Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tubal Hastalıklarda IVF mi? Cerrahi mi? Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AB Üreme Endokrinolojisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tubal Hastalıklarda IVF mi? Cerrahi mi? Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AB Üreme Endokrinolojisi."— Sunum transkripti:

1 Tubal Hastalıklarda IVF mi? Cerrahi mi? Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AB Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Ünitesi

2

3 Fallop Tüp Patolojisi  Distal tubal hastalık  %85;  Pelvik inflamatuvar koşullar sonucu oluşur  Enfeksiyon, endometriozis, abdomino-pelvik cerrahi  Hidrosalpenks  Bipolar hastalık  Tüpün hem proksimal, hem de distal ucunun etkilendiği durumdur

4 Tanı  HSG  USG: HyCoSy (HyFoSy)  CAT  Hidrolaparoskopi  Selektif Salpingografi

5 Laparoskopi  Altın Standart

6 Tubal Cerrahi Gelişimi  1970’lerdeki mikrocerrahi kuralları başarıyı artırmıştır.

7 Distal tubal hastalık-Hidrosalpenks  Peritubal adezyonlar değil, tubal mukozal adezyonlar en belirleyici faktördür (Vasquez 1995)  Sınırlı filmsel adezyonlar, <3cm dilate ve ince, katmanlı duvarı olan tüpler,  İyi korunmuş tubal mukoza varlığında hidrosalpenks için rekonstrüktif cerrahi sonrasında GH %77 ve ektopik GH %4 civarındadır (Boer-Meisel 1986)  Tubal mukoza LS ve HSG tarafından değerlendirilebilir. Ancak salpingoskopik değerlendirme daha hassastır. (Déchaud 1998).  Sık kullanılmayan bir yöntemdir.

8

9 Puttemans Salpingoscopy Classification- 1987 Grade I normal mucosal folds Grade II Major folds separated and flattened, however, otherwise normal Grade III Focal adhesions throughout the mucosal folds Grade IV Extensive adhesions and/or flattened areas throughout the mucosal folds Grade V Total disappearance of mucosal folds

10 Salpinkoskopi

11 Salpingoskopi Değeri Marana R, Hum Reprod 1999;14::2072

12 Distal tubal Lezyonlarda Laparoskopi

13

14

15 İntraoperatif Hidrotubasyon Fertiliteyi Artırıyor.  Cerrahiden hemen sonra tubal yıkama gebelik oranlarını artırırken, post operatif yıkama veya hiç yıkamama gebelik oranları aynı kalır.  20mm Ringer Laktat + 80.000 IU Gentamisin + 5 mg Dekzametazon Zhengyu, 2013 Arch Gynecol Obstet

16

17 Techniques for pelvic surgery in subfertility

18 Distal tubal lezyonlarda laparoskopi Yazar#YapılanSüreIU.GH%Ekt.GH%DH% Fayez, 198314fimbriopl2y211421 19salpingoneos2y0110 Daniell, 198421salpingost18ay19510 Dubuisson, 199030fimbriopl18ay261023 34salpingoneos18ay293 Audebert, 199124fimbriopl2y174? Mc Comb, 199122salpingost>1y?523 Dubuisson, 199481salpingost3-60ay32532 Audebert, 199835fimbriopl2-5y512337

19 Laparoskopik Adezyolizis Yazar#TakipIU-GH%Ekt-GH%DH% Bruhat, 198366 (orta) >18 ay558? 27 (şidd.)447? Fayez, 1983492 yıl57447 Donnez, 198332 (avask)18 ay??62 22 (vask)??50 Gomel, 198992>9 ay62559

20 Contraindications to Tubal Surgery  Frozen pelvis  Extensive ampullo-infundibular tubal resections for sterilization  Extensive intra-ampullary adhesions @HSG and confirmed during the diagnostic phase of laparoscopy after opening the hydrosalpinx  Genital tuberculosis or sequelae  Additional infertility factors

21 Cerrahi Ektopik Gebelik Riskini Artırır EP IUP Total Taylor, Fertil Steril, 2001 Ektopik Gebelik Prediktörleri Ektopik Gebelik Prediktörleri  Bilateral Cerrahi  Orta derecede hasar görmüş tubal mukoza  Daha önceki PID atakları+ FHC Sendromu

22 Unilateral Salpinjektomi veya PTL Gebelik Şansını Artırır  Ortalama gebe kalma süresi 5.6 ay  Ektopik gebelik yok Sagoskin, Hum Reprod 2003

23 Konservatif mi, Radikal Cerrahi mi? ESEP Çalışması Lancet 2014

24 Tubal Hastalık ve IVF  İlk insan IVF gebeliği intrauterin olmayıp, ektopik idi. Steptoe PC & Edwards RG, 1976  “Proksimal tubal okluzyon Şiddetli tubal hastalığı olan hastalarda IVF öncesi uygulanmalıdır!” Steptoe PC, 1979  “Tubal faktörü olan hastalar IVF’de daha az gebelik şansı vardır.” Englert Y, 1987

25 Results of 3 Meta- analyses Strandell A, Hum Reprod Update, 2000

26 Salpenjektomi Gebelik Hızını Artırır mı? Power=0.43 Zeyneloglu, HB: Current Opinion Obst Gynecol 2001 13/3

27 Hidrosalpinks: IVF

28 Hidrosalpenks: IVF oklüzyon

29 Salpenjektomi Over Rezervini Azaltır mı? Grynnerup A : 2013

30 Tubal Ligasyon Over Rezervini Azaltır mı?

31 Cerrahi Başarısız Olduğunda

32 Tubal Cerrahi mi? IVF mi?  Şu ana kadar bu iki yöntemi karşılaştırmış randomize kontrollü çalışma bulunmamaktadır.

33 Tubal Anastomoz veya IVF Cetin, 2013 Laparoendosc Adv Surg Tech A

34 Tubal Anastomoz veya IVF  Tubal Anastomoz  Kümülatif GH (Boeckxstaens, 2007 Hum Rep)  37y altı: IVF için %52, Cerrahi için %72  37y üstü:IVF için %51, Cerrahi için %36  Mikrocerrahi (Schippert 2011, Fertil Steril)  Mikrocerrahi sonrası GH: %43, IVF sonrası GH:%28  Ektopik Gebelik Riski (Schippert, 2012 Arch Gynecol Obstet)  Cerrahi sonrası %7.9, IVF sonrası 5.6

35 Ektopik Gebelik Riski-IVF

36 Hidrosalpenks: Cerrahi veya IVF Chanelles, 2011

37 Robotik Cerrahi – Tubal cerrahi  İlk rapor 1999y (Falcone)  Laparotomi ile benzer ekonomik, ve daha az hastane süresi (Dharia Patel 2008)  Tüm Robotik Cerrahi avantajları geçerli.

38

39 C. Bonneau, 2012


"Tubal Hastalıklarda IVF mi? Cerrahi mi? Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AB Üreme Endokrinolojisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları