutlak sayı 9 Kütüphanede takip edilen periyodik (basılı ve elektronik) yayın sayısı SayılacakMutlak sayı 10Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kitap sayısıToplam kitap sayısı / Öğrenci sayısıMutlak sayı 11Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresiHaftalık ortalaması alınacakMutlak sayı 12Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 13Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 14 Yurt hizmetlerinden (Yükseköğretim kurumu ve Kredi Yurtlar Kurumu) yararlanan öğrenci oranı (Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 15Teknoparklardaki kapalı alan miktarıÖlçülecekM2M2

43 İnsan Kaynakları-A NoGöstergeÖlçme YöntemiBirimi 1Tam zamanlı akademik personel sayısıSayılacak14 2Yarı zamanlı akademik personel sayısıSayılacak0 3Tam zamanlı ve yarı zamanlı akademik personel oranları Tam zamanlı akademik personel sayısı / yarı zamanlı akademik personel sayısı x 100 % 100 4Öğretim üyesi sayısının öğretim elemanı sayısına oranı(Öğretim üyesi / öğretim elemanı) x 100% 50 5Geçici veya sürekli görev yapan yabancı öğretim üyesi sayısıSayılacak0 6 Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısı Sayılacak0 7 Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısı Sayılacak5 8 Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısının diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısına oranı Gelen öğretim elemanı sayısı / giden öğretim elemanı sayısı x 100 0 9 Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısı Sayılacak0 10 Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu Maddesi kapsamında diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısı Sayılacak0 11 Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısının diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısına oranı Gelen öğretim elemanı sayısı / giden öğretim elemanı sayısı x 100 0 12 Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısı Sayılacak0 13 Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı Maddesi kapsamında diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısı Sayılacak0

44 İnsan Kaynakları-B 14 Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısının diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısına oranı Gelen öğretim elemanı sayısı / giden öğretim elemanı sayısı x 100 0 15 Yükseköğretim Kanunu'nun 41 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısı Sayılacak0 16 Yükseköğretim Kanunu'nun 41 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısı Sayılacak0 17 Yükseköğretim Kanunu'nun 41 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısının diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısına oranı Gelen öğretim elemanı sayısı / giden öğretim elemanı sayısı x 100 0 18İdari personel sayısıSayılacak1 19Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranı (Kadrolu idari personel sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı) x 100 Yüzde 20 İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) akademik personele oranı [(İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) sayısı / Akademik personel sayısı)] x 100 Yüzde 21 İlk ve orta öğretim mezunu idari personelin toplam idari personele oranı İlk ve orta öğretim mezunu idari personel sayısı / toplam idari personel sayısı x 100 Yüzde 22 Ön lisans mezunu idari personelin toplam idari personele oranı Ön lisans mezunu idari personel sayısı / toplam idari personel sayısı x 100 Yüzde 23Lisans mezunu idari personelin toplam idari personele oranı Lisans mezunu idari personel sayısı / toplam idari personel sayısı x 100 Yüzde 24 Yüksek lisans ve doktora mezunu idari personelin toplam idari personele oranı Yüksek lisans ve doktora mezunu idari personel sayısı / toplam idari personel sayısı x 100 Yüzde 25Vizeli geçici işçi sayısıSayılacakMutlak sayı 26Vizesiz geçici işçi sayısıSayılacakMutlak sayı

45 Kurumsal Hizmet Çıktıları ve Araştırma Yayın Çıktıları NoGöstergeÖlçme YöntemiBirimi 1 Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI ve AHCI) sayısı Yayın sayısı (SCI, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı 0,14 2Atıfsayısı / Öğretim üyesi İndeksli dergilerdeki toplam atıf sayısı / Öğretim üyesi sayısı 1 3 Diğer uluslar arası indekslerde taranan dergilerdeki MEÜ adresli makale sayısı SayılacakMutlak sayı 4 Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetin (sergi, konser, performans vb) sayısı Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı / Öğretim üyesi sayısı 26 5 Öğretim üyesi başına düşen kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı / Öğretim üyesi sayısı 1 6Ulusal ve uluslar arası alınan ödül sayısıSayılacak1 7Alınan patent sayısıSayılacak0 8 Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel ve v.b. faaliyetlerin sayısı Sayılacak3 9 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı Toplam proje sayısı / Öğretim üyesi sayısıMutlak sayı 10 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı proje ödeneği (YTL) Toplam proje ödenekleri / Öğretim üyesi sayısıMutlak sayı 11Uluslararası ortaklı / destekli proje sayısıSayılacak0 12Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek lisans tez sayısıYüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı5 13Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez sayısıDoktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı0 14Öğretim üyeleri tarafından yazılmış ders kitabı sayısıSayılacak1 15Öğretim üyelerinin katkıda bulunduğu ders kitabı sayısıSayılacak1 16Doktora tezlerinden çıkan uluslar arası yayın sayısıSayılacak0 17Tezlerden çıkan bildiri sayısıSayılacak5 18Tezlerden çıkan makale sayısıSayılacak4 19Araştırma projeleri ile ilgili bitirilmiş tez sayısıSayılacak0 20Web’de yayınlanan ders notu sayısıSayılacak0 21Elektronik ve basılı ortamda periyodik yayın ve kitap sayısıSayılacak0

46 Tanınırlık NoGöstergeÖlçme YöntemiBirimi 1 Uluslar arası işbirliği yapılan üniversite ve her türlü araştırma merkezi sayısı Sayılacak3 2 Ortak çalışma içinde bulunulan yurt dışı bilim insanı sayısı Sayılacak1 3 Ortak çalışma içinde bulunulan Mersin Üniversitesi mezunu yurtdışı bilim insanı sayısı Sayılacak0 4Mersin Üniversitesi WEB sayfası ziyaretçi sayısıSayılacak0 5Kampusları ziyaret eden okul sayısıSayılacak0

47 Finansal Kaynaklar NoGöstergeÖlçme YöntemiBirimi 1Öğrenci başına düşen ödenekler a)Hazine ödeneği / öğrenci sayısı b)Öğrenci katkı payları geliri / öğrenci sayısı c)Özel gelirler / öğrenci sayısı d)Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim kurumu payı / öğrenci sayısı e)Toplam bütçe / öğrenci sayısı YTL 2Öğretim üyesi başına düşen döner sermaye geliriDöner sermaye gelirleri / öğretim üyesi sayısıYTL 3 Öğretim üyesi başına düşen toplam araştırma fonu (BAP) ödeneği BAP araştırma fonu ödeneği / Öğretim üyesi sayısı2.020 ytl 4 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı Toplam proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı0,3 5 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı proje ödeneği (YTL) Toplam proje ödenekleri / Öğretim üyesi sayısı2.020 YTL 6Yıllık laboratuar cihaz yatırımı Hazine yardımı ve öz gelir toplamından oluşan bütçe ödeneği 0 YTL 7Yıllık makine techizatı yatırımı Hazine yardımı ve öz gelir toplamından oluşan bütçe ödeneği 0 YTL 8Yıllık inşaat yatırımı Hazine yardımı ve öz gelir toplamından oluşan bütçe ödeneği 0 YTL 9 Araştırma projelerindeki üniversite dışı destek miktarının toplam proje bütçesine oranı Üniversite dışı destek miktarı / toplam proje bütçesi x 100 0 10Paydaşlardan sağlanan toplam finansal destek Paydaşlardan sağlanan finansman kaynaklarının birleştirilmesi 0 YTL 11 Personel ve öğrenci başına beslenme harcaması (Rektörlükçe hesaplanacak) Toplam beslenme harcamaları / öğrenci ve personel sayısı toplamı x 100 Yüzde 12Teknoparklara yıllık yatırımYatırım tutarıYTL

48 Toplumsal Hizmet Çıktıları NoGöstergeÖlçme YöntemiBirimi 1 Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı Sayılacak13 2 Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenlenen meslek edindirme, sertifika, uyum vb. eğitim programları Sayılacak0 3 Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen a)Kurum içi, b)Kurum dışı etkinliklerin sayısı Sayılacak181 4 Yazılı ve görsel medyada yapılan toplum sorunları ile ilgili yayınlar Sayılacak5 5 Yerel ve küresel ölçekte teknik, sosyal, siyasal, ekonomik ve yaşam boyu eğitim sorunlarına öncelik veren tez ve proje sayısı Sayılacak0 6Bir yılda poliklinikte bakılan hasta sayısıSayılacakMutlak sayı 7Bir yılda yatan hasta sayısıSayılacakMutlak sayı 8Yatak doluluk oranıDolu yatak sayısı / toplam yatak sayısı x 100Yüzde 9Yıllık ameliyat sayısıSayılacakMutlak sayı


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları