Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI

2 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA ESAS ALINAN ANLAYIŞLAR VE HAREKET NOKTALARI
Az bilgi özdür. Yapılandırıcı öğrenme yaklaşımı Fen ve teknoloji okur-yazarlığı Yeni değerlendirme yaklaşımları Öğrencilerin zihinsel ve fiziksel gelişim seviyeleri Sarmallık ilkesi Diğer derslerin programlarıyla paralelliği ve bütünlüğü esas alınmıştır.

3 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Vizyonu
İlköğretim mezunu her öğrencinin fen ve teknoloji okur-yazarı olmasıdır.

4 Yapılandırıcı Öğrenme Yaklaşımının Temel Prensipleri -1-
Öğrenciler öğrenme ortamına kendilerine özgü ön bilgi ve inançlarla gelirler ve bu ön bilgi, tutum ve amaçlar öğrenmeyi etkiler. Öğrenme pasif bir süreç değil öğrencinin öğrenme sürecine katılımını gerektiren aktif, sürekli ve gelişimsel bir süreçtir. İnsanlar amaçları olan ve öğrenmelerini kontrol eden varlıklardır.

5 Yapılandırıcı Öğrenme Yaklaşımının Temel Prensipleri -2-
Fen öğrenme basitçe mevcut kavramlara eklemeler yapılması veya mevcut kavramların genişletilmesi meselesi değildir, aynı zamanda mevcut kavramların radikal bir şekilde yeniden düzenlenmesini gerektirebilir. Bilgi ve anlayışlar her birey tarafından eşsiz bir şekilde hem kişisel hem de sosyal olarak yapılandırılır. Ancak ortak fiziksel deneyimler, dil ve de sosyal etkileşimler nedeniyle bireylerin yapılandırdığı anlam kalıplarında düzenlilikler vardır.

6 Yapılandırıcı Öğrenme Yaklaşımının Temel Prensipleri -3-
İnsanlar dünyayı anlamlandırmaya çalışırlarken yapılandırdıkları yeni bilgileri değerlendirirler ve yeni bilgileri özümleyebilir, düzenleyebilir veya reddedebilirler. Öğretme ile öğrenme arasındaki ilişki her zaman doğrusal ve bire bir değildir. Bilgi ve beceriler öğretim uygulamaları ile öğretmenden öğrenciye bir paket olarak, olduğu gibi aktarılamaz.

7 Fen ve Teknoloji Okur-yazarı Bir Birey
Günlük problemlerinde ve kararlarında fen ve teknoloji kavramlarını kullanır. Dünyanın doğal yapısını ve insan eliyle değişen ortamını merak eder. Fen ve teknoloji ile ilgili bilgileri öğrenir, analiz eder ve günlük hayatta kullanır. Fen ve teknolojiyi kişisel ve küresel sorunlarla ilişkilendirir. Fen ve teknolojideki gelişmelerin yararını bilir. Fen, teknoloji ve toplumun kendi aralarında etkileşimini analiz eder.

8 Fen ve Teknoloji Okur-Yazarlığının Boyutları
Bilimin Doğası Anahtar Fen Kavramları Bilimsel Süreç Becerileri Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Etkileşimleri Bilimsel ve Teknik Psikomotor Beceriler Bilimin Özünü Oluşturan Değerler Fen’e İlişkin İlgi ve Tutumlar

9 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Amaçları -1-
Öğrencilerin, Doğal dünyayı öğrenme ve anlama heyecanını yaşamalarını sağlamak, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere merak uyandırmak, Fen ve teknolojiye dayalı meslekler hakkında bilgi, deneyim ve ilgi geliştirmelerini sağlamak,

10 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Amaçları -2-
Yeni bilgi elde etme ve problem çözmede fen ve teknolojiyi kullanmalarını sağlamak, Kişisel kararlar verirken uygun bilimsel süreç ve ilkeleri kullanmalarını sağlamak, Fen ve teknolojiyle ilgili sosyal, ekonomik, etik ve çevresel sorunları fark etmelerini, bunlarla ilgili sorumluluk taşımalarını ve bilinçli kararlar vermelerini sağlamak, Meslek yaşamlarında bilgi, anlayış ve becerilerini kullanarak ekonomik verimliliklerini artırmalarını sağlamak.

11 Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı Öğrenme Alanları
CANLILAR VE HAYAT MADDE VE DEĞİŞİM FİZİKSEL OLAYLAR DÜNYA VE EVREN

12 Beceri, Anlayış, Tutum ve Değerler
Fen okur-yazarlığını destekleyecek dört öğrenme alanına örülmüş beceri, anlayış, tutum ve değer kazanımları FTTÇ, BSB, TD olarak belirlenmiştir. Bunlar; FEN-TEKNOLOJİ-TOPLUM-ÇEVRE (FTTÇ) BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ (BSB) TUTUMLAR VE DEĞERLER (TD) Bu kazanımlarla öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini kazanmaları, fen-teknoloji-toplum-çevre arasındaki etkileşimleri anlamaları, bilimsel tutum ve değerleri geliştirmeleri amaçlanmıştır.

13 Beceri, Tutum ve Değer Kazanımlarına Örnek
ÖĞRENME ALANI: Madde ve Değişim ÜNİTE: Maddeyi Tanıyalım KAZANIM: Çöplerdeki demirli atıkların ayrılması için yöntem önerir. BSB, FTTÇ KAZANIMLARI: BSB-14, 15; FTTÇ-5, 23, 28, 30).

14 FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI SARMAL YAKLAŞIM ANLAYIŞINI BENİMSEMİŞTİR
ÖRNEK

15 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ATATÜRKÇÜLÜK KONULARINA YER VERİLMİŞTİR
ÖRNEK

16 ARA DİSİPLİNLER ÖRNEK Afet Eğitimi Girişimcilik
İnsan Hakları ve Vatandaşlık Özel Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışma Sağlık Kültürü Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim ÖRNEK


"T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları