Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Perikard hastalıkları Prof.Dr.H.Reyhan Eğilmez Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Perikard hastalıkları Prof.Dr.H.Reyhan Eğilmez Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Perikard hastalıkları Prof.Dr.H.Reyhan Eğilmez Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

2 Perikard Her zaman kalp,çevreleyen dokular veya sistemik hastalıklara sekonder gelişen hastalıklar, izole nadir Perikardiyal efüzyon ve hemoperikardiyum N 30-50ml Yavaş biriken 500 ml den az efüzyonlar grafi de kalbin globular büyümesiHızla 200- 300ml ya da kronik birikim atrial,vena kavaveya ventr.incelme, kardiyak dolma defekti-kalp tamponadı(rüptüre MI, travma, IE veya rüptüre aort diseksiyon)

3 Perikardit Sıklıkla sekonder İnfeksiyonlar: viruslar,pyojenik bakteriler,tuberkuloz,fungus vd İmmun ilişkili reaksiyonlar:Romatizmal ateş,SLE, Skleroderma, postkardiyotomi, postmyokardiyal infarktüs (Dressler ) sendromu,ilaç hipersensitivite reaksiyon Diğer:Myokard infaktüsü, üremi, kalp cerrahisi sonrası, neoplazm, travma, radyasyon

4 Akut perikardit Seröz perikardit: Nonyangısal veya viral - myoperikardit organizasyon nadir Fibrinöz ve serofibrinöz perikardit: En sık perikardit tipi MI sonrası,üremi,radyasyon,RA,SLE ve travma

5 Akut perikardit Pürülan veya süpüratif perikardit: İnfektif etkenlerle 1.komşu yangının direkt ekstansiyonu- ampiyem,lobar pnömoni,.. 2.kan ile yayılım 3.lenfatik ekstansiyon 4.cerrahi sırasında direkt yol hepsinde de immunsupr

6 Akut perikardit Pürülan perikardit: Morfoloji:eksüda ince veya krem gibi pü yangı çevreye yayılarak mediastinoperikardit-sonuç sıklıkla organizasyon-konstriktif perikardit

7 Akut perikardit Hemorajik perikardit: Tbc, neoplastik yayılım, bakteriyel inf, kanama diyatezi cerrahi sonrası-second look perikardiyal sıvı sitolojisi Kazeöz perikardit: her zaman tbc-trakeabronşiyal lenf bezi

8 İyileşen perikardit Organizasyon-plak şeklinde serozal membranlarda fibröz kalınlaşma-asker (soldier) plağı-nadiren fonk bozukluğu perikardın komplet organizasyonu-adeziv perikardit Adeziv mediastinoperikardit: supuratif veya kazeöz perikardit,kardiyak cerrahi,med.radyasyon kardiyak hipertrofi ve dilatasyon-DKM benzer

9 Konstriktif perikardit:restriktif kardiyomyopatiye benzeyen yoğun,fibröz veya fibrokalsifik skar önceden süpüratif,hemorajik veya kazeöz perikardit olabilir ya da olmayabilir kalsifikasyon  0.5-1 cm kalınlık ağır olgularda plastik-concretio cardis) hipertrofi ve dilatasyon olmaz yoğun skar- perikardiektomi

10 TÜMÖRLER

11

12 Primer kardiyak tümörler: Miksoma:Erişkinlerde en sık kalp tm –% 90 atrium- atriyal miksoma –morf:Tek,<1 cm-10cm en sık fossa ovalis –yumuşak globular,jelatinöz –Mik : yoğun mukopolisakkarit matriks içinde –globular miksoma h (lepidik hücreler),endotel h,düz kas h andiferansiye h –hamartom?,organize trombüs?

13

14

15 Lipoma Papiller fibroelastoma, Rabdomyom –çocuklarda en sık tm hamatom veya malformasyon tuberosklerozda sık –küçük gri beyaz myokardiyal kitleler –mik:büyük yuvarlak poligonal hücreler,vakuoliçeren –spider h

16 Sekonder tümörler akciğer, meme Ca, melanom, lösemi ve lenfomalar direkt venöz yayılım renal hücreli Ca tipik »karaciğer »myokardiyal metastazlar klinik olarak sessiz veya nonspesifik

17

18 Visseral perikardı invaze eden lenfoma

19 KALPKALP Transplantasyon

20 Kardiyak transplantasyon Dilate kardiyomyopati ve IKH 3 major faktör1.Adayların iyi seçilmesi2.immunsupresyon-siklosporinA,steroid ve azatioprin3.Erken histopatolojik değişiklikler endomyokardiyal biyopsi

21 Tx İnterstisiyel lenfositik yangı ve ilerleyen evrede myosit zedelenmesi myokardiyal zedelenme yoğun değilse rejeksiyon epizodu kendiliğinden geçer,immunsupresyon,ileri ise rejeksiyon irreverzibl ve fatal postoperatif problemler,infeksiyon,maligniteler- lenfomalar graft vaskular hastalıklar,graft arterioskleroz- sessiz MI


"Perikard hastalıkları Prof.Dr.H.Reyhan Eğilmez Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları