Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP) 2008-2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP) 2008-2009."— Sunum transkripti:

1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP) 2008-2009

2 Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği 2006 Programı Hibesi 3.7 MİLYON EURO PROJENİN BÜTÇESİ

3 PROJENİN AMACI Millî Eğitim Bakanlığının yeniden yapılandırılması sürecinde ilköğretimden ortaöğretimin sonuna kadar, sistemi daha etkin ve verimli bir hale getirebilmek için Bakanlığımızın idari kapasitesini, yönetim ve organizasyon kapasitesini, mali kaynakları kullana bilme kapasitesini ve izleme-değerlendirme kapasitesini artırmaya yardımcı olmaktır.

4 PROJENİN ÇIKTILARI Projede ulaşılmak istenen 5 sonuç vardır. 1. Sonuç : AB üye ülkelerinin iyi örneklerindeki kurumsal yönetim, organizasyon, mali kaynakların kullanılması ve izleme-değerlendirme konularında ilgili taraflar bilgilendirilmiştir. Faaliyetler : 2 U luslar arası sempozyum 4 Çalışma ziyareti

5 PROJENİN ÇIKTILARI 2. Sonuç: Türkiye’de eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlarını daha iyi yansıtmak için, Bakanlık yapısının yeniden yapılandırılmasına yönelik bir eylem planı (strateji belgesi) oluşturulmuştur. Faaliyetler : SWOT Analizi-Merkez ve TaşraTeşkilat (10 il) Çalışma Grupları

6 PROJENİN ÇIKTILARI 3. Sonuç: Kurumsal yönetişim, yerinden yönetimi kapsayan yönetim ve organizasyon, mali kaynakların kullanımı ve izleme & değerlendirme konularına yönelik taslak kanun; yeniden gözden geçirilmek ve karar verilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığının üst düzey yöneticilerine sunulmuştur. Faaliyetler : 3797 sayılı kanun için taslak ek düzenlemeler hazırlamak

7 PROJENİN ÇIKTILARI 4. Sonuç: Kurumsal yönetişim kapasitesi göz önünde tutularak Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve il düzeyindeki insan kaynakları kapasitesi artırılmıştır. Faaliyetler : 10 ilde düzenlenecek 200 üst düzey yönetici için 2 çalıştay 400 orta kademe yönetici için 5 çalıştay 400 orta kademe yönetici için 4 çalıştay

8 PROJENİN ÇIKTILARI 5. Sonuç: Projenin sonuçlarına yönelik bir ulusal ve bir uluslar arası konferans düzenlenmiştir. Faaliyetler : 1 uluslar arası sempozyum 1 ulusal sempozyum Proje süresince 7 bülten ve sürekli güncellenen web sitesi

9 PROJE BİLEŞENLERİ 9 1. Politika Geliştirme / Eylem Planı Hazırlama 2. İnsan Kaynaklarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi / Eğitim

10 İnsan Kaynaklarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi / Eğitim Aktiviteleri Merkezde ve 10 ilde 3 grup için gerçekleştirilecektir. Katılımcılar : Genel Müdürler Genel Müdür Yardımcıları İl Milli Eğitim Müdürleri İlçe Milli Eğitim Müdürleri 10 Grup 1 : 200 üst düzey yönetici 2 çalıştay Grup 2 : 400 yönetici5 çalıştay Grup 3 : 400 yönetici4 çalıştay

11 Politika Geliştirme / Eylem Planı Hazırlama Aktiviteleri Merkez Teşkilatta ve 10 ilde gerçekleştirilecektir. 11 1. İstanbul 2. Trabzon 3. Mardin 4. Kahramanmaraş 5. Kırşehir 6.Konya 7.Antalya 8.İzmir 9.Ankara 10. Van

12 POLİTİKA ÇALIŞMA GRUPLARI 12 A. Yerel yetkililere devredilecek eğitim hizmetleri B. Finans ve kaynakların verimli kullanımı C. Veri transferini ve veriye ulaşma mekanizmalarını güçlendirmek D. İzleme ve değerlendirme mekanizmalarını güçlendirmek

13 POLİTİKA ÇALIŞMA KONULARI Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı için roller, sorumluluklar ve görev tanımları belirlenerek ihtiyaçlara göre yeniden tanımlanacaktır. Eğitim ortaklarının (öğrenciler, öğretmenler, okul aile birlikleri, okul yönetimi, aileler, sivil toplum örgütleri, sosyal ortaklar) rol ve sorumlulukları Türkiye’deki eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanacaktır. 13

14 PROJE POLİTİKA GRUBU Kurum/BirimAdı-SoyadıGörevi Unvanı 1 MEB Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK PKM’den sorumlu Müsteşar Yardımcısı Başkan 2 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Dr. Muammer YILDIZ Kurul Üyesi ve Kurul Başkan Yardımcısı Üye 3 MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı Osman KOCAMAN Teftiş Kurulu Başmüf. Başkan Yardımcısı Üye 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı Gülten GÜZEL Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Bşk. Üye 5Hukuk MüşavirliğiHamit İNANHukuk Müşaviri Üye 6 MEB Personel Genel Müdürlüğü Bekir ERDOĞAN Personel Genel Müdür Yardımcısı Üye 7 İç Denetim Birimi Başkanlığı Durmuş GÖKMENBaşkan Yardımcısı Üye 8 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Dr. Recep ALTINBaşkan Yardımcısı Üye 9 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Özlem KAYAProje Yöneticisi Üye 10 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Mustafa AKSOYPolitika Uzmanı Üye 11 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Reinhard ROLLATakım Lideri Üye 12 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Uwe P. MOLLERPolitika Uzmanı Üye 14

15 SWOT ANALİZİ MERKEZ YÖNETİCİ EĞİTİMİ 1 ÇALIŞMA GRUBU 1 YEREL EĞİTİM HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBU 2 MALİ KAYNAĞIN ETKİN KULLANIMI ÇALIŞMA GRUBU 3 İZLEME DEĞERLENDİRME MEKANİZMALARI ÇALIŞMA GRUBU 4 VERİYE ULAŞIM MEKANİZMALARI AÇILIŞ KONFERANSI SWOT ANALİZİ İLLER YÖNETİCİ EĞİTİMİ 2 YÖNETİCİ EĞİTİMİ 3 YEŞİL BELGE TASLAK KANUN ÇALIŞMA KONUSU 5 EĞİTİM ORTAKLARININ ROLLERİ ÇALIŞMA KONUSU 6 TEŞKİLAT BİRİMLERİNİN ROLLERİ İZLEME 1 İZLEME 2 İZLEME 3 İZLEME 4 İZLEME 5 İZLEME 6 İZLEME 7 İZLEME 8 İZLEME 9 İZLEME 10 ULUSLAR ARASI KONFERANS ANKARA ULUSLAR ARASI KONFERANS İSTANBUL ÇALIŞMA ZİYARETİ 1 ÇALIŞMA ZİYARETİ 2 ÇALIŞMA ZİYARETİ 3 ÇALIŞMA ZİYARETİ 4 BÜLTEN 1 BÜLTEN 2 BÜLTEN 3 BÜLTEN 4 BÜLTEN 5 BÜLTEN 6 BÜLTEN 7 ULUSAL KONFERANS ANKARA ULUSLAR ARASI KONFERANS İSTANBUL WEB SİTESİWEB SİTESİ MEBGEP AKTİVİTELER AKIŞ ŞEMASI KOORDİNASYON TOPLANTISI

16 UZMANLIKLAR Uzun dönemli uzmanlar Çalışma günleri Takım Lideri385 çalışma günü Politika Uzmanı385 çalışma günü İnsan Kaynakları ve Eğitim Planlama Uzmanı220 çalışma günü İdari Mali İşler Uzmanı385 çalışma günü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı220 çalışma günü TOPLAM1595 Kısa Dönemli Uzmanlar İzleme ve Değerlendirme Uzmanı110 adam/gün İnsan Kaynakları ve Eğitim Planlama Uzmanı680 adam/gün Politika Uzmanı440 adam/gün TOPLAM1230

17 PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ (PKM) PROJE UYGULAMA EKİBİ PROJE YÖNETİM KURULU MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI PROJE YÖNETİM ŞEMASI

18 PROJE YÖNETİM KURULU Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı (Başkan) Projelerden sorumlu MEB Müsteşar Yardımcısı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Teftiş Kurulu Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı Personel Genel Müdürü İlköğretim Genel Müdürü Orta Öğretim Genel Müdürü Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü İç Denetim Birimi Başkanı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanı DPT temsilcisi Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı temsilcisi YÖK temsilcisi AB Türkiye Delegasyonu temsilcisi (gözlemci) Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcisi (gözlemci)

19 ÇALIŞMA GRUBU 1: YEREL YETKİLİLERE DEVREDİLECEK EĞİTİM HİZMETLERİ NoKurum-BirimAdı-SoyadıGörevi 1 Strateji Geliştirme Başkanlığı Fatih İŞLEKMali Hizmetler Uzman 2 İlköğretim Genel MüdürlüğüReyhan GAZELŞube Md. 3 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü İsmail YILDIZŞube Md. 4 Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Şeref ARSLANGrv. Uzm.Öğrt. 5 Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Nurhayat CANATANUzm.Öğrt. 6 Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Fehmi YERLİKAYAŞube Md. 7 Personel Genel MüdürlüğüKutlay ŞİMŞEKŞube Md. 8 Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü Zihni ÖZDEMİR Proje Koordinasyon ve Program Geliştirme Bölümü Md. Yrd. 9 Trabzon Millî Eğitim Müdürlüğü Selim Yavuz SANDIKÇITrabzon Milli Eğitim Müdürü 10 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Dr. Recep ALTINBaşkan Yardımcısı 11 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Özlem KAYAProje Yöneticisi 12 MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Zeynep ÖÇGÜDERProje Uzmanı 19

20 ÇALIŞMA GRUBU 2: FİNANSMAN VE KAYNAKLARIN ETKİN KULLANIMI NoKurum-BirimAdı-SoyadıGörevi 1 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı M.Sami ÖNALŞube Mdr. 2Teftiş Kurulu BaşkanlığıDr. Nihal COŞKUNMüf. Yrd. 3MEB Strateji Geliştirme BaşkanlığıŞule KARADAVUTMali Hizmetler Uzman 4 MEB Personel Genel MüdürlüğüEmine B. TOPTALEğitim Uzmanı 5İşletmeler Dairesi BaşkanlığıEmin KAYALIŞube Müdürü 6Antalya Millî Eğitim Müdürlüğüİsa GÜZELŞube Müdürü 7İzmir Millî Eğitim MüdürlüğüMustafa ÇAKALMdr. Yrd. 8K. Maraş Millî Eğitim MüdürlüğüOrhan DALKIRAN Mdr. Yrd. Vekili 9Mardin Millî Eğitim MüdürlüğüSelim UÇARMüd. Yrd. 10 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Dr. Recep ALTINBaşkan Yardımcısı 11 Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Özlem KAYAProje Yöneticisi 12 MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Sevilay ÜNALProje Uzmanı 20

21 ÇALIŞMA GRUBU 3: VERİ TOPLAMA VE VERİYE ULAŞIM MEKANİZMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ NoKurum-BirimAdı-SoyadıGörevi 1 Teftiş Kurulu BaşkanlığıDr. Davut OLGUNMüf. Yrd. 2MEB Strateji Geliştirme BaşkanlığıYavuz ATEŞMali Hizmetler Uzmanı 3MEB Strateji Geliştirme BaşkanlığıAli ARSLANMali Hizmetler Uzmanı 4 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Burak GÜLÖğretmen 5 MEB Personel Genel MüdürlüğüVolkan ARSLANŞube Müdürü 6 İç Denetim Birimi BaşkanlığıNihat AKBULUTİç Denetçi 7 Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Murat İBİŞÖğretmen 8Konya Millî Eğitim MüdürlüğüSeyit Ali BÜYÜKMdr.Yrd. 9 MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Dr. Recep ALTINBaşkan Yardımcısı 10 MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Özlem KAYAProje Yöneticisi 11 MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Mustafa AKSOYProje Uzmanı 21

22 ÇALIŞMA GRUBU 4: İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEKANİZMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ NoKurum-BirimAdı-SoyadıGörevi 1 MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı M.Sami ÖNALŞube Md. 2MEB Strateji Geliştirme BaşkanlığıDilek GÜLEÇYÜZÖğretmen 3 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Hülya ÖZTOPRAK YILMAZY.Mühendis 4 MEB Personel Genel MüdürlüğüH.Ömer GÜLSERENUzman Öğretmen 5 Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Fikret YALIMÖğretmen 6 İç Denetim Birimi BaşkanlığıFevzi VURGUNİç Denetçi 7 İstanbul Millî Eğitim MüdürlüğüAydın ŞENELMüd. Yrd. 8Kırşehir Millî Eğitim MüdürlüğüŞevket KARADENİZ Milli Eğitim Mdr. Yrd. 9 Van Millî Eğitim MüdürlüğüM. Nesim ALKAN Milli Eğitim Mdr. Yrd. 10 MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Dr. Recep ALTINBaşkan Yardımcısı 11 MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Özlem KAYAProje Yöneticisi 12 MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Mustafa AKSOYProje Uzmanı 22

23 TEŞEKKÜRLER PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI 23


"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ (MEBGEP) 2008-2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları