Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROBLEME DAYALI ÖĞRENİMDE DEĞERLENDİRME Dr. Esin Kulaç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROBLEME DAYALI ÖĞRENİMDE DEĞERLENDİRME Dr. Esin Kulaç."— Sunum transkripti:

1 PROBLEME DAYALI ÖĞRENİMDE DEĞERLENDİRME Dr. Esin Kulaç

2 Tanımlar Ölçme – Bir niteliğin gözlenerek, gözlem sonuçlarının sayı ya da sembollerle gösterilmesi Değerlendirme – Ölçme sonuçlarını bir ölçüte vurarak bir değer yargısına varma işi

3 Ölçme Değerlendirme Öğretimin önemli bir parçasıdır Öğrenciler üzerinde önemli bir etkisi vardır Öğrenme sürecinde önemli bir yer tutar Öğretme-Öğrenme-Ölçme birbirinden ayrılamaz

4 Beklenen kazanım Öğrencilerin edindikleri bilgi, beceri ve davranışlarla programı bitirdiklerinde neler yapabilecekleri

5 Miller Piramidi Miller, 1990 Bilir Gösterir Nasıl olduğunu bilir Uygular Bilişsel Davranışsal Mesleki Yeterlilik

6 Bilir Gösterir Nasıl olduğunu bilir Uygular Yazılı testlerKlinik testlerPerformans değerlendirme in vitro Performans değerlendirme in vivo Mesleki Yeterlilik

7 Ölçme ve Değerlendirmede Öğrenci performansına; Yeterlilik kararı vermek (summatif) Gelişimini değerlendirmek (formatif) için bir dizi uygun ölçüm tekniklerinin kullanılması önerilmektedir. (Kocabaşoğlu 1999; Nendaz & Tekian 1999)

8 Öğrenci geribildirimleri Öğrenci geribildirimleri Eğitim yönlendiricileri (6 ana başlık, beşli likert) PDÖ’ DE FORMATİF DEĞERLENDİRME

9

10 1- ÖĞRENME SÜRECİNE KATKISI Eğitim Yönlendiricisi sorular sorarak; Konuların her yönüyle (klinik, preklinik, psikolojik, sosyal) tartışılmasına yardımcı olur. Önceki bilgi ve deneyimlerin konuyla ilişkilendirilmesine, tartışmalı noktaların belirlenmesi ve konunun açıkça anlaşılmasına yardımcı olur. PDÖ’ DE FORMATİF DEĞERLENDİRME

11 2- ELEŞTİREL DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİNE KATKISI Öğrencilerin neden ve mekanizmaları açıklarken kanıt ve verileri kullanmalarını teşvik eder. Konuların bilimsel düşünce sırasıyla (sorunun belirlenmesi, hipotezler ortaya konması, hipotezlerin sınanması ve sıralanması) ele alınmasını sağlar.

12 PDÖ’ DE FORMATİF DEĞERLENDİRME 3- BAĞIMSIZ ÖĞRENME BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKISI Bilgi açıklarının ve öğrenme konularının belirlenmesine yardımcı olur. Öğrenme konularının olgu ile ilişkilendirilmesine yardımcı olur. Bilgiye ulaşma yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

13 PDÖ’ DE FORMATİF DEĞERLENDİRME 4- DEĞERLENDİRME BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKISI Grup kurallarının oluşturulması ve sürdürülmesine, öğrencinin kendini rahat ve güvende hissedeceği bir ortam oluşmasına yardımcı olur. Öğrencilere örnek olacak şekilde kendi davranışları değerlendirir. Onların da kendi değer ve önyargılarını tanımlayıp tartışmalarına yardımcı olur.

14 PDÖ’ DE FORMATİF DEĞERLENDİRME 5- İLETİŞİM BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE KATKISI Öğrenciler arasında yardımlaşmaya katkıda bulunur. Öğrencileri çizimler, akış çizelgeleri oluşturmaya teşvik eder Etkin dinleme yapar (konuşulanları dikkatle izler, uygun sorularla konunun anlaşılmasına yardımcı olur) İ letişim becerilerini etkin biçimde kullanır (açık ve net konuşma, doğru telaffuz, soruları dinleme vb.)

15 PDÖ’ DE FORMATİF DEĞERLENDİRME 6- MOTİVASYON VE ETKİNLİĞİ Oturumlara katılma ve yönlendirmede isteklidir, oturumlara hazırlıklı gelmektedir. PDÖ basamaklarının sırayla uygulanması konusunda destekleyicidir (basamakları sırayla uygulatır, içeriğe ait bilgi vermeyip sorularla grubu yönlendirir, hipotezlerin listelenmesinden sonra tartışmayı başlatır, ikisinin birbirine karışmasını önler)

16

17 PDÖ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME fORMU

18

19 Öğrenci değerlendirme formları 1. Oturum Oturuma katılan, molalar sonrası zamanında gelen, tartışmalara grubun geneline göre daha az katılan, gruba karşı saygısız davranışlarda bulunmayan, fikirlerini düzgün olmayan cümleler ve güç işitilen bir ses tonuyla ifade eden, grubun öğrenme hedeflerine ilerlemesinde az da olsa katkıda bulunan öğrenci

20 Öğrenci değerlendirme formları 2. Oturum Oturuma katılan, molalar sonrası zamanında gelen, tartışmalara grubun geneline göre daha çok katılan, gruba karşı saygısız davranışlarda bulunmayan, fikirlerini, düzgün cümlelerle ve iyi işitilemeyen bir ses tonuyla ifade eden, grubun öğrenme hedeflerine ilerlemesinde yeterli katkıda bulunan, bağımsız çalışma döneminde öğrendiklerini yeterince aktaran öğrenci

21 Öğrenci değerlendirme formları 3. Oturum Oturuma katılan, molalar sonrası zamanında gelen, tartışmalara grubun geneline göre daha çok katılan, gruba karşı saygısız davranışlarda bulunmayan, fikirlerini düzgün ve iyi işitilen güvenli bir ses tonuyla ifade eden, bağımsız çalışma döneminde öğrendiklerini yeterince aktaran öğrenci

22 SDÜTF PDÖ Ölçme değerlendirme sistemi PDÖ ağılığı kadar ÇSS testBilgiYıl Sonu değerlendirme ~% 5 PDÖ değerlendirme formuDavranış ve beceri Modül sonu değerlendirme PDÖ ağılığı kadar ~% 5 ÇSS test Bilgi Modül Sonu Değerlendirme AğırlıkYöntemAlan Dönem 1-3 (Probleme Dayalı Öğrenim)

23

24 ÖZETLE…

25 PDÖ de değerlendirme Sorgulama becerisi Kendi kendini değerlendirme becerisi PDÖ de Değerlendirme Bileşenleri Geniş/farklı kaynaklara dayalı olarak verilen kararı değerlendirme becerisi Bir grupta İşbirliği ve bağımsız olarak çalışabilme becerisi PDÖ yöntemiyle öğrenmenin başarıdaki etkisinin test edilmesi Bilgiyi, gerçek yaşam problemlerini çözmede kullanma becerisi

26 PDÖ de Değerlendirme Yazılı ve uygulama sınavları, Kendi kendini, Akran, Yönlendirici, Grup sürecinin, Yazılı raporların ve sözlü sunumların, Portföy değerlendirilmesi yaygın olarak kullanılan değerlendirme yöntemlerindendir. (Alavi 1995;Nendaz&Tekian1999).


"PROBLEME DAYALI ÖĞRENİMDE DEĞERLENDİRME Dr. Esin Kulaç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları