Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİTEL ARAŞTIRMANIN RAPORLANMASI Doç.Dr.Nilgün Özçakar DEÜTF Aile Hekimliği AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİTEL ARAŞTIRMANIN RAPORLANMASI Doç.Dr.Nilgün Özçakar DEÜTF Aile Hekimliği AD."— Sunum transkripti:

1 NİTEL ARAŞTIRMANIN RAPORLANMASI Doç.Dr.Nilgün Özçakar DEÜTF Aile Hekimliği AD

2 Nitel yazım Diğer araştırma yazımlarından farklı: Karar ve tutku İdrak ve duyarlık Özgünlüğüne inandırmak Yaşayan olay ve insani deneyim tablosu Öykü meydana getirmek – nicel araştırma yazımından farklı bakış

3 Araştırmacının süreç içindeki durumu Talep edilen sorular (dikkati çekme ve okuyucuyu bağlama) Beklenen ? Beklenenler/beklenmeyenler arası uyumsuzluklar: yeni şeyler bulma, hastaların yeni öyküleri… Durumunuza uygunluk

4 Nitel çalışmalar genel olarak bir tema çerçevesinde giriş, çekirdek kısım (verilerin sunulduğu) ve bir sonuçtan oluşur. Elde edilen bulguların genellenebilmesi güçtür.

5 Nitel araştırmalarda raporlama özellikleri Akla yatkınlık Bireylerin deneyimlerine uygunluk İnandırıcılık Önem Okunurluk

6 Problemin/sorunun tanımlanması Veri sunu modelleri İçerik bölümlerinin sunumu Yayın araştırması Nitel yazım

7 Problemi/soruyu tanımlama Nitel araştırmalar için genelin kabul ettiği bir değerlendirme yoktur Nitel araştırma raporlama için rehber bulunmaz Spektrum, anlaşmazlık, hayal kırıklığı (yazar, hakem, editör)

8 Veri sunumu modelleri 1. Ham veri modeli 2. Tanımlayıcı model 3. Yorumlayıcı model

9 1.Ham veri modeli Tema, araştırma sorusu: ‘aktarım’ Rapor (örneğin bir odak grup çalışması örneği) Tanımlama ve verinin yorumlanması yok Nicel araştırmalardaki ham veriye benzer

10 2. Tanımlayıcı model Verinin içerik bölümleri şeklinde tanımlanması Genellikle uygulanan model Bulguların tartışılması

11 3. Yorumlayıcı model Verinin tanımlanması, araştırmacının yorumu ve ilgili içeriğin yer aldığı bölüm Analiz edilmiş bilginin ortaya konulmasını en çok sağlayan yöntem

12 İçerik bölümlerinin sunumu Görüşme metni :  Birebir aktarılır  Sözsüz iletişim ile ilgili açıklama yok  Sessizlik (…)  Durdurma, kesme (//)  Vurgu: ‘sessiz olun … dedi’

13 Birebir görüşme metni: Birebir aktarılır Satır numaraları yazılır Konuşmacının adı eklenir Semboller kullanılarak etkileşimler eklenir İçerik bölümlerinin sunumu

14 Örneğin; “diyabet hastalarının tedaviye uyumu” Hastalıkla ilgili bilgi  Yetersiz bilgi Hekim tarafından yapılan bilgilendirme Yetersiz ve karmaşık bilgi Diyabet yönetimi ile ilgili rehberlere hekimin yetersiz uyumu Hasta hekim ilişkisi Hastanın sağlık inanışlarına yetersiz ilgi Hastanın ilaçlar hakkındaki görüşlerine yetersiz ilgi Paternalizm Hekimin toleransında dalgalanma İzlemin yetersizliği Hastanın uyum konusunda iletişim çekincesi

15 ‘Bunun şekerden olduğunu söylediler, lanet olsun, ben hiç şeker yemem ki…’ ‘Aslına bakarsanız bunun tümüyle neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Doktor diyabetiniz olduğunu söylüyor, bir takım yiyecekleri tüketmemeniz gerektiğini anlatıyor ve reçete yazıyor. Ve… sizi üç hafta sonra yeniden göreyim diyor…’ Hastalıkla ilgili bilgi

16 ‘Birçok doktor ve hemşire bana ne yapmam ya da yapmamam gerektiğini açıkladı. Bana herkes kendi diyabetini bilir gibi geliyor.’ Hekim tarafından yapılan bilgilendirme

17 ‘ Doktoruma yaşadığım zorlukları bir daha asla anlatmam, anlattıklarımı sürekli unutuyor.’ ‘Doktorlar yılın 365 günü diyabetik olmak ne demek asla bilemezler!’ Hasta hekim ilişkisi

18 Araştırma yayınlama Özet + IMRAD Introduction, Methods, Results and Discussion Giriş: bilgi, ilgi, hedef, araştırma soruları Metod/yöntem: tanım, örneklem, geçiş/ilgi, veri toplama, veri düzenleme, analiz Bulgular: araştırma sorusu ile konuya göre düzenlenmiş Tartışma: tüm zayıf, güçlü yönler… Sonuç

19 Önermelerde açıklık! Araştırmada: Neden? Ne? Nasıl? Sınırlar? Kısıtlamalar? Sonuçlar? Karar/yorumlar? Bu sorulara açık yanıtlar yazın!

20 Yazar dönüşümü sağlar Bağıntılı (ikna edici) argümanlar Okuyucudaşlık Bağlam (duyarlılık) Esneklik Güvenilirlik Biçim (dil, stil)

21 Yazar araştırmaya katılanların perspektifleri ile onları anlamaya çalışan okuyucular arasında medyatör rol oynar. Todres L & Holloway I (2004). Descriptive phenomenology: life world as evidence. In Rapport F (ed.) New Qualitative Methodologies in Health and Social care Research, London: Routledge

22 İçerik çözümlemesinden raporlamaya Görüşme verisinin yazıya geçirilmesi Görüşme verisinin düzenlenmesi Anlamlı veri birimlerinin saptanması Verinin kodlanması Taslak temaların belirlenmesi Taslak temalara göre kodların düzenlenmesi Verinin düzenlenmesi Taslak temanın kontrolü ve kesinleştirilmesi Temalar arası ilişkilerin saptanması Temaların araştırma soruları altında düzenlenmesi Kod ve tema kitapçığının oluşturulması ve buna göre verinin düzenlenmesi Kodlara ve temalara göre verinin betimlenmesi, alıntılara yer verilmesi, örneklendirilmesi, açıklanması, yorumlanması, görsel hale getirilmesi Araştırma sonuçlarının yazılması

23 “Görünen o ki, bilim adamı, tam şimdi söyleyecek bir şeyi olan ve bunu nasıl söyleyeceğini de bilmeyen yegane kişidir.” Sir James Barrie

24 TEŞEKKÜR EDERİM


"NİTEL ARAŞTIRMANIN RAPORLANMASI Doç.Dr.Nilgün Özçakar DEÜTF Aile Hekimliği AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları