Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP)

2 PROJENİN BÜTÇESİ Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği 2006 Programı Hibesi 3.7 MİLYON EURO

3 PROJENİN AMACI Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması sürecinde ilköğretimden ortaöğretimin sonuna kadar, sistemi daha etkin ve verimli bir hale getirebilmek için Bakanlığımızın idari kapasitesini, yönetim ve organizasyon kapasitesini, mali kaynakları kullana bilme kapasitesini ve izleme-değerlendirme kapasitesini artırmaya yardımcı olmaktır.

4 PROJENİN ÇIKTILARI Projede ulaşılmak istenen 5 sonuç vardır.
AB üye ülkelerinin iyi örneklerindeki kurumsal yönetim, organizasyon, mali kaynakların kullanılması ve izleme-değerlendirme konularında ilgili taraflar bilgilendirilmiştir. Faaliyetler : 2 Uluslar arası sempozyum 4 Çalışma ziyareti

5 PROJENİN ÇIKTILARI 2. Sonuç:
Türkiye’de eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlarını daha iyi yansıtmak için, Bakanlık yapısının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir eylem planı (strateji belgesi) oluşturulmuştur. Faaliyetler : SWOT Analizi-Merkez ve TaşraTeşkilat (10 il) Çalışma Grupları

6 PROJENİN ÇIKTILARI 3. Sonuç:
Kurumsal yönetişim, yerinden yönetimi kapsayan yönetim ve organizasyon, mali kaynakların kullanımı ve izleme & değerlendirme konularına yönelik taslak kanun; yeniden gözden geçirilmek ve karar verilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığının üst düzey yöneticilerine sunulmuştur. Faaliyetler : 3797 sayılı kanun için taslak ek düzenlemeler hazırlamak

7 PROJENİN ÇIKTILARI 4. Sonuç: Kurumsal yönetişim kapasitesi göz önünde tutularak Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve il düzeyindeki insan kaynakları kapasitesi artırılmıştır. Faaliyetler : 10 ilde düzenlenecek 200 üst düzey yönetici için 2 çalıştay 400 orta kademe yönetici için 5 çalıştay 400 orta kademe yönetici için 4 çalıştay

8 PROJENİN ÇIKTILARI 5. Sonuç: Projenin sonuçlarına yönelik bir ulusal ve bir uluslar arası konferans düzenlenmiştir. Faaliyetler : 1 uluslar arası sempozyum 1 ulusal sempozyum Proje süresince 7 bülten ve sürekli güncellenen web sitesi

9 PROJE BİLEŞENLERİ Politika Geliştirme / Eylem Planı Hazırlama
İnsan Kaynaklarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi / Eğitim 9

10 İnsan Kaynaklarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi / Eğitim Aktiviteleri Merkezde ve 10 ilde 3 grup için gerçekleştirilecektir. Katılımcılar : Genel Müdürler Genel Müdür Yardımcıları İl Milli Eğitim Müdürleri İlçe Milli Eğitim Müdürleri Grup 1 : 200 üst düzey yönetici 2 çalıştay Grup 2 : 400 yönetici 5 çalıştay Grup 3 : 400 yönetici 4 çalıştay

11 Politika Geliştirme / Eylem Planı Hazırlama Aktiviteleri Merkez Teşkilatta ve 10 ilde gerçekleştirilecektir. Konya Antalya İzmir Ankara Van İstanbul Trabzon Mardin Kahramanmaraş Kırşehir 11

12 POLİTİKA ÇALIŞMA GRUPLARI
Yerel yetkililere devredilecek eğitim hizmetleri Finans ve kaynakların verimli kullanımı Veri transferini ve veriye ulaşma mekanizmalarını güçlendirmek İzleme ve değerlendirme mekanizmalarını güçlendirmek

13 POLİTİKA ÇALIŞMA KONULARI
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı için roller, sorumluluklar ve görev tanımları belirlenerek ihtiyaçlara göre yeniden tanımlanacaktır. Eğitim ortaklarının (öğrenciler, öğretmenler, okul aile birlikleri, okul yönetimi, aileler, sivil toplum örgütleri, sosyal ortaklar) rol ve sorumlulukları Türkiye’deki eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanacaktır.

14 PROJE POLİTİKA GRUBU Kurum/Birim Adı-Soyadı Görevi Unvanı 1
MEB Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK PKM’den sorumlu Müsteşar Yardımcısı Başkan 2 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Dr. Muammer YILDIZ Kurul Üyesi ve Kurul Başkan Yardımcısı Üye 3 MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı Osman KOCAMAN Teftiş Kurulu Başmüf. Başkan Yardımcısı 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı Gülten GÜZEL Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Bşk. 5 Hukuk Müşavirliği Hamit İNAN Hukuk Müşaviri 6 MEB Personel Genel Müdürlüğü Bekir ERDOĞAN Personel Genel Müdür Yardımcısı 7 İç Denetim Birimi Başkanlığı Durmuş GÖKMEN Başkan Yardımcısı 8 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Dr. Recep ALTIN 9 Özlem KAYA Proje Yöneticisi 10 Mustafa AKSOY Politika Uzmanı 11 Reinhard ROLLA Takım Lideri 12 Uwe P. MOLLER

15 MEBGEP AKTİVİTELER AKIŞ ŞEMASI
AÇILIŞ KONFERANSI WEB SİTESİ SWOT ANALİZİ MERKEZ ULUSLAR ARASI KONFERANS ANKARA İZLEME 1 SWOT ANALİZİ İLLER BÜLTEN 1 ULUSLAR ARASI KONFERANS İSTANBUL İZLEME 2 ÇALIŞMA GRUBU 1 YEREL EĞİTİM HİZMETLERİ ÇALIŞMA ZİYARETİ 1 İZLEME 3 BÜLTEN 2 ÇALIŞMA GRUBU 2 MALİ KAYNAĞIN ETKİN KULLANIMI ÇALIŞMA ZİYARETİ 2 İZLEME 4 ÇALIŞMA ZİYARETİ 3 ÇALIŞMA GRUBU 3 İZLEME DEĞERLENDİRME MEKANİZMALARI BÜLTEN 3 ÇALIŞMA ZİYARETİ 4 İZLEME 5 ÇALIŞMA GRUBU 4 VERİYE ULAŞIM MEKANİZMALARI İZLEME 6 ÇALIŞMA KONUSU 5 EĞİTİM ORTAKLARININ ROLLERİ YÖNETİCİ EĞİTİMİ 1 BÜLTEN 4 YÖNETİCİ EĞİTİMİ 2 ÇALIŞMA KONUSU 6 TEŞKİLAT BİRİMLERİNİN ROLLERİ İZLEME 7 YÖNETİCİ EĞİTİMİ 3 BÜLTEN 5 KOORDİNASYON TOPLANTISI İZLEME 8 YEŞİL BELGE İZLEME 9 BÜLTEN 6 TASLAK KANUN ULUSAL KONFERANS ANKARA İZLEME 10 ULUSLAR ARASI KONFERANS İSTANBUL BÜLTEN 7

16 UZMANLIKLAR Uzun dönemli uzmanlar Çalışma günleri Takım Lideri
Politika Uzmanı İnsan Kaynakları ve Eğitim Planlama Uzmanı 220 çalışma günü İdari Mali İşler Uzmanı Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı TOPLAM 1595 Kısa Dönemli Uzmanlar İzleme ve Değerlendirme Uzmanı 110 adam/gün 680 adam/gün 440 adam/gün 1230

17 PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ (PKM)
PROJE YÖNETİM ŞEMASI MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI PROJE YÖNETİM KURULU PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ (PKM) PROJE UYGULAMA EKİBİ

18 PROJE YÖNETİM KURULU Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı (Başkan)
Projelerden sorumlu MEB Müsteşar Yardımcısı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı Personel Genel Müdürü İlköğretim Genel Müdürü Orta Öğretim Genel Müdürü Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü İç Denetim Birimi Başkanı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı DPT temsilcisi Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı temsilcisi YÖK temsilcisi AB Türkiye Delegasyonu temsilcisi (gözlemci) Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcisi (gözlemci)

19 ÇALIŞMA GRUBU 1: YEREL YETKİLİLERE DEVREDİLECEK EĞİTİM HİZMETLERİ
No Kurum-Birim Adı-Soyadı Görevi 1 Strateji Geliştirme Başkanlığı Fatih İŞLEK Mali Hizmetler Uzman 2 İlköğretim Genel Müdürlüğü Reyhan GAZEL Şube Md. 3 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü İsmail YILDIZ 4 Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Şeref ARSLAN Grv. Uzm.Öğrt. 5 Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Nurhayat CANATAN Uzm.Öğrt. 6 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Fehmi YERLİKAYA 7 Personel Genel Müdürlüğü Kutlay ŞİMŞEK 8 Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Zihni ÖZDEMİR Proje Koordinasyon ve Program Geliştirme Bölümü Md. Yrd. 9 Trabzon Millî Eğitim Müdürlüğü Selim Yavuz SANDIKÇI Trabzon Milli Eğitim Müdürü 10 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Dr. Recep ALTIN Başkan Yardımcısı 11 Özlem KAYA Proje Yöneticisi 12 MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Zeynep ÖÇGÜDER Proje Uzmanı

20 ÇALIŞMA GRUBU 2: FİNANSMAN VE KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMI
No Kurum-Birim Adı-Soyadı Görevi 1 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı M.Sami ÖNAL Şube Mdr. 2 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dr. Nihal COŞKUN Müf. Yrd. 3 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı Şule KARADAVUT Mali Hizmetler Uzman 4 MEB Personel Genel Müdürlüğü Emine B. TOPTAL Eğitim Uzmanı 5 İşletmeler Dairesi Başkanlığı Emin KAYALI Şube Müdürü 6 Antalya Millî Eğitim Müdürlüğü İsa GÜZEL 7 İzmir Millî Eğitim Müdürlüğü Mustafa ÇAKAL Mdr. Yrd. 8 K. Maraş Millî Eğitim Müdürlüğü Orhan DALKIRAN Mdr. Yrd. Vekili 9 Mardin Millî Eğitim Müdürlüğü Selim UÇAR Müd. Yrd. 10 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Dr. Recep ALTIN Başkan Yardımcısı 11 Özlem KAYA Proje Yöneticisi 12 MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Sevilay ÜNAL Proje Uzmanı

21 ÇALIŞMA GRUBU 3: VERİ TOPLAMA VE VERİYE ULAŞIM MEKANİZMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ
No Kurum-Birim Adı-Soyadı Görevi 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı Dr. Davut OLGUN Müf. Yrd. 2 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı Yavuz ATEŞ Mali Hizmetler Uzmanı 3 Ali ARSLAN 4 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Burak GÜL Öğretmen 5 MEB Personel Genel Müdürlüğü Volkan ARSLAN Şube Müdürü 6 İç Denetim Birimi Başkanlığı Nihat AKBULUT İç Denetçi 7 Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Murat İBİŞ 8 Konya Millî Eğitim Müdürlüğü Seyit Ali BÜYÜK Mdr.Yrd. 9 MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Dr. Recep ALTIN Başkan Yardımcısı 10 Özlem KAYA Proje Yöneticisi 11 Mustafa AKSOY Proje Uzmanı

22 ÇALIŞMA GRUBU 4: İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEKANİZMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ
No Kurum-Birim Adı-Soyadı Görevi 1 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı M.Sami ÖNAL Şube Md. 2 MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı Dilek GÜLEÇYÜZ Öğretmen 3 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Y.Mühendis 4 MEB Personel Genel Müdürlüğü H.Ömer GÜLSEREN Uzman Öğretmen 5 Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Fikret YALIM 6 İç Denetim Birimi Başkanlığı Fevzi VURGUN İç Denetçi 7 İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Aydın ŞENEL Müd. Yrd. 8 Kırşehir Millî Eğitim Müdürlüğü Şevket KARADENİZ Milli Eğitim Mdr. Yrd. 9 Van Millî Eğitim Müdürlüğü M. Nesim ALKAN 10 MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Dr. Recep ALTIN Başkan Yardımcısı 11 Özlem KAYA Proje Yöneticisi 12 Mustafa AKSOY Proje Uzmanı

23 TEŞEKKÜRLER PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI


"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları