Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE."— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI: BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ BÖLGESEL TOPLANTI VII 07 Aralık 2007 Uludağ Üniversitesi, BURSA

2 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA BOLOGNA SÜRECİ (2010 yılına kadar) ABD ile yarışabilir ve onu geçebilecek bilgi temelli bir Avrupa ekonomisi için (olağanüstü Lizbon Zirvesi 2000 istihdam edilebilirlik): öğrenci, öğretim elemanı ve yönetsel kadro hareketliliği yüksek, ulusal eğitim alanları birbiri ile karşılaştırılabilir, ulusötesi eğitim boyutlarını dikkate alan, eğitim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile sıkı ilişkilendirmiş ve tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen Avrupa Yüksek Öğretim ve Araştırma Alanlarını oluşturmak

3 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA Sorbon Ortak Bildirisi – Mayıs 1998 Bologna Bildirisi – Haziran 1999* Lizbon Stratejisi – Mart 2000 (eğitim, öğretim ve gençlikten sorumlu bakanlar) Prag Bildir ge si – Mayıs 2001* Graz Bildirisi – Temmuz 2003** Berlin Bildir gesi – Eylül 2003* Glasgow Bildirisi Mart 2005** Bergen Bildir gesi – Mayıs 2005* Lizbon Bildirisi – Mart 2007** Londra Bildirgesi – Mayıs 2007* BOLOGNA SÜRECİ ANA BELGELERİ * Ülkelerin Yüksek Öğretimden sorumlu Bakanlarının bir araya geldiği toplantılar ** Yüksek Öğretim Kurumları Temsilcilerinin bir araya geldiği toplantılar

4 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA İki yılda bir gelişmelerin ülkeler düzeyinde ve Avrupa genelinde izlenmesi (Trends Raporları) hedeflenmiştir. PRAG 2001 Bologna İzleme Grubu (BFUG) Berlin 2003 Bologna Rehberleri (Uzmanları) Ulusal Takımı BOLOGNA SÜRECİNİ İZLEME VE YAYGINLAŞTIRMA

5 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA Bologna İzleme Grubu Türkiye temsilcileri: Prof. Dr. Aybar Ertepınar YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Mehmet Durman Sakarya Üniversitesi Rektörü, YÖDEK Başkanı BOLOGNA İZLEME GRUBU

6 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA Türkiye Ulusal Takımı, “Yüksek Öğretim Kurulu” tarafından AB Komisyonu’nun onayı ile seçilmektedir. Ulusal Takım, YÖK tarafından yürütülen ve Ulusal Ajans’ın finansman ve bütçeleme konularını koordine ettiği “Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması Projesi” kapsamında etkinliklerini sürdürmektedir. Ulusal Takım, 47 ülkeden yaklaşık 300 kişilik Avrupa Bologna Uzmanları Takımı’nın bir parçasıdır ve Avrupa’da ilgili toplantılara katılmaktadır. BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE ULUSAL TAKIMI

7 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA 2004-2005 1. DÖNEM FAALİYETLERİ 2 Ulusal “Bologna Konferansı” Ankara (11 Şubat 2005) İstanbul (6 Haziran 2005) 10 Bölge Toplantısı düzenleme Bologna Web sitesi oluşturma www.bologna.gov.tr Bologna Sürecini tanıtıcı belgelerin hazırlanması BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE ULUSAL TAKIMI

8 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA 2005-2006 2. DÖNEM FAALİYETLERİ 35 İl Toplantısı MEB Temsilcileri Toplantısı (8 Aralık 2006, Ankara) Meslek Odaları ve STK’lar ile Toplantı (8 Aralık 2006, Ankara) Ulusal Öğrenci Konseyleri Temsilcileri Konferansı (9 Aralık 2006, Ankara) Bologna Süreci Ulusal Değerlendirme Konferansı (18 Aralık 2006, Ankara) Nihai Rapor BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE ULUSAL TAKIMI

9 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA 3. DÖNEM FAALİYETLERİ (30 Nisan 2008 tarihine kadar yapılması planlanan) 12 Bölge Konferansı Yerinde Üniversite Ziyaretleri (5 Üniversite) 4 Ulusal Konferans (MEB, DPT, Maliye Bakanlığı, STK’lar ve öğrenciler) Bologna Süreci Ulusal Değerlendirme Konferansı Nihai Rapor BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE ULUSAL TAKIMI

10 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA Bologna Uzmanları Ulusal Takımı’nın çalışmaları BFUG temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Durman Sakarya Üniversitesi Rektörü ve YÖDEK Başkanı tarafından izlenmekte ve yönlendirilmektedir. BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE ULUSAL TAKIMI ÇALIŞMA GRUPLARI

11 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA 1- YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLERİ ( QUALIFICATIONS FRAMEWORK) Prof. Dr. Şener Oktik Muğla Üniversitesi Rektörü, YYK Başkanı tarafından izlenmekte ve yönlendirilmektedir. Yusuf Ziya ERDİL (Muğla Üniversitesi) Nezih GÜVEN (O.D.T.Ü.) Hasan MANDAL (Anadolu Üniversitesi) Selda ÖNDEROĞLU (Hacettepe Üniversitesi) Lerzan ÖZKALE (İ.T.Ü.) BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE ULUSAL TAKIMI ÇALIŞMA GRUPLARI

12 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA 2- AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ VE AKADEMİK TANINMA Süheyda ATALAY (Ege Üniversitesi) İsmail Naci CANGÜL (Uludağ Üniversitesi) Mete KURTOĞLU (O.D.T.Ü.) BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE ULUSAL TAKIMI ÇALIŞMA GRUPLARI

13 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA 3- YÜKSEKÖĞRETİMDE AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME Prof. Dr. Mehmet Durman Sakarya Üniversitesi Rektörü, YÖDEK Başkanı tarafından izlenmekte ve yönlendirilmektedir. Yusuf ATICI (Fırat Üniversitesi) Kerim EDİNSEL (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Nejat ERK (Çukurova Üniversitesi) Tamer GÖK (Mersin Üniversitesi) Çiğdem GÜLDÜR (Gazi Üniversitesi) H. Güçlü YAVUZCAN (Gazi Üniversitesi) BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE ULUSAL TAKIMI ÇALIŞMA GRUPLARI

14 BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA TOPLANTI PROGRAMI 10:00-10:15 Bologna Sürecinin Türkiye’de Uygulanması Projesi’nin, Toplantı Programının ve Bologna Uzmanları Ulusal Takımı’nın Tanıtımı Prof. Dr. İ. Naci Cangül – Bologna Uzmanı 10:15-10:30 Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran – Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman – YÖDEK Başkanı, BFUG Türkiye İkinci Temsilcisi, Sakarya Üniversitesi Rektörü 10:30-11:00 Yükseköğretim Yeterlilikleri (Qualifications framework) Prof. Dr. N. Lerzan Özkale - Bologna Uzmanı 11:00-11:20 Ara 11:20-11:50 Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve Akademik Tanınma Prof. Dr. İ. Naci Cangül – Bologna Uzmanı 11:50-12:20 Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Prof. Dr. Hasan Mandal – Bologna Uzmanı 12:20-12:50 Soru – Cevap 12:50–14:00 Ara – Öğle Yemeği 14:00-15:30 Paralel Çalıştaylar (1) Öğrenim Çıktıları (Learning Outcomes) (2) Yükseköğretimde Stratejik Planlama ve Kalite Geliştirme 15:30-16:00 Ara 16:00-17:00 Bologna Süreci ve Öğrenciler – Sosyal Boyut Prof. Dr. Hasan Mandal - Bologna Uzmanı


"BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULANMASI : BOLOGNA UZMANLARI ULUSAL TAKIMI PROJESİ 07 Aralık 2007, Uludağ Üniversitesi, BURSA BOLOGNA SÜRECİ’NİN TÜRKİYE’DE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları