Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NIMV başlanması, maske seçimi, nemlendirme ve nebülizasyon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NIMV başlanması, maske seçimi, nemlendirme ve nebülizasyon"— Sunum transkripti:

1 NIMV başlanması, maske seçimi, nemlendirme ve nebülizasyon
Doç.Dr.Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

2 NIMV Hastanın göz önünde olması Gövdenin en az 30o yükseltilmesi
Oksimetre takibi, klinik olarak gerektikçe vital bulgularının takibi

3 NIMV- maske seçimi NAZAL MASKE YÜZ MASKESİ klostofobide faydalı
ölü boşluk daha az aspirasyon daha az balgam çıkarabilir konuşabilir, yemek yiyebilir tolerasyonunun daha iyi nazal direnç 5 cm H2O/L/sn nin üzerindeyse etkinliği azalır ağız açık kalmamalıdır Akut solunum yetmezliğinde etkinlik açısından üstün olduğu dakika ventilasyonu daha fazla arttırdığı kanıtlanmıştır. Yüz maskelerinin saydam olması ağızı görmek sekresyon varlığını denetlemek açısından önemlidir.

4 NIMV-maske seçimi yüz anatomisine uygunluk NAZAL MASKE Nazal maske
Burun sırtı Burun deliklerinin yan tarafı Üst dudak üstü burun deliklerine en yakın nokta YÜZ MASKESİ Ağız yan kısımları Alt dudak altı Nazal maske Yüz maskesi

5 NIMV-maske seçimi yüz anatomisine uygunluk

6

7 NIMV- maske seçimi NAZAL MASKE YÜZ MASKESİ TAM YÜZ MASKESİ
HELMET MASKE

8 NIMV- maske seçimi Respiratory anaesthesia mask
with inflatable air cushion. Face mask for CPAP ventilation, with inflatable cushion and with double-valved ports

9 NIMV- ventilatör seçimi
BIPAP EV VENTİLATÖRÜ BIPAP vision YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜ

10 NIMV- hortum devresinin hazırlanması

11 NIMV-ekshalasyon valfleri

12 NIMV- hortum devresinin hazırlanması
Nebulizatör adaptörü MDI adaptörü - 15mm

13 NIMV- hortum devresinin hazırlanması

14 NIMV- maske Hasta maskeyi tutmaya teşvik edilir

15 NIMV- maske

16 NIMV- maske Maskenin uygun bir başlık ile yerleştirilmesi, başlık kayışları ile yüz arasına 2 parmak sokulabilmelidir

17 NIMV-hasta uyumu

18 NIMV- uygulama Spontan ya da kontrollü mod (PaCO2 yükselmesine bağlı solunum depresyonu ve bilinç kapanıklığı) Solunum sayısının 4 altı sayıda backup solunum sayısı

19 NIMV- uygulama Düşük basınç (IPAP: 8-12 cm H2O, EPAP 3-5 cm H2O) ya da volüm (10 mL/kg) sınırlı olarak ventilasyona başlanır Hasta tolere ettikçe inspirasyon basıncı (10-20 cm H2O’ya) ya da tidal volüm (10-15 mL/kg) arttırılır.

20 NIMV- desteğin derecesi
Kontrollü ventilasyonda VT / basınç ya da yardımlı ventilasyonda basınç desteğini ayarlanır. Dispnenin azalması Solunum işinin azalması Solunum sayısı 20-30/dakika Tidal volüm kontrol edilir

21 Hava kaçaklarının kontrolü
VTE (ekspirasyon tidal volümü) kontrol edilebiliyorsa 5-7 mL/kg’dan (300 mL) den fazla olmalıdır.

22 NIMV-monitorizasyon NIMV’ un 1. ve 4-6. saatlerinde arter kan gazı, hastanın kliniği ile birlikte değerlendirilir.

23 NIMV- oksijen Satürasyon %90, PaO2 60 mm Hg olacak şekilde O2 verilir.

24 NIMV- bronkodilatör Nebülizatör ile ya da ara parça üzerinden uygulanan ölçülü doz inhaler ile verilebilir. Nava S, Karakurt S, Rampulla C, Braschi A, Fanfulla F. Salbutamol delivery during non-invasive mechanical ventilation in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a randomized, controlled study. Intensive Care Med Oct;27(10):

25 NIMV- nemlendirici gerekli mi?
Akut klinik tabloda ve kısa süreli (<1 gün) uygulamada genellikle gerekli değildir. Kronik kullanımda özellikle soğuk aylarda daha belirgin olmak üzere genellikle nemlendirici gereklidir.

26 NIMV-nazogastrik tüp Rutin uygulamada gereksiz.
Aerofaji oluşmuşsa takılabilir.

27 Sedasyon Hastadaki anksiyeteyi gidermek
Hasta ventilatör uyumunu sağlamak

28 Haloperidol Solunum merkezini baskılamaz
mg IV, 30 dakika ara ile 3 kez tekrarlanabilir Hastayı kontrol eden total doz sonraki 24 saatte 4 saatte bir verilir 2. 24 saat için total doz yarıya indirilir. Oral doz IV dozun 2 katıdır. 4 saatlik aralarla yapılan uygulamada hasta kontrol altın alınamadıysa IV infüzyon başlanır. 10mg/saat, gerekirse 1mg/saat arttırılabilir.

29 Midazolam Maksimum etkiye 5 dakikada ulaşılır.
Güçlü amnestik etkisi vardır. Böbrek yetersizliğinde doz ayarlaması gerekmez. Hipovolemide daha belirgin olmak üzere kan basıncını düşürebilir. 3 günlük infüzyondan sonra hastanın bazale dönmesi 30 saati bulabilir (yağ dokusunda birikir).

30 Flumazenil- benzodiyazepinlerin antidotu
Kompetitif antagonisttir. Anexate (0.5mg/5mL, 1mg/10mL ampul) 0.2mg IV ile başlanır, istenen etki elde edilinceye kadar 1 dakika aralıklarla 0.1 mg (1mL) uygulanır. Maksimum doz 1 mg. Gerekirse 30 dakika sonra aynı şema tekrarlanabilir.

31 NIMV Hastanın cesaretlendirilmesi, güven verilmesi Sistemin kontrolü

32

33 NIMV-monitorizasyon Subjektif yanıtlar Fizyolojik yanıtlar
Solunum sıkıntısı Bilinç Maske ve hava akımı ile ilgili sıkıntılar Fizyolojik yanıtlar Solunum sayısı Solunum eforu Hava kaçağı Hasta-ventilatör uyumu Gaz değişimi Pulse oksimetre Arter kan gazı

34 NIMV-hasta ventilatör uyumu
Hasta ventilatör ile savaşır Daha çok sedasyon gerekir Solunum işi artar Kas hasarı artar Dinamik hiperinflasyon olur V/Q dengesizliği olabilir Mekanik ventilatörden ayırma uzar Mortalite, morbidite ve maliyetler artabilir

35 NIMV-hasta ventilatör uyumu
Maske Tetikleme Hava akımı Mod Hasta Bilinç İnspirasyon eforu, soluma dürtüsü Sekresyon Oto-PEEP Hava kaçağı

36

37

38

39 NIMV-ekshalasyon valfleri

40

41 NIMV- maske

42 Sidestream® Nebuliser Kits


"NIMV başlanması, maske seçimi, nemlendirme ve nebülizasyon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları