Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI (2008-2012)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI (2008-2012)"— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI (2008-2012)

2 İçindekiler 1.GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe 1.2. Eğitim Öğretim programı 2.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 2.1.1. Eğitim 2.1.1.1. Akademik personel durumu 2.1.2. Araştırma 2.1.3. Hizmet 2.2. Paydaşlar 2.3. GZFT Analizi 2.4. Varsayımlar 3.STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon 3.2. Vizyon 3.3. Değerler-İlkeler 3.4. Stratejik amaçlar ve Hedefler 4.UYGULAMA STRATEJİLERİ 4.1. Faaliyetler (Projeler) 5.İZLEME VE DEĞERLENDİRME 5.1.1. Performans göstergelerinin oluşturulması 5.1.2. Planın Uygulanışının ve Performansın değerlendirilmesi

3 1. GENEL BİLGİLER

4 1.1. Tarihçe Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 2000- 2001 akademik yılında, otuz lisans öğrencisi ile eğitim-öğretim etkinliklerine başlamıştır. Söz konusu dönemde, ÖSS sonuçlarına göre anabilim dalımıza en düşük 173.399, en yüksek 177.413 puanla öğrenci alınmıştır. Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, 2000- 2001 akademik yılında, otuz lisans öğrencisi ile eğitim-öğretim etkinliklerine başlamıştır. Söz konusu dönemde, ÖSS sonuçlarına göre anabilim dalımıza en düşük 173.399, en yüksek 177.413 puanla öğrenci alınmıştır. 2002-2003 akademik yılında gündüz öğretiminin yanı sıra, ikinci öğretime 42 öğrenci alınmıştır. 2003-2004 akademik yılı itibarıyla ise anabilim dalımıza en düşük 167.367 puan ile bir lise birincisi ÖSS sonuçlarına göre yerleşirken, en yüksek 188.168 puan ile öğrenci alınmıştır. 2003-2004 akademik yılında anabilim dalımız 15 öğrenci ile ilk mezunlarını vermiştir. 2004-2005 akademik yılı itibarıyla, anabilim dalımızda öğrenim gören lisans öğrencisi sayısı gündüz öğretimi 199, gece öğretimi 127 olmak üzere toplam 326’dır. 2005- 2006 akademik yılı itibarıyla, anabilim dalımızda öğrenim gören lisans öğrencisi sayısı gündüz öğretimi 191, gece öğretimi 157 olmak üzere toplam 348’dır. Anabilim dalımızda, örgün eğitim programı çerçevesinde yürütülen derslerin yanı sıra, öğrencilerimizin sosyal, toplumsal ve ruhsal gelişimlerini güçlendirmek; geleceğin öğretmenleri olarak bireysel ve topluca iş yapabilme bilinçlerini arttırmak; sorumluluk alma ve yerine getirme edimlerini güçlendirmek; mesleki bilinç ve deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla oluşturulan İngilizce Öğretmenliği Topluluğu beş yıldır çalışmalarını sürdürmektedir. Anabilim dalımızda 2005-2006 akademik yılında İngilizce Öğretmenliği Sertifika Programı çerçevesinde 40 öğrenciye İngilizce öğretmenliği formasyonu kazandırılmıştır. 2001-2002 akademik yılında tezli yüksek lisans programı başlatılmıştır. Halen kayıtlı 17 yüksek lisans öğrencisi çalışmalarını sürdürmekte olup 2006 Temmuz ayında süresi dolup savunmaya girecek öğrenci sayısı 4 tür.

5 1.2. Eğitim Öğretim programı Anabilim Dalımız Anabilim Dalımız Eğitim Fakültesi bünyesindeki öğretmen yetiştiren programlardan İngilizce Öğretmeni alanında ihtiyaç duyulan nitelikli öğretmeni lisans düzeyinde yetiştirmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde programlar yürüterek İngiliz Dili Eğitimi alanında nitelikli araştırmacı ve akademisyen yetiştirilmesine katkı vermektedir. Eğitim Fakülteleri kapsamında İngilizce Öğretmenlik Sertifikası programını yürütmekte ve ihtiyaç duyulan öğretmen açığının kapatılması konusunda program ve dersleri düzenlemektedir. Fakülte programlarından İkili Öğretim kapsamında İngiliz Dili Eğitimi İkinci Öğretimde Lisans düzeyinde öğretmen yetiştirme programını yürütmektedir. Nitelikli Öğretmen yetiştirme ilkesiyle il Milli Eğitime bağlı okullarda Staj programları yürütülmektedir. Öğretim elemanları akademik çalışmaları ile alana katkıda bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerine yönelik akademik ortamlar tanıtılmakta ve sorumluluk almaları ile birlikte öğrenme uygulama alanlarına da taşınmaktadır.

6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

7 2.1.Eğitim 2.1.1.1.2. Akademik Personel Durumu Öğretim Elemanlarının Ünvanı SAYISI Profesör- Doçent- Yardımcı Doçent 1 Araştırma Görevlisi 2 Okutman5

8 Öğrenci sayıları ve Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı Akademik yıl ÖğrenciSayı Ders veren öğretim elemanı Ders veren öğretim elemanı düşen öğrenci sayısı (A/B) 2006-2007Lisans373662.2 Yüksek lisans 616 Doktora216

9 Toplam ders yükü Lisans Yüksek Lisans DoktoraToplam Ders Sayısı 57914100 Toplam Ders Saati 1722630228 Öğretim Elemanı Başına Düşen Ortalama Ders Yükü 9,591432,5

10 Dersliklerde bulunan öğretim araç-gereçleri Öğretim araç gereçleri Sayı Projeksiyon2 TV1 Dizüstü bilgisayar 2 Masaüstü bilgisayar 5 VCD1 DVD oynatıcı 1 Uydu anteni 1 Kasetçalar6 Tepegöz1

11 Yıllara Göre Yayınlar Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı Toplam TOPLAM MAKALE 9 Ulusal9 Uluslararası SCI/SSCI/AHCI KİTAP KİTAP BÖLÜMÜ BİLDİRİ Ulusal2 Sözlü2 Poster Uluslararası Sözlü Poster BİLİMSEL ETKİNLİKLER 2.1.2. Araştırma

12 Eğitim- Öğretim Yıllarına Göre Öğretim Üyesi ve Görevlisi Başına Düşen Yayın Sayısı Yıllar Yayın Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı 2003-2006818

13 Yıllara Göre Dergi ve Hakem Editörlüğü Dergi Hakem Editörlüğü Yıllar 2006 Sayı a. Dergi Hakemliği Ulusal Uluslararası b.Toplam c. Dergi editörlüğü Ulusal1 Uluslararası d.Toplam1

14 Tez danışmanlığı Tez Danışmanlığı Yıllar 2001-200520062007 SayıSayıSayı a) Yüksek Lisans Yeni1 Devam eden 2 Tamamlanan4 Yüksek Lisans mezun sayısı (2001-2006 arası) 5 b)Doktora Yeni1 Devam eden Tamamlanan Doktora mezun sayısı 0

15 2.2.Paydaşlar İngiliz Dili Eğitimi Alanında Lisans düzeyinde YÖK çerçeve program sınırları içerisinde alanda nitelikli öğretmenin yetiştirilmesini sağlamak, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde ise; Üniversitelerde eğitim fakültelerinin ihtiyaç duyduğu akademisyen ve öğretim elemanı yetiştirmek, Milli Eğitim Bakanlığının her derecedeki okullarında alanda görev üstlenebilecek, araştırma ve çalışma uygulayabilecek, ve bunların sonuçlarını yorumlayabilecek uzmanlar yetiştirmek ve varolan kaliteyi arttırmak, Kamu ve özel kuruluşlarda yürütülecek akademik, proje temelli çalışmalarda görev alabilecek uzman ve araştırmacı yetiştirilmesine katkı vermektedir.

16 2.3. GZFT Analizi (SWOT Analizi) Güçlü Yönler Gelişmeye Açık Yönler FırsatlarTehditler

17 2.3.1. Güçlü yönler 1- Akademik yeterliğe sahip, değişim, gelişim ve işbirliğine açık, liderlik özellikleri ile takım bilincini birleştirmiş, etik değerlere bağlı bir akademik kadroya sahip olma, 2- Toplum hizmetlerinde (hizmet içi eğitim, araştırma projesi, danışmanlık vb.) deneyim sahibi olma, 3- İhtiyaçları önemli ölçüde karşılayacak bilgi teknolojisi altyapısına sahip olma. 4. MEB bağlı okullarla işbirliği yürütebilme olanakları 5. Avrupa Birliği Kapsamında ulusal ve uluslar arası platformlarda diğer bilim adamları ve akademisyenlerle işbirliği yürütmek

18 2.3.2. Gelişmeye Açık Yönler 1- Öğretim elemanı sayısı, 2- Uluslararası işbirliği ve deneyim, 3- Diğer birimlerle işbirliği, 4- Çalışma mekanı sayısı (1 teknoloji laboratuarı, 1 sunum odası, 1 fotokopi odası, 5 adet derslik, 1 dinleme laboratuarı) 5- Çalışma mekanının niteliği, 6- Dersliklerin nitelik ve niceliği.

19 2.3.3. Fırsatlar 1- Türkiye’de eğitimde İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim veren programların sınırlı sayıda ve nitelikte olması, 2- Toplumun yabancı dil eğitim talebindeki artış ve eğitim sektöründe artan gereksinim eğilimleri, 3- Ülkemizde yabancı dil alanında istenen yabancı dil belgesi çerçevesinde çok sayıda ulusal ve uluslar arası sınavlarının yapılıyor olması. 4. Eğitim fakültelerinin sayılarındaki artış ve bu artışın ortaya çıkaracağı öğretim elemanı talebi

20 5- Geliştirilen yeni ilköğretim programlarında İngilizce Öğretmeni yetiştirmeye yönelik yeni yöntem ve metodlar göz önüne alınarak lisans düzeyinde yürütülmesi, 6- Özel okullarda yabancı dil uzmanlığına olan ihtiyacın artması, 7- Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitimi geliştirmeye yönelik çeşitli projeleri uygulamaya koyması, 8- Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik uygulamasına geçiş ve bu uygulamanın lisansüstü eğitim talebi üzerindeki etkileri, 9- Eğitim alanında uluslararası işbirliğine yönelik çabaların giderek artması, 10- Özel ve kamu kuruluşlarından gelen araştırma taleplerinin artmasıdır.

21 2.3.4. Tehditler 1-Hükümet bütçe ve kadrolarındaki kısıtlamalar, 1-Hükümet bütçe ve kadrolarındaki kısıtlamalar, 2-Yükseköğretim Yasasındaki değişiklik girişimleri, belirsizlikler ve gerilimler, 3-Ücret düşüklüğü nedeniyle, akademisyen olma eğilimindeki düşüşler, 4-Yetişmiş öğretim elemanı eksikliği ve buna bağlı olarak ders yükünün artması,

22 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon 3.2. Vizyon 3.3. Değerler-İlkeler 3.4. Stratejik amaçlar ve Hedefler

23 3.1. Misyonumuz 1- Dil öğretim yöntemleri, öğretim stratejileri ve dile ilişkin bilgi üretmek ve yaymak, 2- Küresel arenada yararlı ve etkili olabilecek, teknoloji kullanımına egemen İngilizce öğretmenleri yetiştirmek.

24 3.2. Vizyonumuz Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği dil eğitim- öğretim araştırma ve uygulamaları ve üreteceği bilgi ile ülkemizdeki eğitim sisteminin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma yetisine sahip nitelikli ve lider bir bilim dalı olmaktır Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği dil eğitim- öğretim araştırma ve uygulamaları ve üreteceği bilgi ile ülkemizdeki eğitim sisteminin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma yetisine sahip nitelikli ve lider bir bilim dalı olmaktır

25 3.3. Değerlerimiz Akademik mükemmellik Dürüstlük Akademik özgürlük AdaletŞeffaflık Sorumluluk bilinci YaratıcılıkYenilikçilik İşbirliğine açık olma Liderlik Takım bilinci Katımcılık Saygılı olma Sürekli eğitim-öğretim Toplumsal sorumluluk Hesap verebilirlik Etik değerlere bağlı olmak Alanında yeterlilik İdealist olmak Hoşgörülü olmak Veriye ve bilgiye dayalı karar almak Objektif kararlar almak

26 3.4. Stratejik Amaçlar Stratejik Amaçlarımız 1- Alanımızla ilgili her türlü uluslar arası çalışmalar, projeler ve bilgi üretimine ilişkin konularda etkin rol oynamak. 2- Ülkemiz çapında gerek duyulan İngilizce öğretmeni açığının kapatılmasına yardımcı olmak ve daha nitelikli öğretmenler yetiştirmek. 3- Anabilim Dalımız öğretim elemanları ve öğrencilerimizin bilgi teknolojisi ortamlarından yararlanmalarını ve kullanabilmelerini sağlamak. 4- Bilimsel faaliyetleri niceliksel ve niteliksel olarak artırmak. 5- Uluslar arası Dil Öğretimi Kongresi’ne talip olmak ve gerçekleştirmek.

27 4. UYGULAMA STRATEJİLERİ

28 4.1. Faaliyetler (Projeler) 1.Avrupa Dil Ödülü projesi 2.Socrates 2.1. Avrupa projesi

29 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME

30 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Amaç 1 Alanımızla ilgili her türlü uluslar arası çalışmalar, projeler ve bilgi üretimine ilişkin konularda etkin rol oynamak. Stratejik Değerlendirme 1. Giderek uluslar arası işbirliği gereksinimi artmaktadır. 1. Giderek uluslar arası işbirliği gereksinimi artmaktadır. 2. Yüksek Lisans ve Doktora aşamalarında ve sonrasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi zorunlu olmaktadır.

31 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Hedefler 1. İşbirliğini geliştirecek ulusal ve uluslar arası öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının oluşturulup geliştirilmesi, 2. İşbirliği çerçevesinde alanda araştırma çalışmalarının yürütülmesini sağlamak ve akademik platformlara taşımak, 3. Finansal desteklerin sağlanması.

32 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Performans Göstergeleri 1. Bölüm elemanlarının işbirliği çalışmalarını yürütmesi, organize etmesi ve sonuçlarını değerlendirme yeterlik ve yetkinliğinin kazandırılması 2. Alanda yapılan işbirliği çalışmalarını izlemek, iletişim kurmak ve değişimi sağlamak.

33 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Amaç 2 Ülkemiz çapında gerek duyulan İngilizce öğretmeni açığının kapatılmasına yardımcı olmak ve daha nitelikli öğretmenler yetiştirmek. Stratejik Değerlendirme Programımız insan gücü yetiştirme açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

34 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Hedefler 1. Nitelikli İngilizce öğretmenleri yetiştirmek ve ülke gereksinimi ve koşullarına hazır hale getirmek, 2. Gereksinmeleri karşılamak amaçlı Lisans İkinci Öğretim ve sertifika Programlarını uygulamak, 3. Fiziksel koşullardan sınıf ihtiyacı ve boyutlarını yabancı dil öğretimine yönelik düzenlemek ve arttırmak 4. Öğrencilerin kullanımı ve ders yürütmek amaçlı sınıf ortamlarını teknolojik olarak donanımını sağlamak, 5. Öğretmen yetiştirme niteliğini arttırmak amaçlı öğrencilerin meslek yaşamlarında bulunabilecekleri ortamları tanıtmak, bulunmalarını ve aktif görev almalarını sağlamak, 6. MEB ile işbirliğini arttırarak öğrencilere daha nitelikli staj olanaklarının sağlanması, 7. Mezun olan öğrencilerimizin izlenmesi, sorunlarının saptanması ve işbirliğinin devamı.

35 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Performans Göstergeleri 1. Bölüm Öğretim elemanı ihtiyacının karşılanmasına yönelik yetkili organlar ve kurumlarla görüşmeler, 2. MEB ile etkin bir iletişim ağının kurulması, 3. Alan bilgisi ve teknolojik altyapılı hizmet-içi olanaklarının bölüm içi ve lisansüstü düzeylerde sürekliliğinin sağlanması.

36 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Amaç 3 Anabilim Dalımız öğretim elemanları ve öğrencilerimizin bilgi teknolojisi ortamlarından yararlanmalarını ve kullanabilmelerini sağlamak. Stratejik Değerlendirme Hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin bilgiye daha kolay ve kısa sürede ulaşabilmeleri, derslere ayrılan sürenin etkin kullanılması, internet ortamında iletişim ve paylaşımda bulunulması için teknolojik alt yapı ve donanımı sağlamak bir zorunluluktur. Hem öğretim elemanlarının hem de öğrencilerin bilgiye daha kolay ve kısa sürede ulaşabilmeleri, derslere ayrılan sürenin etkin kullanılması, internet ortamında iletişim ve paylaşımda bulunulması için teknolojik alt yapı ve donanımı sağlamak bir zorunluluktur.

37 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Hedefler 1- Gerekli teknolojik araç ve gereçlerin alınması 2-Teknoloji laboratuvarının kurulması 3- Dersliklerin teknolojik araçlarla donatılması (her derslikte standart projeksiyon, ses donanımı, diz üstü bilgisayar vb)

38 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Performans Göstergeleri 1. Dersleri yürüten öğretim elemanlarının teknolojik okur yazarlık ve hizmetlerinden yararlanması ve sürekliliğinin sağlanması, 2. Teknoloji lab ve dersliklerin teknolojik donanımı amaçlı finansın sağlanması, 3. Staj yapılan okullar ve öğretmenlerle teknolojik ve pedagojik işbirliği, eğitimi ve finansın sağlanması,

39 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Amaç 4 Bilimsel faaliyetleri niceliksel ve niteliksel olarak artırmak. Stratejik Değerlendirme 1.Bir bilim alanının ve bilimcinin saygınlığı ürettiği bilimsel ürün sayısı ve niteliği ile ölçülmektedir. 2. Bilim dalımız elemanları geçtiğimiz yıllarda önemli sayıda ve nitelikte ürün ortaya çıkarmıştır.

40 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Hedefler 1. Gelecek yıllarda da artan sayıda ve nitelikte yayın yapılması, 2. Yüksek Lisans ve doktora derslerinin içerik ve uygulamalarının alana katkı sunacak boyutlarda tekrar gözden geçirilmesi ve uluslar arası boyutlara taşınması, 3. Teşvik ve ödül sistemini devreye sokulması.

41 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Performans Göstergeleri 1. Her yıl en az bir yurtdışı, en az iki yurtiçi makale veya kitap yazılması, 2. Her yıl ulusal ve uluslar arası kongrelere katılımın sağlanması, 3. Finans sağlanması.

42 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Amaç 5 Uluslararası Dil Öğretimi Kongresi’ne talip olmak ve gerçekleştirmek. Stratejik Değerlendirme İngiliz Dili Eğitimi alanında çalışanların bir araya gelmesinde önemli bir aşama olan kongre ve sempozyumların ME.Ü’de gerçekleştirilmesi sağlanarak üniversitemizin bir çekim gücü oluşturulması yararlı olacaktır.

43 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Hedefler 1- 2006-2007 eğitim öğretim yılında kongre ve sempozyumlara katılarak, sonraki etkinliklere talip olunması.

44 Amaçlar, hedefler ve performans göstergeleri Performans Göstergeleri 1. ME.Ü’de yapılmasının sağlanacak akademik etkinlikte eleman, mekan, teknolojik altyapı, bilgi ve becerinin organizasyonu ve işbirliği ile mali boyutta oluşabilecek finansal desteğin sağlanması.


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI (2008-2012)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları