Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NIMV başlanması, maske seçimi, nemlendirme ve nebülizasyon Doç.Dr.Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NIMV başlanması, maske seçimi, nemlendirme ve nebülizasyon Doç.Dr.Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana."— Sunum transkripti:

1 NIMV başlanması, maske seçimi, nemlendirme ve nebülizasyon Doç.Dr.Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

2 NIMV Hastanın göz önünde olması Hastanın göz önünde olması Gövdenin en az 30 o yükseltilmesi Gövdenin en az 30 o yükseltilmesi Oksimetre takibi, klinik olarak gerektikçe vital bulgularının takibi Oksimetre takibi, klinik olarak gerektikçe vital bulgularının takibi

3 NAZAL MASKE klostofobide faydalı klostofobide faydalı ölü boşluk daha az ölü boşluk daha az aspirasyon daha az aspirasyon daha az balgam çıkarabilir balgam çıkarabilir konuşabilir, yemek yiyebilir konuşabilir, yemek yiyebilir tolerasyonunun daha iyi tolerasyonunun daha iyi nazal direnç 5 cm H 2 O/L/sn nin üzerindeyse etkinliği azalır nazal direnç 5 cm H 2 O/L/sn nin üzerindeyse etkinliği azalır ağız açık kalmamalıdır ağız açık kalmamalıdır YÜZ MASKESİ Akut solunum yetmezliğinde etkinlik açısından üstün olduğu dakika ventilasyonu daha fazla arttırdığı kanıtlanmıştır. Akut solunum yetmezliğinde etkinlik açısından üstün olduğu dakika ventilasyonu daha fazla arttırdığı kanıtlanmıştır. Yüz maskelerinin saydam olması ağızı görmek sekresyon varlığını denetlemek açısından önemlidir. Yüz maskelerinin saydam olması ağızı görmek sekresyon varlığını denetlemek açısından önemlidir. NIMV- maske seçimi

4 Yüz maskesi NIMV-maske seçimi yüz anatomisine uygunluk Nazal maske NAZAL MASKE Burun sırtı Burun sırtı Burun deliklerinin yan tarafı Burun deliklerinin yan tarafı Üst dudak üstü burun deliklerine en yakın nokta Üst dudak üstü burun deliklerine en yakın nokta YÜZ MASKESİ Burun sırtı Burun sırtı Ağız yan kısımları Ağız yan kısımları Alt dudak altı Alt dudak altı

5 NIMV-maske seçimi yüz anatomisine uygunluk

6

7 NIMV- maske seçimi NAZAL MASKE YÜZ MASKESİ TAM YÜZ MASKESİ HELMET MASKE

8 Respiratory anaesthesia mask with inflatable air cushion. Face mask for CPAP ventilation, with inflatable cushion and with double-valved ports NIMV- maske seçimi

9 BIPAP EV VENTİLATÖRÜ YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜBIPAP vision NIMV- ventilatör seçimi

10 NIMV- hortum devresinin hazırlanması

11 NIMV-ekshalasyon valfleri

12 Nebulizatör adaptörü MDI adaptörü - 15mm NIMV- hortum devresinin hazırlanması

13

14 Hasta maskeyi tutmaya teşvik edilir Hasta maskeyi tutmaya teşvik edilir NIMV- maske

15

16 Maskenin uygun bir başlık ile yerleştirilmesi, başlık kayışları ile yüz arasına 2 parmak sokulabilmelidir Maskenin uygun bir başlık ile yerleştirilmesi, başlık kayışları ile yüz arasına 2 parmak sokulabilmelidir NIMV- maske

17 NIMV-hasta uyumu

18 NIMV- uygulama Spontan ya da kontrollü mod (PaCO2 yükselmesine bağlı solunum depresyonu ve bilinç kapanıklığı) Spontan ya da kontrollü mod (PaCO2 yükselmesine bağlı solunum depresyonu ve bilinç kapanıklığı) Solunum sayısının 4 altı sayıda backup solunum sayısı Solunum sayısının 4 altı sayıda backup solunum sayısı

19 Düşük basınç (IPAP: 8-12 cm H 2 O, EPAP 3-5 cm H 2 O) ya da volüm (10 mL/kg) sınırlı olarak ventilasyona başlanır Düşük basınç (IPAP: 8-12 cm H 2 O, EPAP 3-5 cm H 2 O) ya da volüm (10 mL/kg) sınırlı olarak ventilasyona başlanır Hasta tolere ettikçe Hasta tolere ettikçe –inspirasyon basıncı (10-20 cm H 2 O’ya) ya da –tidal volüm (10-15 mL/kg) arttırılır. NIMV- uygulama

20 NIMV- desteğin derecesi Kontrollü ventilasyonda VT / basınç ya da yardımlı ventilasyonda basınç desteğini ayarlanır. Kontrollü ventilasyonda VT / basınç ya da yardımlı ventilasyonda basınç desteğini ayarlanır. –Dispnenin azalması –Solunum işinin azalması –Solunum sayısı 20-30/dakika –Tidal volüm kontrol edilir

21 Hava kaçaklarının kontrolü V TE (ekspirasyon tidal volümü) kontrol edilebiliyorsa V TE (ekspirasyon tidal volümü) kontrol edilebiliyorsa 5-7 mL/kg’dan (300 mL) den fazla olmalıdır.

22 NIMV-monitorizasyon NIMV’ un 1. ve 4-6. saatlerinde arter kan gazı, hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilir. NIMV’ un 1. ve 4-6. saatlerinde arter kan gazı, hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilir.

23 NIMV- oksijen Satürasyon %90, P a O 2 60 mm Hg olacak şekilde O 2 verilir. Satürasyon %90, P a O 2 60 mm Hg olacak şekilde O 2 verilir.

24 NIMV- bronkodilatör Nebülizatör ile ya da ara parça üzerinden uygulanan ölçülü doz inhaler ile verilebilir. Nebülizatör ile ya da ara parça üzerinden uygulanan ölçülü doz inhaler ile verilebilir. Nava S, Karakurt S, Rampulla C, Braschi A, Fanfulla F. Salbutamol delivery during Salbutamol delivery during non-invasive mechanical ventilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized, controlled study.pulmonary disease: a randomized, controlled study. Intensive Care Med. 2001 Oct;27(10):1627-35

25 NIMV- nemlendirici gerekli mi? Akut klinik tabloda ve kısa süreli (<1 gün) uygulamada genellikle gerekli değildir. Akut klinik tabloda ve kısa süreli (<1 gün) uygulamada genellikle gerekli değildir. Kronik kullanımda özellikle soğuk aylarda daha belirgin olmak üzere genellikle nemlendirici gereklidir. Kronik kullanımda özellikle soğuk aylarda daha belirgin olmak üzere genellikle nemlendirici gereklidir.

26 NIMV-nazogastrik tüp Rutin uygulamada gereksiz. Rutin uygulamada gereksiz. Aerofaji oluşmuşsa takılabilir. Aerofaji oluşmuşsa takılabilir.

27 Sedasyon Hastadaki anksiyeteyi gidermek Hastadaki anksiyeteyi gidermek Hasta ventilatör uyumunu sağlamak Hasta ventilatör uyumunu sağlamak

28 Haloperidol Solunum merkezini baskılamaz Solunum merkezini baskılamaz 0.5-10 mg IV, 30 dakika ara ile 3 kez tekrarlanabilir 0.5-10 mg IV, 30 dakika ara ile 3 kez tekrarlanabilir Hastayı kontrol eden total doz sonraki 24 saatte 4 saatte bir verilir Hastayı kontrol eden total doz sonraki 24 saatte 4 saatte bir verilir 2. 24 saat için total doz yarıya indirilir. 2. 24 saat için total doz yarıya indirilir. Oral doz IV dozun 2 katıdır. Oral doz IV dozun 2 katıdır. 4 saatlik aralarla yapılan uygulamada hasta kontrol altın alınamadıysa IV infüzyon başlanır. 10mg/saat, gerekirse 1mg/saat arttırılabilir. 4 saatlik aralarla yapılan uygulamada hasta kontrol altın alınamadıysa IV infüzyon başlanır. 10mg/saat, gerekirse 1mg/saat arttırılabilir.

29 Midazolam Maksimum etkiye 5 dakikada ulaşılır. Maksimum etkiye 5 dakikada ulaşılır. Güçlü amnestik etkisi vardır. Güçlü amnestik etkisi vardır. Böbrek yetersizliğinde doz ayarlaması gerekmez. Böbrek yetersizliğinde doz ayarlaması gerekmez. Hipovolemide daha belirgin olmak üzere kan basıncını düşürebilir. Hipovolemide daha belirgin olmak üzere kan basıncını düşürebilir. 3 günlük infüzyondan sonra hastanın bazale dönmesi 30 saati bulabilir (yağ dokusunda birikir). 3 günlük infüzyondan sonra hastanın bazale dönmesi 30 saati bulabilir (yağ dokusunda birikir).

30 Flumazenil- benzodiyazepinlerin antidotu Kompetitif antagonisttir. Kompetitif antagonisttir. Anexate (0.5mg/5mL, 1mg/10mL ampul) 0.2mg IV ile başlanır, istenen etki elde edilinceye kadar 1 dakika aralıklarla 0.2mg IV ile başlanır, istenen etki elde edilinceye kadar 1 dakika aralıklarla 0.1 mg (1mL) uygulanır. Maksimum doz 1 mg. Gerekirse 30 dakika sonra aynı şema tekrarlanabilir.

31 NIMV Hastanın cesaretlendirilmesi, güven verilmesi Hastanın cesaretlendirilmesi, güven verilmesi Sistemin kontrolü Sistemin kontrolü

32

33 Subjektif yanıtlar Subjektif yanıtlar –Solunum sıkıntısı –Bilinç –Maske ve hava akımı ile ilgili sıkıntılar Fizyolojik yanıtlar Fizyolojik yanıtlar –Solunum sayısı –Solunum eforu –Hava kaçağı –Hasta-ventilatör uyumu Gaz değişimi Gaz değişimi –Pulse oksimetre –Arter kan gazı NIMV-monitorizasyon

34 Hasta ventilatör ile savaşır Hasta ventilatör ile savaşır Daha çok sedasyon gerekir Daha çok sedasyon gerekir Solunum işi artar Solunum işi artar Kas hasarı artar Kas hasarı artar Dinamik hiperinflasyon olur Dinamik hiperinflasyon olur V/Q dengesizliği olabilir V/Q dengesizliği olabilir Mekanik ventilatörden ayırma uzar Mekanik ventilatörden ayırma uzar Mortalite, morbidite ve maliyetler artabilir Mortalite, morbidite ve maliyetler artabilir NIMV-hasta ventilatör uyumu

35 Ventilatör Maske Maske Tetikleme Tetikleme Hava akımı Hava akımı Mod ModHasta Bilinç Bilinç İnspirasyon eforu, soluma dürtüsü İnspirasyon eforu, soluma dürtüsü Sekresyon Sekresyon Oto-PEEP Oto-PEEP Hava kaçağı Hava kaçağı

36

37

38

39 NIMV-ekshalasyon valfleri

40

41 NIMV- maske

42 Sidestream® Nebuliser Kits


"NIMV başlanması, maske seçimi, nemlendirme ve nebülizasyon Doç.Dr.Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları