Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi ve İlişkilerin Gösterimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi ve İlişkilerin Gösterimi"— Sunum transkripti:

1 Bilgi ve İlişkilerin Gösterimi

2 Kavram, özellik, işlem gibi bilgiler ve bunlar arasındaki ilişkilerin gösteriminde harita ya da diyagram denilen araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlar, içeriğin somutlaştırılmasında ve özetlenmesinde kullanılabileceği gibi ölçme ve değerlendirme amaçlı da kullanılabilmektedir.

3 Kavram haritaları bu araçların en çok bilineni ve kullanılanlarıdır
Kavram haritaları bu araçların en çok bilineni ve kullanılanlarıdır. Balık kılçığı, sınıflama, olaylar zinciri, zihin, bilgi, VEE gibi harita ve diyagramlar bu araçlara diğer örneklerdir.

4 Kavram Haritaları Kavram haritaları, kavramlar arasındaki ilişkilerin grafiksel bir gösterimidir. Bu haritalar kavramlar arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.

5 Kavram haritaları, örümcek, zincir ve hiyerarşik olabilmektedir.

6 Örümcek haritada temel kavram ortada yer alır
Örümcek haritada temel kavram ortada yer alır. Örümcek haritada temel kavramla ilgili diğer kavram ya da özellikler nedir? sorusuna yanıt aranır.

7 Kavramların dizilişinin önemli olduğu durumlarda zincir haritalarını kullanma daha anlamlı olmaktadır.

8 Haritada gösterilmek istenen kavram, özellik ya da işlemler arasında düzey farkları varsa hiyerarşik haritaların kullanımı uygundur.

9 Zihin haritası Zihin haritaları, yaratıcı düşünme, bilgiyi yapılandırma, geri çağırmayı (hatırlamayı) artırma ve not almada işe yaramaktadır. Zihin haritası ile zihinde saklanan bilgilerin görsel bir resmi oluşturulur.

10 Zihin hartası merkezi bir kavramla başlar
Zihin hartası merkezi bir kavramla başlar. Bu merkezden yayılan düşünceler haritanın iskeletini oluşturur. Zihin haritalarında renkler, şekiller, çizimler, semboller kullanılabilir.

11

12 Bilgi haritası Bilgi haritaları, sözel bilgi ve ilişkilerin şematik olarak gösterimidir. Bilgi haritalarında bilgiler hücre adı verilen kutucukların içine yerleştirilir. Hücreler ise bağ denilen ok ve açıklamalarla bağlanır.

13 Bilgi haritalarının ilişki belirtme biçimi kavram haritalarından farklılaşmaktadır. Kavram haritaları geniş bir bilgi birikimi üzerine inşa edilebilen çok sayıda kavram ve ilişkilerini gösterirken, bilgi haritaları sınırlı miktardaki bilgi arasındaki ilişkileri derinlemesine gösterir. Bilgi haritaları, bir metinden tam ve doğru anlam çıkarma işinde kullanılabilir

14

15 Uygulama Öğretim programından seçtiğiniz bir hedefe uygun olarak birer adet kavram haritası ve bilgi haritası örnekleri oluşturunuz.


"Bilgi ve İlişkilerin Gösterimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları