Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA PERFORMANS ALANLARI GÖREV GRUPLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA PERFORMANS ALANLARI GÖREV GRUPLARI"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA PERFORMANS ALANLARI GÖREV GRUPLARI
Doç. Dr. Mehmet İsmail YAĞCI İİBF İŞLETME 22 Ocak 2007

2 Eğitimcilerin Eğitimi

3 Eğitim – Öğretim Geliştirme (Kurul 1)

4 Araştırma ve Teknoloji Geliştirme (Kurul 2)

5 İnsan Kaynakları Geliştirme (Kurul 3)

6 Altyapı ve Fiziki Kaynakları Geliştirme (Kurul 4)

7 Finansal Gelişim (Kurul 5)

8 Kurumsal Yapılanma ve Geliştirme (Kurul 6)

9 Paydaşlarla İlişkileri Geliştirme (Kurul 7)

10 Eğitim Öğretim Programları ve Öğrenciler İle İlgili Performans Göstergeleri (K1)
No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Öğrenci kontenjanları Sayılacak Mutlak sayı 2 Önlisans öğrenci oranı (Önlisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 3 Önlisans programlarına kabul edilme oranı (Önlisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Önlisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı) x 100 4 Doktora programlarına kabul edilme oranı (Doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı) x 100 5 Lisans öğrenci oranı (Lisans öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x100  6 Lisans programlarına kabul edilme oranı (Lisans programlarını kazanan öğrenci sayısı / Lisans programlarına başvuran (tercih eden) öğrenci sayısı )x100 7 Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği a)       SAY, SÖZ, EA, DİL puanların ortalamaları b)       (İlk % 10'luk  ÖSS puan diliminden giren öğrenci sayısı / toplam giren öğrenci sayısı) x 100 a)      Mutlak Sayı                b)      Yüzde

11 Eğitim Öğretim Programları ve Öğrenciler İle İlgili Performans Göstergeleri (K1)
8 Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrenci oranı (Lisansüstü öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı ) x 100 Yüzde 9 Yüksek lisans programlarına kabul edilme oranı (Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı / Yükseklisans programlarına başvuran öğrenci sayısı)x100 10 Yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması)+ (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 2 11 Lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) öğrencilerin lisans öğrencilerine oranı (Lisansüstü öğrenci sayısı / Lisans öğrenci sayısı)x100  12 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması Mutlak sayı 13 Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği [(LES puanlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Lisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması) + (Yükseklisans mezuniyet notlarının yüz üzerinden ortalaması)] / 3 14 Dil hazırlık eğitiminden geçen öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranı (Dil hazrılık eğitiminden geçen öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 15 Uluslar arası değişim programları kapsamında Üniversitemizde gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı Sayılacak

12 Eğitim Öğretim Programları ve Öğrenciler İle İlgili Performans Göstergeleri (K1)
16 Uluslar arası değişim programları kapsamında Üniversitemizden yurt dışına giden öğrenci sayısı Sayılacak Mutlak sayı 17 Uluslar arası topluluklarda görev alan öğrenci sayısı 18 Uluslara arası toplantılara katılan öğrenci saysı 19 Yabancı ülkelerde gerçekleştirilen çalıştay ve yaz okullarına katılan öğrenci sayısı 20 Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısının  tezli yüksek lisans öğrenci sayısına oranı (Tezsiz yüksek lisans öğrenci sayısı / tezli yüksek lisans öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 21 Yabancı uyruklu öğrencilerin oranı a)     (Yabancı uyruklu öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı) x 100 b)     (Yabancı uyruklu yükseklisans öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı) x 100 22 Yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışından gelen öğrencilerin oranı (İl dışından gelen öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı)         x 100 23 Kadrolu ders veren öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman) başına düşen öğrenci sayısı  Öğrenci sayısı / Kadrolu ders veren öğretim elemanı sayısı

13 Eğitim Öğretim Programları ve Öğrenciler İle İlgili Performans Göstergeleri (K1)
24 Kadrolu öğretim elemanı (Öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman) başına düşen öğrenci sayısı  Öğrenci sayısı / Kadrolu öğretim elemanı sayısı Mutlak sayı 25 Birinci yılda İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı a)      (Birinci yılda ilişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 b)      (Birinci yılda ilişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans) x 100 öğrencilerinin sayısı c)       (Birinci yılda ilişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı) x 100 d)      (Birinci yılda ilişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100 Yüzde 26 İlişiği kesilen önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerin oranı a)      (İlişiği kesilen önlisans öğrencilerinin sayısı / Toplam önlisans öğrencilerinin sayısı) x 100 b)      (İlişiği kesilen lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam lisans öğrencilerinin sayısı)  x 100 c)       (İlişiği kesilen yüksek lisans öğrencilerinin sayısı / Toplam yüksek lisans öğrencilerinin sayısı)x100 d)      (İlişiği kesilen doktora öğrencilerinin sayısı / Toplam doktora öğrencilerinin sayısı) x 100

14 Eğitim Öğretim Programları ve Öğrenciler İle İlgili Performans Göstergeleri (K1)
27 Lisansüstü programlara kaydolan kendi mezun oranı a)      (Yüksek lisans programlarına kaydolan mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100 b)      (Doktoraya kaydolan lisans ve yüksek lisans mezun sayısı / Toplam mezun sayısı) x 100 Yüzde 28 Mezunların ortalama (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, süresi Sayılacak Ay 29 Normal sürede mezun olan öğrenci oranı (Normal sürede mezun olan öğrenci sayısı / Normal sürede mezun olması gereken öğrenci sayısı) x 100 30 Mezuniyet Oranı (Mezun olan öğrencilerin sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100

15 Eğitim Öğretim Programları ve Öğrenciler İle İlgili Performans Göstergeleri (K1)
31 Mezunların mezuniyet not ortalaması Mezuniyet notlarının ortalamalarının toplamı / Mezun olan öğrencilerin sayısı Mutlak sayı 32 Yan dal ve çift ana dal program oranı (Yan dal ve çift ana dal programların sayısı / toplam lisans  programı sayısı) x 100 Yüzde 33 Yan dal ve çift ana dal programlarına katılan öğrenci oranı (Yan dal ve çift ana dal programların katılan öğrenci sayısı / toplam lisans öğrencisi sayısı) x 100 34 Disiplinlerarası lisansüstü program oranı (Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı / toplam lisansüstü program sayısı) x 100 35 Uluslararası öğrenci değişim programlarına katılım oranı a)      (Gelen öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı) x 100 b)      (Giden öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı ) x 100 36 Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı / Sınıfların (şubelerin) sayısı 37 Program başına ortalama ders sayısı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Mezun olmak için alınması gereken ders sayısı toplamı / Program sayısı

16 Eğitim Öğretim Programları ve Öğrenciler İle İlgili Performans Göstergeleri (K1)
38 Program başına ortalama ders saati sayısı (a) Önlisans, (b) Lisans, (c) Yüksek lisans, (d) Doktora, Ders saati sayısı (ders, uygulama ve laboratuvar) / Program sayısı Mutlak sayı 39 Seçmeli derslerin oranı a)      (Seçmeli derslerin sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 b)      (Mezun olmak için alınması gereken seçmeli ders sayısı / toplam ders sayısı) x 100 Yüzde 40 Yeni açılan ders oranı (Yeni açılan ders sayısı / Toplam ders sayısı) x 100 41 Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek lisans tez sayısı Yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı 42 Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez sayısı Doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı 43 Yurt dışında yapılan staj sayısı Sayılacak 44 Yatay geçiş oranları (Yatay geçişle gelen öğrenci saysı / yatay geçişle giden öğrenci sayısı) x 100

17 Eğitim Öğretim Programları ve Öğrenciler İle İlgili Performans Göstergeleri (K1)
45 Öğretim programları tür ve sayıları a) Ön lisans b) Lisans c) Lisansüstü (yüksek lisans tezli/tezsiz, doktora) Sayılacak Mutlak sayı 46 Eğitim programlarını geliştirmek için yapılan kongre ve toplantı sayısı 47 Öğrencilerin kütüphaneyi kullanabilme süresi Ölçme Saat

18 Eğitim Öğretim Programları ve Öğrenciler İle İlgili Performans Göstergeleri (K1)
Eğitim programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Lisans Türk uyruklu öğrenciler Kayıt yaptıran öğrenci sayısı ve açılan kontenjana oranı Giriş puanı (ÖSS-Y) (Taban ve ortalama) Tercih sırası Lise başarısı (örn., orta öğretim mezuniyet puanı; alan dersleri not ortalaması; genel not ortalaması) Geldiği lisenin niteliği (lise türü; ili; lise başarı ortalaması, vb.) Yabancı uyruklu öğrenciler Sınav puanı (YÖS, SAT, vb) Geldiği ülke grubu Lisansüstü Sınav puanı (LES, vb) CGPA Daha önceki derece aldığı üniversitenin/lerin niteliği Sınav puanı (GMAT, vb) Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

19 Kurumsal Hizmet Çıktıları ve Araştırma Yayın Çıktıları (K2)
No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Öğretim üyesi başına düşen yayın (SCI, SSCI ve AHCI) sayısı Yayın sayısı (SCI, SSCI ve AHCI) / Öğretim üyesi sayısı Mutlak sayı 2 Atıfsayısı / Öğretim üyesi İndeksli dergilerdeki toplam atıf sayısı /  Öğretim üyesi sayısı 3 Diğer uluslar arası indekslerde taranan dergilerdeki MEÜ adresli makale sayısı Sayılacak 4 Öğretim üyesi başına düşen toplam yayın ve bilimsel faaliyetin (sergi, konser, performans vb) sayısı Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı / Öğretim üyesi sayısı 5 Öğretim üyesi başına düşen kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı Kazanılan bilimsel ve sanatsal ödül sayısı / Öğretim üyesi sayısı 6 Ulusal ve uluslar arası alınan ödül sayısı 7 Alınan patent sayısı

20 Kurumsal Hizmet Çıktıları ve Araştırma Yayın Çıktıları (K2)
8 Kurum tarafından düzenlenen  ulusal ve uluslararası bilimsel konferans, seminer, panel ve v.b. faaliyetlerin sayısı Sayılacak Mutlak sayı 9 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı Toplam proje sayısı  / Öğretim üyesi sayısı 10 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı proje ödeneği (YTL) Toplam proje ödenekleri / Öğretim üyesi sayısı 11 Uluslararası ortaklı  / destekli proje sayısı 12 Öğretim üyesi başına bitirilen yüksek lisans tez sayısı Yüksek lisans tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı 13 Öğretim üyesi başına bitirilen doktora tez sayısı Doktora tez sayısı / Öğretim üyesi sayısı 14 Öğretim üyeleri tarafından yazılmış ders kitabı sayısı

21 Kurumsal Hizmet Çıktıları ve Araştırma Yayın Çıktıları (K2)
15 Öğretim üyelerinin katkıda bulunduğu ders kitabı sayısı Sayılacak Mutlak sayı 16 Doktora tezlerinden çıkan uluslar arası yayın sayısı 17 Tezlerden çıkan bildiri sayısı  18 Tezlerden çıkan makale sayısı 19 Araştırma projeleri ile ilgili bitirilmiş tez sayısı 20 Web’de yayınlanan ders notu sayısı 21 Elektronik ve basılı ortamda periyodik yayın ve kitap sayısı

22 Kurumsal Hizmet Çıktıları ve Araştırma Yayın Çıktıları (K2)
Araştırma ve Mesleki/Bilimsel faaliyetlerde tanınırlık ODTÜ’de çalışan uluslararası uyruklu araştırma personeli (postdoc’lar dahil) (sayısı; statüsü, süresi; geldiği ülke/tabiyet) Uluslararası araştırma ağlarına katılım (Araştırmanın ve destekleyen kuruluşun niteliği) ODTÜ personelinin katıldığı uluslararası nitelikli araştırma projesi sayısı ODTÜ personeli tarafından yönetilen (ve/veya yaratılan) uluslararası nitelikli araştırma projesi sayısı Uluslararası nitelikli araştırma projelerine katılan ODTÜ personeli sayısı Türk üniversiteleri ile karşılaştırmalı olarak ODTÜ katılımı (toplam sayı ve “belirlenen” programlar – örn., 6. Çerçeve – içinde payı) ODTÜ’de veya ODTÜ’nün kurumsal katılımıyla düzenlenen uluslararası nitelikli bilimsel toplantılar (sayı, nitelik) ODTÜ’de veya ODTÜ’nün kurumsal katılımıyla düzenlenen “toplumsal sorumluluk” nitelikli UA toplantılar (sayı, nitelik) Yurtdışında 7. yıl ve kısa dönem izin kullanan öğretim üyesi sayısı ve oranı (izinlerini kullandığı yurt dışı üniversite ve araştırma kuruluşlarının niteliği) Uluslararası akademik/bilimsel kuruluşlara ait “kurullarda” üye olan ODTÜ personeli sayısı Uluslararası yayınlarda editör, editörler kurulu üyesi veya hakem olan ODTÜ personeli (sayısı; görev süresi ve sıklığı) Uluslararası kongrelerde akademik ve düzenleme kurulu üyeliği Uluslararası sivil toplum kuruluşlarında/ülkelerüstü kurumlarda görev yapan ODTÜ personeli/ODTÜ olarak katılım Uluslararası medyada mensupların (ODTÜ kaynaklı) veya kurumsal olarak ODTÜ’nün yer alması Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

23 Kurumsal Hizmet Çıktıları ve Araştırma Yayın Çıktıları (K2)
Yaratılan fonlar (Araştırmanın ve destekleyen kuruluşun niteliği) ODTÜ personelinin görev aldığı uluslararası özel ve kamu kuruluşlarınca desteklenen araştırma projelerinin toplam yıllık bütçesi Genel toplam Hedef alınan öncelikli programlar (örn., Altıncı Çerçeve) kapsamında ODTÜ personelinin görev aldığı uluslararası özel ve kamu kuruluşlarınca desteklenen araştırma projeleri içinde ODTÜ’ye ayrılan toplam yıllık bütçe Hedef alınan öncelikli programlar (örn., Altıncı Çerçeve) kapsamında Türk üniversiteleri (ve emsal alınacak diğer üniversiteler) sıralamasında ODTÜ’nün yeri Yayın, patent, lisans, vb. araştırma ürünleri ODTÜ veya ODTÜ personeli tarafından sahip olunan uluslararası patent, faydalı model, tasarım tescili, lisans sayısı Uluslararası süreli yayınlarda ODTÜ adresli olarak yer alan bilimsel makaleler Atıf sayısı (UA yayında, diğer yazarlar tarafından) ODTÜ adresli olarak yayınlanan uluslararası kitap ve kitapta bölümler ODTÜ adresli olarak yayınlanan uluslararası rapor ve benzeri eserler ODTÜ adresli “tam metin” veya “özet” olarak “proceeding”de yer alan uluslararası bilimsel tebliğler (Bkz. Mevcut terfi sistemi) ODTÜ tarafından yayımlanarak uluslararası bilimsel/akademik çevreler tarafından izlenen yayın sayısı (kitap, süreli yayın, vb.) Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

24 Teknolojik Altyapı (K2+K4)
Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Toplam bilgisayar, laboratuar sayısı Sayılacak Mutlak sayı 2 Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısı Toplam bilgisayar sayısı / Öğrenci sayısı 3 Öğrenci başına düşen internet bağlantılı bilgisayar sayısı (Öğrenci kullanımına açık internet bağlantılı bilgisayar sayısı / öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 4 Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi Ölçülecek Mbps 5 Web sitesi büyüklüğü Web sitesi büyüklüğü sunucu üzerindeki dosyaların ve veri tabanlarının Gb olarak büyüklüklerinin toplamı alınarak hesaplanacaktır. Gb 6 Web sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı 7 Dersliklerde bulunan öğretim araç gereçleri (tepegöz, video, bilgisayar, televizyon vb.) 8 Uzaktan eğitim için düzenlenmiş derslik sayısı

25 İnsan Kaynakları (K3) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 2 3 4 5 6 7
Tam zamanlı akademik personel sayısı Sayılacak Mutlak sayı 2 Yarı zamanlı akademik personel sayısı 3 Tam zamanlı ve yarı zamanlı akademik personel oranları Tam zamanlı akademik personel sayısı / yarı zamanlı akademik personel sayısı x 100 Yüzde 4 Öğretim üyesi sayısının öğretim elemanı sayısına oranı (Öğretim üyesi / öğretim elemanı) x 100 5 Geçici veya sürekli görev yapan yabancı öğretim üyesi sayısı 6 Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısı 7 Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısı

26 İnsan Kaynakları (K3) 8 Yükseköğretim Kanunu'nun 35 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısının diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısına oranı Gelen öğretim elemanı sayısı / giden öğretim elemanı sayısı x 100 Yüzde 9 Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısı  Sayılacak Mutlak sayı 10 Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu Maddesi kapsamında diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısı 11 Yükseköğretim Kanunu'nun 39 uncu Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısının diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısına oranı 12 Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısı 13 Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı Maddesi kapsamında diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısı 14 Yükseköğretim Kanunu'nun 40 ıncı Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısının diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısına oranı

27 İnsan Kaynakları (K3) 15 Yükseköğretim Kanunu'nun 41 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısı Sayılacak Mutlak sayı 16 Yükseköğretim Kanunu'nun 41 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısı 17 Yükseköğretim Kanunu'nun 41 inci Maddesi kapsamında diğer Üniversitelerden gelen öğretim elemanları sayısının diğer Üniversitelere gönderilen öğretim elemanları sayısına oranı Gelen öğretim elemanı sayısı / giden öğretim elemanı sayısı x 100 Yüzde 18 İdari personel sayısı 19 Kadrolu idari personelin kadrolu akademik personele oranı (Kadrolu idari personel sayısı / Kadrolu akademik personel sayısı) x 100

28 İnsan Kaynakları (K3) 20 İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) akademik personele oranı [(İdari personelin (kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alınan) sayısı / Akademik personel sayısı)] x 100 Yüzde 21 İlk ve orta öğretim mezunu idari personelin toplam idari personele oranı   İlk ve orta öğretim mezunu idari personel sayısı / toplam idari personel sayısı x 100 22 Ön lisans mezunu idari personelin toplam idari personele oranı Ön lisans mezunu idari personel sayısı / toplam idari personel sayısı x 100 23 Lisans mezunu idari personelin toplam idari personele oranı Lisans mezunu idari personel sayısı / toplam idari personel sayısı x 100 24 Yüksek lisans ve doktora mezunu idari personelin toplam idari personele oranı Yüksek lisans ve doktora mezunu idari personel sayısı / toplam idari personel sayısı x 100 25 Vizeli geçici işçi sayısı Sayılacak Mutlak sayı 26 Vizesiz geçici işçi sayısı

29 İnsan Kaynakları (K3) Akademik personel Niceliksel Göstergeler
Unvanlara ve alanlara/akademik birimlere göre akademik personel sayısı, değişim oranları (eğilim) Unvanlara ve alanlara/akademik birimlere göre akademik personelin sayısal yeterlik oranları (örn., öğrenci başına, ders saati başına, vb.), değişim (eğilim) Alan/akademik birimlere göre akademik personelin cinsiyeti, ortalama yaşı, yaş piramidi, hizmet süresi ve değişim oranları (eğilim) Unvanlara ve alanlara/akademik birimlere göre yeni işe başlayan akademik personel sayısı, değişim oranları (eğilim) Unvanlara ve alanlara/akademik birimlere göre ayrılan akademik personel sayısı, ayrılma şekli, değişim oranları (eğilim) Niteliksel Göstergeler Unvanlara ve alanlara/akademik birimlere göre doktora alınan kurumun grubu (ODTÜ, yurtiçi/yurtdışı, diğer) Akademik personelin katıldığı yurtiçi/yurtdışı bilimsel toplantı, eğitim programı sayıları, kişi başına ortalamaları ve değişim oranları (eğilim) Akademik personelin “Akademik CV”de yer alan faaliyetlerinde aldığı puan, değişim oranları (eğilim) Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

30 İnsan Kaynakları (K3) İdari Personel Niceliksel Göstergeler
Hizmet alanı, unvan ve kadroya göre idari personel sayısı, değişim oranları (eğilim) Hizmet alanı, unvan ve kadroya göre idari personel sayısal yeterlik oranları (örn., m2 başına, araç başına, vb.) Hizmet alanı, unvan ve kadroya göre idari personelin cinsiyeti, ortalama yaşı, yaş piramidi, hizmet süresi, değişim oranları (eğilim) Yeni alınan ve ayrılan personel sayıları ve nedenleri Hizmet alanı, unvan ve kadroya göre yeni işe başlayan idari personel sayısı, değişim oranları (eğilim) Hizmet alanı, unvan ve kadroya göre ayrılan idari personel sayısı, ayrılma şekli, değişim oranları (eğilim) Niteliksel Göstergeler Hizmet alanı, unvan ve kadroya (sözleşmeliler dahil) göre idari personelin eğitim düzeyi, eğitimin alındığı kurumun niteliği, değişim oranları (eğilim) Hizmet alanı, unvan ve kadroya göre idari personelin yaptığı göreve ilişkin deneyimi (ODTÜ/üniversite içi-dışı), değişim oranları (eğilim) Hizmet alanı, unvan ve kadroya göre idari personelin katıldığı (kurum içi ve/veya kurum dışı) eğitim programı, bilimsel-mesleki toplantı sayısı-niteliği, kişi başına ortalamalar ve değişim oranları (eğilim) Hizmet alanı, unvan ve kadroya göre idari personelin dil (İngilizce, Türkçe) ve bilgisayar okuryazarlığı yeterlik düzeyi, değişim oranları (eğilim) Hizmet alanı, unvan ve kadroya göre idari personelin “yükseltilme sınavı” başarı dağılımları, değişim oranları (eğilim) Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

31 İnsan Kaynakları (K3) Öğrenciler Öğrenci asistanların katkısı
Öğrenci temsilcileri, topluluklarının faaliyetleri Uluslararası öğrencilerin uluslararasılaşma, çok kültürlü kampus oluşturmaya katkısı (UA öğrencilerin öğrenci faaliyetlerine katılımı/katkısı) Öğrenci kapasitesinden üniversitenin eğitim ve araştırma faaliyetlerine sağlanan diğer katkılar Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

32 Fiziksel Altyapı (K4) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 2 3 4 5 6 7
Öğrenci başına düşen derslik alanı Toplam derslik alanı  / Öğrenci sayısı Mutlak sayı (m2) 2 Öğrenci başına düşen laboratuarlar alanı Toplam laboratuar alanı / Öğrenci sayısı 3 Sınıfların (şubelerin) ortalama öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı / Sınıfların (şubelerin) sayısı Mutlak sayı 4 Sosyal tesis sayısı Sayılacak 5 Spor alanları 6 Kültürel etkinlik alanları 7 Birimlerdeki ihtiyaç duyulan mekan sayısı

33 Fiziksel Altyapı (K4) 8 Birimlerdeki yetersiz ve niteliksiz derslik, laboratuar ve sosyal mekan sayısı Sayılacak Mutlak sayı 9 Kütüphanede takip edilen periyodik (basılı ve elektronik) yayın sayısı 10 Öğrenci başına düşen üniversite kütüphanesindeki kitap sayısı Toplam kitap sayısı / Öğrenci sayısı 11 Kütüphanenin haftalık ortalama hizmet süresi Haftalık ortalaması alınacak 12 Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (Yemekhane hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 13 Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci oranı (Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 14 Yurt  hizmetlerinden (Yükseköğretim kurumu ve Kredi Yurtlar Kurumu) yararlanan öğrenci oranı (Yurt hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı / Toplam öğrenci sayısı) x 100 15 Teknoparklardaki kapalı alan miktarı Ölçülecek M2

34 Fiziksel Altyapı (K4) Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı 2005-2010.
Eğitim alanları (akademik birimlere göre) Derslik kapasitesi (adet/koltuk sayısı/m2) (Toplam, öğrenci başına, öğrenci*saat başına, vb.) Derslik “kalite gruplarına” göre dağılım (teknoloji .. Internet, data show, perde, vb.; fiziksel ortam) Laboratuvar kapasitesi * tür (Fizik, kimya, vb.) (m2/tezgah yeri/set, vb) (Toplam, öğrenci başına, öğrenci*saat başına, vb.) Laboratuvar yeterlik düzeyi (Teknoloji .. laboratuvar donanımı; fiziksel ortam) Araştırma alanları Laboratuvarlar Makina-techizat Bilişim altyapısı (merkezi ve birimler bazında) PC olanakları (öğrenci/akademik personel/idari personel) (sayı, konfigurasyon (kullanım amaçları için yeterli konfigurasyonda PC oranı)) Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

35 Fiziksel Altyapı (K4) Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı 2005-2010.
Personel çalışma alanları (Ayrıca bkz. Çalışan memnuniyeti) Akademik personel (kişi başına m2, fiziksel ortamın niteliği, vb) İdari personel (kişi başına m2, fiziksel ortamın niteliği, vb) Yaşam (mesken) alanları Yurtlar (toplam yatak kapasitesi, oda başına öğrenci sayısı, fiziksel ortam, vb) Lojmanlar (toplam sayı, personel başına düşen sayı, m2 dağılımı, fiziksel ortam, vb) Yaşam merkezi Misafirhaneler (sayı, fiziksel ortam) Sosyal tesisler (kapasite, kalite, kullanıcı memnuniyeti) Yeme-içme olanakları Spor Sosyo-kültürel (Kongre Kültür Merkezi; kreş; müzeler, vb) (Kampus dışı tesisler dahil) Sağlık merkezi Banka, PTT, alış-veriş, vb. hizmetler Ulaşım (kapasite, kalite, kullanıcı memnuniyeti) Kampus içi (toplu taşım hizmetleri, trafik düzeni, otopark dahil) Kampus dışı Haberleşme (kapasite, kalite, kullanıcı memnuniyeti) Destek altyapı (ısıtma, enerji, yol, su (göl/gölet), vb.) (atölyeler dahil) Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

36 Finansal Kaynaklar (K5)
No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Öğrenci başına düşen ödenekler a)      Hazine ödeneği / öğrenci sayısı b)      Öğrenci katkı payları geliri / öğrenci sayısı c)       Özel gelirler / öğrenci sayısı d)      Döner sermaye gelirlerinin yükseköğretim kurumu payı / öğrenci sayısı e)      Toplam bütçe / öğrenci sayısı YTL 2 Öğretim üyesi başına düşen döner sermaye geliri Döner sermaye gelirleri / öğretim üyesi sayısı 3 Öğretim üyesi başına düşen toplam araştırma fonu (BAP) ödeneği BAP araştırma fonu ödeneği / Öğretim üyesi sayısı Mutlak sayı 4 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin sayısı Toplam proje sayısı  / Öğretim üyesi sayısı 5 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TUBİTAK ve diğer kamu finanslı proje ödeneği (YTL) Toplam proje ödenekleri / Öğretim üyesi sayısı 6 Yıllık laboratuar cihaz yatırımı  Hazine yardımı ve öz gelir toplamından oluşan bütçe ödeneği

37 Finansal Kaynaklar (K5)
7 Yıllık makine techizatı yatırımı Hazine yardımı ve öz gelir toplamından oluşan bütçe ödeneği YTL 8 Yıllık inşaat yatırımı 9 Araştırma projelerindeki üniversite dışı destek miktarının toplam proje bütçesine oranı Üniversite dışı destek miktarı / toplam proje bütçesi x 100 Yüzde 10 Paydaşlardan sağlanan toplam finansal destek Paydaşlardan sağlanan finansman kaynaklarının birleştirilmesi 11 Personel ve öğrenci başına beslenme harcaması (Rektörlükçe hesaplanacak) Toplam beslenme harcamaları / öğrenci ve personel sayısı toplamı x 100 12 Teknoparklara yıllık yatırım Yatırım tutarı

38 Finansal Kaynaklar (K5)
Finansal Kaynaklar (Miktar, oran ve eğilim) Genel bütçeden aktarılan ödenekler Personel Diğer cari Yatırım Üniversitenin kendi yarattığı gelirler Yıllık toplam DSİM gelirleri ve üniversite payı (Üniversite, fakülte, bölüm payları dahil) Öğrenci katkı payları ve diğer ücretler Diğer ÖSHBS gelirleri İkinci öğretim (tezsiz yüksek lisans) ve UOLP (SUNY) programları toplam geliri ve üniversite payı İşletme ve hizmet gelirleri Araştırma-geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler BAP ve DSİM dışı proje gelirleri (ulusal x uluslararası) (Örn.,Meda, 6. Çerçeve, vb.) (Projelere ODTÜ katkısı olarak hesaplanan miktar hariç) Telif, yayın, patent, lisans gelirleri Toplam araştırma-geliştirme gelirleri (araştırma, telif, patent, vb.) Bağış, vasiyet ve yardımlar [sürekliliği olan x sürekliliği olmayan; özel x tüzel kişilerden gelen; yardımın türü (burs fonu, kütüphane, bina, yurt, proje temelli, vb.)] ODTÜ Geliştirme Vakfı (ve Vakıf’a bağlı şirketler) kaynaklı ODTÜ Geliştirme Vakfı dışındaki kaynaklardan Diğer gelirler (Kâr payları, faizler, gayrimenkul kira ve satış gelirleri) Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

39 Kurumsal Yapılanma ve Geliştirme (K6)
Kurum-içi iletişimi destekleme mekanizmaları: Gerek duyulan bilgiye ve sorumlulara / yetkililere erişimin ve iki-yönlü iletişimin sağlanması Katılımcılığı destekleme mekanizmaları: Birimle ilgili kararlarda fikirlerin özgürce ifade edildiği paylaşım platformlarının oluşturulması, karar alma süreçlerinde katılımcıların yetki ve sorumluluk aldığı süreçlerin kullanılması (komisyonlar, vb.) Çalışanların gelişimini destekleme mekanizmaları: Çalışma ortamı ve kişisel gelişme göz önüne alınarak ihtiyaç analizlerine dayalı hizmet-içi eğitim ve destek uygulamaları, insan kaynakları planlaması (kariyer, kadro planları, vb), performansa dayalı değerlendirme sisteminin oluşturulması, öğrenmenin ve performansın özendirilmesi ve ödüllendirmesi, vb Kurumsal öğrenmeyi destekleme mekanizmaları: Örgütsel kararlarda/problem çözmede bilimsel ve verilere dayalı yöntem kullanılması; yeni yaklaşımlara, modellere açık olunması; kurum-içi ve kurum-dışı deneyimlerden yararlanılması; bilginin örgüt içinde hızla ve verimli şekilde yayılması Strateji geliştirme (stratejik diyalog) altyapısı: Kurumsal stratejilerden başlayarak önemli tercih ve önceliklerin gerekli bilgi, veri ve analizlerle beslenen, yöntemi belirlenmiş bir süreçle saptanması; uygulama sonuçlarının izlenerek değerlendirilmesi, revize edilmesi, vb. Strateji uygulama sistemi: Uygulamaların (politikalar, kararlar, kaynak kullanımları, vb.) belirlenen öncelik ve hedefler doğrultusunda, tutarlı program-plan-projeler çerçevesinde yürütülmesi, uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, revize edilmesi, vb. Kişisel performansı ölçme ve değerlendirme sistemi: Kişisel performansın tanımlanması, ölçülmesi, ölçüm sonuçlarının paylaşılması, öğrenilenler/değişen hedefler doğrultusunda performans ölçüm sisteminin revize edilmesi, vb. Kurumsal değerlendirme ve iyileştirme sistemi: Kurum içindeki tüm süreçleri kapsayacak şekilde performans-kalite ölçme, değerlendirme ve iyileştirme çabalarında sürekliliğinin sağlanması Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

40 Toplumsal Hizmet Çıktıları (K7)
No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Topluma katkı amaçlı düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel etkinliklerin sayısı Sayılacak Mutlak sayı 2 Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenlenen meslek edindirme, sertifika, uyum vb. eğitim programları 3 Yaşam boyu öğrenim kapsamında düzenlenen a)      Kurum içi, b)      Kurum dışı etkinliklerin sayısı 4 Yazılı ve görsel medyada yapılan toplum sorunları ile ilgili yayınlar 5 Yerel ve küresel ölçekte teknik, sosyal, siyasal, ekonomik ve yaşam boyu eğitim sorunlarına öncelik veren tez ve proje sayısı 6 Bir yılda poliklinkte bakılan hasta sayısı 7 Bir yılda yatan hasta sayısı 8 Yatak doluluk oranı Dolu yatak sayısı / toplam yatak sayısı x 100 Yüzde 9 Yıllık ameliyat sayısı

41 Paydaşlarla İlişkiler (K7)
No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Akademik personel memnuniyeti Anket Yüzde 2 İdari personel memnuniyeti 3 Öğrenci memnuniyeti 4 Üniversite Öğrencisi Fiziksel Engelliler Memnuniyeti 5 Hizmet verilen kurum dışı toplum kesimlerinin memnuniyeti 6 Öğrencilere yönelik etkinlik türü ve sayısı (sosyal, kültürel, bilimsel – Rektörlükçe yapılanlar hariç) Sayılacak Mutlak sayı 7 Mezun olan öğrencilerin değerlendirme yılı içersinde işe yerleşme oranı (İş yerleşen mezun sayısı / toplam mezun sayısı) x 100

42 Paydaşlarla İlişkiler (K7)
8 Mezunların iş bulma oranı (Mezun olan öğrenci sayısı / iş yerleşen öğrenci sayısı) x 100 Yüzde 9 Mezunlar derneğine üye olan mezun öğrenci oranı (Mezun olan öğrenci sayısı / mezunlar derneğine üye olan mezun öğrenci sayısı) x 100 10 İş olanaklarını tanıtım etkinliklerinin sayısı Sayılacak Mutlak sayı 11 Sanayi kuruluşları ile ortak yürütülen proje sayısı 12 Sanayi kuruluşları ile yürütülen tez saysı 13 Sanayi kuruluşlarına yapılan danışmanlık hizmetlerinin sayısı 14 KOBİ destekli araştırma projesi sayısı 15 Teknokentte yer alan şirket sayısı

43 Paydaşlarla İlişkiler (K7)
No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Uluslar arası işbirliği yapılan üniversite ve her türlü araştırma merkezi sayısı Sayılacak Mutlak sayı 2 Ortak çalışma içinde bulunulan yurt dışı bilim insanı sayısı 3 Ortak çalışma içinde bulunulan Mersin Üniversitesi mezunu yurtdışı bilim insanı sayısı 4 Mersin Üniversitesi WEB sayfası ziyaretçi sayısı 5 Kampusları ziyaret eden okul sayısı

44 Paydaşlarla İlişkiler (K7)
Öğrenciler için: Ders çeşitliliği Ders kalitesi, uygulamalar Sınıflardaki öğrenci sayıları Başarı değerlendirmeleri (etkin geribildirim, vb.) Öğretim elemanlarıyla ders dışı akademik etkileşim Akademik danışmanlık hizmetleri Öğrenci işleri, bilgisayar ve kütüphane olanakları Öğrenci toplulukları etkinlikleri Yeme içme, barınma, spor, ulaşım, vb. olanaklar Sağlık ve Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

45 Paydaşlarla İlişkiler (K7)
MEZUNLARIN UZUN VADELİ BAŞARISI ODTÜ mezunları hakkında imaj ve değerlendirme İş/meslek çevrelerinde (insan kaynakları danışmanlık şirketleri dahil) “ODTÜ mezunu” hakkında değerlendirme Kamu oyunda ODTÜ mezunlarının imajı, kamuoyunda etkileri ODTÜ mezunlarının aldıkları eğitime ilişkin değerlendirmeleri / memnuniyetleri ODTÜ mezunlarının başarısını gösteren somut sonuçlar “Önemli” pozisyonlarda görev yapan ODTÜ mezunu sayı ve oranları Mezunların aldığı patent, ödül, vb. mesleki başarıya dayalı sonuçlar Kendi işini kuran ODTÜ mezunları (sayı, oran, süre) Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

46 Paydaşlarla İlişkiler (K7)
Uluslararası değerlendirmeler ve ilgi Değerlendirme, sertifikasyon ve akreditasyon “Tanınan” uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmelerde ODTÜ’nün yeri veya bu kurumlarca kullanılan kriterlere göre ODTÜ’nün değerlendirmesi (“Times Newspaper’s Guide to Good Universities” gibi Avrupa kaynaklı sıralamalar) “Tanınan” uluslararası kuruluşlardan akreditasyon (örn., ABET) veya sertifikasyon alan (örn., IAA) birim/program sayısı ve oranı “Tanınan” uluslararası kuruluşlarca yapılan “dış değerlendirmelere” (örn, EUA, TQA, RAE, EFQM) katılan birim/program sayısı ve değerlendirme sonuçları “Tanınan” uluslararası kuruluşlar tarafından ODTÜ’ye veya ODTÜ mensuplarına verilen ödül, unvan, vb. ODTÜ web sitelerinin UA ziyaretçiler tarafından kullanımı ve kullanıcı memnuniyeti (ziyaret sayısı, süresi, vb. istatistikler; sistem geliştirildikten sonra ziyaret amacına (eğitim, araştırma, vb.) göre ayırım yapılabilir.) Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

47 Paydaşlarla İlişkiler (K7)
Ulusal YÖK, Diğer Türk Üniversiteleri (ortak faaliyetler, aktif olarak çalışan “ağlar”, ÖYP, 35. Madde, vb), TÜBİTAK, TTGV, TİDEB, Araştırma kuruluşları Uluslararası Üniversiteler, Araştırma kuruluşları, Akreditasyon ve değerlendirme kuruluşları “Endüstri” ile iletişim ve işbirliği, ODTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent, Tekmer), Araştırma/Uygulama merkezlerinin DSİM dışı faaliyetleri (Ortak: PAL, MODSIM, vb.; ODTÜ: UYETAM, GİMER, vb.) Danışma kurulları (eğitim ve araştırma amaçlı) Öğrencilerle iletişim ve ilişkiler, Öğrenci adayları ile iletişim, Mevcut öğrenciler ile iletişim ve ilişkiler, Mezunlarla iletişim ve ilişkiler (bireyler olarak ve mezun dernekleriyle) Diğer kurumlarla iletişim ve işbirliği Resmi Kurumlar Meclis Hükümet ve Siyasi Partiler Maliye Bakanlığı, DPT, Hazine Müsteşarlığı, MEB, MSB (ASAL dahil) ve diğer öncelikli bakanlıklar Yerel Yönetimler Yargı STK’lar (Ulusal ve Uluslararası Meslek Kuruluşları dahil) Medya Uluslararası Burs ve Kaynak sağlayan kurumlar (Dünya Bankası, AB, British Council, Fulbright, AIESEC, vb) Ulusal Burs ve Kaynak sağlayan kurumlar (Vakıflar, Kredi Yurtlar Kurumu, Şirketler, diğer kurumlar.) Alıntı: ODTÜ Stratejik Planı

48 Teşekkür ederim. Doç. Dr. Mehmet İ. YAĞCI


"STRATEJİK PLANLAMA PERFORMANS ALANLARI GÖREV GRUPLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları