Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Prof. Dr. Mustafa SAFRAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Prof. Dr. Mustafa SAFRAN."— Sunum transkripti:

1 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Prof. Dr. Mustafa SAFRAN

2 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İletişimin, ulaştırmanın ve küreselleşmenin hızla yaygınlaştığı bir çağda, ulusal düzeyde mesleki ve teknik eğitim sorunları analiz edilirken ve geleceğe yönelik planlar yapılırken, uluslararası yönelmelerin dikkate alınması gerekir.

3 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Mesleki ve teknik eğitimin temel amaçlarından biri; ülkenin belirlediği ekonomik, sosyal ve kültürel hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli insan kaynaklarını yetiştirmektir.

4 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu TÜRKİYE NÜFUS – YAŞ GRUBU PİRAMİDİ (2012)

5 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Mühendislik-İmalat-İnşaat Alanlarından Yükseköğrenim Mezun Sayısı (2011) Kaynak: Eurostat

6 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İstihdamda Bir Önceki Yıla Göre Değişim (Bin Kişi) 2012 Ocak – Temmuz 2013 Ocak - Temmuz Değişi m Tarım6.0036.0129 Sanayi4.7404.969229 İnşaat1.6291.72899 Hizmetler12.14412.746602 TOPLAM24.51725.455939

7 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası (13-17 Kasım 1999) Şûra Gündemi -Mesleki ve Teknik eğitimin, orta öğretim sistemi bütünlüğü içinde ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılması -Okul ve işletmelerde meslek eğitimi ve istihdam -Mesleki ve teknik eğitim alanına öğretmen ve yönetici yetiştirme -Mesleki ve teknik eğitimde sınavsız yükseköğretime geçiş -Mesleki ve teknik eğitimde finansman

8 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 2. İlgili sektörle iş birliği yapılıp ülkenin insan gücü ihtiyacı dikkate alınarak; a.Eğitim kurumları oluşturulmalı, b.Öğretmen ihtiyaçları nicelik ve nitelik olarak belirlenmeli, c.İhtiyaçların karşılanması için kısa ve uzun vadeli planlar yapılmalı, d.Planların uygulanması için Bakanlık, YÖK ve ilgili endüstriyel kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyon sürekli hâle getirilmelidir.

9 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 3. Öğrencilerin mesleki ve teknik orta öğretimde programlarının devamı sayılan öğretmenlik programlarına geçişte orta öğretim başarı puan ve ek puan uygulamasına devam edilmelidir.

10 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 5. Öğrencilerin seçimiyle ilgili alan öğretmenliğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetenek sınavı yapılmalıdır.

11 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 8. Mesleki ve teknik liselerde görev yapacak öğretmenlerin, ilgili alanlarda meslek yüksekokullarını başarı ile bitirenler arasından, mesleki ve teknik eğitim fakültelerine dikey geçiş yaparak yetiştirilmeleri teşvik edilmelidir.

12 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 11. Mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin programları ezberci değil düşünen, araştıran, sorgulayan, analiz ve sentez değerlendirme yapabilen, değişen teknolojiyi, imkân ve kaynakları etkili kullanabilen öğretmenler yetiştirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

13 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 15. Mesleki ve teknik orta öğretim ve mesleki teknik eğitim fakültelerinin eğitim öğretim programları birbiri ile ve iş hayatı ile uyumlu hâle getirilmelidir.

14 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 16. Farklı alanlardan aynı öğretmenlik programına gelen öğrenciler için farklılıkları giderecek şekilde eğitim ve öğretim programları düzenlenmelidir.

15 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 17. Mesleki ve teknik öğretim okullarına öğretmen yetiştiren fakültelerde okutulan öğretmenlik meslek bilgisi dersleri yetiştikleri öğretmenlerin yapacakları görevle uyumlu değildir. Bu nedenle, bu fakültelerin öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ilgili fakültelerin görüşleri de alınarak yeniden düzenlenmelidir.

16 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 19. Mesleki ve teknik eğitim öğretmenlerini nitelikli olarak yetiştirebilmek, öğretmen arz-talep dengesini kurabilmek için gerekli görülen alanlarda öğretmenlik programları lisansüstü eğitimine çekilmelidir.

17 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 20. Mesleki ve teknik eğitim fakültelerinde, mezunları izleme birimi oluşturulmalı, eğitim-öğretim programları, izleme sonuçları da dikkate alınarak sürekli geliştirilmelidir.

18 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 22. Mesleki ve teknik eğitim fakültelerinin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin haftalık ders yükleri çağdaş üniversite uygulamalarına uygun hâle getirilmelidir.

19 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 24. Mesleki ve teknik eğitim fakülteleriyle mesleki ve teknik okullarda, iş yerlerinde çalışarak deneyim sahibi olmuş ve piyasada kendisini kanıtlamış kişilerden öğretim görevlisi ve öğretimi olarak yararlanılmalıdır.

20 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 25. Mesleki ve teknik eğitim fakülteleri; bina, araç, gereç ve kadro yönünden iyileştirilmelidir.

21 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 30. Okullara branşlar bazında ve ihtiyaçları oranında öğretmen kadrosu tahsis edilerek ihtiyaç fazlası öğretmen istihdamı önlenmelidir.

22 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 37. Öğretmenlerin ortak mesleki değerlerini korumak ve geliştirmek amacıyla, sendika kurmalarına imkân verecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

23 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. XVI. Milli Eğitim Şûrası Kararları (Mesleki ve Teknik Eğitim Alanına Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme) 39. Usta öğreticilerin nitelikleri iyileştirilmeli, ücretleri niteliklerine uygun hâle getirilmelidir.

24 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Bakanlar Kurulu’nun 2009 yılında aldığı bir idari kararla, Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim alanında öğretmen yetiştirme politikaları bir kez daha değiştirilmiştir. En son 2009 yılında öğrenci alan ve varlıklarını, mevcut öğrenciler mezun olana kadar sürdürecek olan mesleki ve teknik eğitim fakülteleri artık tarihe karışacaktır.

25 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kapatılan Teknik Eğitim fakülteleri Teknoloji Fakültelerine dönüştürülürken, Mesleki Eğitim fakültelerinin bir kısmı Sanat ve Tasarım fakülteleri olarak öğrenimlerine devam etmektedirler.

26 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. “Mesleki ve Teknik Eğitim Enstitüsü” kurulabilir. Bu amaçla kurulacak mesleki ve teknik eğitim enstitüsü; öğrencilerini ilgili fakültelerin mezunları arasından sınavla seçerek mesleki ve teknik eğitim veren orta öğretim kurumlarının ihtiyaç duyduğu sayı ve nitelikteki teknik öğretmenleri ve öğretim üyelerini yetiştirebilir.

27 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Saygılarımla Prof. Dr. Mustafa SAFRAN


"Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME Prof. Dr. Mustafa SAFRAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları