Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Vizyonu İlk öğretim mezunu her öğrencinin fen ve teknoloji okur- yazarı olmasıdır

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Vizyonu İlk öğretim mezunu her öğrencinin fen ve teknoloji okur- yazarı olmasıdır"— Sunum transkripti:

1

2 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Vizyonu İlk öğretim mezunu her öğrencinin fen ve teknoloji okur- yazarı olmasıdır..

3 Fen ve Teknoloji Okur-Yazarlığının Boyutları
Bilimin Doğası Anahtar Fen Kavramları Bilimsel Süreç Becerileri Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Etkileşimleri Bilimsel ve Teknik Psikomotor Beceriler Bilimin Özünü Oluşturan Değerler Fene İlişkin İlgi ve Tutumlar

4 2004 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı
Konu İçeriği Öğrenme Alanları Canlılar ve Hayat Madde ve Değişim Fiziksel Olaylar Dünya ve Evren Beceri, Anlayış, Tutum ve Değerler Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Bilimsel Süreç Becerileri Tutumlar ve Değerler

5 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı

6 • FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM-ÇEVRE (FTTÇ) • BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ (BSB)
Beceri, Anlayış, Tutum ve Değerler Fen okur-yazarlığını destekleyecek dört öğrenme alanına örülmüş beceri, anlayış, tutum ve değer kazanımları FTTÇ, BSB, TD olarak belirlenmiştir. Bunlar; • FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM-ÇEVRE (FTTÇ) • BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ (BSB) • TUTUMLAR VE DEĞERLER (TD) Bu kazanımlarla öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kazanmaları, fen-teknoloji-toplum-çevre arasındaki etkileşimleri anlamaları, bilimsel tutum ve değerleri geliştirmeleri amaçlanmıştır.

7 “bilim insanları belirli yöntemler üzerinde hem fikir olmalarına rağmen TEK bir bilimsel yöntem yoktur”

8 O zaman izlenen yöntemi bilimsel yapan nedir?
BİLİMSEL İŞLEM BECERİLERİ

9 BİLİMSEL İŞLEM BECERİLERİ
Bilim insanlarının bilimsel çalışmalarında yaptıklarıdır.

10

11 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ
Planlama ve Başlama Gözlem Karşılaştırma-Sınıflama Çıkarım yapma Tahmin Kestirme Değişkenleri belirleme Yapma Deney tasarlama Deney malzemelerini ve araç-gereçlerini tanıma ve kullanma İşe vuruk tanımlama Ölçme Verileri kaydetme Analiz ve Sonuç çıkarma Veri işleme ve Model oluşturma Yorumlama ve Sonuç çıkarma Sunma

12 Adil olma Değişkenleri bulma Bağımsız değişkenler Bağımlı değişkenler
Kontrol değişkeni

13 Değişkenleri Belirleme
Verilen bir olay veya ilişkide en belirgin bir veya bir kaç değişkeni belirler. Verilen bir olaydaki bağımlı değişkeni belirler. Verilen bir olaydaki bağımsız değişkeni belirler. Verilen bir olaydaki kontrol edilen değişkenleri belirler.

14 Hipotez Kurma Verilen bir olaydaki bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini denenebilir bir önerme şeklinde ifade eder.

15 Deney Tasarlama Kurduğu hipotezi sınamaya yönelik bir deney önerir.

16 Deney malzemelerini ve araç-gereçlerini tanıma ve kullanma
Öğretmen gözetiminde basit araştırmalarda gerekli malzeme ve araç-gereçleri seçecekler; becerikli, emniyetli ve etkin bir şeklide kullanır.

17 Deney Düzeneği Kurma Verilen malzemeleri kullanarak kurduğu hipotezi sınamaya yönelik tasarladığı deneyi gerçekleştireceği bir düzenek kurar.

18 Değişkenleri Kontrol Etme ve Değiştirme
Hipotezle ilgili olan değişkenlerin dışındaki değişkenleri sabit tutar. Bağımsız değişkeni değiştirerek, bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirler.

19 İşlevsel Tanımlama Değişkenlerin birden fazla anlama gelebileceği, sınırları tam çizilmemiş durumlarda araştırmanın amacına (hipotez) uygun olarak değişkenleri kesin olarak ve ölçme kriteri ile birlikte tanımlar.

20 Verileri Kaydetme Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.

21 Veri işleme ve Model Oluşturma
Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip, işleyerek gözleme sıklığı dağılımı, çubuk grafik, tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir. Grafik çizmeyle ilgili kuralları uygular.

22 Yorumlama ve Sonuç Çıkarma
İşlenen verileri ve oluşturulan modeli yorumlar. Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşılır.

23 FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM İLİŞKİSİ
Fen Teknoloji ve Toplum Dersi

24 ENERJİ VE TOPLUM

25 BİLGİ TOPLUMUNDA İNSAN ve özellikleri

26 BİLGİ TOPLUMUNDA İNSAN

27 Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ve İnsan İlişkileri

28 FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM VE ÇEVRE KAZANIMLARI
Fen ve Fenin Doğası Teknolojinin Doğası İnsan, Toplum ve Fen Fen ve Teknoloji Fen ve Çevre Teknoloji ve Çevre İnsan, Toplum, Fen ve Çevre İnsan, Toplum ve Teknoloji

29 TUTUM VE DEĞER KAZANIMLARI
Algılama Tepkide Bulunma Değer Verme Örgütleme Yaşam Tarzı


"Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Vizyonu İlk öğretim mezunu her öğrencinin fen ve teknoloji okur- yazarı olmasıdır" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları