Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Fen Öğretiminde Yaygın Kullanılan Yöntem ve Öğrenme Modelleri – 2  Buluş Yoluyla Öğrenme  Sorgulayıcı Araştırma (Inquiry)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Fen Öğretiminde Yaygın Kullanılan Yöntem ve Öğrenme Modelleri – 2  Buluş Yoluyla Öğrenme  Sorgulayıcı Araştırma (Inquiry)"— Sunum transkripti:

1 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Fen Öğretiminde Yaygın Kullanılan Yöntem ve Öğrenme Modelleri – 2  Buluş Yoluyla Öğrenme  Sorgulayıcı Araştırma (Inquiry)  Kavramsal Değişim Modeli  Öğrenme Halkası (3E-5E-7E) Modeli  KWRL MODELİ

2 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edici bir yaklaşımdır. Öğrenilecek konuya merak uyandırmak önemlidir. Merak güdüsünü harekete geçirmek için belli seviyede belirsizlik yaratılmalıdır.Aşırılık kargaşaya yol açar.Bir problemi çözmek için yeterli ipuçlarını bulamayan bir müddet sonra çaba harcamaktan vazgeçer. Sunulan örneklerle öğrenci konunun yapısını, fikirler arasındaki ilişkileri, ilkeleri ve özellikleri keşfeder. (üçgen ve üçgen olmayan örneklerle üçgenin özelliklerini bulma) BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME

3 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 1.Hedef ve davranışların açıkça belirlenmesi. 2. Soyut genelleme, kavram ve çözümlere ulaşılabilmesi için örnek durum ve örnek olmayan durumların tespit edilmesi. 3. Örnekler basitten - karmaşığa doğru, öğrencinin merakını sürdürecek; konunun zorluğu sebebiyle öğrenmekten vazgeçmesine sebep olmayacak şekilde sıralanmalıdır. 4. Başlangıç aşamasında genelleme ve tanımlar üzerinde odaklaşacağı için cevaplar çok yönlülük gösterebilir. 5. Buluş yoluyla öğretim yapılacağı konularda daha fazla zaman ayırmak gerekir. BULUŞ Y.Ö PLANLAMA

4 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Öğretmenin rehberliği ve denetimi altında bir olay, bir durum hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırma tekniğidir.Öğretmenin rehberliği ve denetimi altında bir olay, bir durum hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırma tekniğidir. Problemi belirleme.Problemi belirleme. Problemin varlığından haberdar et Problem cümlesini yazdır Probleme muhtemel çözümler geliştir.Probleme muhtemel çözümler geliştir. Test edilebilir hipotezler kur Veri toplaVeri topla Deney yap Delil topla SORGULAYICI ARAŞTIRMA (inquiry)

5 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Veriyi analiz et ve yorumla.Veriyi analiz et ve yorumla. Veri destekli anlamlı ifadeler geliştir Hipotezi test et Değişkenler arasındaki ilişkiyi oluştur Genelleme yap Sonucu test et.Sonucu test et. Yeni veri topla İlk sonucu revize et Bu yolla, sadece o konu ile ilgili problem değil, gelecekte karşılaşılacak problemlerin de adım adım nasıl çözüleceğini öğrenilir. SORGULAYICI ARAŞTIRMA (inquiry)

6 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Kavramsal Değişime Dayalı Tartışma Birleştirici Benzetim Kavram Haritaları Drama veya Rol Yapma Ne zaman kavramsal değişim? Var olan kavramlarla ilgili memnuniyetsizlik olmalı Yeni kavramlar zekice olmalı Yeni kavramlar tatmin edici olmalı Yeni kavramlar yeni araştırmalara yönlendirmeli. KAVRAMSAL DEĞİŞİM MODELİ

7 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Ön kavramlarından haberdar olmalarını sağla (Ortaya çıkaran olay).Ön kavramlarından haberdar olmalarını sağla (Ortaya çıkaran olay). Kavram veya hipotezlerini açıklamalarını ve test etmelerini sağla.Kavram veya hipotezlerini açıklamalarını ve test etmelerini sağla. Ön kavramlarının açıklama olarak kullanılamayacağı olaylarla karşılaştır.Ön kavramlarının açıklama olarak kullanılamayacağı olaylarla karşılaştır. Bu çelişkiden haberdar olmalarını sağla (Çelişki oluşturucu olay).Bu çelişkiden haberdar olmalarını sağla (Çelişki oluşturucu olay). Kendilerinin çıkardığı veya kendilerine sunulan yeni kavramlara göre bilgi yapılanmasına olanak sağla.Kendilerinin çıkardığı veya kendilerine sunulan yeni kavramlara göre bilgi yapılanmasına olanak sağla. Yeni kavramların eski kavramlardan daha güçlü olduklarını anlamalarını sağla.Yeni kavramların eski kavramlardan daha güçlü olduklarını anlamalarını sağla. Geliştikleri ve zihinsel güçlerinin büyüdüğü duygusunu ver.Geliştikleri ve zihinsel güçlerinin büyüdüğü duygusunu ver. Kendilerine ve kendi becerilerine güvenmelerine yardımcı ol.Kendilerine ve kendi becerilerine güvenmelerine yardımcı ol. Bilimsel anlamayı hem kavramsal yönden de kontrol et.Bilimsel anlamayı hem kavramsal yönden de kontrol et. KDM-Kavramsal Değişime Dayalı Tartışma

8 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Benzetim nedir?Benzetim nedir? Eğitici ortamda benzetim, gerçekteki olayların taklit veya kopyalarının güçlü bir teknikle öğretilmesidir. Öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışmalar yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir. Sistem deney yapmaya uygun değilse / henüz tasarım aşamasındaysaSistem deney yapmaya uygun değilse / henüz tasarım aşamasındaysa Sistem/problem karmaşıksa / Sistemin davranışı analiz edilecekseSistem/problem karmaşıksa / Sistemin davranışı analiz edilecekse Bilgisayar mevcutsa kullanılır.Bilgisayar mevcutsa kullanılır. Çeşitleri sabitleyen (Anchoring); bilinmeyen bir olay ile bilinen bir olay arasında karşılaştırma yaparak ve ilişkiler kurarak, bilinmeyen olayı anlama sürecidir. Kaynak kavram kullanılır. birleştiren (Bridging); Kaynak kavram ile hedef kavram arasında kurulan analojiye ise “birleştiren/köprü durumları" adı verilmiştir. KDM-Birleştirici Benzetim

9 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR KDM-Birleştirici Benzetim

10 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Kavramlar Birleştirici tümceler Oklar Hem ölçme hem de öğretme aracı KDM-Kavram Haritaları

11 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR DRAMA:DRAMA:Drama bir olayı,oyunu,yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak,geliştirerek canlandırmaktır. Yaratıcı drama bir grup çalışması içinde,öğrencilerin bir yaşantıyı,bir kavramı,ders ünitelerinden belli konu yada temaları yaşayarak,canlandırarak,oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Oluşturma, yazma, oynama, veya bir oyun ortaya çıkartma sanatı. ROL OYNAMA:ROL OYNAMA: Rol,bir bakıma incelemek,analiz etmek,doğruyu aramaktır. Rol oynama hiç bir zaman bir film veya tiyatro oyundaki karakterin aynı biçimde canlandırılması değildir. Rol yapmanın daha gelişmiş biçimi, gerçek hayatta henüz yaşanmamış rolleri üstlenerek, yaşamın daha ilerideki aşamalarına hazırlanmaktadır. Kendini bir karakter yerine koyup beceri geliştirmek için yönergelere göre hareket etme/oynama KDM-Drama / Rol Oynama

12 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Rol oynama öğretim yönteminin ilk tanımlaması Chesler ve Fox tarafından 1966 yılında yapılmıştır. Onlara göre rol oynamanın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için üç temel basamak vardır. Bunlar; Hazırlık ve öğretim basamağı Rol oynama ve tartışma basamağı Değerlendirme basamağı Dersin içereceği basamaklar; 1. grubun ilgisini derse çekme 2.katılımcıları seçme 3. sahneyi oluşturma 4. gözlemcileri hazırlama 5. oyunu ortaya koyma 6. tartışma ve değerlendirme 7. oyunun yeniden ortaya konulması 8. tekrar değerlendirme 9. genelleme yapma KDM-Drama / Rol Oynama

13 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 3E-5E-7E MODELLERİ

14 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 3E-5E-7E MODELLERİ Yapılandırıcı Öğrenme Kuramını temel alır.GİRİŞ Ön bilgileri/becerileri kontrol et Ön bilgileri yeni bilgiyle bağlayan ilginç, motive edici ve anlamlı etkinlikler hazırla Konuya ilgi ve öğrenme isteği oluşturKEŞFETME Hedef kazanıma ulaşılması için uygun etkinlikler hazırla Etkinlikler için gerekli araç ve gereci hazırla Konuyu veya kavramı keşfetmeleri için zaman ver Ön bilgilerini sorgulamaları ve test etmelerini sağla Var ise yanlış bilgilerini düzeltir ve yeni olguları keşfettir

15 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR 3E-5E-7E MODELLERİ AÇIKLAMA Birinci ve ikinci evrede öğrencilerin aktif katılımlarıyla ulaştıkları yargıları, değişkenler arasındaki ilişkileri veya yeni keşifleri ifade eden olgu, kavram, ilke veya yasayı adlandır.DERİNLEŞTİRME Bir önceki evrede öğrendikleri bilgi ve becerileri benzer durumlarda uygulama ve kullanma fırsatı ver Yeni kazanılan bilgi ve becerileri pekiştirilmesini sağla Yeni öğrenilen kavramları doğru bir şekilde ifade etmeye ve tanımlamaya özendir.DEĞERLENDİRME.Hedeflenen kazanımlara hangi oranda ulaşıldığını belirlemek amacıyla öğrencilerin yeni oluşturdukları anlayış ve becerileri değerlendir.

16 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR KWRL MODELİ Öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgilerinin tespiti. Bu tespite dayalı olarak hissettikleri öğrenme ihtiyacı ve bunların sonucunda da geldikleri düzeyi öğrenci gözüyle belirlemektir. What I Know (Ne Biliyorum?) What I Want to Know (Ne Bilmek İstiyorum?)Read the Text (Parçayı oku) What I Learned (Recite, Review and Write)

17 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR KWRL MODELİ Sütun 1- What I Know (Ne Biliyorum?) 1.Survey (S) (Göz at) Öğrenciler okunulacak olan bölümlerdeki başlıklara, alt başlıklara, şekillere, tablolara hızlı bir şekilde göz atarak parçanın ne hakkında olduğunu anlamaya çalışırlar. 2. Write What I Know (W) (Ne Bildiğini Yaz) Öğrenciler tekstin ne hakkında olduğunu anladıktan sonra bu konu hakkındaki ön bilgilerini açığa çıkartmaya çalışırlar. Konu ile ilgili ön bilgilerini “What I Know” sütuna yazarlar.

18 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR KWRL MODELİ Sütun – 2. What I Want to Know (Ne Bilmek İstiyorum?) 1. Question (Q) (Soru Sor) Öğrenciler konu ile ilgili öğrenmek istediklerini belirlerler. Bunun için parçadaki başlıkların soru formatına çevrilmesi tavsiye edilir. 2. Write What I want to Learn (W) (Ne Öğrenmek İstediğini Yaz) Öğrenciler öğrenmek istedikleri sorularını tablodaki “What I Want to Learn” sütununa yazarlar.

19 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR KWRL MODELİ Sütun – 3. Read (Oku) Read (Oku) Öğrenciler öğrenmek istedikleri soruların cevaplarını bulmak için dikkatli bir şekilde parçayı okurlar. İlgili olan bölümlere gelindiği zaman kısa kısa not almaları veya altlarını çizmeleri tavsiye edilir.

20 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR KWRL MODELİ Sütun-4.What I Learned (Ne Öğrendim?) 1. Recite. (Ezbere okuma, tekse bakmadan soruların cevabını verebilme) Öğrenci tekste bakmadan sorularına bulduğu cevapları hatırlamaya çalışır. 2. Review. (Tekrar Gözden Geçirmek) Cevapları hatırlamada zorluk çekiliyor ise, tekst deki bölümler yeniden okunulur, önemli olan noktalar için notlar alınarak unutma engellenmeye çalışılır. 3. Write What I Learned (Ne Öğrendiğini Yaz) Okuma sonunda öğrenilenler ve soruların cevapları, tablodaki “What I Learned” sütununa yazılır. Eğer halen daha öğrenilemeyen noktalar var ise öğretmenin ders anlatımında öğrenilmeye çalışılır. Tüm bunlara rağmen merak edilen noktalar anlaşılmayan yerler var ise, öğrenci öğretmenden bu konu ile ilgili daha fazla bilgi bulabileceği okuma materyalleri ister.

21 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR …. … … ….. … …. … Katılımın Mahiyeti Edilgen Etken Algılama/ Katılma Yapma Görsel algılama Sözel Algılama İki hafta sonra ne kadar hatırlarız Okuduğumuzun %10’u Gördüğümüzün %30’u Duyup gördüğümüzün %50’si Söylediklerimizin %70’i Söyleyip Yaptıkla- rımızın %90’ı Edgar Dale, Audio-Visual Methods in Teaching (3rd Edn.), Holt, Rinehart, and Winston (1969). Duyduğumuzun %20’si ÖĞRENME ÜÇGENİ (EDGAR DALE)

22 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Gerçekten yapmak Gerçek deneyimin simülasyonu Drama türü sunum yapmak Konuşma yapma Bir tartışmaya katılma Yerinde yapıldığını görme Bir gösteriyi izleme Bir Sergiye bakma Bir film izleme Resme bakma Kelime duyma Okuma Katılımın Mahiyeti Edilgen Etken Algılama/ Katılma Yapma Görsel algılama Sözel Algılama İki hafta sonra ne kadar hatırlarız Okuduğumuzun %10’u Gördüğümüzün %30’u Duyup gördüğümüzün %50’si Söylediklerimizin %70’i Söyleyip Yaptıkla- rımızın %90’ı Edgar Dale, Audio-Visual Methods in Teaching (3rd Edn.), Holt, Rinehart, and Winston (1969). Duyduğumuzun %20’si ÖĞRENME ÜÇGENİ (EDGAR DALE)

23 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Duruma göre değişir!Duruma göre değişir! Başarılacak öğrenme hedefleri Öğrencilerin kabiliyeti Öğrenilecek konu Erişilebilir kaynaklar (imkanlar), ve Ayrılan süre HANGİ YÖNTEM EN İYİ? 1

24 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖğrencininÖğrencinin deneyimine, genel yeteneğine, kaygısına ve Başarı, tutum ve motivasyonuna genel yetenek ve öğrenme stillerine göre değişir. HANGİ YÖNTEM EN İYİ? 2

25 18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR ÖDEV İlköğretim 4. sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programından bir konuyu bugün öğrendiğiniz bir öğrenme modeline uygulayacak 1 sayfalık plan oluşturunuz.


"18.12.2014Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Fen Öğretiminde Yaygın Kullanılan Yöntem ve Öğrenme Modelleri – 2  Buluş Yoluyla Öğrenme  Sorgulayıcı Araştırma (Inquiry)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları