Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fen Öğretimi Etkinlilerinde Kullanılan Çeşitli Öğretim Yöntemleri ve Stratejileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fen Öğretimi Etkinlilerinde Kullanılan Çeşitli Öğretim Yöntemleri ve Stratejileri."— Sunum transkripti:

1 Fen Öğretimi Etkinlilerinde Kullanılan Çeşitli Öğretim Yöntemleri ve Stratejileri

2 İçerik Öğrenme Öğrenme Teorileri Fen Bilimleri En İyi Şekilde Nasıl Öğrenilir/Öğretilir? Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Öğrenim/Öğretim Yöntem ve Stratejileri Hangi Yöntem ve Strateji En İyisidir? İşbirliğine Bağlı Öğrenme Yöntemi Problem Temelli Öğrenme Yöntemi Kavramsal Değişim Stratejileri Öğrenme Halkası Yöntemi

3 Öğrenme-Öğretme Süreci Öğrenme nedir? Öğrenme teorileri: –Davranışçı Öğrenme Yaklaşımları –Bilişsel Öğrenme Yaklaşımları –Sosyo-Bilişsel Öğrenme Yaklaşımları –Yapılandırıcı Öğrenme Yaklaşımları Bu program nasıl bir öğrenme tanımını benimsiyor?

4 Fen Bilimleri En İyi Şekilde Nasıl Öğrenilir/Öğretilir? İçeriği güncel hayattaki bilgilerle sınırla Öğrenci ilgileriyle ilişkilendir Öğrenciyi zihinsel olarak aktif kıl Öğrenciyi fiziksel olarak aktif kıl Öğrenciyi öğrenmesinden sorumlu kıl

5 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Ön bilgiler Öğrenci karakterleri Öğrenci Tercihleri Sınıf büyüklüğü Öğretmen karakterleri Kullanılan Öğretim Metodu

6 Öğrenim/Öğretim Yöntem ve Stratejileri Öğretmen merkezli metotlar Öğrenci merkezli metotlar Klasik sunumGösterimBütün sınıf tartışması Rol yapmaProjeBağımsız çalışma Hikaye anlatımıVideo gösterimiKüçük grup tartışması (akran öğretimi) Kütüphane taraması Öğrenme merkezleri Programlandırılmış bire-bir öğretme SimülasyonOkul gezisiSorgulamaProgramlandırılmış öğrenme Talim egzersiz yapma İşbirliğine bağlı öğrenme KeşfetmeKişileştirilmiş öğrenme sistemleri DramaProblem temelli öğrenme Oyun oynama

7 Hangi Yöntem ve Strateji En İyisidir? Durumu göre değişir? –Başarılacak öğrenme hedefleri –Öğrencilerin kabiliyeti –Öğrenilecek konu –Erişilebilir kaynaklar (olanaklar), ve –Ayrılan zaman miktarı

8 1-İşbirliğine Bağlı Öğrenme Yöntemi Kazanımlara ulaşmada öğrencilerin birbirine yardımcı olması ve işbirliğini teşvik eder Değişik öğretim metotlarını temel alarak tasarlanabilir Amaçlar –Konunun amacı açık bir şekilde belirlenir Kararlar –Grup sayısı –Grupta kimler olacak –Sınıf düzeni

9 Açıklamalar –Ne yapılacağını açıkça belirt –Grubun ulaşacağı amacı belirle –Başarı için kriteri belirt İzleme –Grupların çalışmasını gözlemle –Gerektiğinde Yardım sağla –İşbirliği yapma yeteneklerini öğret –Dersin kapanışını yap Değerlendirme –Öğrenimi nicel ve nitel olarak değerlendir

10 2-Sorgulayıcı Araştırma Tekniği Öğretmenin rehberliği ve denetimi altında bir olay, bir durum hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırma teşebbüsüdür Problemi belirleme –Problemin varlığından haberdar et –Problem cümlesini yazdır Probleme muhtemel çözümler geliştir –Test edilebilir hipotezler kur Veri topla –Deney yap –Delil topla

11 Veriyi analiz et ve yorumla –Veri destekli anlamlı ifadeler geliştir –Hipotezi test et –Değişkenler arasındaki ilişkiyi oluştur –Genelleme yap Sonucu test et –Yeni veri topla –İlk sonucu revise et

12 3-Kavramsal Değişim Stratejileri Kavramsal Değişime Dayalı Tartışma Birleştirici Benzetim Kavram Haritaları Drama veya Rol Yapma

13 Ne Zaman Kavramsal Değişim Olur? Var olan kavramlamayla ilgili memnuniyetsizlik olmalı Yeni kavramlama zekice olmalı Yeni kavramlama tatmin edici olmalı Yeni kavramlama yeni araştırmalara yönlendirmeli.

14 Kavramsal Değişime Dayalı Tartışma Ön kavramlarından haberdar olmalarını sağla (Ortaya çıkartıcı olay). Kavram veya hipotezlerini açıklamalarını ve test etmelerini sağla. Ön kavramlarının açıklama olarak kullanılamayacağı olaylarla karşılaştır. Bu çelişkiden haberdar olmalarını sağla (Çelişki oluşturucu olay). Kendilerinin çıkardığı veya kendilerine sunulan yeni kavramlara göre bilgi yapılanmasına olanak sağla. Yeni kavramların eski kavramlardan daha güçlü olduklarını anlamalarını sağla. Geliştikleri ve zihinsel güçlerinin büyüdüğü duygusunu ver. Kendilerine ve kendi becerilerine güvenmelerine yardımcı ol. Bilimsel anlamayı hem kavramsal yönden de kontrol et.

15 Birleştirici Benzetim Benzetim nedir? Sabitleyen (Anchoring) ve birleştiren (Bridging) benzetim nedir? Nasıl bulunurlar? Anlamlı gelen olaylar (make sense scale) Gösterim ve grafiklerin kullanılması

16 Kavram Haritaları Kavramlar Birleştirici tümceler Oklar Hem ölçme hem de öğretme aracı

17 Drama veya Rol Yapma Oluşturma, yazma, oynama, veya bir oyun ortaya çıkartma sanatı. Kendini bir karakter yerine koyup beceri geliştirmek için yönergelere göre hareket etme/oynama

18 4-5E Öğretim Modeli Yapılandırıcı Öğrenme Kuramını temel alır. GİRİŞ –Ön bilgileri/becerileri kontrol et –Ön bilgileri yeni bilgiyle bağlayan ilginç, motive edici ve anlamlı etkinlikler hazırla –Konuya ilgi ve öğrenme isteği oluştur KEŞFETME –Hedef kazanıma ulaşılması için uygun etkinlikler hazırla –Etkinlikler için gerekli araç ve gereci hazırla –Konuyu veya kavramı keşfetmeleri için zaman ver –Ön bilgilerini sorgulamaları ve test etmelerini sağla –Var ise yanlış bilgilerini düzeltir ve yeni olguları keşfettir

19 AÇIKLAMA –Birinci ve ikinci evrede öğrencilerin aktif katılımlarıyla ulaştıkları yargıları, değişkenler arasındaki ilişkileri veya yeni keşifleri ifade eden olgu, kavram, ilke veya yasayı adlandır DERİNLEŞTİRME –Bir önceki evrede öğrendikleri bilgi ve becerileri benzer durumlarda uygulama ve kullanma fırsatı ver –Yeni kazanılan bilgi ve becerileri pekiştirilmesini sağla –Yeni öğrenilen kavramları doğru bir şekilde ifade etmeye ve tanımlamaya özendir DEĞERLENDİRME –Hedeflenen kazanımlara hangi oranda ulaşıldığını belirlemek amacıyla öğrencilerin yeni oluşturdukları anlayış ve becerileri değerlendir


"Fen Öğretimi Etkinlilerinde Kullanılan Çeşitli Öğretim Yöntemleri ve Stratejileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları