Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BILIMSEL AÇIKLAMALAR VE ARGÜMANLAR 27/03/2015

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BILIMSEL AÇIKLAMALAR VE ARGÜMANLAR 27/03/2015"— Sunum transkripti:

1 BILIMSEL AÇIKLAMALAR VE ARGÜMANLAR 27/03/2015
Yrd. Doç. Dr. Bahadır NAMDAR

2 Housekeeping Dersten herhangi bir farklı beklentiniz var mı ?
Literatür Taraması Ara sınav Bugün Model tabanlı argümantasyon Çoklu gösterimlerle argümantasyon destekleme

3 Soru: Sizce sınıf içinde argümantasyonu nasıl destekleyebilirsiniz
Ya da soruyu şöyle soralım Sınıf içinde daha kaliteli argümanların oluşturulması nedemek Siz bir öğretmen olarak bunu nasıl desteklersiniz

4 MODEL NEDİR? Models are human constructs used to describe, explain, predict, and communicate with others with a referent such as natural phenomenon, an event, an entity MM: are internal, personal, idiosyncratic, incomplete, unstable, and essentially function- al. EM: They serve the purpose of being a tool for thinking with, making predictions, and making sense of experience. the focus of this section, are, in contrast, explicit representations that are in some ways analogous to the phenomena they represent. Conceptual models allow scientists and engineers to better visualize and understand a phenomenon under investigation or develop a possible solution to a design problem. IN SCIENCE EDUCATION IT IS IMPORTANT TO INCLUDE Treagust, D. F., Chittleborough, G. D., & Mamiala, T. L. (2004). Students’ Understanding of the Descriptive and Predictive Nature of Teaching Models in Organic Chemistry. Research in Science Education, 34(1), 1–20. doi: /B:RISE ed

5 Modelleme Modelleme pratiği Model Metamodelleme bilgisi Planlama
Oluşturma Yorumlama-Testetme Değerlendirme Model Model bileşenleri Modellerin represe edilmesi Modelin tümünün anlamlı bir bütün oluşturması Metamodelleme bilgisi Modellerin doğası Modelleme sürecinin doğası Modellerin değerlendirilmesi Modellerin kullanılması

6 Model Tabanlı Öğretim Matematiksel Nitel benzerlik
Qualitative resemblance: Base and Target Many scientific phenomena cannot be directly introduced in the classrooms because of time, safety, scale and budget constraints. The uses of models help educators overcome these difficulties through visualization, simplification, manipulation, scale transformation and mathematization (NRC, 2012). We use modeling-based instruction (MBI) to denote model-based teaching and learning Hestenes: “physical properties represented by quantitative variables” (p. 441). Lehrer and Schlaube: Qualitative resemblance b/w a base (model) and target (natural world) Shwarz: Learning progression based on modeling Öğrenme Gelişimi (Learning progression)

7 Modeller argümantasyon sürecinde niçin ve nasıl kullanılır?

8 Çoklu gösterimler Gösterimler “bir şeyi kavramsallaştırarak, görselleştirerek ve ya materyalize ederek başka bir formata dönüştüren araçlardır” (Wu & Puntambekar, 2012, s.755) Johnstone (1982, 1991, 1993) kimya eğitiminde üç çeşit gösterimi tanımlamıştır. Bunlar (a) makro gösterimler: duyu organlarıyla denenebilen ve bir fenomeni yansıtan gösterimler, (b) submikro gösterimler: bilimsel fenomenlerin nitel açıklamaları ve (c) sembolik gösterimler: bilimsel fenomelerin semboller formüller ve modeller içeren nicel açıklamalarıdır. Wu ve Puntambekar (2012) ise gösterimleri fizik ve biyoloji eğitimindeki çalışmalara dayandırarak sözel metinsel gösterimler (örneğin, metaforlar, söz, ve yazıt), sembolik matematiksel gösterimler (eşitlikler, formüller), görsel grafik gösterimler (animasyon, diyagram, grafik, tablo) ve hareketsel-işlemsel gösterimler (mimikler, fizksel modeller) olarak dört gruba ayırmışlardır. Çoklu gösterimler bir kişi yahut grup tarafından fiziksel olarak oluşturulmuş birden çok gösterimlerdir (Tang, Delgado, & Moje, 2014).

9 Çoklu Gösterimler Bilim insanları günlük pratiklerinde sürekli gösterimlerden faydalanırlar. Unutmayın: Bilim argüman üretme sürecidir. Bilim süreç içerisinde gösterimler argümanların oluşturulma geliştirilme ve iletişimi için gerekli olan başlıca araçlardandır

10 Çoklu gösterimlerin kullanılma nedenleri
Öğrencilerin düşündükleri dışsallaştırması Bilgi depolama Bilgi organizasyonu Bilgi sunumu ARGÜMANLARA KANIT OLARAK KULLANMA

11 AINSWORTH’e göre Çoklu Gösterimler(1999, 2006)
Öğretme ve öğrenmede üç temel amaca hizmet etmektedir. (a) Tamamlayıcılık işlevi: Çoklu gösterimler ihtiva ettikleri bilgi ya da destekledikleri süreç bakımından birbirini tamamlar. (b) Sınırlayıcılık işlevi: Öğrenenler bilinmedik bir gösterimin anlaşılması için bilindik bir gösterimden faydalanabilirler. (c)Yapılandırmacılık işlevi: Öğrenenlerin birden çok gösterimi kullanmasıyla, yalnızca bir gösterim türünü kullanmalarına nazaran konuyu daha derinlemesine anlamalarını sağlamasıdır.

12 Sizce küresel Isınma Var mıdır?

13 Bir Facebook Kullanıcısının Yorumuna Göre
«Bende küresel soğumanın başladığına inanalardanım. 3o yıl bazında değerlendirmeli öngörünüze katılsam bile bu otuz yılı nasıl bazlayacaksınız ki? Biz koşar adım denize girdiğimiz kasım ayınıçok gerilerde bıraktık artık eylül soğuk yüzünü gösteriyor. Dünyanın kendi dengesini kurmasının insana vereceği zararları azaltmanın ve insanın dengeleri fazla zorlamamasının yollarının bulmalıyız».

14 Şimdi biraz etkinlik yapalım!
Her etkinlikte bulduğunuz verileri bir yere kaydedin Daha sonra da en basit şekliyle bir argüman oluşturun

15 Argümanınızı yazın


"BILIMSEL AÇIKLAMALAR VE ARGÜMANLAR 27/03/2015" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları