Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İçerik Öğrenme Öğrenme Teorileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İçerik Öğrenme Öğrenme Teorileri"— Sunum transkripti:

1 Fen Öğretimi Etkinlilerinde Kullanılan Çeşitli Öğretim Yöntemleri ve Stratejileri

2 İçerik Öğrenme Öğrenme Teorileri
Fen Bilimleri En İyi Şekilde Nasıl Öğrenilir/Öğretilir? Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Öğrenim/Öğretim Yöntem ve Stratejileri Hangi Yöntem ve Strateji En İyisidir? İşbirliğine Bağlı Öğrenme Yöntemi Problem Temelli Öğrenme Yöntemi Kavramsal Değişim Stratejileri Öğrenme Halkası Yöntemi

3 Öğrenme-Öğretme Süreci
Öğrenme nedir? Öğrenme teorileri: Davranışçı Öğrenme Yaklaşımları Bilişsel Öğrenme Yaklaşımları Sosyo-Bilişsel Öğrenme Yaklaşımları Yapılandırıcı Öğrenme Yaklaşımları Bu program nasıl bir öğrenme tanımını benimsiyor?

4 Fen Bilimleri En İyi Şekilde Nasıl Öğrenilir/Öğretilir?
İçeriği güncel hayattaki bilgilerle sınırla Öğrenci ilgileriyle ilişkilendir Öğrenciyi zihinsel olarak aktif kıl Öğrenciyi fiziksel olarak aktif kıl Öğrenciyi öğrenmesinden sorumlu kıl

5 Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler
Ön bilgiler Öğrenci karakterleri Öğrenci Tercihleri Sınıf büyüklüğü Öğretmen karakterleri Kullanılan Öğretim Metodu

6 Öğrenim/Öğretim Yöntem ve Stratejileri
Öğretmen merkezli metotlar Öğrenci merkezli metotlar Klasik sunum Gösterim Bütün sınıf tartışması Rol yapma Proje Bağımsız çalışma Hikaye anlatımı Video gösterimi Küçük grup tartışması (akran öğretimi) Kütüphane taraması Öğrenme merkezleri Programlandırılmış bire-bir öğretme Simülasyon Okul gezisi Sorgulama Programlandırılmış öğrenme Talim egzersiz yapma İşbirliğine bağlı öğrenme Keşfetme Kişileştirilmiş öğrenme sistemleri Drama Problem temelli öğrenme Oyun oynama

7 Hangi Yöntem ve Strateji En İyisidir?
Durumu göre değişir? Başarılacak öğrenme hedefleri Öğrencilerin kabiliyeti Öğrenilecek konu Erişilebilir kaynaklar (olanaklar), ve Ayrılan zaman miktarı

8 1-İşbirliğine Bağlı Öğrenme Yöntemi
Kazanımlara ulaşmada öğrencilerin birbirine yardımcı olması ve işbirliğini teşvik eder Değişik öğretim metotlarını temel alarak tasarlanabilir Amaçlar Konunun amacı açık bir şekilde belirlenir Kararlar Grup sayısı Grupta kimler olacak Sınıf düzeni

9 Açıklamalar İzleme Değerlendirme Ne yapılacağını açıkça belirt
Grubun ulaşacağı amacı belirle Başarı için kriteri belirt İzleme Grupların çalışmasını gözlemle Gerektiğinde Yardım sağla İşbirliği yapma yeteneklerini öğret Dersin kapanışını yap Değerlendirme Öğrenimi nicel ve nitel olarak değerlendir

10 2-Sorgulayıcı Araştırma Tekniği
Öğretmenin rehberliği ve denetimi altında bir olay, bir durum hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırma teşebbüsüdür Problemi belirleme Problemin varlığından haberdar et Problem cümlesini yazdır Probleme muhtemel çözümler geliştir Test edilebilir hipotezler kur Veri topla Deney yap Delil topla

11 Veriyi analiz et ve yorumla
Veri destekli anlamlı ifadeler geliştir Hipotezi test et Değişkenler arasındaki ilişkiyi oluştur Genelleme yap Sonucu test et Yeni veri topla İlk sonucu revise et

12 3-Kavramsal Değişim Stratejileri
Kavramsal Değişime Dayalı Tartışma Birleştirici Benzetim Kavram Haritaları Drama veya Rol Yapma

13 Ne Zaman Kavramsal Değişim Olur?
Var olan kavramlamayla ilgili memnuniyetsizlik olmalı Yeni kavramlama zekice olmalı Yeni kavramlama tatmin edici olmalı Yeni kavramlama yeni araştırmalara yönlendirmeli.

14 Kavramsal Değişime Dayalı Tartışma
Ön kavramlarından haberdar olmalarını sağla (Ortaya çıkartıcı olay). Kavram veya hipotezlerini açıklamalarını ve test etmelerini sağla. Ön kavramlarının açıklama olarak kullanılamayacağı olaylarla karşılaştır. Bu çelişkiden haberdar olmalarını sağla (Çelişki oluşturucu olay). Kendilerinin çıkardığı veya kendilerine sunulan yeni kavramlara göre bilgi yapılanmasına olanak sağla. Yeni kavramların eski kavramlardan daha güçlü olduklarını anlamalarını sağla. Geliştikleri ve zihinsel güçlerinin büyüdüğü duygusunu ver. Kendilerine ve kendi becerilerine güvenmelerine yardımcı ol. Bilimsel anlamayı hem kavramsal yönden de kontrol et.

15 Birleştirici Benzetim
Benzetim nedir? Sabitleyen (Anchoring) ve birleştiren (Bridging) benzetim nedir? Nasıl bulunurlar? Anlamlı gelen olaylar (make sense scale) Gösterim ve grafiklerin kullanılması

16 Kavram Haritaları Kavramlar Birleştirici tümceler Oklar
Hem ölçme hem de öğretme aracı

17 Drama veya Rol Yapma Oluşturma, yazma, oynama, veya bir oyun ortaya çıkartma sanatı. Kendini bir karakter yerine koyup beceri geliştirmek için yönergelere göre hareket etme/oynama

18 4-5E Öğretim Modeli Yapılandırıcı Öğrenme Kuramını temel alır. GİRİŞ
Ön bilgileri/becerileri kontrol et Ön bilgileri yeni bilgiyle bağlayan ilginç, motive edici ve anlamlı etkinlikler hazırla Konuya ilgi ve öğrenme isteği oluştur KEŞFETME Hedef kazanıma ulaşılması için uygun etkinlikler hazırla Etkinlikler için gerekli araç ve gereci hazırla Konuyu veya kavramı keşfetmeleri için zaman ver Ön bilgilerini sorgulamaları ve test etmelerini sağla Var ise yanlış bilgilerini düzeltir ve yeni olguları keşfettir

19 AÇIKLAMA DERİNLEŞTİRME DEĞERLENDİRME
Birinci ve ikinci evrede öğrencilerin aktif katılımlarıyla ulaştıkları yargıları, değişkenler arasındaki ilişkileri veya yeni keşifleri ifade eden olgu, kavram, ilke veya yasayı adlandır DERİNLEŞTİRME Bir önceki evrede öğrendikleri bilgi ve becerileri benzer durumlarda uygulama ve kullanma fırsatı ver Yeni kazanılan bilgi ve becerileri pekiştirilmesini sağla Yeni öğrenilen kavramları doğru bir şekilde ifade etmeye ve tanımlamaya özendir DEĞERLENDİRME Hedeflenen kazanımlara hangi oranda ulaşıldığını belirlemek amacıyla öğrencilerin yeni oluşturdukları anlayış ve becerileri değerlendir


"İçerik Öğrenme Öğrenme Teorileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları