Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. Ahmet KESKİNOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hast. AD Çocuk Nefrolojisi BD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. Ahmet KESKİNOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hast. AD Çocuk Nefrolojisi BD."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. Ahmet KESKİNOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hast. AD Çocuk Nefrolojisi BD

2

3 Anımsama Erkeklerde sık, sıklıkla asemptomatik, Eşlik eden üriner sistem malformasyonları sık Erkek = kız Kız > erkek, semptomatik Kız / erkek = 10-30 kat Kızlarda sıklıkla sistit. İdrar Yolu enfeksiyonları sinsi gidişli olabilir. YD: 1 Yaş 2-6 yaş Büyük çocuk-adolesan

4 ERKEK KIZ 0 Yenidoğan 1 yaş 2-6 yaş Ergenlik sistit Üriner malformasyon

5 ETKEN İLK İYE: E. Coli ( % 80-90) Klebsiella Stafiloklar (Adolesanda sık) Enterik streptekoklar Proteus  >1 yaş erkek (%30) 

6 TANI ANLAMLI BAKTERİÜRİ SAPTANMASI Kantitatif idrar kültürü İDRAR ANALİZİ TANIYI DESTEKLER - Piyüri % 40-70 uyumlu - Nitrit (+) liği % 78-92 uyumlu - Nitrit, lökosit esteraz, bakteriüri, piyüri İYE tanısı >%95 KLİNİK BELİRTİ ( ± )

7 ANLAMLI BAKTERİÜRİ 10 2 CFU/mlcoliform semptomatik erkek 10 3 CFU/mlbakteri semptomatik kız 10 5 CFU/mlnoncoliform 10 5 CFU/mlnoncoliform 10 5 CFU/mlbakteriasemptomatik çocuk Herhangi bir bakterisuprapubik asp. 10 2 CFU/mlbakterikateterizasyon

8 Hastanede / ayaktan izlem Hastanede / ayaktan izlem Üst/alt İYE ayrımı Üst/alt İYE ayrımı Tedavi şekli ( PO/PE) Tedavi şekli ( PO/PE) Hangi antibiyotik Hangi antibiyotik Kombinasyon (tekli /kombine) Kombinasyon (tekli /kombine) Süre Süre Profilaksi Profilaksi ? YANIT VERİLMESİ GEREKEN SORULAR Komplike/ komplike olmayan İYE ayrımı

9 Temel İlkeler YD dönemi İYE; hematojen kaynaklıdır. Hidrasyonun düzeltilmesi ve yeterliliği tedavinin başarısını arttırır. Parenteral antibiyotik tedavisi; olabildiğince erken dönemde PO olarak devam edilir. İYE’nu kolaylaştırıcı faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Üriner malformasyon olasılığında, tanı kesinleşinceye dek proflaksi yapılır. Hekimine inanmayan hasta tedaviden sıkılıp bırakır! Yineleme riski artar.

10

11 Akut Körleme Antibakteriyel Tedavi Başlama Gerekliliği Akut başlangıçlı. Yüksek ateş varlığında. 5 yaşın altındaki çocuklarda. Böbrek parankim zedelenme riski taşıyan hastalarda.

12 Akut Körleme Antibakteriyel Tedavi Başlama Gerekliliği US’da obstrüksiyon, taş saptanan hastalar. Üst idrar yolu enfeksiyonu kuşkusu taşıyan hastalar.

13 İYE’larında TEDAVİ A) TEDAVİ EDİCİ 1. AKUT İYE’larında ANTİBAKTERİYEL TEDAVİ 2. YİNELEYEN İYE’larında TEDAVİ (İdrar kültürü ile izlem) B) PROFLAKTİK veya KORUYUCU TEDAVİ C) BASKILAYICI TEDAVİ

14 a) GENEL KURALLAR A) AKUT İYE’larında TEDAVİ - ACİL: Körleme antibakteriyel ted. başlanılmalı Ayaktan /Hastanede tedavi Bölgesel üropatojen direnç % si dikkate alınmalı Uygun ve Etkin Tedavi Tedavi şekli PO olmalı (Ateş +İYE) PE tedavi septik+kusan hastada kullanılmalı - US ile ÜRİNER SİSTEM OBSTR. VARLIĞI ARAŞTIRILMALI Küçük yaş, 2 yaş Dehidratasyon (+) Kusma (+) Ailenin tedaviye uyumsuzluğu Eşlik eden hastalık ? (Sık geçirilen enfeksiyon) ÜST-İYE Ateş (Aksiller > 38.8 C) Sedimentasyon (28 mm/s) Lökositoz (Nötrofil > 9000/mm3) CRP ( >0,92 mg dL) Osmolarite düşüklüğü ( < 240 mOsm/kg su)

15 A) AKUT İYE’larında TEDAVİ b) ANTİBAKTERİYEL TEDAVİ SEÇİMİ 1. BAŞLANGIÇ TED.: (24-48 s. IV ted.) - Aminoglikozit + ampisilin/amoksisilin - III.kuşak sefalosporinler - III.kuşak sefalosporinler YD ve < 3 AY ÇOCUKLARDA 24-48 s. uygulama sonrası klinik iyileşme + kan ve idrar kültürü steril Gentamisin: 7.5 mg/kg/G 3x1 7.5 mg/kg/G 3x1+ Ampisilin Ampisilin 150 mg/kg/G 4x1 veyaAmoksisilin 75-100 mg/kg/G 3x1 75-100 mg/kg/G 3x1 - Sefotaksim 150 mg/kg/G 3x1 +/- - Ampisilin 150 mg/kg/G 4x1

16 A) AKUT İYE’larında TEDAVİ 2. İDAME TEDAVİSİ (PO)  Amoksisilin + klavilunat 50 mg/kg/G 3x1  Sefaleksin 50 mg/kg/G 3x1  Sefaleksin 50 mg/kg/G 3x1 Tedavi toplam süresi: Tedavi sonrası 10-14 gün b) ANTİBAKTERİYEL TEDAVİ SEÇİMİ YD ve < 3 AY ÇOCUKLARDA

17 A) AKUT İYE’larında TEDAVİ 1. BAŞLANGIÇ TED.: (48-72 s.)  III. Kuşak Sefalosporinler - Seftriakson 100 mg/kg/G IV 2x1 - Sefotaksim 150 mg/kg/G IV 3x1 - Aminoglikozit 5-7.5 mg/kg/G IV 3x1 II. Kuşak : II. Kuşak : - Sefuroksim: 20-40 mg/kg/G 48-72. Saat Klinik iyileşme- İDRAR kültürü (-) 48-72. Saat Klinik iyileşme- İDRAR kültürü (-) 2. İDAME TEDAVİSİ: PO 7-10 gün  - 1.kuşak sefalosporinler  - 1.kuşak sefalosporinler - Sefiksim 8-10 mg/kg/G 2x1 PO - SMX-TMP 30-40 mg/kg/G 2x1 PO > 3 AY SÜT ÇOCUĞU ve ÇOCUKLARDA Piyelonefritlerde; Hastanede, uygun IV / PO sıvı b) ANTİBAKTERİYEL TEDAVİ SEÇİMİ ÜST-İYE Ateş (Aksiller > 38.8 C) Sedimentasyon (28 mm/s) Lökositoz (Nötrofil > 9000/mm3) CRP ( >0,92 mg dL) Osmolarite düşüklüğü ( < 240 mOsm/kg su) Küçük yaş, 2 yaş Dehidratasyon (+) Kusma (+) Ailenin tedaviye uyumsuzluğu Eşlik eden hastalık ? (Sık geçirilen enfeksiyon)

18 D.A. 12 Yaş kız OLGU- 1 YAKINMA: 2 gündür idrar yaparken yanma, 2 gündür idrar yaparken yanma, Zaman zaman karın ağrısı (suprapubik bölgede) Obez- Okulda tuvalete gitmiyor. Hemogramda özellik yok Sedimentasyon:10 mm/saat CRP: (-) İdrarda nitrit (+), eritrosit (+) lökosit esteraz (+) Sedimentte 15-20 eritrosit, bol bakteri, 7-8 lökosit Alt-İYE Dizüri Risk faktörü Nitrit+lökosit est+pyüri +bakteri >%95 İYE

19 Rp. 1. Septrin fort tab (800-160) No: bir s: 2x1 (7-10 gün) T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Tarih: 10/03/2006 Hasta Adı: D. A. 63kg OLGU- 1 SMX: 30-50 mg/kg/G Diğer Seçenekler: Bakton,Bactrim,Kemoprim,Trimoks, metoprim SMX-TMP: Bakton,Bactrim,Kemoprim,Trimoks, metoprim cefaks, cefatin, oraceftin,zinnat Sefuroksim: cefaks, cefatin, oraceftin,zinnat İdrar KAB: E.coli 10 5 koloni. İdrar KAB: E.coli 10 5 koloni. SMX-TMP dirençli. SMX-TMP dirençli. Klinik ve laboratuvar yanıt var. Tedaviye devam edildi.

20 YAKINMA: Şiddetli yan ağrısı-kolik benzeri ağrı(1 gündür) Kusma (ağrı sırasında) Ateş (1 gün, 38.9 C) Taş olabileceği söylenilmiş OLGU- 2 A.H. 8 yaş, erkek, Ağırlık: 28 kg, (50-75ps) Başvurusunda genel durumu iyi, kusma ve ateş yok. Sağ kostolomber duyarlılık BKH: 11.500, Nitrit (+), lökositüri (+): bol lökosit ESR ve CRP hafif artmış US: Taş yok, sağda pelvikaliektazi– hidronefroz (Gr.II) PiyelonefritPiyelonefrit Taşlı piyelonefritTaşlı piyelonefrit ObstrüksiyonObstrüksiyon Enfekte obstr.Enfekte obstr.

21 Rp. 1. Cefatin susp. tablet 250 mg No: Bir kutu s: 2 x 1.5 tablet veya ölçek T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Tarih: 02/04/2004 Hasta Adı: A.H. 28 kg OLGU- 2 Diğer Seçenekler: Sefuroksim: cefaks, oraceftin,zinnat 20-30 mg/kg Sefiksim: Zimaks (5-8 mg/kg) III.KuşakAminoglikozit AMPİRİK TEDAVİ

22 Rp. 1. Neutromycine amp. 150 mg=2 cc. No: 6 adet s: 2 x 1 cc IM (3 gün) Kültür negatifleşince 2. Bactrim susp. (200-40) No: bir s: Gece bir ölçek, op. Sonrasına kadar T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Tarih: 02/04/2004 Hasta Adı: A. H... 28kg OLGU- 2 İdrar KAB: Proteus mirabilis 10 5 koloni. Sefalosporin dirençli, aminoglikozid duyarlı (5-7 mg/kg/Gün) UPD operasyonu yapıldı.

23 YAKINMA 2 gündür ateş, karın ağrısı, kusma ÖYKÜ Gündüzleri acil işeme isteği, çömelme, bacak çaprazlama Tanı konulmamış ateş yükseklikleri Fizik bakı: Ateş 39.5 C, dil ve dudaklar kuru LAB: Nitrit (+), İdrar sedimentinde bol lökosit, lökosit silendirleri BKH: 16.400, CRP: 5 (N: 0.6 mg/dL), Sedimentasyon: 40 mm/saat OLGU- 3 İdrar yolları ile ilişkili! AK- 5 yaş, kız İYE + İnstabil mesane

24 Rp. 1. Seftriakson IM. fla. 500 mg No: Dokuz kutu s: 75-100 mg/kg/G 2 x 1.5 flakon IM 2. Uropan susp 5 mg=5 cc No:bir s:2 x 4 cc 3. Oraceftin susp 125 mg No. Bir s: 2x 1.5 ölçek sonra gece yarım ölçek. T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Tarih: 02/03/2006 Hasta Adı: A.K. 16 kg OLGU- 3 Seftriakson: forcef, iesef, novosef, rocephin,unacefin

25 İdrar KAB: Klebsiella pn. 10 5 koloni. İdrar KAB: Klebsiella pn. 10 5 koloni. Sefalosporin duyarlı, klinik yanıt verdi. Sefalosporin duyarlı, klinik yanıt verdi. US’da mesane duvar kalınlığı artmış. Rezidü idrar 40 cc. US’da mesane duvar kalınlığı artmış. Rezidü idrar 40 cc. İleri incelemeler İleri incelemeler Sağda 3. derecede VUR, Sağda 3. derecede VUR, skarlı böbrek skarlı böbrek 6 ay proflaksi 6 ay proflaksi OLGU- 3 VCUG

26 (D.E) 38 günlük erkek hasta Huzursuzluk, emmeme, kusma. FB’da hafif fimozis. İdrar: nitrit (+), protein (-), id.sed: 7-8 lökosit, bazı alanlarda 5-6 lı lökosit kümeleri izlendi. Karın US: Sol böbrekte pelvikaliektazi (PA çap: 11 mm) YENİDOĞAN İYE KOMPLİKE’dir OLGU-4 TANI= İYE Üriner malformasyon ara UPD, VUR,…

27 TEDAVİ Hastaneye yatış. Kusma, yeterli sıvı alamama olasılığı değerlendir--- IV sıvı. Kusma, yeterli sıvı alamama olasılığı değerlendir--- IV sıvı. Aminoglikozid parenteral başlanıldı. Amikasin (Amikozit=100 mg=2 cc) Amikasin (Amikozit=100 mg=2 cc) –15 mg/kg 2’ye bölünmüş olarak OLGU-4

28 Rp. 1. Amikozit fla. 100 mg=2 cc. No: 4 adet s: 6 dizyem sabah, 6 dizyem akşam IV 2. Serum 1/3 mikst 500 cc No: Bir s: İlk gün 24 saatte 500 cc gidecek şekilde dakikada 20 damla. T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Tarih: 02/04/2004 Hasta Adı: D. E. 4.100 gr-42 günlük Ampirik tedavi OLGU-4

29 İdrar KAB: Klebsiella pn. 10 3 koloni (Semptomatik-bebek + koliform) = anlamlı bakteriüri İdrar KAB: Klebsiella pn. 10 3 koloni (Semptomatik-bebek + koliform) = anlamlı bakteriüri 48. saat dirençli Klebsiella üremesi 48. saat dirençli Klebsiella üremesi Yanıt olmaması üzerine imipenem IV tedavisine geçildi. (10 gün) Yanıt olmaması üzerine imipenem IV tedavisine geçildi. (10 gün) Kontrol KAB’da üreme olmadı. Ampisilin ile proflaksiye alındı. Kontrol KAB’da üreme olmadı. Ampisilin ile proflaksiye alındı. OLGU-4

30 Rp. 1. Tienam fla. 500 mg. =100 mL No: 10 adet s: 1/4 flakon 6 saatte bir IV infüzyonla verilir. 100 mg/kg/G = 400 mg/G 3-4 dozda 2. Ampisilin susp 250 mg = 5 mL No: Bir S: Her gece 1.5 cc içecek. Grafi, idrar kültürü normal ise 10-12 gün kullanacak. T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Tarih: 02/04/2004 Hasta Adı: D.... E.... Dr.A.Keskinoğlu OLGU-4

31 I. basamak hekiminin İYE Tedavisinde kullanacağı antibiyotikler SMX-TMP 1. jenerasyon sefalosporin (Sefaleksin,…) 2. jenerasyon sefalosporin (Sefuroksim,…) 3. jenerasyon sefalosporin (Sefiksim,…) AmpisilinAmpisilin+sulbaktam Aminoglikozit (Gentamisin, netilmisin, amikasin)

32


"ÇOCUKLUK ÇAĞI İDRAR YOLU ENFEKSİYONU TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. Ahmet KESKİNOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hast. AD Çocuk Nefrolojisi BD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları