Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr Salim Çalışkan. İYE, sıklık, skar  Çocukluk çağında en sık 2. enfeksiyon  Küçük bir bölümünde böbreğin zarar görme şansı var (Skar)  Ateşli İYE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr Salim Çalışkan. İYE, sıklık, skar  Çocukluk çağında en sık 2. enfeksiyon  Küçük bir bölümünde böbreğin zarar görme şansı var (Skar)  Ateşli İYE."— Sunum transkripti:

1 Dr Salim Çalışkan

2 İYE, sıklık, skar  Çocukluk çağında en sık 2. enfeksiyon  Küçük bir bölümünde böbreğin zarar görme şansı var (Skar)  Ateşli İYE geçiren küçük çocuklarda (2-24 ay) skar gelişme riski diğerlerine göre yüksek

3 Pediatrics 2011, 128:595

4 Kanıt düzeyi AAP, Pediatrics, 2011

5

6 Genel durumunu değerlendir. Hemen AB verilmesi gerekli mi? Hemen AB verilmesi gerekiyorHemen AB verilmesi gerektirecek kadar kötü değil İdrar tahlili ve kültürü al 2-24 aylık odağı belli olmayan ateşli çocuk Kanıt düzeyi: A AAP, Pediatrics, 2011

7 Torba ile yalancı (+) oranı İYE PrevalansıYalancı (+) % 5% 88 Ateşli erkek çocuk% 2% 95 Sünnetli erkek çocuk% 0,2% 99

8 Suprapubik Aspirasyon  Altın standart  Başarı şansı %23-90  Riski çok düşük  İnvazif

9 Suprapubik aspirasyon

10 Kateterizasyon  SPA’ya göre  Duyarlılığı %95  Özgünlüğü %99  İlk birkaç damla dışarı

11 Genel durumunu değerlendir. Hemen AB verilmesi gerekli mi? Hemen AB verilmesi gerekiyorHemen AB verilmesi gerektirecek kadar kötü değil İYE olasılığını değerlendir İdrar tahlili ve kültürü al 2-24 aylık odağı belli olmayan ateşli çocuk AAP, Pediatrics, 2011

12 İYE olasılığı <% 1 İYE olasılığı  düşük olasılık >% 3 İYE olasılığı  yüksek olasılık olarak kabul ediliyor  Kızlarda İYE riski 2.2 defa daha fazla  Sünnetsiz erkek çocuklarda sünnetlilere göre 4-20 defa daha fazla

13 İYE olasılığıRisk faktörü sayısı ≤ %1Hiçbiri ≤ %2Yalnızca biri İYE olasılığı Risk faktörü sayısı sünnetsizsünnetli ≤ %1 aYalnızca biri ≤ %2HiçbiriYalnızca ikisi Yaş < 12 ay Ateş ≥ 39°C Ateş süresi ≥ 2 gün Başka enfeksiyon odağı yok Yaş < 12 ay Ateş ≥ 39°C Ateş süresi ≥ 2 gün Başka enfeksiyon odağı yok ♀ Ateş ≥ 39°C Ateş süresi ≥ 24 saat Başka enfeksiyon odağı yok Ateş ≥ 39°C Ateş süresi ≥ 24 saat Başka enfeksiyon odağı yok ♂ AAP Clinical practise guideline Pediatrics 2011 ‘den uyarlamış a; İYE olasılığı >%1 (risk faktörü yokken) Kız ve erkeklerde İYE olasılığı AAP, Pediatrics, 2011

14 Genel durumunu değerlendir. Hemen AB verilmesi gerekli mi? Hemen AB verilmesi gerekiyorHemen AB verilmesi gerektirecek kadar kötü değil İYE olasılığını değerlendir İdrar tahlili ve kültürü al Olasılık düşük 2-24 aylık odağı belli olmayan ateşli çocuk İzlem Kanıt düzeyi: A AAP, Pediatrics, 2011

15 Genel durumunu değerlendir. Hemen AB verilmesi gerekli mi? Hemen AB verilmesi gerekiyorHemen AB verilmesi gerektirecek kadar kötü değil İYE olasılığını değerlendir İdrar tahlili ve kültürü al Yalnızca TİT al Olasılık yüksek 2-24 aylık odağı belli olmayan ateşli çocuk TİT (+) ise Kanıt düzeyi: A 1 2 AAP, Pediatrics, 2011

16 TestDuyarlılık, % Özgüllük, % Lökosit esteraz8378 Nitrit5398 Mikroskopi, lökosit7381 Mikroskopi, bakteri8183 LE ± Nitrit ± Mikroskopi99,870 İdrar tahlili

17 Tanı Piyüri ± Bakteriüri + Kültürde bakteri 50.000 CFU/ml İYE Kanıt düzeyi: C Neden TİT?

18 Asemptomatik bakteriüria Patojen immün yanıta neden olmuyor, bu nedenle piyüri yok Kendiliğinden kayboluyor Tedavi gerekmiyor! Süt çocuğunda Erkeklerde % 2,5 Kızlarda % 0,9 Saadeh SA, Mattoo TK; Pediatr Nephrol 2011 Tullus K, Pediatr Nephrol 2011

19

20 İYESkar Hipertansiyon KBY VUR Cerrahi Antibiyotik profilaksisi Enfeksiyonların tedavisi Skar oluşumu Eski görüş Montini, ESPN, Krakow 2011

21 Skar oluşumunda yeni görüş Hasarın ne kadarı sonradan gelişiyor? Montini, Tullus, Hewitt; N Engl J Med 2011

22 Primer VUR İYE Skar (Post-infeksiyöz) Hipo-displazi Montini, ESPN, Krakow 2011

23 VUR - displazi Primer VUR ve displazi genetik kökenlidir Bir bölüm hastada doğuştan beri her ikisi de vardır

24

25 İYE’de görüntülemenin amacı ne olmalı? Skar gelişimine yol açacak risk faktörlerini ortaya koymak Obstrüksiyon VUR???

26 Görüntüleme – Üriner US Ateşli İYE geçiren her süt çocuğu üriner US ile görüntülenmelidir Tedaviye yanıt (-) ise ilk 48 saatte Amaç: Obtrüksiyonun ortaya konması Kanıt düzeyi: C Tedaviye yanıt (+) ise daha geç dönemde US

27 Görüntüleme – DMSA (Statik Böbrek Sintigrafisi) Akut dönemde DMSA’da tutulum yalnızca piyelonefriti gösterir, tedaviyi etkilemez İYE’den 4-6 ay sonraki DMSA skarı gösterir

28 VCUG İlk ateşli İYE’dan sonra VCUG yapalım mı? VUR - Skar ilişkisi iyi bilinir VUR’u ortaya çıkarmak skar önlenmesine yararı olacak mı? Orta düşük dereceli VUR’ların İYE eşliğinde ciddi skar gelişimine yol açtığına dair kanıt yoktur

29 Uluslararası VUR derecelendirmesi Montini, Tullus, Hewitt; N Engl J Med 2011

30 İlk defa ateşli İYE geçiren hayali 100 çocuğun olası VCUG sonuçları İlk İYE’dan sonra N = 100 % VUR yok65 I-III. Derece VUR29 IV. Derece VUR5 V. Derece VUR1 AAP, Pediatrics, 2011

31 İlk ateşli İYE sonrası VCUG’te kazanç - kayıp VUR yok 65 I-III. VUR 29 Toplam 93 IV. VUR 6 V. VUR 1 Toplam 7

32 Sonuç VUR yok 65 I-III. VUR 29 Toplam 93 IV. VUR 6 V. VUR 1 Toplam 7

33 Neden ateşli İYE tekrarladığında VCUG?

34 Tekrarlayan İYE sonrası VCUG İlk İYE’dan sonra N = 100 % Tekrardan sonra N = 10 % VUR yok6526 I-III. Derece VUR2956 IV. Derece VUR512 V. Derece VUR16 Kanıt düzeyi: X Çalışma yapılması mümkün değil, ancak kar-zarar hesabı çok net AAP, Pediatrics, 2011

35 Artık 1999’da AAP önerdiği gibi her ateşli İYE geçiren çocuğa VCUG önerilmiyor! VCUG endikasyonları  Tekrarlayan ateşli İYE  Üriner sistem US’da patolojik bulgu  Atipik İYE Kanıt düzeyi: B Kanıt düzeyi: X

36 Atipik İYE  E.Coli dışı etken  Ciddi hasta görünüm  Zayıf idrar akımı  Abdominal veya mesanede kitle  Kreatininde artış  Septisemi  AB’e 48 saat içinde yanıt olmaması NICE kılavuzu, 2007

37

38 Tedavi Oral tedavi IV tedavi kadar etkin Yalnızca ağızdan alamayan veya toksik görünümde olan çocuğa 24-48 saat parenteral tedavi Kanıt düzeyi: A Süre 7 - 14 gün seçilebilir Kanıt düzeyi: B

39 Oral tedavi seçenekleri Saadeh SA, Mattoo TK; Pediatr Nephrol 2011 AntibiyotikDoz Cefixime8 mg/kg/gün (2 doza böl.) Cefdinir14 mg/kg/gün (2 doza böl.) Amoxicillin-clavulanate25-45 mg/kg/gün (2-3 doza böl.) Ciprofloxacin20-30 mg/kg/gün (2 doza böl.)

40 Parenteral tedavi seçenekleri Saadeh SA, Mattoo TK; Pediatr Nephrol 2011 AntibiiyotikDoz Ampicillin100 mg/kg/gün (4 doza böl.) Cefotaxime100-200 mg/kg/gün (3 doza böl.) Ceftriaxone50-100 mg/kg/gün (2 doza böl.) Cefepime100 mg/kg/gün (2 doza böl.) Gentamicin7.5 mg/kg/gün (3 doza böl.)

41 Ateşli İYE geçiren hasta ebeveynleri bundan sonraki ateşli bir hastalıkta en kısa sürede doktora başvurmalıdırlar Tedaviye erken başlanması skar olasılığını azaltır Kanıt düzeyi: C AAP, Pediatrics, 2011 Jodal U Infect Dis Clin North Am. 1987;

42

43 Profilaksi ne kadar etkin? 6 yeni çalışma profilaksinin etkinliğini kanıtlamış değil! Profilaksi bakteriyel direncin artmasına neden oluyor Yıln Garin et al.218 Roussey-Kesler et al225 Peninesi et al.100 Montini et al.338 Craig et al.576 Swedish Reflux Trial203

44

45 Metaanaliz (AAP) Sonuç profilaksiyi desteklemiyor! AAP, Pediatrics 2012

46 Profilaksi RIVUR çalışmasının sonucu bekleniyor (Mart 2013) n=750 Yüksek dereceli VUR hasta sayısı yeterli değil!

47

48 AUA kılavuzu < 1 yaş > 1 yaş

49 Profilaksi seçenekleri Saadeh SA, Mattoo TK; Pediatr Nephrol 2011 Antibiyotik TMP-SMX Nitrofurantoin Amoxicillin Amoxcillin-clavulanate Cephalexin Cefixime


"Dr Salim Çalışkan. İYE, sıklık, skar  Çocukluk çağında en sık 2. enfeksiyon  Küçük bir bölümünde böbreğin zarar görme şansı var (Skar)  Ateşli İYE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları