Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜÇ YIL İÇİNDE SALMONELLA ENTERİTİ TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yard.Doç.Dr.Öznur KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜÇ YIL İÇİNDE SALMONELLA ENTERİTİ TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yard.Doç.Dr.Öznur KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk."— Sunum transkripti:

1 ÜÇ YIL İÇİNDE SALMONELLA ENTERİTİ TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yard.Doç.Dr.Öznur KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.

2 Salmonella Bakterileri  Salmonella’lar  kapsülsüz,  sporsuz,  Gram negatif basillerdir.

3  5 ana hastalık tablosuna neden olurlar. 1. Gastroenterit 2. Enterik ateş 3. Bakteriyemi 4. Metastatik (fokal) enfeksiyon 5. Taşıyıcılık

4 Non-tifoidal Salmonella enfeksiyonu bir yılda 93.8 milyon ishal vakası ile 155.000 ölüme sebep olmaktadır. Majowicz SE, Musto J, Scallan E, et al. The global burden of nontyphoidal Salmonella gastroenteritis. Clin Infect Dis. 2010; 50:882 –889.

5 Salmonella gastroenteriti tanısı almış olan hastaların klinik ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı. AMAÇ

6 YÖNTEM

7  Ocak 2010- Ekim 2012 tarihleri arasında  Salmonella gastroenteriti tanısı almış olan hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi

8 BULGULAR

9 Salmonella gastroenteritli vakaların yıllara göre dağılımı 2010 27 / 505 (%5.3) 2011 27 / 480 (%5.6) 2012 13 / 290 (%4.5) Toplam 67 / 1275 (%5.2)

10 Salmonella gastroenteritli vakaların yıllara göre dağılımı İstenen kültür Pozitif kültür Salmonella pozitif 20105057427 (%5.3) 20114806527 (%5.6) 20122903513 (%4.5) toplam127517467 (%5.2)

11 Hastaların Yıllara Göre Dağılımı

12 Hastaların Aylara Göre Dağılımı

13  Yaş  1-16 yıl (4.64 ± 2.91 yıl )  5 yaş altı %62.6  Cinsiyet  39 erkek (%58.2 ) ve 28 kız (%41.8)

14 İnsanda hastalık oluşturan tifo dışı salmonella enfeksiyonları  sıklıkla kümes hayvanları,  yumurta,  et ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdalarla ilişkilidir.

15 Etiyolojik Faktörlerin Yüzde Dağılımı

16 Hastaların Semptom ve Bulguların Dağılımı Semptomlar N% Ateş4161.1 İshal --Kanlı ishal 6495.5 710.4 Kusma2334.3 Karın ağrısı2232.8 Halsizlik45.9 Beslenememe57.4

17 Bulgular N% Ateş ( ≥38°C)3044.7 Dehidratasyon3247.7 Dehidratasyon derecesi -Hafif2165.6 -Orta721.9 -Ağır412.5

18 Hastaların Laboratuvar Değerleri Laboratuvar değerleriMinimumMaksimumOrtalama Standart Sapma Lökosit ( /mm 3 )2.10023.50010.9305.710 Nötrofil ( /mm 3 )1.50019.4007.8804.960 CRP (mg/litre)0.1427.664.1676.24 Sedimantasyon (mm/saat)55734.7213.64

19 Hastaların Enfeksiyon Belirteçleri Enfeksiyon belirteçleri N% Lökositoz821.6 Lökopeni718.9 Nötrofili1335.1 Nötropeni12.7 CRP ≤ 2.8 mg/litre38.1 CRP 2.9-15 mg/litre718.9 CRP 16-50 mg/litre1129.7 CRP >50 mg/litre1643.2 Sedimantasyon >20 mm/saat418.2 Sedimantasyon ≤20 mm/saat1881.8

20

21 TANI 65/67(%97.0) gaita kültürü 4/12 (%30.0) gaita PCR

22 DİĞERLERİ Widal seroloji 4/7 (%57.1) pozitif

23 Tedavi  Yatarak tedavi 23/67 (%34.3)  Yatış süresi 1-10 gün (ort.3.3 gün).

24 Taşıyıcılık  1/67 (%1.5)

25 SONUÇ

26  Salmonella gastroenteriti çocuklarda ishal ve ateş gibi bulgulara yol açmaktadır.  Belirgin lökosit artışına neden olmaksızın sedimentasyon ve CRP değerlerinde yükselmeye neden olmaktadır.  Gaita kültürü tanıda önemlidir. Kültür negatif olgularda PCR ile tanı konulabilir.

27 Teşekkür Ederim


"ÜÇ YIL İÇİNDE SALMONELLA ENTERİTİ TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yard.Doç.Dr.Öznur KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları