Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

2 ÖNSÖZ tarihli 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 9. maddesine dayanılarak, Tarih bölümü bütçesinin ve kaynak tahsisinin belirlenmesi amacıyla Stratejik Planı hazırlanmıştır. Bu plan çerçevesinde tarih bölümünün mevcut kaynak ve olanakları ortaya konularak, bu doğrultuda araştırma ve eğitim konusunda dönemi için bölümümüzün, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ortaya konulmuştur. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fevzi DEMİR

3 GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe
eğitim-öğretim yılında, lisans programına öğrenci alarak Fakültemizin eğitim öğretim sürecine katılan Bölümümüz; 3 Profesör, 4 Yardımcı Doçent unvanlı öğretim üyesi, 7 Araştırma Görevlisi (3’si Ankara, 1’i Hacettepe ve 1’i Dokuz Eylül Üniversitesi’nde doktora eğitimi gören, 1’i Sosyal Bilimler Enstitüsü kadrosunda olup 50/d maddesi ile bölümümüzde görevlendirilen, 1’i Doktora eğitimi amacıyla ABD’ye gönderilen) ve 1 Öğretim Görevlisinden (Uzman kadrosu karşılık gösterilmek üzere) oluşan akademik kadrosu ile eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerini yürütmektedir. Bölümümüz lisans programından mezun olan öğrencilerimiz ilgili tezsiz yüksek lisans programını tamamladıkları öğretmen olarak çalışabilmekte, ayrıca arşiv ve müzelerde araştırmacı olarak iş bulabilmektedir. Ayrıca tarih araştırmacısı olarak kendi alanlarıyla ilgili kuruluşlarda; gazetelerde çalışabilmekte ve bağımsız yazarlıkla uğraşabilmektedir. Bundan başka üniversite mezunlarının yararlandıkları olanaklardan yararlanabilmektedir

4 1.2. Eğitim Öğretim Programı
Bölümümüz lisans ders programı, genel olarak sosyal bilimlere giriş netilğindeki derslerin yanısıra eskiçağ, ortaçağ, yeniçağ ve yakınçağ alanlarındaki derslerden oluşmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programı dersleri ise öğretim üyelerimizin daha çok yakınçağ tarihi anabilim dalında uzmanlaşmalarından dolayı ağırlıklı olarak bu içerikte oluşturulmuştur.

5 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
2.1. Durum Analizi 2.1.1 Eğitim Bölümler/Anabilim Dalları Eskiçağ Tarihi Yeniçağ Tarihi Yakınçağ Tarihi Cumhuriyet Tarihi

6 2. Akademik Personel Durumu
Öğretim Elemanlarımız Prof. Dr. Fevzi DEMİR (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Nükhet ADIYEKE (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Prof. Dr. Şerife YORULMAZ (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Yrd. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Yrd. Doç. Dr. Efrumiye ERTEKİN (İlkçağ Tarihi Anabilim Dalı) Yrd. Doç. Dr. Şenay ÖZDEMİR (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı) Yrd. Doç. Dr. Derya Gürses TARBUCK (Yakınçağ Anabilim Dalı) Okutman Mehtap ÇELİK (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı) Arş. Gör. İbrahim BOZKURT (Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı) Arş Gör. Doğan GÜN (Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı) Arş. Gör. Fahriye EMGİLİ (Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı) Arş. Gör. Filiz YAŞAR (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Arş Gör. Özlem KARSANDIK (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Arş. Gör. Abdurrahman ATÇIL (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı) Arş. Gör. Songül ULUTAŞ (Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı)

7 Akademik Personel Sayıları
Unvan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Profesör - 3 Doçent Yardımcı Doçent 5 2 4 Öğretim Görevlisi 1 Uzman Diğer 6 7 TOPLAM 10 11 12 14

8 Öğrenci Sayıları ve Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci sayısı*
Akademik Yıl Öğrenci Sayı(A) Ders veren Öğretim Elemanı(B) Ders veren Öğretim Elemanı düşen Öğrenci Sayısı(A/B) Lisans 147 7 21 Yüksek Lisans 14 2 Doktora - (Tıpta Uzmanlık) 153 6 25,5 15 2,7 160 22,85 20 2,8

9 2.1.2 Araştırma Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı
2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOPLAM TOPLAM MAKALE Ulusal 35 1 5 4 10 13 6 74 Uluslar arası 2 3 9 SCI/SSCI/AHCI ATIF SAYISI 7 KİTAP - 12 KİTAP BÖLÜMÜ 14 BİLDİRİ Sözlü Poster Uluslararası 8 11 31 BİLİMSEL ETKİNLİKLER BİLİMSEL ÖDÜLLER

10 Eğitim-Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı
Öğretim Üyesi Sayısı (A) Ulusal Uluslararası SCI/SSCI/AHCI Sayı (B) Oran (B/A) Sayı (C) Oran (C/A) Sayı (D) Oran (D/A) 5 35 7 2 0,4 - 2001 6 1 0,16 0,3 2002 0,83 2003 4 0,8 0,2 2004 10 2005 14 2006 0,85 3 0,42 0,14

11 Yapılan Projelerin Türü ve Durumunun Yıllara Göre Dağılımı
2001 2002 2003 2004 2005 T D BAP 1 YÖK-Stratejik Araştırmalar Mersin Belgeliği Toplam

12 Hizmet Fiziki Altyapı: Öğretim elemanlarının kullandığı 8 adet çalışma odası ve 1 adet seminer odası, lisans öğretiminin gerçekleştirildiği 2 adet derslik Hizmet Türleri: Birimin Gerçekleştirdiği Hizmetlerin Yıllara Göre Dağılımı Hizmet Türü 2001 2002 2003 2004 2005 Eğitim-Öğretim (Mezun) 19 20 30 40 Kamu Kuruluşu ve Sivil Toplum Örgütlerine Verilen konferanslar 15 7 8 6 9 Radyo-Televizyon Programlarına Katılım 5

13 İdari Personel Sayıları
Sınıflandırma 2001 2002 2003 2004 2005 Bölüm sekreteri 1

14 Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Rekanlığı
Paydaşlar Yüksek Öğretim Kurulu Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Rekanlığı Öğrenciler Öğrenci Velileri TRT Çukurova Radyosu Mersin Üniversitesi Radyosu Yerel TV Kanalları Kamu Yararına Çalışan Dernekler (Atatürkçü Düşünce Derneği gibi) Tanımlar: Hizmet alanlar: Ürün ve hizmetlerimizden faydalananlar Çalışanlar: Ürün ve hizmetlerimizi üretenler Temel Ortak: Hiçbir zaman yolumuzu ayıramayacağımız kurumlar Stratejik ortak: Vizyonumuza ulaşmak için yola birlikte devam etmemiz gereken kurumlar

15 Birimin İlişkide Olduğu Gerçek ve Tüzel Kişiler*
Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel İdari Personel Öğrenciler Veliler YÖK Rektörlük Dekanlık Yerel TV Kanalları TRT Çukurova Radyosu Mersin Üniversitesi Radyosu Atatürkçü Düşünce Derneği

16 2.3 GZFT Analizi (SWOT Analizi)
Güçlü yanlarımız: 1) Nitelikli ve uzman akademik kadro, Yüksek Lisans ve Doktora programımızın olması. 2) Program içeriğimizle ilgili olarak; Tarih biliminde ortaya çıkan yeni ilgi alanları ve konular programa yansıtılmaktadır. Dersler araştırmaya, bilimsel ve nesnel düşünmeye yöneliktir. Tarih biliminin ideolojik kaygı ve yaklaşımlardan kurtarılarak akademik yaşamın gereklerine uygun olarak yorumlanmasına önem verilmiştir. Sosyal bilimlerdeki son gelişmeler ve artan uzmanlıklar ve disiplinlerarası ilişkiler doğrultusunda sosyal bilimlerin temel disiplinlerine açık bir program oluşturulmuştur. Programda çağdaş üniversitelerin genel işleyişine ve amacına uygun olarak yerel, ulusal ve evrensel sorunlara ilgi ve duyarlılık yaratabilmek için dengeli bir ders dağılımına özen gösterilmiştir Tarih bilimindeki son gelişmeler ışığında tarihsel gerçekliği tam olarak yansıtmayan siyasi tarih ağırlıklı bir anlayış yerine bölümümüzde sosyo-ekonomik tarihe ağırlık verilmektedir. Programda diğer tarih bölümlerinde olmayan özgün derslere yer verilmektedir: (İnsanlık Tarihine Giriş, Ekonominin Temel Kavramları, Sosyal Psikoloji, Toplumbilime Giriş, Tarihçilikte Çağdaş Yaklaşımlar, Mitoloji vb.) 3) Bölümümüzde okutulan derslerin içeriklerindeki ortak özellikler şunlardır: Öğretim elemanlarının kendi uzmanlık alanlarına ilişkin derslerin içerikleri araştırmaların son durumuna uygun biçimde sürekli güncellenmektedir.

17 Zayıf Yanlarımız: Öğrencilerimizin isdihdam olanaklarının son derece yetersiz olması. Mezun öğrenci sayısının fazlalağına bağlı olarak dersaneler tarafından ücretsiz çalıştırılmaları Mezun öğrencilerin yabancı dil ve bilgisayar kullanımı konusunda yetersiz olmaları. Sınıflarımızın araç, gereç ve donanım yetersizliği; öğrenci sayısının fazlalığı ve sınıfların küçüklüğü. Üniversitemizde coğrafya bölümünün olmamasından dolayı, tarih eğitimde son derece önemli olan coğrafya ile ilgili derslerin yetersizliği. Gerek öğrenci görüşleri gerekse SWOT analizi sonuçları, ölçme değerlendirmede süreçten çok sonuca önem verilmesi.

18 Fırsatlar: Hazırlık programının açılmasıyla, öğrencilerimizin tarih bilgisi ve bilincinin yanısıra, İngilizce’yi de bilerek mezun olmaları, mezunlarımıza eğitim sektörü dışındaki alanlarda da iş olanakları yaratacaktır. Yine hazırlık programının açılmış olması, lisans öğrencilerimizin de Erasmus değişim programından faydalanmasını sağlayacaktır.

19 Tehditler: Tarih bilgisinin ulusal ve ulusüstü siyasal iktidarlar ve güçler açısından bir meşruluk aracı olarak kullanılmasına bağlı olarak bilimdışı anlayışların ve ideolojik önyargıların saldırılarının artması. Araştırma fonlarının toplumsal ve ulusal yarardan çok, kar amaçlı projelere yönlendirilmesi. İşsizliğin katlanarak hızlı bir biçimde artışı, mezun öğrencilerimizin çok azının istihdamı ve dolayısıyla bölüme olan ilginin azalması. Öğrencilerimizin çoğunluğunun sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerden gelmeleri nedeniyle bireysel kütüphanelerinin ve bilgi donanımlarının yetersizliği. Sınıfların çok kalabalık olmasının etkileşerek öğrenme yöntemlerinin kullanılmasını zorlaştırması. Sınıfların fiziksel özelliklerinin teknolojik imkanların kullanılmasına uygun olmaması. Öğrenci araştırmalarının yayınlanabileceği bir öğrenci dergisinin bulunmaması. Özellikle büyük kentlerdeki tarih bölümleriyle kıyaslandığında bölümümüz öğretim elamanlarının iş yükünün fazla olması. Uzmanlık dışı alanda derslere girilmesi. Arşivlerin ve ihtisas kütüphanelerinin Ankara ve İstanbul gibi kentlerde olması ve araştırma yapma olanaklarının kısıtlılığı. Fakültemüzde sağlıklı bir tarih eğitimi için gerekli olan altyapının eksikliği. Üniversite kütüphanesinin yetersiz olması. Öğretim elemanlarının maaşlarının yetersizliği dolayısıyla akademik ve kültürel etkinliklere kaynak ayıramaması.

20 2.4 Varsayımlar Gelecek 5 yıl içerinde bölümdeki öğretim elamanı sayısının artmasıyla, öğretim elemanları yalnızca kendi araştırma alanlarında ders vermeye başlayacaklardır. Bu ise, bölümümüzdeki derslerin toplam kalitesini yükseltecektir. Ayrıca öğretim elemanı sayısındaki artış, öğretim üyelerimize araştırma için daha fazla vakit ayırabilme olanağı sağlayacaktır. Öğrencilerimizin hazırlık sınıfı okuyarak gelmeleri, onların yabancı literatürden ve internet olanaklarından daha etkin bir biçimde yararlanmaları sağlayacaktır. Öğrenci kontenjanlarının azaltılarak, sınıflardaki teknik donanımın yükseltilmesi eğitim-öğretim kalitesini artıracaktır. Öğretim elemanlarının maaşlarında yapılacak bir iyileştirme öğretim elamanlarının alanlarında kendilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı olacaktır. Kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi hem öğrencilerin hem de öğretim elemanlarının kaynaklara daha kolay ve çabuk ulaşmasını sağlayacaktır.

21 STRATEJİK PLAN Misyonumuz
Bölümümüz tarihçilikte çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda programını oluşturmuş ve gelişmeler ışığında güncelleştirmeyi de sürdürmektedir. Tarihsel aktörlerin çeşitliliği gerçeğinden ve uzun dönemli bir bakış açısının gerekliliğinden yola çıkarak sosyal bilimlerin tüm disiplinlerine açık bir yaklaşım içinde yerel, ulusal ve evrensel tarihe ilişkin doğru bilgilere ulaşmak görev anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Bu çerçevede misyonumuz; Sosyal bilimlerdeki ve özellikle tarih bilimindeki son gelişmelere açık bir bölüm olmak. Türk Devrimi’yle şekillenen; toplumumuzu çağdaşlaştırma ve kültürümüzü yaşatma ve geliştirme ülküsüne yönelik bir tarih bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak. Bu çerçevede yerel veya uluslararası/uluslarüstü çıkar çevrelerinin artan saldırılarına karşı kamusal yararı, ulus bilincini ön plana çıkaran bir tarih bilincini savunmak.

22 Vizyonumuz İnsanlığın ortak bilgi birikiminden yararlanmaya hazır, çağdaş bir bilim ve eğitim anlayışına sahip olmak. Tarihsel aktörler olarak sadece bireyleri ve örneğin büyük adamları görmek yerine aynı zamanda grup çıkarlarını ve ekolojiyi (mekan, çevre) de hesaba katan bir sosyo-ekonomik tarihçilik anlayışana sahip olmak. Elde ettiğimiz bilimsel bulguları içinde yaşadığımız toplumun bilgisine ve yararına sunmak. Mezun ettiğimiz öğrencilerimizi insan, dünya ve ülke sorunları karşısında duyarlı, bu sorunların çözümüne katkı sağlayabilen, toplumsal yararı ön planda tutan ve sosyal yaşama aktif olarak katılan bireyler olarak yetiştirmek.

23 Değerlerimiz / İlkelerimiz
Dünyamız ve ülkemiz sorunlarına akılcı ve bilimsel yaklaşım. Türk Devrimi ile şekillenen Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılık. Sorumluluk bilinci. Kamusal ve toplumsal yararın önceliği. Ekip çalışması ve empati Demokratik değerlere bağlılık. Etik değerlere bağlılık. Yenilikçilik.

24 3.4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER
Öğrencilerimizi Türk Devrimi ile şekillenen anayasamızın ve eğitimle ilgili yasalarının vurguladığı gibi yüksek insani değerlere ve yurttaşlık sorumluğuna dayalı bir tarih bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmek. Bu çerçevede “Özgüveni gelişmiş, kendini doğru ifade edebilen mezunlar vermek”. Stratejik Hedef öğretim yılından itibaren öğrencilerimizin yazılarının yayınlanabileceği bir öğrenci dergisi çıkarmak. Bu amaçla Fakültemizin Sosyoloji, Felsefe, Arkeoloji, Edebiyat bölümleriyle ortak bir dergi için işbirliğine girmek. Stratejik Hedef yılından itibaren Tarih Topluluğu’nun çalışma programa içinde bizzat öğrenci faaliyetlerine ağırlık vermek. Öğrencilerimizin konferans, sempozyum ve açık oturumlar düzenlemelerine destek vermek. Stratejik Hedef 1.3. Yukarıda tanımlanan mezun öğrenci profilini yakalayabilmek için öncelikle öğrenci kontenjanının 2008’den itibaren 40’dan 20-25’e düşürülmesi için çalışmak. Stratejik Hedef 1.4. Üniversite kütüphanesindeki bölümümüzle ilgili kitap sayısının artırılması için çalışmak. Temel eser niteliğindeki kitapların nüshalarının en az dörde çıkarılmasını sağlamak.

25 Stratejik Amaç 2: Bölümümüzün ortaçağ tarihi alanındaki eksikliğini gidererek “Eskiçağ ve Ortaçağ anabilim dallarında da yüksek lisans ve doktora yaptırmak”. Stratejik Hedef 2.1: Eğitim kalitemizi yükselmek amacıyla 2008 yılında Ortaçağ Batı ve Ortaçağ Doğu alanlarında doktora yapmış iki öğretim üyesini bölümümüze kazandırmak.. Stratejik Hedef 2.2. Öğrencilerimizin Eskiçağ ve Ortaçağ alanında lisansüstü eğitim yapabilmeleri için gerekli olan Klasik Latince, Yunanca, Eski Doğu Dilleri, Ortaçağ Latince ve Yunancası, Arapça, Farsça gibi kaynak dillerinin seçmeli ders olarak Lisans programımıza yerleştirmek.

26 Stratejik Amaç 3: “Öğrencilerimize mezuniyet sonrasında toplumsal yaşama katılma becerisi kazan-dırmak amacıyla öğrenimleri süresince kent yaşamı ile ilişki kurmalarını sağlayacak fırsatlar hazırlamak” Stratejik Hedef 3.1. Öğrencilerimizin kentte düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinliklere katılımlarını sağlamak. Stratejik Hedef 3.2. Öğrencilerimizin kentteki sosyal projelerde (eğitim öğretim seferberliği, kimsesiz çocuklara ve yaşlılara yardım vs.) aktif görev almalarını sağlamak

27 Stratejik Amaç 4: “Öğretim elemanlarımızın akademik çalışmalarının kalitesine sürekli artan bir ivme kazandırmak ve bu çalışmaları ulusal ve uluslar arası bilim çevrelerinde duyurmak” Stratejik Hedef 4.1. Uluslar arası akademik ortama katılımlarını kolaylaştırmak üzere üniversite bünyesinde öğretim elemanlarının dil becerilerini geliştirecek sürekli ve düzenli bir eğitim programının hayata geçirilmesini sağlamak. Stratejik Hedef 4.2. Bilim dünyasına yeni giren ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerini tanıtmak. Stratejik Hedef 4.3. Bölüme yeni öğretim elemanları almak suretiyle, öğretim elamanlarının ders yükünü azaltmak. Bu şekilde araştırma için daha fazla zaman ayırmalarını sağlamak. Stratejik Hedef 4.4. Öğretim elemanlarına araştırmaları için maddi kaynak temin etmek

28 Stratejik Amaç 5: Tarih Bölümü olarak bölgedeki kurum, kuruluşu ve bireylerin tarih bilinci ve bilgisi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Bölümümüze bağlı bir araştırma merkezi kurmak veya var olan ilgili araştırma merkezlerini bu konuda görevlendirmek. Böylece yerel, ulusal ve evrensel bir tarih bilinci oluşturmaya yönelik konferanslar yapılabilecek, ilgili birimlere danışmanlık hizmeti verebilmek mümkün olabilecektir. Stratejik Hedef 5.1. Bu birim için gerekli mekan, altyapı ve teknik donanımın sağlanması. Stratejik Hedef 5.2. Bu birimde çalışacak en iki tarihçi ve 1 memur kadrosunun sağlanması.

29 UYGULAMA STRATEJİLERİ Bölümün 2008–2012 yılları arasındaki yeni kadro talepleri
Unvan/ Görev 2008 2009 2010 2011 2012 Profesör Doçent 2 1 Yardımcı Doçent 4 AraştırmaGörevlisi Öğretim Görevlisi Uzman Okutman

30 b) 2008 Yılı İçin Performans Esaslı Bütçe Tasarısı-A
KIRTASİYE Giderler Sayı/adet Birim Fiyat Toplam Maliyet Fotokopi Kağıdı 20 top 5 YTL 100 YTL Tahta Kalemi 30 adet 2 YTL 60 YTL Tahta silgisi 8 adet 16 YTL Tükenmez Kalem 40 adet 50 YKR 20 YTL Kurşun Kalem Toplu İğne 10 kutu Zımba teli Ataş 30 YKR 3 YTL Poşet Dosya 200 adet Telli Dosya 100 adet 40 YKR 4 YTL Klasör (Geniş) 20 adet Teksir Kağıdı (sınavlar için) 30 top 90 YTL

31 b) 2008 Yılı İçin Performans Esaslı Bütçe Tasarısı-B
TEKNİK DONANIM Projeksiyon makinesi (Her sınıf için 1 adet) 2 adet 3000 YTL 6000 YTL Bilgisayar 5 adet 1500 YTL 7500 YTL Fotokopi makinesi 1 adet 5000 YTL Scanner 200 YTL 400 YTL Printer 3 adet 150 YTL 450 YTL Kartuş 20 adet 50 YTL 1000 YTL Digital Kamera CD-RW 300 adet 1 YTL 300 YTL Data Traveler (1 GB) 10 adet 60 YTL 600 YTL

32 b) 2008 Yılı İçin Performans Esaslı Bütçe Tasarısı-C
PERSONEL MAAŞLARI Profesör 1. profesör maaşı: 3.000YTL YTL Doçent 2 1 doçent maaşı:2400 YTL YTL Yardımcı Doçent 8 Yard. Doç. Maaşı: 1900 YTL YTL Araştırma Görevlisi 3 1 Ar. Gör. Maaşı: 1400 YTL YTL Öğretim Görevlisi 1 1 öğretim görevlisi maaşı:1500 YTL YTL Uzman 1400 YTL YTL Okutman

33 b) 2008 Yılı İçin Performans Esaslı Bütçe Tasarısı-D
ELEKTRİK – SU SARFİYATI, TEMİZLİ Su sarfiyatı Elektrik Sarfiyatı - 4000 YTL 7500 YTL Temizlik Malzemeleri 1.000 YTL ARAŞTIRA GİDERLERİ Bir öğretim elemanının kent dışında yapacağı araştırma harcamaları ( yolluk, barınma, yeme –içme, fotokopi vs.) Kitap, dergi alımı, veri tabanlarına üyelik. 10 KİŞİ Kişi başı 1000 YTL YTL YTL Toplam YTL

34 İZLEME VE DEĞERLENDİRME-A
PERFORMANS GÖSTERGELERİ Eğitim Öğretim Programları ve Öğrenciler İle İlgili Performans Göstergeleri No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Öğrenci kontenjanları Sayılacak 40 2 Önlisans öğrenci oranı (Önlisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 3 Önlisans programlarına kabul edilme oranı (Önlisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Önlisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı) x 100 4 Doktora programlarına kabul edilme oranı (Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 % 66 5 Lisans öğrenci oranı (Lisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x100 % 90 6 Lisans programlarına kabul edilme oranı (Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Lisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı )x100 7 Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği SAY, SÖZ, EA, DİL puanların ortalamaları (İlk % 10'luk ÖSS puan diliminden giren öğrenci sayısı / toplam giren öğrenci sayısı) x 100 Mutlak Sayı Yüzde

35 İZLEME VE DEĞERLENDİRME-B
8 Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci oranı (Lisansüstü öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı ) x 100 % 2 9 Yüksek lisans programlarına kabul edilme oranı (Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Yükseklisans programlarına başvuran öğrenci sayısı)x100 % 20 10 Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 Yüzde 11 Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerin lisans öğrencilerine oranı (Lisansüstü öğrenci sayısı / Lisans öğrenci sayısı)x100 % 10 12 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 13 Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Yükseklisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 3 14 Dil hazırlık eğitiminden geçen öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı (Dil hazrılık eğitiminden geçen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 % 1 15 Uluslar arası değişim programları kapsamında Üniversitemizde gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı Sayılacak Mutlak sayı 16 Uluslar arası değişim programları kapsamında Üniversitemizden yurt dışına giden öğrenci sayısı 17 Uluslar arası topluluklarda görev alan öğrenci sayısı 18 Uluslara arası toplantılara katılan öğrenci saysı 1 19 Yabancı ülkelerde gerçekleştirilen çalıştay ve yaz okullarına katılan öğrenci sayısı 20 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısının tezli yüksek lisans öğrenci sayısına oranı (Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı / tezli yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 % 425

36 İZLEME VE DEĞERLENDİRME-C
21 Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı (Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı) x 100 (Yabancı uyruklu yükseklisans öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı) x 100 22 Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen öğrencilerin oranı (İl dışından gelen öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 23 Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı 24 Kadrolu öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman) başına düşen öğrenci sayısı Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim elemanı sayısı 17 25 Birinci yılda İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı (Birinci yılda ilişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 (Birinci yılda ilişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans) x 100 öğrencilerinin sayısı (Birinci yılda ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 (Birinci yılda ilişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100

37 İZLEME VE DEĞERLENDİRME-D
26 İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı (İlişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 (İlişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 (İlişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı)x100 (İlişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100 Yüzde 27 Lisansüstü programlara kaydolan kendi mezun oranı (Yüksek lisans programlarına kaydolan mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 (Doktoraya kaydolan lisans ve yüksek lisans mezun sayısı / Toplam mezun sayısı) x 100 b) % 50 28 Mezunların ortalama (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, süresi Sayılacak b) 32 42 29 Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / Normal sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı) x 100 30 Mezuniyet Oranı (Mezun olan öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 31 Mezunların mezuniyet not ortalaması Mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan öğrencilerin sayısı Mutlak sayı

38 İZLEME VE DEĞERLENDİRME-E
32 Yan dal ve çift ana dal program oranı (Yan dal ve çift ana dal programların sayısı / toplam lisans programı sayısı) x 100 33 Yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı (Yan dal ve çift ana dal programların katılan öğrenci sayısı / toplam lisans öğrencisi sayısı) x 100 34 Disiplinlerarası lisansüstü program oranı (Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı / toplam lisansüstü program sayısı) x 100 35 Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılım oranı (Gelen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı) x 100 (Giden öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı ) x 100 a) % 0,8 36 Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı / Sınıfların (şubelerin) sayısı 100 37 Program başına ortalama ders sayısı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı toplamı / Program sayısı b)15 c) 8 d) 9

39 İZLEME VE DEĞERLENDİRME-F
38 Program başına ortalama ders saati sayısı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuvar) / Program sayısı b)35,5 c) 21 d) 24 39 Seçmeli derslerin oranı (Seçmeli derslerin sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 (Mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / toplam ders sayısı) x 100 a)%2 b)%0,5 40 Yeni açılan ders oranı (Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 41 Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek lisans tez sayısı Yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı 5 42 Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez sayısı Doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı 43 Yurt dışında yapılan staj sayısı Sayılacak 44 Yatay geçiş oranları (Yatay geçişle gelen öğrenci saysı / yatay geçişle giden öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 45 Öğretim programları tür ve sayıları a) Ön lisans b) Lisans c) Lisansüstü (yüksek lisans tezli/tezsiz, doktora) Mutlak sayı 46 Eğitim programlarını geliştirmek için yapılan kongre ve toplantı sayısı 47 Öğrencilerin kütüphaneyi kullanabilme süresi Ölçme Saat

40 Paydaşlarla İlişkiler
No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Akademik personel memnuniyeti Anket Yüzde 2 İdari personel memnuniyeti 3 Öğrenci memnuniyeti 4 Üniversite Öğrencisi Fiziksel Engelliler Memnuniyeti 5 Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyeti 6 Öğrencilere yönelik etkinlik türü ve sayısı (sosyal, kültürel, bilimsel – Rektörlükçe yapılanlar hariç) Sayılacak Mutlak sayı 7 Mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içersinde işe yerleşme oranı (İş yerleşen mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 8 Mezunların iş bulma oranı (Mezun olan öğrenci sayısı / iş yerleşen öğrenci sayısı) x 100 9 Mezunlar derneğine üye olan mezun öğrenci oranı (Mezun olan öğrenci sayısı / mezunlar derneğine üye olan mezun öğrenci sayısı) x 100 10 İş olanaklarını tanıtım etkinliklerinin sayısı 11 Sanayi kuruluşları ile ortak yürütülen proje sayısı 12 Sanayi kuruluşları ile yürütülen tez saysı 13 Sanayi kuruluşlarına yapılan danışmanlık hizmetlerinin sayısı 14 KOBİ destekli araştırma projesi sayısı 15 Teknokentte yer alan şirket sayısı

41 Teknolojik Altyapı No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1
Toplam bilgisayar, laboratuar sayısı Sayılacak 3 2 Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı Toplam bilgisayar sayısı / Öğrenci sayısı Öğrenci başına düşen internet bağlantılı bilgisayar sayısı (Öğrenci kullanımına açık internet bağlantılı bilgisayar sayısı / öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 4 Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi Ölçülecek Mbps 5 Web sitesi büyüklüğü Web sitesi büyüklüğü sunucu üzerindeki dosyaların ve veri tabanlarının Gb olarak büyüklüklerinin toplamı alınarak hesaplanacaktır. Gb 6 Web sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı Mutlak sayı 7 Dersliklerde bulunan öğretim araç gereçleri (tepegöz, video, bilgisayar, televizyon vb.) 8 Uzaktan eğitim için düzenlenmiş derslik sayısı

42 Fiziksel Altyapı No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1
Öğrenci başına düşen derslik alanı Toplam derslik alanı / Öğrenci sayısı 0,3 2 Öğrenci başına düşen laboratuarlar alanı Toplam laboratuar alanı / Öğrenci sayısı 3 Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı / Sınıfların (şubelerin) sayısı 100 4 Sosyal tesis sayısı Sayılacak Mutlak sayı 5 Spor Alanları 6 Kültürel etkinlik alanları 7 Birimlerdeki ihtiyaç duyulan mekan sayısı 8 Birimlerdeki yetersiz ve niteliksiz derslik, laboratuar ve sosyal mekan sayısı 9 Kütüphanede takip edilen periyodik (basılı ve elektronik) yayın sayısı 10 Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı Toplam kitap sayısı / Öğrenci sayısı 11 Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi Haftalık ortalaması alınacak 12 Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 13 Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 14 Yurt hizmetlerinden (Yükseköğretim kurumu ve Kredi Yurtlar Kurumu) yararlanan öğrenci oranı (Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 15 Teknoparklardaki kapalı alan miktarı Ölçülecek M2

43 İnsan Kaynakları-A No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1
Tam zamanlı akademik personel sayısı Sayılacak 14 2 Yarı zamanlı akademik personel sayısı 3 Tam zamanlı ve yarı zamanlı akademik personel oranları Tam zamanlı akademik personel sayısı / yarı zamanlı akademik personel sayısı x 100 % 100 4 Öğretim üyesi sayısının öğretim elemanı sayısına oranı (Öğretim üyesi / öğretim elemanı) x 100 % 50 5 Geçici veya sürekli görev yapan yabancı öğretim üyesi sayısı 6 Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısı 7 Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısı 8 Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısının diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısına oranı Gelen öğretim elemanı sayısı / giden öğretim elemanı sayısı x 100 9 Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısı 10 Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu Maddesi kapsamında diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısı 11 Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısının diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısına oranı 12 Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısı 13 Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı Maddesi kapsamında diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısı

44 İnsan Kaynakları-B 14 Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısının diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısına oranı Gelen öğretim elemanı sayısı / giden öğretim elemanı sayısı x 100 15 Yükseköğretim Kanunu'nun 41 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısı Sayılacak 16 Yükseköğretim Kanunu'nun 41 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısı 17 Yükseköğretim Kanunu'nun 41 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısının diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısına oranı 18 İdari personel sayısı 1 19 Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranı (Kadrolu idari personel sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı) x 100 Yüzde 20 İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) akademik personele oranı [(İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) sayısı / Akademik personel sayısı)] x 100 21 İlk ve orta öğretim mezunu idari personelin toplam idari personele oranı İlk ve orta öğretim mezunu idari personel sayısı / toplam idari personel sayısı x 100 22 Ön lisans mezunu idari personelin toplam idari personele oranı Ön lisans mezunu idari personel sayısı / toplam idari personel sayısı x 100 23 Lisans mezunu idari personelin toplam idari personele oranı Lisans mezunu idari personel sayısı / toplam idari personel sayısı x 100 24 Yüksek lisans ve doktora mezunu idari personelin toplam idari personele oranı Yüksek lisans ve doktora mezunu idari personel sayısı / toplam idari personel sayısı x 100 25 Vizeli geçici işçi sayısı Mutlak sayı 26 Vizesiz geçici işçi sayısı

45 Kurumsal Hizmet Çıktıları ve Araştırma Yayın Çıktıları
No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI ve AHCI) sayısı Yayın sayısı (SCI, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı 0,14 2 Atıfsayısı / Öğretim üyesi İndeksli dergilerdeki toplam atıf sayısı / Öğretim üyesi sayısı 3 Diğer uluslar arası indekslerde taranan dergilerdeki MEÜ adresli makale sayısı Sayılacak Mutlak sayı 4 Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetin (sergi, konser, performans vb) sayısı Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı / Öğretim üyesi sayısı 26 5 Öğretim üyesi başına düşen kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı / Öğretim üyesi sayısı 6 Ulusal ve uluslar arası alınan ödül sayısı 7 Alınan patent sayısı 8 Kurum tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel ve v.b. faaliyetlerin sayısı 9 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı Toplam proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı 10 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı proje ödeneği (YTL) Toplam proje ödenekleri / Öğretim üyesi sayısı 11 Uluslararası ortaklı / destekli proje sayısı 12 Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek lisans tez sayısı Yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı 13 Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez sayısı Doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı 14 Öğretim üyeleri tarafından yazılmış ders kitabı sayısı 15 Öğretim üyelerinin katkıda bulunduğu ders kitabı sayısı 16 Doktora tezlerinden çıkan uluslar arası yayın sayısı 17 Tezlerden çıkan bildiri sayısı 18 Tezlerden çıkan makale sayısı 19 Araştırma projeleri ile ilgili bitirilmiş tez sayısı 20 Web’de yayınlanan ders notu sayısı 21 Elektronik ve basılı ortamda periyodik yayın ve kitap sayısı

46 Tanınırlık No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1
Uluslar arası işbirliği yapılan üniversite ve her türlü araştırma merkezi sayısı Sayılacak 3 2 Ortak çalışma içinde bulunulan yurt dışı bilim insanı sayısı Ortak çalışma içinde bulunulan Mersin Üniversitesi mezunu yurtdışı bilim insanı sayısı 4 Mersin Üniversitesi WEB sayfası ziyaretçi sayısı 5 Kampusları ziyaret eden okul sayısı

47 Finansal Kaynaklar No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1
Öğrenci başına düşen ödenekler Hazine ödeneği / öğrenci sayısı Öğrenci katkı payları geliri / öğrenci sayısı Özel gelirler / öğrenci sayısı Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim kurumu payı / öğrenci sayısı Toplam bütçe / öğrenci sayısı YTL 2 Öğretim üyesi başına düşen döner sermaye geliri Döner sermaye gelirleri / öğretim üyesi sayısı 3 Öğretim üyesi başına düşen toplam araştırma fonu (BAP) ödeneği BAP araştırma fonu ödeneği / Öğretim üyesi sayısı 2.020 ytl 4 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı Toplam proje sayısı / Öğretim üyesi sayısı 0,3 5 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı proje ödeneği (YTL) Toplam proje ödenekleri / Öğretim üyesi sayısı 2.020 YTL 6 Yıllık laboratuar cihaz yatırımı Hazine yardımı ve öz gelir toplamından oluşan bütçe ödeneği 0 YTL 7 Yıllık makine techizatı yatırımı 8 Yıllık inşaat yatırımı 9 Araştırma projelerindeki üniversite dışı destek miktarının toplam proje bütçesine oranı Üniversite dışı destek miktarı / toplam proje bütçesi x 100 10 Paydaşlardan sağlanan toplam finansal destek Paydaşlardan sağlanan finansman kaynaklarının birleştirilmesi 11 Personel ve öğrenci başına beslenme harcaması (Rektörlükçe hesaplanacak) Toplam beslenme harcamaları / öğrenci ve personel sayısı toplamı x 100 Yüzde 12 Teknoparklara yıllık yatırım Yatırım tutarı

48 Toplumsal Hizmet Çıktıları
No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı Sayılacak 13 2 Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenlenen meslek edindirme, sertifika, uyum vb. eğitim programları 3 Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen Kurum içi, Kurum dışı etkinliklerin sayısı 181 4 Yazılı ve görsel medyada yapılan toplum sorunları ile ilgili yayınlar 5 Yerel ve küresel ölçekte teknik, sosyal, siyasal, ekonomik ve yaşam boyu eğitim sorunlarına öncelik veren tez ve proje sayısı 6 Bir yılda poliklinikte bakılan hasta sayısı Mutlak sayı 7 Bir yılda yatan hasta sayısı 8 Yatak doluluk oranı Dolu yatak sayısı / toplam yatak sayısı x 100 Yüzde 9 Yıllık ameliyat sayısı


"FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları